CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT

Urca referatul tau

CERE REFERAT

Aplica

Noi ti-l trimitem direct pe mail

1) Protectia internationala a drepturilor omului
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia drepturilor omului din toate cele 3 sisteme. Statul-subiect principal al dreptului international public. Suveranitatea statului Statul suveran ocupa o pozitie dominanta intre subiectele d
2) Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), Protectia Drepturilor Copilului; i) C.P.C. - comisia pentru protectia copilului; j) D.G.A.S.P.C. - directia generala de asistenta sociala si protectia copilului; k) S.P.A.S. - serviciul public de asis
3) Protectia juridica a drepturilor omului
4) Protectia drepturilor omului
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia familiei; dreptul la un standard de viata satisfacator; dreptul de a se bucura de cel mai inalt standard posibil de sanatate fizica si psihica; dreptul la educatie; dreptul de a participa la
5) Protectia drepturilor omului
6) Curtea europeana a drepturilor omului
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia internationala a drepturilor omului. Aceste instrumente ce trateaza fie problematica de ansamblu a materiei (ex: ,,Pactele drepturilor omului"), fie anumite aspecte concrete (ex: drepturile
7) Drepturile detinutilor minori
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia acestuia.      Astfel, putem enumera :      a) Articolul 45 din Constitutia României care prevede :      ? "copii se bucura de un regim de protectie si de asistenta în realizarea
8) Izvoarele dreptului
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia muncii, etc.      Teoria dreptului mai mentioneaza în cadrul contractelor normative si "contractele-tip", rezultate din tendinta actuala de standardizare a numeroaselor operatiuni juridic
9) Notiunea de administratie publica
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia civila, de sub autoritatea sa; urmareste si controleaza activitatea acestora;      o) hotaraste, în localitatile cu medici sau cu personal sanitar în numar insuficient, acordarea de stimu
10) Drepturile consumatorului
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), PROTECTIA CONSUMATORILOR.       PROTECTIA CONSUMATORILOR, CA FIIND O COMPONENTA DE BAZA A PROGRTAMELOR DE PROTECTIE SOCIALA, REPREZINTA UN ANSAMBLU DE DISPOZITII PRIVIND INITIATIVA PUBLICA
11) Tratatul de la maastricht
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia drepturilor si intereselor resortisantilor statelor membre, prin instituirea unei cetatenii a Uniunii,      - sa dezvolte o cooperare restrânsa
12) Viitorul uniunii europene - certitudine sau necunoscuta
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia minoritatilor. ,,Impresia mea este că cea mai bună cale de a face din Europa un loc mai stabil, unde suferintele trecutului să dispara cu adevarat, este să mergem înainte cu deplina integrar
13) Continutul principiului oficialitatii in procesul civil
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), Protectia Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale . Prin mijlocirea probelor subictii de drept pot stabili in fata instantelor judecatoresti faptele din care izvorasc drepturile
14) Avocatul poporului
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia drepturilor civile si politice si Directia pentru protectia drepturilor omului; b) Departamentului privind protectia drepturilor sociale, economice si culturale si Directia pentru protectia
15) Sistemul de siguranta nationala
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia acestora fata de orice amenintari. Ele se asigura în functie de posibilitatile societatii, de nivelul de aspiratii al acesteia în contextul mediului intern si international de securitate si
16) Protectia consumatorilor
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), Protectia consumatorilor se inscrie in cadrul politicilor sociale promovate de catre orice stat. Toto
17) Protectia consumatorului
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), PROTECTIA CONSUMATORILOR. PROTECTIA CONSUMATORILOR, CA FIIND O COMPONENTA DE BAZA A PROGRTAMELOR DE PROTECTIE SOCIALA, REPREZINTA UN ANSAMBLU DE DISPOZITII PRIVIND INITIATIVA PUBLICA SAU PRIVATA DE
18) Drepturile si libertatile social-economice si culturale
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia sociala a muncii Este un drept social economic de traditie,cu un continut juridic complex si este reglementat prin Constitutie la art.41. Dreptul la munca nu poate fi ingradit,reglementare
19) Organizarea sistemului sanitar international
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia drepturilor de sanatate individuala si sociala ale cetatenilor. • manageriale: macro-managementul economic si social inerent stilului sovietic (respectiv stilului iugoslav) al
20) Protectia consumatorului
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), PROTECTIA CONSUMATORILOR au ,in principal, urmatoarele drepturi: -Dreptul de a solicita autoritatilor competente luarea de masuri in vederea opririi productiei sau retragerii de pe piata a produ
21) Avocatul Poporului - aparator al drepturilor si libertatilor cetatenesti
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia drepturilor si libertatilor cetatenesti se realizeaza prin mijloace net diferite: -una prin acte juridice obligatorii si executori,la nevoie cu concursul fortei e constrangere a statului.
22) Protectia consumatorului
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia consumatorilor se realizeaza de catre urmatoarele organisme ale administratiei publice, conform atributiilor si competentelor ce le revin potrivit legii: - Oficiul pentru Protectia Consum
23) Drepturile omului si declaratia universala a drepturilor omului
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia legii. • Nimeni nu trebuie sa fie arestat, detinut sau exilat in mod arbitrar • Orice persoana are dreptul de a fi audiata in mod echitabil si public de catre un tribunal indep
24) Drept institutional comunitar
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia socială, egalitatea între femei si bărbati, solidaritatea între generatii si protectia drepturilor copilului. Promovează coeziunea economică, socială si teritorială, precum si so
25) Teoria valorilor filosofice, juridice, economice si politice - Politica economica a Uniunii Europene
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.(art. 134 alin. 2 din Constitutia Romaniei din 1991). Statornicind ca dreptul la munca
26) Contracte comerciale speciale internationale
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de decizie. În cadrul acestui principiu distingem urmatoarele subprincipii (ori linii de actiu
27) Dreptul comunitar
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia sociala, protectia mediului înconjurator, cercetarea si dezvoltarea tehnologica. Obiectul Dreptului comunitar îl constituie reglementarea raporturilor juridice din cadrul Uniunii
28) Principalele domenii de activitate a Consiliului Europei
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia drepturilor sociale si economice fundamentale. Carta, alături de Protocolul aditional din 1988, grupează aceste drepturi si libertăti în două categorii: pe de o parte, drepturile refer
29) Protectia dreptului la un mediu sanatos
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), Protectia dreptului la un mediu sanatos Importanța acestor dispoziții rezultă din următoarele aspecte: - se recuno
30) Programul Phare in Romania
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia minoritatilor. A doua prioritate, “investitii”, îmbraca doua forme: Investitii pentru dezvoltarea infrastructurii de reglementare necesare pentru a asigura conformitate
31) Drepturile consumatorului
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia consumatorilor cu care te-ai confruntat in alta tara. Reglementarile UE prevad ca ai dreptul sa fii informat pentru a lua deciziile corecte. Drepturile tale trebuie protejate, in special i
32) Piata muncii in Romania
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia muncii etc. ; In majoritatea situatiilor, familia este reperul major in conturarea optiunilor pentru o anumita cariera a tinerilor. I. 2. Disciplinele scolare si profesia Exista o
33) Angajarea si salarizarea in lume
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia drepturilor angajatilor Selectia - Din numarul de candidati pentru post,este acum necesar sa se selecteze cel mai potrivit candidat - Aplicatiile scrise sunt sursele de informatii uzuale p
34) UE drepturi si libertati cetanesti
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia datelor,interdictia practicilor de eugenie si clonare in scopul reproducerii fiintei umane, drept la protectia mediului, drepturile copiilor si persoanelor in varsta si dreptul la o buna adm
35) Politica fiscala in Cipru
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia persoanei si a proprietatii sale, in crearea si mentinerea unor avantaje publice de care el profita". Impozitul are caracter unilateral ca o consecinta a suveranitatii statulu
36) Consiliul Europei
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia Vietii naturale a mediului inconjurator, a patrimoniului arheologic arhitectural etc.Activitatea Consiliului Europei se completea;aa, in mod armonios. cu progresele inregistrate - ca urma
37) Proprietate intelectuala - drept de proprietate industriala
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia calitatii de autor - reprezinta dreptul inventatorului de a solicita: a) sa i se mentioneze numele, prenumele si calitatea in brevetul eliberat, in carnetul de munca, in orice alte acte sa
38) Romania si Uniunea Europena
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia minoritatilor 2)o economie de piata functionala 3)capacitatea de a-si asuma obligatiile de stat membru ,inclusiv cele privind obiectivele uniunii politice, economice si monetare al
39) Normele comunitare privind discriminarea la locul de munca
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia drepturilor si obligatiilor de care beneficiaza cetatenii europeni in toate tarile Uniunii. Autoritatile nationale, inclusiv organele de jurisdictie, sunt responsabile cu punerea in apli
40) Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia mediului, dreptul la dezvoltare, care au o dimensiune atat individuala cat si colectiva.Toate statele sunt chemate sa asigure aceste drepturi.Tratatul drepturilor omului are un regim distinc
41) Drepturile cetatenilor in Uniunea Europeana
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia drepturilor fundamentale in spiritul evolutiei societatii, al progresului social si a dezvoltarilor stiintifice si tehnologice.Respectiva Carta reafirma, prin respectarea competentelor si in
42) Dialogul social si sindicatele
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia reprezentantilor lucratorilor completeaza celelalte doua conventii prezentate mai sus si vizeaza protectia reprezentantilor salar
43) Tutela si curatela
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia parintilor, sau care, in vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat in grija acestora, are dreptul la protectie alternativa . Caile de suplini
44) Dreptul la viata in practica in C.E.D.O
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia drepturilor omului, ca efect primordial al celui de-al doilea razboi mondial.Asadar, filiatia Conventiei la Declaratie este de netagaduit. In preambulul Conventiei fiind in mod solemn sublin
45) Indicatori de securitate
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia statului, ci are in vedere siguranta fizica si psihica a persoanelor, bunastarea lor economica si sociala, respectul demnitatii si al valori
46) Drepturile cetatenilor europeni, aspecte generale
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), Protectia datelor cu caracter personal:Conform Cartei Drepturilor Fundamentale a U.E.orice persoana are dreptul la protectia a datelor cu caracter personal care o privesc.Aceste date trebuiesc tratat
47) Tratatele si institutiile Uniunii Europene
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia consumatorilor. Inca inainte de definitivarea pietei unice statele membre au simtit nevoia sa realizeze o moneda unica si sa o imbogateasca cu noi politici comune ceea ce confirma natura mu
48) Aparitia si dezvoltarea drepturilor omului
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia categoriilor de populatie defavorizate - saraci, persoane aflate in zone de conflict - de problema femeilor si copiilor, de chestiunea refugiatilor etc.
49) Asociatiile de consumatori
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia consumatorilor reprezimta un ansamblu de dispozitii privind initiativa publica sau privata, destinat a asigura si a ameliora continuu respectarea intereselor consumaturilor. Data fiind la
50) Curtea Penala Internationala
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia si promovarea drepturilor omului si a libertatilor sale fundamentale reprezinta o preocupare importanta a tuturor statelor civilizate ale lumii. Prin incalcarea repetata a drepturilor om
51) Drepturile cetatenilor in Uniunea Europeana
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia drepturilor fundamentale in spiritul evolutiei societatii, al progresului social si a dezvoltarilor stiintifice si tehnologice.
52) Informatii generale management
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), Protectia Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale, ca principii generale ale legislatiei comunitare.Uniunea Europeana doreste sa sublinieze importanta exceptionala a crearii unui sistem judi
53) Protejarea libertatii individuale la nivel constitutional si organic
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia juridica a drepturilor omului se realizeaza, in primul rand, pe plan intern, aceasta constituind o conditie sine qua non pentru orice guvernare democratica. Libertatea individuala, in a
54) Investitii internationale
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia acordata bunurilor complementare? Idem bunuri substituibile?In masura in care, in sensul economic cel mai larg, toate bunurile su
55) Drepturile cetatenilor europeni - aspecte generale
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia sanatatii sau a moralei..." Acest drept se refera la libertatea oricarei persoane de a se intruni sau asocia cu oricine sau orice organizatie, inclusiv dreptul de a constitui cu altii sin
56) Instituirea sectorului nonprofit
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia mediului, a unor categorii sociale dezavantajate sau a drepturilor civice, cul-tura, asociatii profesionale si societati literar-artistice, orgaAZnizatii civice, cluburi, fundatii etc. Or
57) Evolutia conceptului de securitate si sanatate in munca - premisa fundamentala pentru perfectionarea managementului
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia in munca) si nivelul de dezvoltare economica sau chiar regimul politic, nu a fost intotdeauna liniar biunivoca.Doua evenimente majore ce au avut loc pe plan international au insemnat,practic
58) Notiuni de geriatrie
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia acestora s-a elaborat, carta drepturilor batranului. Consecintelor demografice, li se adauga si consecinte socio-familiale: cresterea numarului familiilor cu copii putini sau fara copii,
59) Strategia nationala in domeniul protectiei si poromovarii drepturilor copilului
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), Protectia Drepturilor Copilului Monitorizarea si promovarea drepturilor copilului, coordonarea eforturilor de implementare a drepturilor copilului in toate domeniile de interes pentru copii si susti
60) Asigurarile de persoane
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia cetatenilor. Ele constituie un fond din care vor fi ajutati cei in cauza. Necesitatea constituirii unui astfel de fond decurge din grija statului fata de cetatenii sai, de ridicare nivelului
61) Constitutia Romaniei
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia statului roman si trebuie sa-si indeplineasca obligatiile, cu exceptia acelora ce nu sunt compatibile cu absenta lor din tara.ARTICOLUL 18 - Cetatenii straini si apatrizii1) Cetatenii strain
62) Strategiei Ministerului Administratiei si Internelor de realizare a ordinii si sigurantei publice
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia civila, contribuind prin intreaga sa activitate la apararea democratiei constitutionale, suveranitatii, unitatii si integritatii teritoriale ale Romaniei. Strategia de realizare a ordini
63) Codul Muncii 2003
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protectie impotriva concedierilor nelegale. (3) Pentru munca egala sau de valoare egala este interzisa orice discriminare bazata pe crite
64) Combaterea discriminarii rromilor si a xenofobiei la nivel international si in UE in contextul larg al minoritatilor
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), Protectia internationala a minoritatilor apare in Tratatul de la Westphalia din 1648 , prin care part
65) Nevoile copilului-adolescentului infectat cu HIV
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), Protectia sociala adecvata presupune nevoia copilului de a beneficia de sprijin social si de legislat
66) Coreul
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), Protectia consumatorului=activ prevazuta in art 153 al Tratatului de constituirie a Comunitatii Europene , ce are drept scop promovarea sanatatii, a sigurantei a drepturilor economice si juridice, pr
67) Drepturile omului
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia juridica si sociala, circulatia persoanelor si nediscriminarea. Comitetul european al drepturilor sociale Comitetul european al drepturilor sociale (CEDS) verifica daca statele membre
68) Studiu de caz Comisia de Expertiza Medicala
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap.( Anexa ....). In baza certificatului medical astfel obtinut , persoana in cauza sau o persoana care se poate deplasa
69) Principiile expertizei, activitati in domeniul expertizei judiciare
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia lor este o responsabilitate a statului. In acest mod, respectarea si protectia drepturilor si libertatilor omului si cetateanului de catre organul legislativ, sunt considerate activitati p
70) Reglementari juridice
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia autorilor. In Franta, sub Ludovic al XI-lea, tiparurile erau libere, iar mai tarziu sub Francisc I, a fost interzis librariilor si tipografiilor sa publice sau sa vanda ceva, fara autoriz
71) Dreptul la nume
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia juridica privind drepturile patrimoniale rezultate din creatia lui Decuius. Legiuitorul dupa cum am subliniat totusi acorda inca o sansa autorului aflat in viata sau succesorilor acestuia i
72) Proprietate intelectuala
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia impotriva concurentei neloiale precum si toate celelalte drepturi specifice activitatii intelectuale. Dispozitiile esentiale ale Conventiei de la Paris si ale Conventiei de la Berna au fost
73) Operatiuni comerciale complexe
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia patentelor in strainatate duce la cheltuieli financiare si de timp suplimentare, grevand asupra costurilor penetrarii pietelor externe (in unele tari costurile pot atinge 50.000 $). Mai mult
74) Contabilitatea datoriilor si creantelor
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia sociala si al altor datorii se considera document justificativ de inregistrare in contabilitate. Statul de salarii de intocmeste in doua exemplare, lunar, pe sectii, ateliere, servicii etc.,
75) Introducere in drept
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia drepturilor si libertatilor individuale, protectia societatii civile). In acest mod stiinta dreptului formeaza principii generale in baza carora dreptul isi structureaza un mecanism adecvat
76) Reglementari interne privind brevetarea in strainatate
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia conferita potrivit dispozitiilor art.33Art.33 reglementeaza prerogativele concrete ale dr.sub.de propr.industriala.
77) Cadrul legislativ
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia se acorda automat prin efectul legii si nu face obiectul nici unei inregistrari, deposit sau a unei alte formalitati in leg cu publicarea; 3. Protectia este independenta de esenta unui te
78) Dreptul de autor
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia intereselor morale si materiale ce decurg din orice productie stiintifica, literara sau artistica al carui autor este; 2. Orice persoana are dreptul sa ia parte in mod liber la viata cultura
79) Consiliul Europei
(protectia drepturilor Omului In Uniunea Europeana), protectia minoritatilor nationale, coeziunea sociala si calitatea vietii, cooperarea si coeziunea judiciara.Instrumentele juridice adoptate in cadrul Consiliului Europei. Pentru promovarea si reali