CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT

Urca referatul tau

CERE REFERAT

Aplica

Noi ti-l trimitem direct pe mail

1) Casatoria in dreptul roman si contemporan
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea unor conditii de forma, dupa cum în prezenta anumitor împrejurari, expres determinate, a interzis încheierea casatoriei.       Conditii de fond la încheierea casatoriei     
2) Concesionarea
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor legii, în termen de 30 de zile de la data la care concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale, daca prin caietul de sarcini nu s-a stabilit altfel. Neres
3) Contractul de transport aerian
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea normelor legale privind garantarea deplinei securitati a transportului;      c. asigurarea transportului marfurilor fara pierderi de la preluarea lor pâna la momentul predarii la desti
4) Decizia curtii constitutionale nr. 114 din 20 iulie 1999
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea competentei constitutionale a Parlamentului de unica autoritate legiuitoare a tarii, asa cum prevede art. 58 din Constitutie, in conditiile in care, din Nota de fundamentare care a insotit
5) Dreptul muncii
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea normelor imperative ale legii      - nu poate avea decat doua parti : salariatul si angajatorul ( pluralitatea de subiecte este exclusa ( aciva sau pasiva ) .      - obligatia s
6) Izvoarele dreptului 2
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea constanta a unor acte, repetari carora li se impune o obligativitate. Elementul lor material, central îl constituie repetarea constanta. O repetare constanta, nu este suficienta ca fapta s
7) Notiunea de administratie publica
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare si functionare pentru institutiile si serviciile publice de interes local; numeste si elibereaza din functie, în conditiile le
8) Nulitatea actului juridic
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea conditiilor sale de validitate.      2. Functia sanctionatorie- presupune tocmai inlaturarea efectelor contrare legii.       Functia de mijloc de garantie a principiului legalitati
9) Prefectul
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea legilor si a ordinii publice;      - exercita controlul cu privire la legalitatea actelor administrative autoritatilor publice locale si judetene;      - avizeaza numirea sau elibera
10) Principiul descentralizarii pe servicii
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea urmatoarelor principii: principiul dezvoltarii durabile, principiul autonomiei locale, principiul descentralizarii serviciilor publice, principiul responsabilitatii si legalitatii, princi
11) Act constitutiv
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea legislatiei in vigoare .      Prestari de servicii demontare mobilier, service , asigurarea bazei materiale din tara si import;      Operatiuni de reprezentare comerciala si interme
12) Piata fortei de munca - analiza globala
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea cerintelor referitoare la calitate; continutul si durata instruirii pentru profesii; organizarea cursurilor si cerintele examenelor. Anumite asociatii profesionale si sindicate sunt, de as
13) Biserica ortodoxa romana
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor legale in materie, biserici, culte si organizatii religioase. Ordinea prezentarii lor este data de vechimea si prezent
14) Aderarea Romaniei la UE
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea drepturilor omului, precum şi protecţia minorităţilor; b) Criteriul economic, care înseamnă existenţa unei economii de piaţă operaţională
15) Controlul fiscal
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea reglementarilor financiar contabile in activitatea regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital de stat; - verifica exactitatea si realitatea inregistrarilor in evidentele pr
16) Drepturile functionarilor publici
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea drepturilor sale garantate de lege. Din perspectiva prevederilor legale, drepturile funcţionarilor publici din România sunt stipulate în Capitolul V, Secţiunea I, din Legea nr.
17) Pregatirea si instruirea personalului
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea dreptului în funcţionarea comunităţii şi ca o Adunare Parlamentară să fie consultată asupra problemelor comunitare. Prin Trataul de la Bruxelles, din ap
18) Cursuri Contabilitate financiara
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea regulilor de întocmire a situaţiei financiare anuale şi depunerea la termen a acestora la organele în drept; - păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi s
19) Proiect Analiza Sistemelor
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea normelor interne de lucru de catre directiile operative ale bancii si unitatile teritoriale ale bancii: sucursale, filiale, agentii, puncte de lucru etc. o Secretariatul General - realize
20) Controlul calitatii merelor
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea reglementarilor legale in vigoare si trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele: - denumirea produsului, cu mentionarea speciei, soiului, si a tarii producatoare; - numele/denu
21) State nationale si multinationale in a doua jumatate a secolului al XIX-lea
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor Convenției de la Paris. 24 ianuarie a devenit ziua Unirii Principatelor și a formării statului național modern român. În timpul domniei lui Cuza (1859-1866) s-au pus bazele
22) Practica specialitate-contabilitate
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea succesiunii documentelor, după data de întocmire sau intrare a acestora în unitate. In cadrul firmei ASSA ABLOY ROMANIA SRL acest jurnal este emis de programul de contabilitate << SCALA >>
23) Gajul in Republica Moldova
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea termenului respectiv. (art.66 Lege). În cazul exercitării dreptului de gaj trebuie respecta gradul de prioritate al gajului, care se stabilește în dependență de consecutivitatea apariț
24) Combaterea consumului de droguri
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea drepturilor omului.Strategia urmareste sa protejeze si s aimbunatateasca starea de bine a societatii si a individului, sa promoveze sanatatea publica , sa ofere un nivel ridicat de securit
25) Drepturile cetatenilor in UE
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), Respectarea vieții particulare și de familie Viața particulară și de familie ai oricărei persoane trebuie respectată, alături de respectarea domiciliului și corespondenței particulare. Amestecul une
26) STUDIU DE MARKETING la firma SC IMAS
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea legilor și reglementarilor în vigoare în România, aplicabile societăților comerciale pe acțiuni. - Ca persoana juridică, societatea este titulară de drepturi și obligații și apare in proc
27) Fructe si legume .Protectia consumatorilor
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea următoarelor condiții: a) în lipsa reglementărilor specifice, denumirea să fie cea obișnuită în România; b) în lipsa denumirii obișnuite, prevăzută în situația descrisă la lit. a), d
28) Dreptul executarii sanctiunilor penale
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), Respectarea demnitatii umane Pedepsele se executa în conditii care sa asigure respectarea demnitatii umane. ART. 4 Interzicerea supunerii la tortura, tratamente inumane sau degradante ori la alte
29) Contracte translative de proprietate
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea principiului specialității capacității de folosință (art. 34 din Decretul nr. 31/1954). B. Incapacități speciale a. Incapacități speciale de a vinde și de a cumpăra 1. Potrivit art. 130
30) Controlul constitutionalitatii legilor inainte de promulgare
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui României si confirma rezultatele sufragiului; g) constata existenta Imprejurarilor care justifica interimatul In exercitarea functiei de Presedin
31) Marcarea marfurilor - proiect
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor legale privind transportul, receptionarea, depozitarea, prelucrarea si comercializarea produselor alimentare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda. 4.5. Elem
32) Contabilitatea trezoreriei
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor Regulamentului operatiilor de casa. Soldul de casă al zilei precedente se reportează pe primul rând al registrului de casă pentru ziua în curs. Se înregistrează
33) Drept comercial - cursuri
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor legii 31/90. Actele de comerț prevăzute la articolul 3: fapte de comertț obiective calificate astfel în funcție de natura lor și în unele cazuri de forma lor. S
34) Sistemul juridic englez Common-Law
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor Chartei. Cetățenii erau obligați să jure supunere și ascultare celor 25 baroni. Cea mai importantă prevedere a Chartei apare în art. 14, referitor la instituirea Marelui
35) Stadiul agriculturii ecologice in Romania
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor legale specifice și controlul privind metodele de producție ecologică, de certificare și de comercializare a produselor agroalimentare, în concordanță cu reglementările
36) Raspunderi ce revin persoalului fortelor armate cu privire la integrarea prevederilor DIU in procesul de instruire
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea D.I.U., aplicabil, în conflictele armate. Valențele multiple ale integrării D.I.U. în instruirea și operațiunile militare își amplifică semnificațiile într-o arm
37) Drept in asistenta sociala
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea demnității umane prin promovarea de acțiuni reparatorii în concordanță cu resursele existente; - susținerea și promovarea solidarității și justiției sociale; - prevenirea și combat
38) Problematica sociala a consumului de droguri
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea obligației de a se supune măsurilor de tratament sau îngrijire în scopul dezintoxicării se înscrie pe aceeași linie ascendentă cu o creștere de 81,8%. 1.2 Cadru instit
39) Contabilitate Generala SC Alcor SRL
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea regulilor de întocmire a situației financiare anuale și depunerea la termen a acestora la organele în drept, păstrarea documentelor justificative, a registrelor și situației fi
40) Contabilitatea in context european
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea principiului permanentei metodelor, potrivit căruia metodele si regulile de evaluare trebuie mentinute, pentru asigurarea comparabilitătii în timp a informatiilor contabile. Evalu
41) Controlul financiar de stat exercitat de ministerul finantelor publice
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea strictă a prevederilor din Legea nr. 30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii Financiare. în acest scop, pentru evitarea controalelor repetate, a
42) Dreptul administrativ in cadrul statului
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea pluralismului politic și a democrației constituționale. În mod normal, puterea de stat, aflîndu-se în strînsă legătură cu societatea, poate exercita asupra struc
43) Notiunea de administratie publica
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotăr&aci
44) Avocatul poporului
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor art.19 privind informațiile si documentele secrete. Daca avocatul poporului constata, cu prilejul cercetărilor întreprinse, lacune în legislație sau cazuri g
45) Primarul
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordona
46) Parcul National Retezat
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor legale in vigoare. Un potential pericol pentru flora Retezatului Mic il constituie modernizarea drumului de acces spre Herculane (DN 66A), mai ales prin facilitarea dezvol
47) Omogenizarea carbunilor de puteri calorifice diferite
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea procedurilor de omogenizare . OMOGENIZAREA PE BENZI In cazul termocentralelor cu depozite de carbine echipate cu buldozere , omogenizarea se va realiza prin suprapunere pe banda a cel
48) Managementul calitatii
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea acestor cerinte -unei bune gestiuni interne, pentru implementarea instrumentelor manageriale potrivite.(Froman, 1998:11) 2.1.2. FIXAREA OBIECTIVELOR DE CALITATE Un obiectiv se define
49) Consiliul Europei
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea angajamentelor asumate de catre statele membre. Pentru apararea drepturilor si libertatilor enuntate de conventie. persoanele care considera ca acestea au fost incalcate pot introduce
50) Procesul bugetar
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea principiului majoritatii; - promulgarea de catre Presedinte a legii bugetului, ca urmare a aprobarii acesteia de catre puterea legislativa. 3. executia bugetului - revine in sarcina Gu
51) Acordul Bassel
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea temporala a derularii proiectului, instruirea si responsabilizarea corespunzatoare a personalului implicat in proiect si parcurgerea cu calitate a fazelor proiectului si in bugetul aprobat
52) Norme privind protectia mediului
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 125/1996; - efectuarea de analize asupra factorilor de mediu pentru situatia existenta in teren; - propune
53) Carta ONU
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor constitutionale proprii fiecarui stat, de catre 2/3 din membrii Adunarii Generale, incluzandu-i pe toti cei cinci membrii permanenti ai Consiliului de Securitate (art.109 alin
54) Termenul de preaviz
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) teza finala C. muncii care consacra dreptul salariatilor la protectie impotriva concedierilor nelegale, precum si ale art. 39 alin. (1) lit. j) din Cod care r
55) Dezvoltarea economiei in perioada 1877-1918
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea legilor in vigoare ale fiecarei tari. Cei care criticau Conventia au intuit de la inceput complicatiile si efectele negative pe care aplicarea ei le va avea pentru economia romaneas
56) Protectia apei in dreptul intern si international
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor conventiilor internationale in domeniul la care Romania este parte.Persoanele fizice sI juridice sunt obligate, potrivit Legii nr. 137/1995 sa ceara acordul si/sau autorizatia
57) Aderarea Romaniei la Uniunea Romaniei:capitolele de negociere
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea, in intregime, a prevederilor anumitor legi si reglementari. In 1997, Consiliul a stabilit o procedura de derulare a negocierilor, conform careia sesiunile au loc la nivel de ministri
58) Cod de Guvernanta Corporativa 2011
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor legale ale Actului Constitutiv si hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor in desfasurarea activitatii Bancii. Consiliul de Supraveghere are in subordine directa urmatoare
59) Inspectie fiscala
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea de catre contribuabil a prevederilor legislatiei fiscale si contabile,iar pe de alta parte verificarea sau stabilirea bazelor de impunere si a eventualelor diferente privind obligatiile de
60) Suspendarea sau retragerea atestatului
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor Art. 45;in cazul in care titularul de Atestat a executat lucrari in instalatiile electrice ale operatorilor retelelor electrice, in zonele de protectie si siguranta ale instal
61) Administratia publica si personalitatea functionarului public
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor legale si in limita mijloacelor financiare de care dispune. Consiliile locale, pot organiza din proprie initiativa sau la initiativa primarului, comisii speciale de analiza si
62) Activitatea de creditare la Banca Internationala a Religiilor
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea destinatiei creditelor si a celor conditii prevazute in contractul de imprumut. Daca imprumutul incalca conditiile contractului de imprumut, inclusiv cele referitoare la destinatia cred
63) Informatii generale management
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea de catre Romania a Acordului de Aderare la Uniunea Europeana, precum si a Parteneriatului de Aderare, care reprezinta elementele fundamentale ale strategi
64) Regulament de organizare si functionare a Muzeului National Peles Sinaia
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor legale.Bunurile mobile si imobile aflate in patrimoniul Muzeului se gestioneaza potrivit legii, conducerea Muzeului fiind obligata sa aplice masurile de protectie in vederea p
65) Protectia atmosferei modificata de Legea 655/2001
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea principiului de abordare integrata a protectiei mediului." ART. 3 (1) Principalele obiective ale strategiei nationale privind protectia atmosferei s
66) Strategia nationala antidrog in perioada 2005 - 2012
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea autonomei functionale. 5.Principiul cooperarii. Lupta impotriva traficului si consumului ilicit de droguri are la baza cooperarea inter-institutionala, atat la nivel national cat si in
67) Manual de proceduri - Clinica Juridica Universitara Balti
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor codului deontologic de catre toti membrii ei.
68) Strategia nationala in domeniul protectiei si poromovarii drepturilor copilului
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea, pe teritoriul Romaniei, a drepturilor copilului, prin interventia, in conditiile legii, in procedurile administrative si judiciare privind respectarea si promovarea drepturilor copilului.
69) Moscova - inchisoarea Liubianka
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea de catre sovietici a tuturor prevederilor Conventiei de la Haga. Prizonierii au fost cazati intr-o vila de stat in imprejurimile Moscovei, beneficiind de un regim de viata decent, chiar lu
70) Dreptul administrativ si stiinta administratiei
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea ordinii de drept. Normele dreptului administrativ, ca orice norme juridice, cuprind cele trei elemente: ipoteza, dispozitia si sanctiunea. Ipoteza cuprinde conditiile, imprejurarile sau
71) Aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), Respectarea schemelor terapeutice stabilite conform protocoalelor terapeutice prevazute in anexele nr. 1 si 2 este obligatorie pentru medicii aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de s
72) Competente, drepturi si obligatii ale operatorului economic atestat
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor Art. 45. Titularul de Atestat de tip C1B/ C2B proiecteaza/ executa, dupa caz: Linii electrice aeriene si/ sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV o 110 kV, Posturi
73) Procedura de atestare
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea cerintelor Regulamentului, rezultata din analiza documentelor precizate la Art. 16 lit. a), lit. b), lit. c), lit. f), lit.g), lit. i), lit. j), lit. k) si lit. o). c) Viabilitatea f
74) Primarul
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei si ale legilor tarii, ale decretelor Presedintelui Romaniei, ale hotararilor Guvernului, ale actelor e
75) Metodologie privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin social
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea procedurilor de acordare a acestora. Art. 5.(1) Bursa de performanta (una singura pentru fiecare facultate) se acorda, conform art. 29 din Regulament, prin concurs, pe o perioada de 12
76) Contract-cadru de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor contractuale;f) sa pastreze intacte contorul de decontare, plombele metrologice si plombele furnizorului de la capacul de borne al acestuia si de la firida individuala de bran
77) Act constitutiv al unei societatii
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor legale. CAP. III CAPITALUL SOCIAL Art. 10. Capitalul social privat al societatii, subscris si varsat la data infiintarii de catre asociatul unic, in valoare de 10000 RON,
78) Fisa postului consultant credite
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea programului de lucru si a dispozitiilor emise verbal sau scris de catre superiori; -respectarea legalitatii tuturor documentelor intocmite si prezentate spre analiza, precum si a preveder
79) Fisa de post - inspector exploatare trafic
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru; respectarea normelor de sanatate, securitate si igiena in munca, normelor de prevenire si stingere a incendiilor si actiune
80) Denumirea postului - administrator
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea bugetului alocat Organizeaza activitatea de transport si receptie a materialelor Raporteaza neconcordantele intre bugetul de consumabile si necesar Legat de disciplina muncii, raspun
81) Fisa postului inspector asigurari
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea normelor legale privind disciplina in munca; k) respectarea prevederilor legale si a normelor proprii privind pastrarea secretului de serviciu; l) folosirea integrala a tim
82) Fisa individuala a postului - director
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor legale in vigoare. Fac exceptie de la aceasta prevedere reprezentantii institutiilor cu drept de control asupra unitatilor de invatamant. (8) Beneficiaza de indemnizatie de c
83) Produse si servicii bancare
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), Respectarea prevederilor legale privind evidenta si pastrarea numeralului are ca obiectiv controlul. Evidenta incasarilor si platilor in numerar se tine cu ajutorul registrelor de casa ce se intocm
84) Principiile contabilitatii acceptate
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor legale numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala. 8)Principiile prevalentei economicului asupra juridicului Prezentare
85) Creditate bancara
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor prezentelor norme. Art. 6. - Documentatia care sta la baza contractului de credit de consum trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente: a) documente care a
86) Conceperea si constituirea sistemului educativ si institutional pentru pregatirea functionarului comunitar roman
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor tratatelor fundamentale ale UE, de a propune legislatia comunitara, si, odata legislatia aprobata, de a asigura aplicarea ei. Comisia are puteri autonome substantiale, mai ale
87) Vamuirea marfurilor
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea masurilor de politica economica si de a asigura respectarea drepturilor statului privind taxele vamale.
88) Petrom - prezentare
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea reglementarilor legale si a prevederilor din C.C.M. ; - se preocupa de perfectionarea pregatirii profesionale a personalului . Raspunde de organizarea cursurilor prevazute la nivel local
89) Contabilitatea si controlul intern
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor legale in vigoare, aplicabile societatilor comerciale. Banca Comerciala Romana SA (BCR) este o persoana juridica, organizata ca societate pe actiuni, administrata in sistem
90) Control sanitar veterinar al carnii provenita de la animalele de macelarie
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor in vigoare cu privire la bunastarea animalelor. Inspectia trebuie sa determine: - daca animalele sufera de o boala care este transmisibila la om sau la animale ori daca
91) Contabilitatea si controlul intern al activelor patrimoniale
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor legale in vigoare, aplicabile societatilor comerciale. Banca Comerciala Romana SA (BCR) este o persoana juridica, organizata ca societate pe actiuni, administrata in sistem
92) Mecanismul si tehnica finantarii investitiilor
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale"" acestea functionand exclusiv ca societati comerciale pe actiuni.
93) Societatea comerciala - componenta de baza a economiei nationale
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea prevederilor legale.vor actiona cu buna credinta. Redactat in limba romana, astazi 08.06.2005 in exemplare de valoare egala.Bilantul contabil si contul de profit si pierderi se vor intoc
94) Plan de afaceri proiect - educatie antreprenoriala
(respectarea prevederilor legale in activitatea antreprenoriala), respectarea tuturor prevederilor legale in domeniu, in plus, pentru cei din vanzari este prevazuta si forma de retribuire pe baza de commission.5. Planul Financiar a) veniturile firmei vor proveni di