CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT

Urca referatul tau

CERE REFERAT

Aplica

Noi ti-l trimitem direct pe mail

1) Autonomia locala si reglementarea ei in constitutiile tarilor uniunii europene
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea atributiilor consiliilor în limita determinata de interesul provincial si comunal;      - descentralizarea atributiilor catre institutiile provinciale si comunale;      - publicitate
2) Prefectul
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea controlului cu privire la legalitatea actelor administrative ale autoritatilor publice locale.      Solutia din Constitutie si din Legea administratiei publice locale se poate spune ca
3) Contestatia la executare in materie contraventionala
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea contestatiei la executare va fi guvernata de dispozitiile Codului de procedura civila, ce completeaza dispozitiile prezentei ordonante. In ceea ce priveste executarea sanctiunii contravent
4) Gajul in Republica Moldova
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea dreptului său de gaj față de creditorii de rang inferior. Creanța celui din urmă se satisface doar după satisfacerea totală a creanței primului. Această ordine poate fi schimbată astfe
5) Drept fiscal
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea carora se realizeaza scopul normei juridice. Deci raportul juridic este o relatie sociala regle mentata de norma juridica. ... Normele dreptului finanțelor publice Normele drept
6) Managementul proiectelor
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea deplină a drepturilor suverane ale fiecărui stat printre care și acela de a subscrie la relațiile bilaterale. De altfel, acestea din urmă, axate pe același principiu, constituie fundame
7) Procedura plangerii prealabile
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea acțiunii penale atât în cursul urmăririi penale cât și în cursul judecății. Plângerea prealabilă cuprinde o dublă manifestare de voință a persoanei vătămate. În primul rând, constituie o
8) Dreptul si stiinta dreptului
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea autorității juridice reprezentată de organele publice; ele permit acțiuni dar și limitează acțiuni comportamentale (vezi Gh. Mihaiu, Radu T. Motica). Belgianul Francois Rigaux susține că
9) Acquis-ul comunitar
(exercitarea dreptului de a vota), Exercitarea libertăților de stabilire și de prestare a serviciilor presupune o liberalizare prealabilă a anumitor deplasări de capitaluri. Astfel, libertatea de stabilire postulează unui investitor co
10) Izvoarele dreptului administrativ
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea atribuțiilor sale,președintele emite decrete,unele având caracter normativ fiind astfel izvoare de drept administrativ.prin aceste decrete președintele declară mobilizarea generală sau par
11) Raportul juridic de concurenta
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea unei activități ce constituie monopol de stat, pot beneficia doar cetățenii români și persoanele juridice de naționalitate română, cu capital de stat sau privat. Din dreptu
12) Dreptul civil
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea de subiectul activ a dreptului său. Subiectului pasiv îi revine astfel o obligație generală negativă. În cazul dreptului de creanță, obligația ce revine subiectului pasiv po
13) Istoricul fundamentelor dreptului civil
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea drepturilor sau atribuțiilor sale poate să comită un abuz care duce la încălcarea dreptului pe care îl are un alt membru al colectivității; altcineva poate să cauzeze, din negl
14) Teoria controlului administratiei publice - Controale administrative si politice
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea controlului de legalitate priveste numai actele administrative de autoritate. Controlul efectuat prin mijlocirea instantelor judecatoresti este un control extern si se imparte in: controlu
15) Procedura plangerii prealabile
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea actiunii penale este necesara o plangere prealabila pornind de la imprejurarea ca infractiunile respective sunt dintre acelea care prin natura lor privesc relatiile sociale limitate indeos
16) Dreptul la vot reglementat de CEDO
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea dreptului de vot.”
17) Rolul activ al organului fiscal
(exercitarea dreptului de a vota), Exercitarea de catre organul fiscal a dreptului de apreciere Autoritatea fiscala este îndreptatita sa aprecieze (conf. art.6 din C. pr.f.) în limitele atributiilor si competentelor ce &ic
18) Problema icoanelor in scoli
(exercitarea dreptului de a vota), Exercitarea oricărui cult trebuie respectată ..sa fie vorba oare despre cultul celor mai mulți?..O opinie ce-aparține celor mai numeroși nu are dreptul să domine. Nimic altceva nu trebuie să domin
19) Conditiile de fond si forma ale actului constitutiv
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea profesiei de avocat), avocații și notarii publici pot da dată certă. 2.2. Condițiile de fond ale actului constitutiv În privința condițiilor de fond, actul constitutiv, ca manife
20) Principalele domenii de activitate a Consiliului Europei
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea puterii publice revine de preferintă autoritătilor cele mai apropiate de cetăteni, tinând cont de amploarea si natura sarcinilor publice, precum si de exigentele eficientei si econom
21) Organizatia tratatului Atlanticului de Nord
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea dreptului la legitima aparare, individuala sau colectiva, recunoscut de art.51 al Cartei Natiunilor Unite, va asista partea sau partile astfel atacate luind imediat, individual sau de comu
22) Banca Centrala a Elvetiei
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea garanției ei sau a potenței înregistrării datoriilor bănești ale pieței. Contractele subordonate și a celor transformabile nu sunt eligibile. Problema excluderii corespondenței .
23) Proprietatea afectata unui scop si fiducia
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea drepturilor celorlalți proprietari ; cheltuielile reparaților mari făcute de un proprietar se vor recupera de la ceilalți proporțional cu valoarea drepturilor lor. Actele prin care se cons
24) Autoritatea electorala permanenta
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea dreptului de vot, precum și a condițiilor corespunzătoare pentru buna desfășurare a operațiunilor electorale. Conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea Autorității Ele
25) Raspunderea functionarilor publici
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea atributiilor sale sau in legatura cu acestea, sanctiunile care se aplica si normele procedurale corespunzatoare. In doctrina actuala au fost identificate urmatoarele trasaturi ale ale r
26) Cercetarea la fata locului in cazul accidentelor de circulatie
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea dreptului de conducere suspendată îl constituie orice autovehicul pentru conducerea căruia pe drumurile publice este necesar un permis de conducere. De regulă, latura obiectivă a
27) Speta comentata Curtea Europeana a drepturilor omului
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea unor drepturi si obligații cu caracter civil. Întrucât în ochii Curții, pentru calificarea unei drept ca fiind civil singurul lucru care contează este ca acesta să aibă u
28) Statul de drept si societatea civila
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea puterii ”. Alt autor remarcă organizarea statului de drept pe baza principiului separației puterilor statului, în aplicarea căruia justiția dobândește o reală independenț
29) Conflictele de munca
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligații decurgând din legi sau alte acte normative, precum și din contractele colective sau individuale de muncă (art.248 alin. 3 din Codu
30) Contractul de consignatie
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea acestui drept, consignantul va putea obtine, oricand, ordonanta presidentiala, in caz de opunere a consignatarului (art. 8 din lege). Pastrand dreptul de proprietate asupra bunurilor, cons
31) Exproprierea pentru cauza de utilitate publica
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea sa. Proprietarul are la indemana actiunea in revendicare pentru a-si recupera bunul din mana oricui, dreptul de proprietate fiind opozabil erga omnes, adica tuturor. Dezvoltand notiunea j
32) Rolul statului in economie
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea atributelor sale de reglator al pietei. In prima situatie, statul poate fi producator, consumator, partener in operatii de schimb. In cea de-a doua situatie, statul este titular unic de em
33) Exproprierea pentru cauza de utilitate publica
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea sa. Proprietarul are la indemana actiunea in revendicare pentru a-si recupera bunul din mana oricui, dreptul de proprietate fiind opozabil erga omnes, adica tuturor. Dezvoltand notiunea
34) Curtea Penala internationala
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea celor mai inalte functii judiciare. Deci, persoana care candideaza la un post la Curte trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) sa aiba competenta recunoscuta in domeniile dre
35) Doctrina Corpului Expertilor Contabili
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea profesiei si raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala, potrivit Legii si Regulamentului. Este interzisa efectuarea de lucrari pentru entitatile unde sunt salariati, sau
36) Cetatenia europeana
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea puterii. Astazi, cetatenia a fost extinsa la nivelul intregii societati. Acest din urma proces reprezinta pentru statul modern atat emblema realizarilor sale, cat si baza limitarilor sale.
37) Contracte de leasing
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea acestei optiuni de cumparare.
38) Caracteristicile statului
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea puterii de stat presupunea suportarea de cheltuiri pentru intretinea aparatului de stat. ELABORAREA SI APLICAREA DREPTULUI Dreptul este mijlocul organizarii aparatului de stat, prin in
39) Raspunderea administratiei pentru incalcarea principiului egalitatii cetatenilor in fata legii
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea acestui drept. Potrivit art. 52 din Constitutie intitulat dreptul persoanei vatamate de o au-toritate publica: "Persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legi-tim, de o
40) Obligatiile si indatoririle functionarilor publici
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea atributiilor de legislatia in vigoare, sa fie obiectiv si impartial, sa nu dea dovada de tergiversari si birocratism; e)sa examineze la timp propunerile, cererile si plangerile cetatenilo
41) Raspunderea Presedintelui Romaniei
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea mandatului sau [4], dar presupune ca este aparat de raspundere, pe durata mandatului si dupa incetarea acestuia [5], pentru faptele penale, contraventionale sau generatoare de prejudicii s
42) Drept administrativ
(exercitarea dreptului de a vota), Exercitarea suveranitatii prin organe reprezentative este echivalenta cu delegarea de catre popor a dreptului de comanda unor puteri delegate, cum sunt puterea legislativa, executiva si judecatoreasca
43) Raspunderea civila pentru prejudiciile cauzate mediului inconjurator
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea unui drept, atunci cand fapta este in legatura sau are drept consecinta prejudicierea unor factori de mediu saua mediului inconjurator in ansamblul sau se crede ca in principiu, numai
44) Elemente de procedura judiciara
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea dreptului sau la un proces echitabil. Accesul la justitie nu poate fi ingradit. Toate persoanele sunt egale in fata legii, fara privilegii si fara discriminari. Dreptul la aparare este
45) Protectia internationala a drepturilor omului
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea drepturilor si asumarea de obligatii. Suveranitatea este un "atribut al puterii de stat" In virtutea atributului de suveranitate, statul isi exercita autoritatea pe doua planuri: pe pl
46) Electoratul absent - cercetare calitativa a factorilor absenteismului pe segmentul tinerilor studenti
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea pentru prima oara in viata a dreptului de vot? Aceasta intrebare , formulata in termeni abstracti, presupune teoretic un numar variat , daca nu infinit de raspunsuri. Numitorul comun
47) Statul federativ
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea acestei puteri intr-un stat prin impartirea competentelor suverane intre autoritatea centrala si autoritatile locale care sunt, de regula, subiec
48) Managementul sectorului public
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea dreptului de elector, atunci cand legea ofera aceasta posibilitate ca si din contactul direct autoritate-cetatean (audiente). Abordarile privind eficienta in domeniul public au ca punct de
49) Aspecte privind circulatia juridica a terenurilor in Romania
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea dreptului sau asupra lucrului, atunci cand vanzatorul sau o terta persoana valorifica un drept asupra aceluiasi bun. El raspunde de asemenea in cazul in care lucrul vandut prezinta deficie
50) Definitia si obiectul dreptului comercial
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea profesiei comerciale 3.realizandu-l, comerciantul urmareste exploatarea comertului sau. Potrivit CONCEPTIEI OBIECTIVE (legislatia franceza), comercialitatea unui raport juridic este de
51) Regulament intern
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea dreptului sau de conducere. Daca unele din clauzele acestui Regulament nu sunt eficiente din punct de vedere legal, prin aceasta nu va fi afectata valabilitatea celorlalte c1auze ramase.
52) Model de cerere pentru autorizare
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea a dreptului de semnatura in cadrul unui birou individual sau intr-o societate comerciala care desfasoara activitate in domeniul geodeziei, cu precizarea acesteia; f) in cazul cand geodezu
53) Probleme actuale ale dreptului
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea suveranitatii nationale de catre organele alese si abilitate in activitatea legislativa. Per a contrario, se poate discuta despre o armonizare legislativa relativa bazandu-ne pe faptul
54) Suita
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea dreptului de autor. Exercitarea drepului de autor nu trebuie sa aduca atingere interesului legitim al proprietarului sau al posesorului operei. In cazul in care exista un astfel de risc p
55) Organizarea si functionarea asociatiilor si fundatiilor
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea dreptului la libera asociere constituirea (precum si functionarea) asociatiilor este aplicarea acestui drept constitutional. b) promovarea valorilor civice,ale democratiei si statului de
56) Traficul de influenta
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea functiilor, atributiilor sau insarcinarilor incredintate, cu respectarea stricta a legilor si a normelor de conduita profesionala si sa asigure ocrotirea si realizarea drepturilor si inter
57) Taficul de influenta
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea functiilor, atributiilor sau insarcinarilor incredintate, cu respectarea stricta a legilor si a normelor de conduita profesionala si sa asigure ocrotirea si realizarea drepturilor si inter
58) Organizarea si functionarea fundatiilor si asociatiilor
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea dreptului la libera asociere constituirea (precum si functionarea) asociatiilor este aplicarea acestui drept constitutional. b) promovarea valorilor civice,ale democratiei si statului de
59) Rolul activ al judecatorului
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea drepturilor si indeplinirea indatoririlor procesuale, insa numai daca partea nu este asistata sau reprezentata de avocat sau de mandatarii
60) Procesul civil, mijloc de realizare a justitiei in pricinile civile
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea lor normala. In situatia in care drepturile nu sunt respectate sau sunt contestate, legea a organizat modul de aparare si valorificare a acestora pentru a fi solutionate conflictele ce apa
61) Prezentarea Bancii Romane pentru Dezvoltare - SA
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea drepturilor rezultand din actiune. Atata timp cat o actiune este proprietatea indiviza a mai multor persoane, acestea sunt raspunzatoare in mod solidar penAZtru efectuarea varsamintelor
62) Procedura civila sinteza
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea cai de atac avem principiul, "nu-ti poti inrautatii situatia in propria cale de atac ". Dreptul la aparare se realizeaza si prin unele dispozitii procedurale cum ar fi:
63) Procurorul
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea actiunii civile in calea procesuala pentru care a optat initial. - cand urmarirea sau judecata penala a fost suspendata (art. 19 alin. 3 Cod procedura penala);
64) Principiul descentralizarii pe servicii
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea sa in conformitate cu cerintele legalitatii.
65) Apararea dreptului de proprietate prin actiunea in revendicare
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea actiunii se va putea face de toti copartasii coproprietari (T.S. decizia civ. 1030/1975; 907/1969; 662/1960). Motivatia unei astfel de actiuni se bazeaza pe imprejurarea ca actiunea in
66) Principiul descentralizarii pe servicii
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea sa in conformitate cu cerintele legalitatii. In statul de drept izvorul oricarei puteri politice trebuie sa fie vointa suverana a poporului, care trebuie sa-si gaseasca formele juridice
67) Istoria dreptului romanesc
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea atributiilor regele era ajutat de un corp de sfetnici, supus vointei sale.Din putinele izvoare istorice ele se deduce indirect faptul ca teAZriAZto-riul statului era impartit in unitati ad
68) Prefectul
(exercitarea dreptului de a vota), exercitarea controlului cu privire la legalitatea actelor administrative ale autoritatilor publice locale.