CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT

Urca referatul tau

CERE REFERAT

Aplica

Noi ti-l trimitem direct pe mail

1) Statistica matematica in prelucrarea datelor experimentale
2) Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul telecomunicatiilor
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate sau neautomate, precum colectarea, inreg
3) Activitati ale creierului
(prelucrarea datelor), prelucrarea informatiilor provenite de la simturi. La Homo sapiens, omul modern intelept emisferele cerebrale cuprind 80% din volumul creierului.      Memoria      Cercetatorii cunosc acest
4) Analiza si conceperea sistemelor informatice
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor se face pe o singura statie de lucru, indiferent de numarul statiilor pe care sunt informatiile de prelucrat;      " Cu prelucrari distribuite, mai multe calculatoare prelucreaz
5) Memoria calculatorului
(prelucrarea datelor), prelucrarea tempoarara a datelor, dupa care este necesar ca acestea sa fie stocate (salvate) pe un suport ce nu depinde direct de alimentarea cu energie pentru a mentine informatia.      
6) Avocatul poporului
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor cu caracter personal; c) Secretarul General al institutiei care este numit prin ordin al Avocatului Poporului si asigura continuitatea conducerii, stabilitatea functionarii instit
7) Gestiunea stocurilor
(prelucrarea datelor), prelucrarea plantelor textile, fibre textile vegetale; - servicii de transport, agrement, alimentație publică și de orice alta natură solicitate de populație, societăți și alți beneficiari doritori d
8) Proiect de specialitate - Programare in Visual Fox Pro
(prelucrarea datelor), prelucrarea unui volum mare de date. Un SGBD trebuie sa asigure urmatoarele functii elementare relative la bazele de date:  definirea structurii(crearea bazei de date);  introducerea
9) Activitati ale creierului
(prelucrarea datelor), prelucrarea informatiilor provenite de la simturi. La Homo sapiens, omul modern intelept emisferele cerebrale cuprind 80% din volumul creierului. Memoria Cercetatorii cunosc acest lucru din consu
10) Securitatea retelelor
(prelucrarea datelor), prelucrarea este distribuita, prima masura de securitate fizica care trebuie avuta în vedere este prevenirea accesului la echipamente. Pentru a învinge orice alte masuri de securitate, trebuie sa se d
11) Sistemul informational al managementului
(prelucrarea datelor), prelucrarea, stocarea și/sau transmiterea datelor și informațiilor. Legătura dintre sistemul decizional și sistemul informațional poate fi pre?zentată sintetic astfel: a) la intrare, sistemul i
12) Baza de Date informatice pentru marketing
(prelucrarea datelor), prelucrarea lor în diverse moduri. Bazele de date privind clienții și previziunile de piață pot fi compilate și analizate astfel încât să redea imaginea completă a relațiilor dintre organizație și
13) Date si informatii
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor, ele nu se confundă însă cu acestea. ............................................................................. Fluxul informational Fluxul
14) Informatica medicala - cursuri
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor Prelucrarea datelor se face prin intermediul unor seturi de instrucțiuni (sau comenzi) denumite programe sau aplicații, create de programatori Programul - se construiește pe baza
15) Microsoft Acces 2003
(prelucrarea datelor), prelucrarea informației inițiale în scopul obținerii unor totaluri, medii etc.; de întreținere, care constă în crearea copiilor de rezervă, compactarea BD și repararea ei în cazul deteriorării; de s
16) Sistemul informational al managementului
(prelucrarea datelor), prelucrarea, memorarea si transmiterea informatiilor de diferite feluri: data, texte, grafice, imagini si vorbire, rezultatele muncii fiind, de regula, documentele. Pe linga cele compuse numai din
17) Evolutia istorica a statisticii romanesti
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor obținute și furnizarea informațiilor necesare politicii statului, devenise o cerință stringentă. Pentru realizarea acestui obiectiv deosebit de important, au contribuit persona
18) Baze de date
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor cu ajutorul calculatorului este necesară modelarea realității. Definirea unui model de date presupune existența a 3 elemente: Structura modelului; Operatorii care acționează asup
19) Bazele informaticii
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor în calculator.Există două criterii de clasificare -după tehnologia de imprimare -cu impact -cu jet de cerneală -laser -termică
20) Tipologia sistemelor informatice pentru management
(prelucrarea datelor), Prelucrarea se făcea secvențial, pe loturi, și nu se trecea la o alta lucrare pâna când cea anterioară nu era terminată. De aici a rezultat un caracter rigid al lucrului cu calculatorul și
21) Sisteme moderne de supraveghere a mediului
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor referitoare la mediul înconjurător. În afara funcțiilor de transfer către bazele de date exterioare el trebuie să dispună de instrumente necesare difuzării informațiilo
22) Curriculum disciplinar de informatica
(prelucrarea datelor), prelucrarea, analiza, reprezentarea și interpretarea datelor. 5.Formarea deprinderelor de utilizare a programelor de aplicații destinate păstrării și prelucrării informației cu ajutorul procesoarelo
23) Auditul mijloacelor fixe la intreprindere
(prelucrarea datelor), Prelucrarea datelor în contabilitate se efectuiază după principii sau reguli general acceptate de întreaga societate. Un sistem contabil trebuie să fie în măsură să identifice, s
24) Obiectul de studiu al merceologiei
(prelucrarea datelor), prelucrarea statistica a datelor obtinute. Pe de alta parte, proprietatile psihosenzoriale constituie primul „buletin de analiza” la indemana consumatorului, cu date reale i
25) Tendinte si perspective in cresterea porcinelor in Romania
(prelucrarea datelor), prelucrarea statistica a datelor; - instruirea primilor clasificatori si controlori; - elaborarea legislatiei pentru implementarea sistemului si aplicarea preturilor diferentiate la carcasa de porci
26) Informatii publice
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, reprezentanții ANSPDCP au afirmat că în România sunt prea puțin cunoscute prevederile Legii nr. 677/2001 și ca
27) Tehnologia informatiei si comunicarii
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor personale si protectia confidentialitatii in telecomunicatii, legea privind protectia cetatenilor in procesul de prelucrare a datelor personale si libera circulatie a acestor date
28) Studiul pietei de produse lactate in Republica Moldova
(prelucrarea datelor), prelucrarea laptelui. In afara de fabricarea produselor lactate. Conform cifrei de afaceri, in ultimii ani lider al pietei este S.A. "Incomlac" cu o pondere de 23%, care impeuna cu restul intreprin
29) Redresoare monofazate
(prelucrarea datelor), Prelucrarea datelor 3.1. se deseneaza formele de unda vizualizate la punctele 2.3., 2.5. si 3.2. se ridica caracteristica externa a redresorului monoalternanta si se calculeaza rezistenta interna
30) Proiect de lectie contabilitate
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor consemnate in documente justificative - calculul costurilor de achizitie a materiilor prime si a marfurilor - calculul cheltuielilor si al veniturilor in vederea stabilirii rezul
31) Proiect - Ciclu de viata al ambalajelor
(prelucrarea datelor), prelucrarea materiilor prime, procesele de productie, transportul si distributia, folosirea/refolosirea si intretinerea produselor, reciclarea si eliminarea acestora. EVC implica urmatoarele etape:
32) Determinarea constantei Rydberg
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor experimentale Se identifica spectrul mercurului si al hidrogenului privind intai spectrograma cu ochiul liber si apoi la microscop.Privind prin ocular, se potriveste oglinda micro
33) Acte ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale
(prelucrarea datelor), prelucrarea, centralizarea si inregistrarea in contabilitate a operatiunilor consemnate in documentele justificative, intocmite manual sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automata
34) Sisteme informatice integrate in administratia publica
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor preluate din facturile primite de la furnizor, a bonurilor de consum intocmite pe sectii -se obtin situatiile finale: balanta stocurilor, consumurile de materiale si alimente pe s
35) Locul sistemului birotic in cadrul firmei
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor, ele nu se confunda insa cu acestea.Data reprezinta o insiruire de caractere numerice sau alfa numerice, care au o anumita semnificatie. Datele economice descriu actiuni, procese,
36) Sistemul integrat de birou
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor, acestea din urma trebuie sa indeplineasca o serie de conditii: a) sa fie in volum mare; b) sa aiba grad ridicat de complexitate;
37) Compania IBM
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor pentru armata si efectuand experimente cu unele calculatoare analogice. Watson, Sr. a dezvoltat atunci doctrina 1%, prin care impunea ca IBM sa nu realizeze profit mai mare de 1% d
38) Contabilitatea trezoreriei
(prelucrarea datelor), prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala si rezultatele obtinute atat pentru necesitatile proprii ale agentilor
39) Introducere in statistica
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor.Colectivitatea statistica (sau populatie statistica) reprezinta totalitatea manifestarilor sau totalitatea elementelor de aceeasi esenta calitativa, ale unui fenomen sau proces eco
40) Evidenta pacientilor intr-o circa medicala
(prelucrarea datelor), prelucrarea unui volum mare de date. Termenul de "baza de date" se refera la datele de prelucrat , la modul de organizare a acestora pe suportul fizic de memorat, iar termenul de "gestiune" se refer
41) Unitati montane - Carpatii romanesti
(prelucrarea datelor), Prelucrarea in acest sens a datelor inregistrate arata un contrast termic ( de la zi la noapte si de la iarna la vara) ceva mai mare in Carpatii de Est fata de cei din Vest, amplitudinea termica diurn
42) Estimarea potentialului pietei
(prelucrarea datelor), prelucrarea a datelor. c)cerc. Descriptiva - are ca obiect o descriere detaliata a pietei unui anumit produs turistic, axandu-se pe anumite aspecte ce ne intereseaza. d)cerc.explicatica (cauzala)
43) Proiect practica de cercetare management financiar contabil
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor (Nomenclatorul unitatilor administrativ-teritoriale din Romania, Nomenclatorul institutiilor de invatamant etc.) si la prezentarea structurala a informatiei care sa permita alinier
44) Sistemul birotic in cadrul firmei
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor, ele nu se confunda insa cu acestea.Data reprezinta o insiruire de caractere numerice sau alfa numerice, care au o anumita semnificatie. Datele economice descriu actiuni, procese,
45) Locul sistemului birotic in cadrul firmei
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor organizate sub forma foilor de calcul electronic prezinta un interes deosebit datorita usurintei cu care pot fi utilizate procesoarele de tabele si a imbinarii procesarii datelor c
46) Sisteme de operare
(prelucrarea datelor), prelucrarea efectiva a datelor la nivel hardware, responsabilitatile kernel-ului includ gestionarea resurselor sistemului si prioritizarea sau ordonarea proceselor lansate in executie). In sistemele u
47) Sistem informatic - realizare
(prelucrarea datelor), prelucrarea si transmiterea acestora in cadrul societatilor comerciale. Cea mai importanta sursa de eficienta pe care o poate ocaziona un sistem informational bine organizat, se refera la folosirea s
48) Controlul - evaluarea
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor cu privire la intrarile si iesirile in si din diferitele substructuri ale organizatiei. Compararea rezultatelor cu standardele. informatiile furnizate prin rapoarte prezinta p
49) Stiinte economice
(prelucrarea datelor), prelucrarea) informatizat al acestora. Potrivit prevederilor art.6 alin.2 din Legea contabilitatii nr.82/1991,republicata,modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.61/2001,precum si
50) Locul sistemului birotic in firma
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor organizate sub forma foilor de calcul electronic prezinta un interes deosebit datorita usurintei cu care pot f
51) Managementul proiectului procesului de fabricatie al unui difuzor
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor s-a ales ca numar de resurse doua mari categorii:Identificarea activitatilor si alocarea resurselor, descrierea acestora precum si durata proceselor este prezentata in Tabelul 1.3.
52) Clasificarea sondajelor
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor de sondaj se pot aplica metodele si procedurile de tratare a datelor, specifice disciplinei de "probabilitati si statistica-matematica". Estimatiile obtinute pe baza datelor de
53) Sistemul informational al managementului 2
(prelucrarea datelor), prelucrarea, stocarea si/sau transmiterea datelor si informatiilor.
54) Corespondenta si tehnici de secretariat - 1
(prelucrarea datelor), prelucrarea informatiilor, documentarea, functia de reprezentare, functia de filtru si legatura pentru solicitari de contacte cu conducerea, functia de asistare directa a managementului. Dupa cum
55) Cartea de plata
(prelucrarea datelor), prelucrarea foarte rapida a datelor . Acest tip de carte are incorporat un procesor si un ceas , asigurandu-se astfel independenta completa de un calculator . Se asigura o viteza de prelucrare a datel
56) Definitia medicinei legale
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor medicale in aplicarea normelor judiciare referitoare la inviolabilitatea vietii si integritatii persoanei". Mina Minovici: "Medicina judiciara este o stiinta ale carei principii
57) Bazele metodologice ale sistemelor e asistare a deciziei medicale
(prelucrarea datelor), prelucrarea statistica a datelor provenite din investigatii si cercetari epidemiologice.Ofera asistenta automata in proiectarea de chestionare, in planificarea investigatiilor si in elaborarea de rapo
58) Tehnici manageriale
(prelucrarea datelor), prelucrarea automata a datelor si informatiilor.
59) Sociologie psihologie - statistica
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor statistice b) culegerea datelor despre un fenomen social c) inregistrarea datelor despre un fenomen social d) nici unul din raspunsurile a) b) c) nu este adevarat 1 a+b+c 2 b+
60) Acord de transmitere, prelucrare si consultarea informatiilor
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, in mod special urmatoarele drepturi: (i) Dreptul de acces la date: drep
61) Acord de consultare a bazei de date a centralei riscurilor bancare
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, ce include drepturile principale ale persoanei vizate in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, dreptul de ac
62) Acord de transmitere, prelucrare si consultare a informatiilor la SC Biroul de Credit SA
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, in mod special urmatoarele drepturi: (i) Dreptul de acces la date:
63) Acord de transmitere, prelucrare si consultare a informatiilor
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, in mod special urmatoarele drepturi: (i) Dreptul de acces la date: drep
64) Exemple de grupari, tabele, serii, grafice si indicatori relativi rezultate din solutionarea unui miniproiect statistic
(prelucrarea datelor), prelucrarea primara si prezentarea informatiilor statistice, dupa cum urmeaza: 1. Sa segrupeze si centralizeze date
65) Declaratii
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor cu caracter personal, declar expres ca sunt de acord ca GarantiBank International N.V. Sucursala Romania sa prelucreze si sa stocheze datele mele personale, inclusiv codul nu
66) Bazele organizarii contabilitatii de gestiune
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor privind cheltuielile de productie, inclusiv a celor privind calculul, analiza si raportarea abaterilor de la costurile antecalculate.
67) Rolul si importanta Muntilor Carpati in dezvoltarea economica
(prelucrarea datelor), Prelucrarea in acest sens a datelor inregistrate arata un contrast termic ( de la zi la noapte si de la iarna la vara) ceva mai mare in Carpatii de Est fata de cei din Vest, amplitudinea termica diurn
68) Sistemul informational
(prelucrarea datelor), prelucrarea, stocarea si/sau transmiterea datelor si a informatiilor sunt cu preponderenta automatizate, sistemul informational devine un sistem informatic.
69) Sistemul informational
(prelucrarea datelor), prelucrarea, stocarea si/sau transmiterea datelor si a informatiilor sunt cu preponderenta automatizate, sistemul informational devine un sistem informatic.
70) Sistemul informational de conducere
(prelucrarea datelor), prelucrarea, stocarea si/sau transmiterea datelor si a informatiilor sunt cu preponderenta automatizate, sistemul informational devine un sistem informatic.
71) Sistem informatic de management al lucrarilor
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor, asigurand totodata coerenta, restaurarea si integritatea acestora. Acest sistem permite gestiunea accesului concurent, distribuirea date
72) Ce este un calculator?
(prelucrarea datelor), Prelucrarea datelor se face dupa principiul IPE: Intrare -> Prelucrare-> iEsire. Datele (informatiile) sunt introduse in calculator, unde se prelucreaza, fiind apoi extrase si prezentate utilizator
73) Sistemul informatic - parte a sistemului informational al organizatiei
(prelucrarea datelor), prelucrarea automatizata, iar pe de alta parte, deoarece evolutia rapida a software-ului de aplicatie, determina adesea o reasezare a regulilor de gestiune. De aceea putem admite ca o parte din pro
74) Sistemul informational al organizatiei
(prelucrarea datelor), prelucrarea, interpretarea si stocarea datelor si informatiilor reprezinta mijloacele de tratare a informatiilor, (de la cele mai simple (creion), la cele mai complexe (computer)
75) Utilizarea sistemelor informatice pentru eficientizarea activitatiilor intreprinderilor mici si mijlocii
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor si utilizarea informatiilor in conformitate cu obiectivele sistemului. Exemple de reguli: aprovizionarea se realizeaza cand stocul efectiv scade sub stocul normat; gestiunea stoc
76) Tehnologii informatice
(prelucrarea datelor), prelucrarea automata a datelor furnizate de utilizatori in scopul obtinerii informatiilor. Echipamentele (hardware) sunt formate din calculatorul propriu-zis si echipamentele periferice. Ansamblul pro
77) Infractiuni informatice
(prelucrarea datelor), prelucrarea, transmisia, diseminarea, si utilizarea cunostintelor si informatiilor, inclusiv dezvoltarea tehnicilor de comunicatie interactiva, joaca un rol decisiv. De-a lungul timpului, calculatoru
78) Ce este GIS-ul?
(prelucrarea datelor), prelucrarea unui volum informal aflat in continua crestere, in tratarea unor algoritmi spatiali si integrarea unor date caracterizate prin scari, proiectii si formate diferite. Sistemul Informati
79) Estetica transcedentala - critica ratiunii pure
(prelucrarea datelor), prelucrarea informatiilor provenitede la acestea in intelect; dar si ca spatiul si timpul au reprezentari ce preced orice intuitie si senzatie si sunt anterioare oricarei experiente. Ideea pe care
80) Structura si functia calculatorului - sisteme de operare
(prelucrarea datelor), prelucrarea datelor curente si datelor intermediare din aceasta memorie informatia este disponibila atit timp cit calculatorul este conectat la reteaua de alimentare. In memoria operativa este de asem
81) Rolul si importanta Muntilor Carpati in dezvoltarea economica
(prelucrarea datelor), Prelucrarea in acest sens a datelor inregistrate arata un contrast termic ( de la zi la noapte si de la iarna la vara) ceva mai mare in Carpatii de Est fata de cei din Vest, amplitudinea termica diurn
82) Incinerarea deseurilor
(prelucrarea datelor), prelucrarea. 30 4.3.3 Alimentarea in camera de incinerare. 30 4.3.4 Incinerarea propriu-zisa. 31 4.3.5 Tratarea si eliminarea cenusei reziduale. 32 4.3.6. Tratarea si valorificarea altor emisii: 3