CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT

Urca referatul tau

CERE REFERAT

Aplica

Noi ti-l trimitem direct pe mail

1) Lucrare de disertatie - Regimul juridic al avizelor de mediu
2) Ordonanta privind regimul juridic al contraventiilor
3) Regimul Juridic
(regimul juridic al certificatului de urbanism), Regimul juridic al raspunderii contraventionale este reglementat prin normele juridice ale Codului Contraventional si alte acte normative.Aplicarea acestei forme de raspundere este mai eficientain pra
4) Ordonanta - regimul juridic al unor imobile
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicata in M.Of. 75
5) Ordonanta privind regimul juridic al contraventiilor
6) Regimul juridic al raspunderii contraventionale
(regimul juridic al certificatului de urbanism), Regimul juridic al raspunderii contraventionale este reglementat prin normele juridice ale Codului Contraventional si alte acte normative. Aplicarea acestei forme de raspundere este mai eficient
7) Regimul juridic si componenta patrimoniului societatilor comerciale
8) Bunuri mobile si bunuri imobile
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul juridic al diferitelor categorii de bunuri.       Astfel in functie de natura lor si calificarea data de lege, bunurile se impart:       1. Bunuri imobile (nemiscato
9) Centralizare si descentralizare in administratia publica
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul politic.       Orice stat, fiind o putere publica, organizata pe un teritoriu delimitat si recunoscut de celelalte state, are rolul nu numai
10) Izvoarele dreptului
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul politic al statului.      Legea, spre deosebire de cutuma, presupune un act în care se formuleaza scris o norma de drept, emanând direct de la autoritatea statului, si anume a organului, ca
11) Nulitatea actului juridic
(regimul juridic al certificatului de urbanism), REGIMUL JURIDIC AL NULITATII       Prin regim juridic al nulitatii se intelege regulile carora este supusa nulitatea absoluta sau relativa. Acest regim juridic al nulitatii priveste trei as
12) Principiul descentralizarii pe servicii
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul juridic deosebit care se aplica în legislatia actuala, se disting doua categorii de servicii publice.       Sensul notiunii de serviciu public este acela de activitate organizata de autorit
13) Teoria impreviziunii
(regimul juridic al certificatului de urbanism), REGIMUL JURIDIC AL IMPREVIZIUNII Stabilirea regimului juridic al impreviziunii implica o discutie asupra conditiilor ce trebuie indeplinite pentru a fi considerata impreviziun
14) Recrutarea si selectia functionarilor publici
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul juridic aplicabil, se deosebesc funcţionarii publici supuşi statutului general de funcţionarii publici supuşi unor statute speciale; o după natura autorităţ
15) Cercetare de piata IDIMM
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul tarifelor practicat va fi similar cu cel existent la oficiile registrului comerţului. Întreprinderile mici şi mijlocii au acces la activele disponibile ale societăţilor
16) Societatile comerciale
(regimul juridic al certificatului de urbanism), Regimul juridic al societatilor comerciale a fost reglementat in titilul VIII al Cartii I a Codului comercial roman art 77-269, intitulat ,,Despre Societatile Comerciale,,prin care e reglementat infii
17) Obligatiile angajatiilor
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul juridic al conflictului de interes și al incompatibilității lor; j)să își îmbunătățească î mod continuu abilitățile și pregătirea profesională.
18) Combaterea consumului de droguri
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul produselor si substantelor stupefiante • Instructiunile nr. 103/ 1970 pentru executarea prevederilor Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor si al substantelor stupefiante •
19) Administratia sovietica in judetul Cluj
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimului comunist. În vara anului 1940 regimul lui Carol al doilea era în prag de prăbușire, țara noastră pierde o parte din teritorile dobândite după Marea Unire din 1918, Transilvania fiind împărți
20) Frontiera pe ape a Romaniei
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul de frontieră Frontierele reprezintă linii reale sau imaginare, traseele între diferite puncte pe suprafața pământului, ce despart teritoriul unui stat de teritoriul altor state, de marea li
21) Contencios administrativ
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul juridic aplicabil (dreptul comun sau dreptul administrativ). Sensul formal (organizatoric) se referă la organele de jurisdicție care sunt competente să soluționeze respectivele litigii. La
22) Izvoarele dreptului administrativ
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul lor specific consacrat de art.115 din Constituția României republicată,acte normative cu forța juridică egală cu a legii,având o natură juridică specială ,pot fi izvoare ale dreptului administ
23) Raspunderea functionarilor
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul general al functiei publice comunitare, deoarece, cum se sustine in mod intemeiat despre statutul functionarilor nationali, si asertiunea este valabila si in ceea ce-i priveste pe cei comunita
24) concurenta neloiala
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul juridic al contravențiilor. Termenul de prescripție este de 3 ani. I.4. Autorități specializate în prevenirea și combaterea faptelor și actelor care încalcă regimul concurenței.
25) Raportul juridic de concurenta
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul juridic al monopolurilor de stat Literatura de specialitate ceva mai veche (din 1992) includea în categoria subiectelor dreptului concurenței și așa numitele monopoluri ale statului. &I
26) Rezolutiunea conventionala si judiciara a contractului de vanzare - cumparare comerciala
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul de drept comun al rezoluțiunii este controversat, unii autori considerând că ea este judiciară, trebuind să fie pronunțată de justiție, în timp ce altii consideră că rezoluțiunea c
27) Drept administrativ - partea I
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimului de drept administrativ și este adoptat sau emis în cadrul unui raport de drept administrativ. d) Actul administrativ este adoptat/emis de către o autoritate administrativă în
28) Dreptul afacerilor
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul juridic al bunurilor, capacitatea juridică (de folosință și de exercițiu), a subiecților de drept participanți la raporturile de drept civil sau comercial.
29) Structura economica si piata muncii, servicii pentru populatie - somajul
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul muncii pe timp de război, deci criza economică a căpătat forme acute, care au dictat în plan politic și juridic desființarea forțată a șomajului. Inexistența șomajului în perioada
30) Drept contencios administrativ
(regimul juridic al certificatului de urbanism), Regimul juridic al actelor administrative Legalitatea si oportunitatea actelor administrative Legalitatea este principiul care determină activitatea organelor administratiei publice – actul ad
31) Politica de securitate nationala a Romaniei
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul politic. Practica demonstrează că la fiecare schimbare de administrație, agenda publică include ample dezbateri cu privire la opțiunile de securitate ale noii administrații. Noua administrație
32) Institutia cetateniei in sistemul constitutional romanesc
(regimul juridic al certificatului de urbanism), REGIMUL JURIDIC AL CODULUI CIVIL DIN ANUL 1865 Desi a fost publicat în „Monitorul Oficial” la 4 decembrie 1864, Codul Civil (7) a intrat în vigoare la 1 decembrie 1865. Î
33) Insolventa transfrontaliera
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul juridic al bunurilor dobandite de debitor ulterior deschiderii procedurii; c) atributiile debitorului si ale reprezentantului roman, respectiv ale lichidatorului european; d) conditiile in c
34) Aspecte de drept constitutional privind principalele institutii din sistemul de drept roman si sistemul de drept francez
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul disciplinar propriu . 2.1. Incompatibilitati Regulile privitoare la incompatibilități au ca scop protecția și independența celui ales. Ele implică o alegere, din partea celui în cauz
35) Legile organice si legile ordinare
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul general privind autonomia locala; g) organizarea si functionarea partidelor politice; h) modul de stabilire a zonei economice exclusive; i) regimul juridic general al proprietatii si a most
36) Contabilitate Generala SC Alcor SRL
(regimul juridic al certificatului de urbanism), Regimul juridic al proprietatii : Forma juridica a societatii ,,ALCOR ‘‘ este de societate cu raspundere limitata.Aceasta devine persoana juridica in momentul inregistrarii si va function
37) Cartile funciare
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul juridic specific privind: imobilul, ca entitate de referinta, corespunzatoare dreptului de proprietate preluat din cadastrul general, drepturile reale imobiliare, corespunzatoare
38) Procedura de solutionare a litigiilor comerciale
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul juridic al hotarârii pronuntate. O procedura mult asemanatoare a existat si în „regimul trecut”, purtând numele de solutionarea litigiilor dintre unitatile soc
39) Forme de realizare a evaziunii fiscale pe plan international si implicatii ale acestora
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul fiscal – alături de facilitățile fiscale acordate prezintă importanță totalitatea impozitelor și taxelor fiscale existente; - acorduri fiscale – guvernul unui paradis fiscal p
40) Certificatul de urbanism
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul juridic, economic și tehnic al construcțiilor și terenurilor, constituind o decizie care trebuie să fie însoțită de un anumit set de informații pertinente, care se referă la: Regimul
41) Cercetarea la fata locului in cazul accidentelor de circulatie
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul legal stabilit pentru desfășurarea activităților respective. Sub acest aspect, cele 10 infracțiuni speciale pot fi incluse în grupa "infracțiunilor care aduc atingere activității org
42) Conservarea carnii acasa nesigura
(regimul juridic al certificatului de urbanism), Regimul de sterilizare se stabileste in functie de mai multi factori: gradul de contaminare a materiei prime, natura produsului, reactia mediului, timpul si temperatura de sterilizare, structura produ
43) Cerere de finantare
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul juridic al acesteia (in cazul in care cladirea/ terenul este inclus in domeniul public/privat al comunei); si/sau Inventarul domeniului public/privat intocmit conform legislatiei in vigoar
44) Comunismul in Romania
(regimul juridic al certificatului de urbanism), Regimul totalitar comunist s-a instaurat efectiv in Romania incepand cu anul 1948 si a durat pana in decembrie 1989, avand urmatoarele caracteristici: Regimul totalitar comunist s-a instaurat in Ro
45) Modalitatile actului civil
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul ei juridic, nulitatea este de doua feluri: nulitate absoluta si nulitate relativa. Nulitatea absoluta este sanctiunea ce intervine in caz de nerespectare, cu ocazia incheierii unui act juri
46) Liberul schimb
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul liberal asupra profitului realizat. Profesorul libanez Emile Saadia considera zona de liber schimb un panaceu economic universal. In concluzie, putem spune ca zona economica libera (ZEL) es
47) Drept funciar
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul juridic al acestora , garantarea proprietatii . Cele mai importante legi speciale in domeniul dreptului funciar sunt : -legea nr. 18/1991 privind fondul funciar - publ. in M.Of. nr. 37/199
48) Drept constitutional comparat
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimului politic din care fac parte, prima din regimul semiprezidential iar cel de-al doilea din cel parlamentar dar, mai cu seama, pentru faptul ca ambele state apartin Uniunii Europene. Existe
49) Dreptul consumatorului
(regimul juridic al certificatului de urbanism), Regimul materialelor pretioase.
50) Protectia copilului care a savarsit o fapta penala
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul sanctionar(deosebit de acela al infractorilor majori)cel mai adecvat varstei si personalitatii minorilor. Minorii,daca ii exceptam pe cei cu anomalii grave inascute sau dobandite dupa naste
51) Privire comparativa intre actul administrativ si contractul administrativ
(regimul juridic al certificatului de urbanism), Regimul juridic administrativ cuprinde o serie de reguli de forma si de fond care reglementeaza emiterea actelor adm, conditiile de valabilitate, controlul legalitatii lor, etc. Regimul juridic admin
52) Acte ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale
(regimul juridic al certificatului de urbanism), Regimul juridic al documentelor in forma electronica, ce contin date privind operatiunile economice de schimb sau vanzare de bunuri ori servicii intre persoane care emit si primesc facturi, bonuri fis
53) Modalitati de dobandire a proprietatii publice
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimului comunist, nu se facea o distinctie clara intre proprietatea privata si proprietatea publica, regimul general al proprietatii fiind organizat pe cu totul alte coordonate : dominanta era propr
54) Drept intrenational public
(regimul juridic al certificatului de urbanism), Regimul juridic al strainilor Regimul juridic al strainilor este stabilit de catre fiecare stat in pa
55) Functionarul public
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul national socialist in 1937, desi a existat un Cod bavarez al functiei publice inca de la inceputul secolului al XIX-lea, mai exact de la 1 iulie 1806. Paradoxul legislativ din Germania se
56) Caracterizarea economiei Romaniei in Al Doilea Razboi Mondial
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul juridic al fabricilor de armament. In industria petroliera s-a creat in ianuarie 1940 Comisariatul General al Petrolului. Ca urmare a conditiilor generale un impuls deosebit capata sectoa
57) Negocierea multiculturala
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul social-politic (democratie versus dictatura); cadrul juridic si institutional etc.Pe aceasta baza se definesc diferentele si afinitatile culturale intre comunitatile umane (in speta natiuni),
58) Investitii directe straine in Romania
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul investitiilor straine in Romania.Aparitia Legii nr 58/1991 privind privatizarea s-a constituit intr-un nou impuls al atragerii de investitii straine directe, existand, de acum, baza unor adeva
59) Constituirea societatilor comerciale
(regimul juridic al certificatului de urbanism), Regimul juridic al societatilor comerciale a fost reglementat in titilul VIII al Cartii I a Codului co
60) Taxe si impozite pe activitatea comerciala a intreprinderii
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul TVA si Ordonanta privind accizele din februarie 2000). De asemenea, anul 2001 a adus si el unele modifcari pozitive in domeniul impozitarii indirecte. Un important pas inainte l-a constituit c
61) Accesul la justitie al strainului
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul strainilor. Drepturile si obligatiile strainului sunt prevazute de diferite acte normative interne si intelegeri internationale semnate de statul de resedinta. Fiecare stat reglementeaza int
62) Sistemul de protectie speciala a persoanelor cu handicap in Romania
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul comunist, intregul sistem de asistenta sociala a fost treptat marginalizat, profesiunea de asistent social impreuna cu cea de sociolog si psiholog fiind chiar sterse din nomenclatorul de profe
63) Rolul managementului corporativ in atragerea investitiilor de catre firmele rusesti
(regimul juridic al certificatului de urbanism), Regimul cuvenit de management corporativ contribuie la utilizarea eficienta de capital propriu in corporatie, subordonarea organelor de administratie fata de companie insasi, precum si fata de actiona
64) 7 metode de a scapa de amenda pentru radar
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul juridic al contraventiilor prevede ca agentul care constata contraventia se numeste agent constatator. Agentul constatator este si cel care aplica sanctiunea, altfel procesul-verbal este lovit
65) Indicatori privind conduita profesionala a functionarilor publici
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor, stabilite potrivit legii.Codul de conduita a functionarilor publici, denumit in continuare cod de conduita, reglementeaza normel
66) Administrarea domeniului public al statului
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul concesiunii, alaturi Regulamentul privind organizarea licitatiilor pentru achizitii publice de bunuri si servicii (Monitorul Oficial nr.459 / 30.11.1998). Exista insa si alte acte normativ
67) Centralizare si descentralizare in administratia publica
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul descentralizarii administrative, pe un termen limitat, inlatura in masura mai mare fenomenele birocratice in activitatea locala. Participarea locuitorilor prin alegeri la desemnarea autoritati
68) Protectia atmosferei modificata de Legea 655/2001
(regimul juridic al certificatului de urbanism), Regimul juridic al protectiei atmosferei are la baza respectarea principiului de abordare integrata a protect
69) Notiunea de executiv si administratie - publica in principalele sisteme contemporane
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul politic al unui stat, dar si de forma de guvernamant, dispozitiile constitutionale consacra diferite princi
70) Inalienabilitatea, insesizabilitatea si imprescriptibilitatea domeniului public
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul juridic al bunurilor din domeniu public (dobandire, precum si faptul ca sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile) sunt lovite de nulitate absoluta. In literatura juridica interbeli
71) Serviciul public, functia publica si functionarii administratiei publice
(regimul juridic al certificatului de urbanism), Regimul general privind raporturile de munca, sindicatele, patronatele si protectia sociala". Articolul 41 face referire, fara indoiala, la toate categoriile de persoane incadrate in munca. Din cau
72) Nulitatea actului juridic civil
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul juridic care li se aplica; ea distinge nulitatile absolute de cele relative. Intre ele exista o opozitie fundamentala. La baza reglementarii nulitatii in noul Cod civil sta aceasta distinctie.
73) Comportamentul producatorului
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul juridic de organizare si functionare: regii, companii si diferite variante de societati comerciale; d) dupa dimensiunea lor: intreprinderi mari, mici si mijlocii. Analizata ca agent econo
74) Lovitura de palat si puciul din 23 august 1944
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul democratic dupa o perioada de ocupatie si dominatie sovietica, impusa de Marile Puteri la sfirsitul razboiului. Totodata, ar fi existat o cit de mica legitimitate a regelui Mihai, figura is
75) Teroarea comunista in Romania - Gheorghiu Dej si statul politienesc
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimului lui Dej (in principal momentele de varf din anii 1950-1953 si 1958-1961), fiind relevate aspecte importante referitoare la categoriile soAZciale vizate de Securitate, conditiile din spatiile
76) Managementul - stiinta a conducerii
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul ei ideologic, juridic sau politic are nevoie de manageri daca vrea ca economia ei sa prospere in ritm novator si creator.
77) Legea privind semnatura electronica
(regimul juridic al certificatului de urbanism), Regimul juridic al inscrisurilor in forma electronica Art. Inscrisul in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certi
78) Initiativa de cooperare in Sud-Estul Europei SECI
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul oficialilor initiativei si delegatiilor la reuniuni, precum si sprijinul acordat de Romania. Acesta a fost semnat la 2 octombrie 2001 de catre dl. general Constantin Degeratu, pentru tara n
79) Constituirea societatilor comerciale
(regimul juridic al certificatului de urbanism), Regimul juridic al societatilor comerciale a fost reglementat in titilul VIII al Cartii I a Codului comercial roman art 77-269, intitulat ,,Despre Societatile Comerciale", prin care e reglementat infi
80) Conceptul de lege
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul starii de asediu si al celui de urgenta, • infractiunile, pedepsele si regimul de executare a acestora, • acordarea amnistiei sau a gratierii collective, • organizarea si
81) Imaginea managerilor din Romania in spatiul extraorganizational
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul ideologic, juridic sau politic are nevoie de manageri, daca vrea ca economia ei sa prospere in ritm inovator si creator . Managementul este o practica si nu o stiinta. Nu inseamna cunostinte,
82) Economia de piata
(regimul juridic al certificatului de urbanism), Regimul juridic al impozitului pe venit perceput de la persoanele care practica activitate de antreprenoriat ", tinind cont de existenta unui regi,m fiscal diferentiat de impunere a intreprinderilor p
83) Drepturile reale principale
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul juridic al acesteia, in art. 3 dispune ca: domeniul public este alcatuit din bunurile prevazute de art. 135 alin. 4 din Constitutie, din cele stabilite prin anexa care face parte integranta di
84) Actul juridic civil
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul juridic al viciilor de consimtamant este diferit;c) actele juridice bilaterale sau multilaterale pot fi revocate de comun acord de catre parti. 2.3.Acte juridice cu titlu oneros si acte j
85) Teoria Constitutiei
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul constitutional exprima ansamblul de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat intr-o anumita etapa a de
86) Raspunderea in dreptul administrativ
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul juridic aplicabil este un regim de drept administrativ .
87) Marketingul bancar
(regimul juridic al certificatului de urbanism), Regimul fiscal al conturilor la scadenta constituie una dintre atractiile acestui tip de produs. Ea se refera, pe de o parte, la stabilirea relatiei produs-client, iar pe de alta parte, la relatia cli
88) Dreptul de proprietate
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul juridic al dreptului de proprietate publica au caracter derogatoriu, exceptional, si sunt, ca urmare, de stricta interpretare.
89) Functia publica si functionarul public in legislatia comunitatii europene
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul functiei publice europene, deduse din reglementarile comunitare si completate cu principiile jurisprudentei Curtii Europene de Justitie."3 Elementele specifice carierei functionarului public
90) Notiunea de executiv si administratie publica in sisteme contemporane
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul politic al unui stat, dar si de forma de guvernamant, dispozitiile constitutionale consacra diferite princi
91) Mesopotamia - tara dintre fluvii
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul social ii asigura femeii unele drepturi care, considerand in general pozitia femeii in Orientul Antic, ne surprind.Barbatul care isi repudia fara motiv sotia de la care n-avea nici un copil,
92) Bunuri mobile si bunuri imobile
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul juridic al diferitelor categorii de bunuri. Astfel in functie de natura lor si calificarea data de lege, bunurile se impart:1. Bunuri imobile (nemiscatoare):- sint acele bunuri
93) Bunuri mobile si imobile
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul juridic al diferitelor categorii de bunuri. Astfel in functie de natura lor si calificarea data de lege, bunurile se impart: 1. Bunuri imobile (nemiscatoare):- sint acele bunuri care au o as
94) Constituirea societatilor comerciale
(regimul juridic al certificatului de urbanism), Regimul juridic al societatilor comerciale a fost reglementat in titilul VIII al Cartii I a Codului c
95) Notiunea de executiv si administratie publica in principalele sisteme contemporane
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimul politic al unui stat, dar si de forma de guvernamant, dispozitiile constitutionale consacra diferite principii pe baza carora sunt delimitate notiunile de putere executiva si administratie p
96) Contrabanda - forme, modalitati si metode de manifestare in Romania
(regimul juridic al certificatului de urbanism), regimului vamal sau care intereseaza acest regim. Este o fapta de rea-credinta si de inducere in eroare a autoritatilor vamale in legatura cu situatia unor bunuri, generand nesiguranta si dezordine in