CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT

Urca referatul tau

CERE REFERAT

Aplica

Noi ti-l trimitem direct pe mail

1) Serviciile bancare
(documente necesare), documente importante. Banca emite o chitanță pentru bunurile lăsate în păstrare, asumându-si, astfel, răspunderea asupra acestora.      8. SEIFURILE      Acest tip de serviciu, la fel ca si ca
2) Internetul
(documente necesare), documente,imagine,sunete si link-uri catre alte documente sau servere .Un document Web poate contine si linkuri catre alte servicii cum ar fi FTP,Gopher,Archie,Telnet,etc.un mod mai bun de a privi Int
3) Scannerele
(documente necesare), documente vechi. Puteti sa testati, totodata, minunea tehnicii care este recunoasterea caracterelor optice (OCR) - un sistem ce învata computerul sa va citeasca toate scrisoril
4) Controlul fiscal
(documente necesare), documente necesare controlului; - sa prezinte pentru verificare valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau le au in pastrare, care, potrivit legii, intra sub incidenta controlului; - sa dea in
5) Cursuri Contabilitate financiara
(documente necesare), documente care trebuie să asigure mediului exterior imaginea fidelă şi retrospectivă a situaţiei întreprinderii. Reflectând relaţiile de schimb ale întreprinderii cu me
6) Controlul intern
(documente necesare), documente si inregiastrari sa fie permis cu acordul conducerii; activele entitati sunt comparate cu activele existente la intervale stabilite, iar orice diferente constatate sa fie analizate si sa se
7) Siguranta alimentului
(documente necesare), documentele de constituire si functionare a societatii; -autorizatia sanitara de functionare; -autorizatia sanitar-veterinara; -avizul Ministerului Sanatatii pentru fiecare produs; -fisa unitatii;
8) Romania si Uniunea Europeana
(documente necesare), documente de pozitie la celelalte capitole referitoare la piata unica, la principalele ramuri economice precum si la coeziunea economica si sociala. Pana la sfarsitul anului 2002 fusesera deschise
9) Planul de ocupare al fortei de munca
(documente necesare), documente elaborate in contextul corelarii politicilor nationale cu politica europeana in domeniu, respectiv cu prevederile : - Planului National de Dezvoltare 2004 – 2006 - Programului Econ
10) Impozit pe venit global
(documente necesare), documente care ar fi relevante stabilirea corecta a impozitelor datorate; - sa solicite contribuabilului toate informatiile, justificarile sau explicatiile referitoare la documentele supuse controlul
11) Sistemul informational al managementului
(documente necesare), documentele. Pe linga cele compuse numai din text sau configuratii de numere, apar din ce in ce mai multe documente mixte. Intrucit elaborarea documentelor nu constituie, de fapt, un scop in sine,
12) Marcarea marfurilor - proiect
(documente necesare), documentele de constituire si functionare a societatii; * autorizatia sanitara de functionare; * autorizatia sanitar-veterinara; * avizul Ministerului Sanatatii pentru fiecare produs; * fisa unita
13) Contabilitatea trezoreriei
(documente necesare), DOCUMENTE SPECIFICE OPERATIILOR CU NUMERAR Operațiile cu numerar au la bază documentul denumit Registrul de casă folosit ca document de înregistrare operativă a încasărilor și plăților
14) Atestat - Elaborarea planului activitatilor zilnice din spatiile de productie si servire
(documente necesare), documente are loc incarcarea gestiunii bucatariei cu marfurile alimentare si materiale consumabile intrate, inregistrate in Raportul de gestiune. Pretul final al unui produs finit se determina pe baz
15) Sisteme informatice de gestiune
(documente necesare), documente la nivelul conducerii, cât si a structurilor subordonate. El reprezintă legătura între sistemul de conducere (decizional) si cel condus (operational, operativ). Informatia rep
16) Cai ordinare si cai extraordinare de atac - proceduri civile si adminstrative
(documente necesare), documentelor ce se anexeaza la cererea de apel. Pentru persoana care nu poate sa semneze, cererea se atesta de un judecator de la instanta a carei hotarare se ataca. Cererea poate fi ate
17) Protectia dreptului la un mediu sanatos
(documente necesare), documente internaționale era subliniată relația mediu-demnitate umană, ceea ce implică nu numai un nivel al calității mediului care să asigure supraviețuirea biologică dar și satisfacerea nevoilor fun
18) Managementul resurselor umane - intrebari si raspunsuri
(documente necesare), documente,fluctuatii Transmite: necesarul de forta de munca in functie de solicitarile sectiilor,incadrari, salarizari Primeste : cerinte de calificare,salarizare,personal Transmite: date conta
19) Forta de vanzare la societatea comerciala SC Macofil SA Targu Jiu
(documente necesare), documente referitoare la activitatea de vanzare (rapoarte anuale de exemplu), comparand rezultatele obtinute de reprezentanti diferiti, sau urmarind evolutia in timp a aceluiasi reprezentant. Eval
20) Analiza - Diagnostic strategic al firmei
(documente necesare), documente, chestionare, interviuri, liste de control.Analiza diagnostic de finalizeaza intr-un raport ce se prezinta managerului intreprinderii mici si mijlocii. Raportul cuprinde o prezentare a situa
21) Metodologia procedura si actele controlului financiar
(documente necesare), Documentele care privesc operațiuni asupra cărora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de către compartimentele de spe
22) Recensamantul
(documente necesare), documente justificative in fata organelor de justitie, ale organelor administratiei de stat sau alte institutii.
23) Raport de practica la contabilitate - Caracteristica generala a societatii pe actiuni Bucuria
(documente necesare), documente de strictă evidență de către șefa secției, „evidența materialelor” prin completarea registrului de evidență a documentelor de strictă evidență. Toate aceste subdiviziuni sunt
24) Analiza pozitiei financiare a societatii comerciale
(documente necesare), documente: a. bilanțul contabil al firmei; b. contul de profit și pierdere; c.anexele la bilanț (situația activelor imobilizate în valoare brută și amortizările înregistrate pentru a
25) Autoritatea electorala permanenta
(documente necesare), documente și materiale specifice perioadei electorale; f) monitorizează și controlează modul de întocmire și actualizare a listelor electorale permanente și de păstrare a registrelor cuprinz
26) Etapele constituierii unei societati comerciale
(documente necesare), documente: - dovada eliberata de Oficiul Registrului Comertului privind rezervarea denumirii societatii; - dovada eliberata de Oficiul Registrului Comertului privind rezervarea embemei;(daca este
27) Home Networking - proiectul CableHome de la CableLabs
(documente necesare), documente) pot fi accesate de orice dispozitiv din retea; - partajarea accesului la Internet; - distributia de material audio-video; - comunicatiile (VoIP, jocurie multiplayer etc); - controlul si
28) Asigurarea cladirilor
(documente necesare), Documente necesare pentru instrumentarea daunelor: -Avizarea daunei de către client -Proces verbal de constatare a daunei -Rapoarte ale organelor abilitate (poliție, etc) -Rapoarte de expertiză (d
29) Birotica profesionala
(documente necesare), documente cum ar fi ?scrisori ?plicuri ?curriculum vitae ?fax-uri diverse , etc. Microsoft Word permite scrierea aproape profesională a paginilor de carte sau publicații prin introducerea &icir
30) Tipuri de credite
(documente necesare), documente solicitate de banca
31) Evaluare casa
(documente necesare), documente, circulare sau declaratii, nici publicat sau mentionat in alt mod, fara aprobarea scrisa a evaluatorului asupra formei si contextului in care ar putea sa apara;Evaluatorul nu are nici un ava
32) Raport - Evaluare teren
(documente necesare), documente, circulare sau declaratii, nici publicat sau mentionat in alt mod, fara aprobarea scrisa a evaluatorului asupra formei si contextului in care ar putea sa apara;Evaluatorul nu are nici un ava
33) Managementul proiectelor de cercetare in stiintele educatiei
(documente necesare), documente oficiale (legi , planuri, programe de invatamant, multe dintre ele aflate in documente de arhiva); documente istorice generale si de istoria pedagogiei care privesc cultura, invatamantul din
34) Organizarea si functiile cadastrului
(documente necesare), documentele cadastrale a terenurilor si a celorlalte bunuri imobile prin natura lor, masurarea si prezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi inform
35) Notiuni generale de desen tehnic
(documente necesare), documente emise de organizatii nationale specializate. In Romania, elaborarea si difuzarea standardelor revine Institutului National de Standardizare (INS), iar pe plan international, activitatea este
36) Managementul productiei
(documente necesare), documente de baza necesare pentru infiintarea firmelor si ale planului de afaceri - in care se actualizeaza valorile previzionate ale reperelor respective, pentru firmele aflate in functiune. In cele
37) Scannerele
(documente necesare), documente vechi. Puteti sa testati, totodata, minunea tehnicii care este recunoasterea caracterelor optice (OCR) - un sistem ce invata computerul sa va citeasca toate scrisoril
38) Elementele comunicarii
(documente necesare), documente in timp ce partenerul sau vorbeste inseamna ca nu este dispus sa incheie afacerea. Desfacerea hainei ca si inclinarea capului sunt considerate manifestari spre deschidere,spre o atitudine po
39) Regulament de ordine interioara al instantelor judecatoresti
(documente necesare), documente clasificate. Art. 38 - (1) Grefa, registratura si arhiva efectueaza operatiuni privind primirea, inregistrarea si expedierea corespondentei, indosarierea actelor, pastrarea registrelo
40) Vanzarea evreilor nu a inceput pe vremea lui Ceausescu
(documente necesare), documente - 1943-1945, Hasefer, Bucuresti). Si acesta este doar unul din multele exemple ce pot fi citate. Nici in Israel, mass-media nu a discutat "vanzarea evreilor", aproape nimic nu a transpir
41) Plan de afaceri la SC Albina SRL
(documente necesare), documente de proprietate pentru o suprafata de teren extravilan de 1 ha, amplasat in comuna Secuieni , judetul Neamt. 1.6 Situatie financiara si fiscala (datorii fiscale si/sau imprumuturi bancare
42) Organizarea si prelucrarea arhivei contemporane
(documente necesare), documentele create de-a lungul timpului de catre organele de stat, organizatiile publice sau private, economice, sociale, culturale, religioase, militare, precum si de catre persoanele fizice"[4]. C
43) Managementul in medicina familiei
(documente necesare), documente primare in care consemneaza activitatea desfasurata, asa cum ar fi Managementul financiar. Deoarece activitatea cabinetului medical este in acelasi timp si o afacere, care pentru a functi
44) Obiectivele auditului si managementului
(documente necesare), documente contabile au apartinut civilizatiei asiro-babilone, prima care a inceput sa reglementeze activitatile de comert . Conducerile statelor au fost interesate inca de la inceput de evidenta in
45) Pregatirea negocierilor
(documente necesare), documente, proiecte sau propuneri concrete, pentru a avea siguranta ca se vor obtine rezultatele scontate. In aceasta perioada au loc o serie de tatonari si sondaje, au loc discutii cu persoane sau gr
46) Managementul proiectelor software
(documente necesare), documente, programe) ce se obtin si a dependentelor intre faze.
47) Structura documentelor din sistemul de management al calitatii
(documente necesare), documentele sistemului calitatii;serveste ca document principal pentru auditul sistemului calitatii(intern si extern).Manualul calitatii reprezinta, o carte de vizita a unei organizatii. Contribuie la
48) Intreprindere de transporturi si expeditii internationale Schenker Romtrans SA
(documente necesare), documente de transport, precum scrisoare de trasura, recipisa de bagaje, foaie de parcurs, conosament, tichet ori legitimatie de calatorie sau altele asemenea, de la caz la caz. La remiterea bunuri
49) Biblioteca pentru copii Ion Creanga
(documente necesare), documente de biblioteca, din toate domeniile cunoasterii (carti, dictionare, albume, enciclopedii, tratate, culegeri, CD-uri, DVD-uri s.a.), necesare informarii, cercetarii, documentarii sau lecturii,
50) Decizii in afaceri
(documente necesare), documente pe care managerul - intreprinzatorul le considera relevante in prezentarea propriei afaceri. HG nr.902/2012 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de ofici
51) Resursele financiar contabile
(documente necesare), documente de sinteza constituie obiectul de baza al contabilitatii financiare, deoarece redau o imagine fide
52) Consultul si informarea pacientului
(documente necesare), documente fotografice ale pacientului inainte de protezare;dupa protezare. II. Stabilirea datelor importante la primul consult al pacientuliu Primul consult este realizat din 2 etape distincte, fi
53) Reproiectarea sistemului de management al firmei
(documente necesare), documente, de la emitatori la beneficiari, este reflectata de fluxurile si circuitele informationale. Acestea nu sunt conturate pe compartimente functionale si operationale, ci la nivel de document. L
54) Manualul de management al calitatii
(documente necesare), documente de referinta pentru auditul intern. Manualul de Management al Calitatii poate fi prezentat in licitatii, pus la dispozitie spre consultare, la cerere, organelor ISC, si daca exista preved
55) Strategiei de dezvoltare a sistemului de executare pentru anii 2007 2011
(documente necesare), documentelor executorii (conform datelor statistice 28,2% din numarul total de documente executori restante revin documentelor, executarea carora nu a fost posibila din motiv ca debitorii-persoane fiz
56) Obtinerea dreptului de practica profesionala
(documente necesare), Documente de absolvire a invatamantului de specialitate (liceu sanitar + certificat sau atestat de calificare + echivalare, certificat de absolvire a scolii de specialitate cu profil sanitar, certific
57) Orasul Moinesti
(documente necesare), documente publicate de Arhivele Nationale din Iasi, si in special, ultimul catalog de documente care aduce date noi, importante, pentru toate localitatile componente ale orasului Moinesti. Am folosit
58) Reunion
(documente necesare), Documente necesare: Alpha: Nume Bravo: Callsign-ul Charlie: Pavilionul Delta: Lungimea totala,latimea maxima Echo: Pescajele pupa si prova Foxtrot:Funtionarea bow thruster-ului Golf: ETA-u
59) Procedurile de import
(documente necesare), documente justificative se constituie intr-o declaratie formala catre vama care cuprinde marfurile sosite in tara si data la care acestea au sosit. Inregistrarea indeplineste doua scopuri: primul este
60) Procedura de autorizare ca unitate protejata
(documente necesare), documentele necesare obtinerii autorizatiei se va depune la sediul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handi
61) Manualul calitatii in industria alimentara
(documente necesare), documente si elemente care nu sunt necesare, dar sa asigure ghidarea functiilor sistemului calitatii pe baza implementarii standardelor ISO. 3.Prezentarea unitatii Societatea comerciala SC.HARMOPA
62) Incasoul documentar
(documente necesare), documentele sunt trimise direct bancii care il deserveste pe tras. Notiunile se separa atunci cand banca remitenta utilizeaza serviciile unei alte banci din tara trasului (sau din apropiere) - banca i
63) Calatori straini si Tarile Romane
(documente necesare), documente menite sa intregeasca trecutul romanilor cu tot ce a avut mai viu si dinamic de-a lungul celor trei secole (XVII-XIX).
64) Contract de vanzare cumparare marfuri
(documente necesare), documente de atestare a calitatii marfii. (3) Termenele de garantie a marfurilor sunt inscrise pe ambalaje, iar pentru sortimentele care nu au inscrisptionari, termenele sunt urmatoarele:
65) Fisa de post - Administrator
(documente necesare), documente necesare perfectarii contractelor Arhiveaza copii ale contractelor Urmareste derularea contractelor cu furnizorii de servicii Monitorizeaza consumul si propune masuri de reducere Asigura
66) Fisa de post - director resurse umane
(documente necesare), documentele de personal cu referire la nivelurile salariale: state de plata, declaratii lunare catre institutiile de stat, adeverinte de salariat, decizii de transfer, cuantumul bonusurilor si al alto
67) Parti participante la contractul de navlosire
(documente necesare), Documentele necesare lichidarii avariei comune sunt: 1. documente pentru determinarea cauzelor avariei ( protest de mare , JB,corespondenta , Cargo Plan,B/L ...) 2. documente pentru determinarea ava
68) Contract de finantare nerambursabila
(documente necesare), documente:
69) Fisa postului sef birou desfacere aprovizionare-desfacere
(documente necesare), documente necesare perfectarii contractelor Arhiveaza copii ale contractelor Urmareste derularea contractelor cu furnizorii de servicii Monitorizeaza consumul si propune masuri de reducere Asi
70) Bazele organizarii contabilitatii de gestiune
(documente necesare), documente si formulare necesare pentru identificarea, colectarea si prelucrarea datelor privind cheltuielile de productie, inclusiv a celor privind calculul, analiza si raportarea abaterilor de la cos
71) Domeniul de aplicare a Codului de procedura fiscala
(documente necesare), documentele necesare pentru determinarea corecta a situatiei fiscale a contribuabilului. In analiza efectuata organul fiscal va identifica si va avea in vedere toate circumstantele edificatoare ale fi
72) Bunurile imobiliare - cladiri si terenuri
(documente necesare), documente solicitate de autoritati legale sau administrative locale sau centrale ,sau de catre organizatii sau institutii private, au fost sau pot fi obtinute sau reinnoite pentru oricare dintre utili
73) Caracteristicile pietei valutare din Romania
(documente necesare), documente care sa ateste provenienta sumelor (declaratie vamala purtind data ultimei intrari in Romania, buletin de schimb valutar, eliberate pe numele titularului de cont) sau prin transfer bancar di
74) Activitatea SC Elprest
(documente necesare), documente de sinteza). Activitatea de aprovizionare este activitatea fara de care nu se poate declansa practic nici un ciclu productiv si presupune asigurarea necesarului de materii prime, materiale,
75) Amenajarea teritoriului si urbanism
(documente necesare), documente de urbanism, acte de planificare urbana care confera regulilor o formulare spatiala, o diferentiere a zonei (spatiului) careia urmeaza sa-I fixeze
76) Situatii financiare anuale ale intreprinderilor
(documente necesare), documente oficiale care trebuie sa prezinte o imagine fidela a pozitiei financiare, performantelor si modificarilor pozitiei financiare. Prin aceste situatii se prezinta intr-o structura formalizata i
77) Tehnologia retelelor de comunicatii
(documente necesare), documente ce incearca sa reglementeze cat mai multe aspecte ce pot fi intalnite in practica.In momentul de fata, exista mai multe standarde ce reglementeaza cablarea structurata. Principial, acestea s
78) Functia de planificare
(documente necesare), documente prevederile strategiei si tacticii adoptate pentru o anumita perioada sub forma de indicatori cantitativi si calitativi,
79) Planificarea financiara
(documente necesare), documente in care sa se sintetizeze actiunile necesare a fi ntreprinse pentru ca firma sa atinga obiectivele financiare
80) Organizarea hotelului
(documente necesare), documente pe baza carora se asigura selectarea personalului, normarea muncii, promovarea, retribuirea. Compartimentul (denumire generica pentru: servicii, birouri, puncte de vanzare, unitati operat
81) Sisteme de automatizare a activitatilor din birouri
(documente necesare), documentele necesare desfasurarii oricarei afaceri. Procesarea de texte este cea mai des intalnita aplicaNie informatica intalnita in toate birourile firmelor. Procesarea textelor implica manipul
82) Etapele unui proiect
(documente necesare), documente pregatitoare care trebuiesc intocmite in vederea realizarii estimarilor si planificarii proiectului.structura de alocare a activitatilor = WBS (Work Breakdown Structure) Pe scurt inseamna de
83) Analiza structurii si dinamicii resurselor financiare publice din bugetul consolidat al Romaniei
(documente necesare), documente de tipul listelor de cheltuieli necesare infaptuirii activitatilor specific institutiilor sale, dar si a celor de venituri acoperitoare lor. Sub aspect etimologic, se admite ca originile
84) Aprovizionarea cu materii prime a unitatilor de alimentatie publica
(documente necesare), documente are loc incarcarea gestiunii bucatariei cu marfurile alimentare si materiale consumabile intrate, inregistrate in Raportul de gestiune. Pretul final al unui produs finit se determina
85) Abordarea problemei drepturilor minoritatilor nationale
(documente necesare), documente asupra cooperarii economice si sociale Natiunile Unite se angajau sa asigure respectarea universala a drepturilor omului cu scopul de a crea conditiile necesare relatiilor pasnice si prieten
86) Reproiectare manageriala
(documente necesare), documente contabile se clasifica in functie de rolul lor si de modul de intocmire in: Sistemul organizatoric constituie cea mai concreta componenta a sistemului de management si consta in ansamblul