CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT

Urca referatul tau

CERE REFERAT

Aplica

Noi ti-l trimitem direct pe mail

1) Consideratii privind raspunderea juridica contraventionala de mediu in dreptul romanesc
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea juridica contraventionala de mediu in dreptul romanesc Obiectul contraventiei este reprezentat de valorile sociale, bunurile
2) Raspunderea juridica
(raspunderea juridica in deptul muncii), Raspunderea, ca si responsabilitatea, sunt notiuni filozofice al caror continut s-a circumscris, de c
3) Raspunderea juridica
(raspunderea juridica in deptul muncii), Raspunderea este o notiune filozofica a carui continut a fost incadrat, de cele mai multe ori, cu aju
4) Raspunderea juridica a functionarului public
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea penala, raspunderea administrativa, raspunderea disciplinara, raspunderea materiala si raspunderea civila). In sfera cercetarii fenomenul raspunderii sociale, implicit a celei juridice a
5) Teoria generala a dreptului - raspunderea juridica
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea sociala apare ca o consecinta a neindeplinirii unei prescriptii normative pozitive, a unei obligatii
6) Concesionarea
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea sa, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, în schimbul unei redevente.      4.Subiectele contractului de concesiune
7) Curtea europeana a drepturilor omului
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea ministeriala si accesul la informatie, cele menite sa asigure organizarea si functionarea institutiei avocatului poporului. De asemenea se remarca amendari succesive a legislatiei in mater
8) Dreptul muncii
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea materiala a salariatilor poate fi definita ca fiind o forma de de raspundere patrimoniala specifica , in baza careia salariatul este obligat a repara prejudiciul efectiv produs angajator
9) Raspunderea civila contractuala si raspunderea civila delictuala
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea este constientizarea de catre personalitate a datoriei sale in fata societatii, unei colectivitati de oameni, intelegerea sen
10) Legitima aparare
(raspunderea juridica in deptul muncii), răspunderea penală, întrucît este săvârșită fără vinovăție, temeiul excluderii în acest caz constituindu-1 nu legitima apărare, ci starea de extremă necesitate. Alți autori (pe care îi susținem) co
11) Drepturile consumatorului
(raspunderea juridica in deptul muncii), RASPUNDEREA JURIDICA FATA DE PRODUSELE DEFECTE (PRODUCATORUL POARTA RESPNSABILITATEA PENTRU DAUNELE ADUSE CONSUMATORULUI CAUZATE DE PRODUSELE DEFECTE) SI DE DIRECTIVA 92/59/CEE PRIVIND SECURITATEA GEN
12) Societatea comerciala ca persoana juridica
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea administratorilor. Hotararile adunarilor generale ale societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni pot fi atacate in justitie,pentru a fi anulate,daca aceste hotarari sunt contrare
13) Gestiunea stocurilor
(raspunderea juridica in deptul muncii), răspunderea și nivelul de salarizare al administratorului m) descarcă administratorul de răspunderea sa referitoare la administrarea societății în cursul anului financiar deja încheiat n) aprobă bi
14) Prescrisptia Extinctiva
(raspunderea juridica in deptul muncii), răspunderea civilă a subiectului pasiv al raportului obligațional. Deși admisă de legiuitor, instituția prescripției este oare utilă și, mai ales morală? Iată, așadar, o primă problemă, care vizea
15) Protectia consumatorului
(raspunderea juridica in deptul muncii), RASPUNDEREA JURIDICA FATA DE PRODUSELE DEFECTE (PRODUCATORUL POARTA RESPNSABILITATEA PENTRU DAUNELE ADUSE CONSUMATORULUI CAUZATE DE PRODUSELE DEFECTE) SI DE DIRECTIVA 92/59/CEE PRIVIND SECURITATEA GEN
16) Comertul
(raspunderea juridica in deptul muncii), răspunderea limitată; o viața limitată a întreprinderii; o dificultatea de transfer a proprietății. Sistemul de impozitare aplicabil pentru o afacere în parteneriat este același cu cel aplicabi
17) Cutuma
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea internationala a statelor, ci, de obicei, un comportament similar din partea statului afectat. In schimb, nu poate fi ignorata importanta respectarii regulilor de curtoazie in raporturile
18) Drept fiscal
(raspunderea juridica in deptul muncii), răspunderea în conformitate cu prevederile legale referitoare la faliment; - persoana care își asumă obligația de plată a debitorului, printr-un angajament de plată sau printr-un alt act încheiat în
19) Procesul penal in Republica Moldova
(raspunderea juridica in deptul muncii), răspunderea penală. În alte izvoare doctrinale procesul penal a fost definit ca un sistem de acțiuni al organelor de stat competente și raporturi juridice ce se nasc între aceste organe și particip
20) Procedura plangerii prealabile
(raspunderea juridica in deptul muncii), răspunderea penală și, ca urmare, nu poate începe și nici continua procesul penal. După o opinie unanim admisă astăzi în literatura de specialitate , plângerea prealabilă constituie o instituție a
21) Metodica cercetarii delapidarii
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea penala< - lipsa este doar aparenta datorita unei gresite contabilizari . CAPITOLUL 2 PROBLEME PE CARE TRE
22) Stat de drept
(raspunderea juridica in deptul muncii), răspunderea juridică a guvernului; b) consacrarea prin norme juridice fundamentale a drepturilor cetățenilor, considerate ce drepturi naturale, inalienabile; c) existența unui mediu favorabil
23) Concursul de infractiuni, infractiunea unica si infractiunea continuata
(raspunderea juridica in deptul muncii), răspunderea penală . La acestea se mai adaugă situațiile prevăzute în Codul de procedură penală, la articolul 10. Aceleași efecte le produce intervenția unor cauze generale de nepedepsire (
24) Conceptul de participatie penala
(raspunderea juridica in deptul muncii), răspunderea penală a tuturor participanților chiar dacă plângerea prealabilă a fost intodusă sau se menține numai față de unul dintre ei. Un alt exemplu este dat de reglementarea indivizibilității de
25) concurenta neloiala
(raspunderea juridica in deptul muncii), Răspunderea civila. Potrivit art. 3 din Legea nr. 11/1991 faptele de concurență neloială atrag răspun
26) Raportul juridic de concurenta
(raspunderea juridica in deptul muncii), răspunderea nelimitată și solidară a tuturor asociaților. O altă formă de oraganizare o constituie societatea pe acțiuni, al cărei capital este împărțit în acțiuni (titluri comerciale de v
27) Istoricul fundamentelor dreptului civil
(raspunderea juridica in deptul muncii), răspunderea devine punctul nevralgic comun al tuturor instituțiilor noastre” . Astfel se întâmplă ca o persoană să nu-și îndeplinească obligațiile care îi revin î
28) Contractul de antepriza
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea in caz de neexecutare, suportarea riscurilor etc.). a) In baza contractului de munca, salariul se plateste dupa cantitatea si calitatea muncii depuse. In cazul antreprizei, se plateste
29) Drept administrativ - partea I
(raspunderea juridica in deptul muncii), răspunderea organelor administrației publice în condițiile Legii contenciosului administrativ, așa cum vom arăta într-o secțiune ulterioară.
30) Drept contencios administrativ
(raspunderea juridica in deptul muncii), răspunderea organelor administratiei publice în conditiile Legii contenciosului administrativ, asa cum vom arăta într-o sectiune ulterioară.
31) Protectia juridica a padurilor - dreptul mediului
(raspunderea juridica in deptul muncii), răspunderea civilă pentru prejudiciile cauzate de activități periculoase pentru mediu, redactată de Consiliul Europei și deschisă spre semnare la Lugano la 21 iunie 1993 și care, în cadrul defin
32) Controlul contraventional
(raspunderea juridica in deptul muncii), răspunderea contravențională de alte forme contravenționale cu ajutorul particularutăților, trăsăturilor răspunderii și principiilor specifice ei;metoda deducției prin aducerea concluziei proprii la f
33) Mijloacele de proba - Notiunea si importanta mijloacelor de proba in procesul penal
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea penala pentru infractiunile prevazute de art. 266, 267, 2671, 268 C.pen. Exprimarea legiuitorului ,,nu pot fi folosite în procesul penal" impune concluzia ca atunci cand, în
34) Conditiile de fond si forma ale actului constitutiv
(raspunderea juridica in deptul muncii), răspunderea nelimitată și solidară a tuturor asociaților sau a unora dintre aceștia, pentru obligațiile sociale, deci atunci când se constituie o societate
35) Psihologia personalitatii infractorului si a devierilor normativ-morale si comportamentale
(raspunderea juridica in deptul muncii), răspunderea sau chiar să ducă la achitarea învinuitului, este preocupat de cercetarea și demonstrarea unor calități pozitive ale infractorului,precum și de elucidarea unor circumstanțe nefavorab
36) Curtea constitutionala
(raspunderea juridica in deptul muncii), răspunderea disciplinară, dispoziții finale și tranzitorii. Alte legi care conțin unele reglementări privitoare la Curtea Constituțională sunt: Legea nr.69/1992, modificată prin Ordonanța de urgen
37) Certificatul de urbanism
(raspunderea juridica in deptul muncii), Răspunderea pentru nerespectarea regimului juridic al autorizațiilor de urbanism Autorizațiile de urbanism reprezintă prima sancțiune juridico-administrativă a regulilor de urbanism, pe această cale,
38) Raspunderea penala
(raspunderea juridica in deptul muncii), Raspunderea penala Principiul unicitatii raspunderii penale implica regula conform careia pentru o singura infracti
39) Protectia muncii si a mediului ambiant
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea pentru realizarea deplina a masurilor de protectie a muncii o au - potrivit atributiilor ce le revin - cei care organizeaza, controleaza si conduc procesul de munca, adica la locul de mun
40) Functionarea societatilor comerciale
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor. Societatea in comandita simpla SCS- in care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solida
41) Logodna in noul cod civil
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea sa nefiind antrenata decat in caz de denuntare abuziva. Astfel inteles "contractul" de logodna conduce la aceleasi consecinte practice ca si calificarea logodnei ca un simplu fapt juridic.
42) Vinovatia
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea civila si celelalte feluri de raspundere juridica, inclusiv in ce priveste continutul laturii subiective, propun desemnarea acestei notiuni prin termenul de vina sau vinovatie. In acest mo
43) Drept penal special
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea penala sau consecintele condamnarii. Principiile si regulile generale se concretizeaza prin partea speciala a dreptului penal, aici realizandu-se individualizarea si diversificarea in f
44) Asigurari de raspundere civila
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea civila fata de persoanele terte. In Anexele 1 si 2 din aceasta Hotarare sunt indicate toate categoriile de mijloace de transport asigurabile, tariful de asigurare, care depinde de grupa si
45) Drept international public
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea, actiunea penala, garantiile procesuale, competenta materiala, teritoriala si dupa calitatea persoanei a instantelor de judecata, mijloacele de proba, asistenta judiciara, judecata si cail
46) Raspunderea comitentului pentru faptele prepusului sau
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea juridica , raspundere consacrata legislativ in cadrul diferitelor ramuri de drept: civil, penal, administrativ, etc.In literatura de speci
47) Raspunderea membrilor organelor de conducere ale debitorului insolvent - Cazuri si conditii
(raspunderea juridica in deptul muncii), Raspunderea contraventionala. Administreatorii pot raspunde contraventional pentru faptele savarsite in timpul functiei lor, fie ca sunt din culpa, fie ca sunt cu intentie. Cel mai ferecvent faptele c
48) Notiuni generale despre drept
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea materiala si disciplinara, protectia si igiena muncii, respectiv, jurisdictia muncii.Dreptul afacerilor cuprinde, in cea mai mare parte a lor, normele juridice din dreptul civil si totalit
49) Raspunderea Presedintelui Romaniei
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea Presedintelui poate fi politica sau juridica [9].Raspunderea politica (definita ca o raspundere administrativ disciplinara de profesorul Antonie Iorgovan [10]) presupune: a) raspunderea Pr
50) Raspnderea administrativa
(raspunderea juridica in deptul muncii), Raspunderea administrativ-disciplinara este "situatia juridica care consta in complexul de drepturi s
51) Comerciantii
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea contraventionala sau penala conform Legii nr.12/1990, republicata in 1991efectuarea de acte sau fapte de comert de natura celor prevazute in Codul comercial sau in alte legi, fara indeplin
52) Raspunderea civila pentru prejudiciile cauzate mediului inconjurator
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea directa a persoanei juridice coexista cu raspunderea individuala a organului in culpa, in doua privinte.Pe
53) Institutii de drept public si privat
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea juridica, interpretarea si tehnica elaborarii dreptului. Evolutia istorica a demonstrat stransa legatura dintre drept si societatea in care acesta a luat nastere, confirmand cele expri
54) Drept economic
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea juridica. Structura logico-juridica a normei Ipoteza este acea parte a normei juridice care arata imprejurarile in care urmeaza sa se aplice regula de drept, stabilind starile de fapt ca
55) Alegerea formei juridice de desfasurare a activitatii
(raspunderea juridica in deptul muncii), Raspunderea nelimitata (cu intreaga avere a comerciantului).Nu se pot angaja persoane cu contract individual de munca. La asociatiile familiale pot lucra numai membrii familiei cu gospodarie comuna.
56) Sistemul de masura al calitatii sistemului de justitie
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea referitoare la modul de folosire a resurselor. Rapoartele anuale pot include o sectiune referitoare la calitate, pe baza datelor masurate si ulterior pot fi introduse intr-un plan pe te
57) Motivarea functionarilor publici - sanctiuni aplicabile functionarilor publici
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea juridica a functionarilor publici, intrucat problemele de detaliu ale acestei raspunderi trebuie analizate separat, unele in cadrul Dreptului administrati
58) Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici
(raspunderea juridica in deptul muncii), Raspunderea penal a functionarului public, intervine pentru faptele savarsite in timpul serviciului sau in legatura cu atributiile functiei publice pe care o ocupa si care intrunesc elementele unor in
59) Procedura falimentului
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea pt efectuarea de plati sau transferuri frauduloase.Decaderea creditorilo unor astfel de creante va putea fi invocate oricand de orice parte interesata pe cale de actiune sau exceptie.
60) Cum se face un SRL
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea este nelimitata, cu averea personala sau familiala. Pentru inregistrare la Registrul Comertului este necesar un dosar care sa contina autorizarea primariei, rezervarea firmei/emblemei si a
61) Organizarea structurala
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea este nelimitata si solidara. Intreprinderile personale sunt entitatile infiintate fiecare de cate un proprietar care organizeaza si conduce in nume personal activitatile productiv-econo
62) Infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea juridica a tuturor proprietarilor sau a reprezentantilor acestora, dupa caz. 20070723 Lege nr. 230 asociatii de proprietari www.tasciuc.ro Art. 5. - (1) Asociatia de proprietari se
63) Regimul Juridic
(raspunderea juridica in deptul muncii), Raspunderea contraventionala este o forma de raspundere juridica, reglementata de normele dreptului contraventional, ea se ocupa de date reale si concrete ca: contraventia, persoanele ce pot fi trase
64) Aspecte legislative in domeniul HIV si SIDA
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea penala, dar impune luarea masurii de siguranta a obligarii la tratament medical.
65) Formarea dreptului romanesc
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea colectiva, cojuratorii, raptul in vederea casatoriei. 3.2.1.2. Teoria originii latine a dreptului cutumiar romanesc Originea exclusiv romana a dreptului cutumiar romanesc a fost argumentat
66) Informatica juridica - infractiuni informatice
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea penala , cu precizarea ca poate fi vorba si de un subiect activ calificat deoarece operatiunea in sine nu poate fi efectuata decat numai de persoane care au cunostinte in acest domeniu.
67) Test de verificare general - protectia muncii
(raspunderea juridica in deptul muncii), Raspunderea juridica pentru incalcarea normelor de protectie a muncii poate fi: a. penala, administrativa, disciplinara ,civila; b. civila, penala, patrimoniala, contraventionala; c. discipli
68) Intreprinzatorul si functiile sale
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea in limita partii subscrise de capital, mergand uneori pana la concurenta intregii sale averi. Se semneaza la constituire contractul de societate iar in unele cazuri si statutul de function
69) Teoria generala a dreptului
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea sociala apare ca o consecinta a neindeplinirii unei prescriptii normative pozitive, a unei obligatii sau indato
70) Delicte impotriva proprietatii intelectuale
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea ei penala in cazul acesteia fiind stabilita prin dispozitiile art. 439 Cp.
71) Obligatiile profesionale ale comerciantilor
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea penala asupra persoanei care are ca atributie de serviciu acest lucru. Fondul de comert reprezinta un ansamblu de bunuri pe care comerciantul le afecteaza desfasurarii activitatii comer
72) Perspectiva generala asupra institutiilor amnistitiei si gratierii
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea penala sau consecinyele condamnarii. Sunt reunite, in cele patru capitole, urmatoarele instituyii: amnistia Asi grayierea (art.119-120), prescripyia (art.121-130), lipsa plangerii prealabi
73) Raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie
(raspunderea juridica in deptul muncii), Raspunderea juridica este o categorie istorica, o institutie vie care s-a format in societatile omenesti de-a lungul timpului. De
74) Privire de ansamblu asupra raspunderii civile delictuale pentru fapta proprie
(raspunderea juridica in deptul muncii), Raspunderea-fapt social.O fapta este savirsita. Societatea in care traieste faptasul o socoteste repr
75) Raspunderea in dreptul administrativ
(raspunderea juridica in deptul muncii), Raspunderea administrativa consta intr-o privatiune represiva (de natura materiala sau morala) care i
76) Elementele care intervin in operatiunile de asigurare
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea de a acopri pagubele produse bunurilor asigurate de anumite calamitati naturale sau accidente, de a plati suma asigurata la producerea unui anumit eveniment in viata pers asigurate, sau de
77) Principalele forme de organizare contabila
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea patrimoniala pentru pagubele produse.
78) Regimul juridic al raspunderii contraventionale
(raspunderea juridica in deptul muncii), Raspunderea contraventionala este o forma de raspundere juridica, reglementata de normele dreptului c
79) Raspunderea civila a comitentilor pentru fapta prepusilor
(raspunderea juridica in deptul muncii), Raspunderea sociala imbraca felurite forme: raspunderea juridica, raspunderea morala, raspunderea pol
80) Raspunderea civila contractuala si raspunderea civila delictuala
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea se reduce la aparitia unui raport scopul caruia este -aplicarea masurilor corespunzatoare de influenta fata de persoanele, care au incalcat norma de drept corespunzatoare. E diferita st
81) Istoricul dreptului
(raspunderea juridica in deptul muncii), raspunderea sa cunoaste o reglementare in doua etape distincte : pana la aparitia vanzarii consensuale si dupa sanctionarea contractului de vanzare.