CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT

Urca referatul tau

CERE REFERAT

Aplica

Noi ti-l trimitem direct pe mail

1) Consiliul European si Consiliul Uniunii Europene
(consiliul EUROPEAN), Consiliul Afaceri Generale, având pe ordinea de zi relaTiile externe si probleme de politică generală, Ministrii economiei se reunesc în cadrul Consiliul economie-finanTe, etc. ConfiguraTi
2) Consiliul European
(consiliul EUROPEAN), Consiliului European vor asista ministrii de externe, alaturi de sefii de state sau guverne, cat si un membru al C
3) Tratatul de la maastricht
(consiliul EUROPEAN), Consiliului, procesul era foarte lent si astfel Actul Unic european a prevazut ca toate hotarârile necesare realizarii Pietei unice, sa fie luate cu vot majoritar.    &
4) Drepturile omului
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European. Conventia este o organizatie interguvernamentala al carui numar de membri a crescut de la 14 state europene din 1953 la 25 in 1996. Conventia Europeana a Drepturilor Omului este pr
5) Sistemul de securitate european
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European defineste principiile si orientarile generale ale PESC. Mai mult, Tratatul de la Amsterdam din 1998 întareste prerogativele Consiliului European asupra unor forte armate comune ale
6) Viitorul uniunii europene - certitudine sau necunoscuta
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European;      - tratatul asupra Uniunii Europene abordeaza nu numai domeniile economic, monetar , politic, ci si cultura, învatamântul si socialul. Conceptul de dialog social, care fuse
7) uniunea europeana
(consiliul EUROPEAN), Consiliul (reprezentând guvernele statelor membre),  Comisia (executivul si organismul cu drept de a iniţia legislaţie),  Curtea de Justiţie (care asigura compatibilit
8) Aderarea Romaniei la UE
(consiliul EUROPEAN), Consiliul Miniştrilor al Uniunii, adică ţării care exercită preşedenţia Consiliului; 2. Decizia de deschidere a negocierilor în vederea aderării la Uniune e lu
9) Drepturile omului - rezumat
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European. Conventia este o organizatie interguvernamentala al carui numar de membri a crescut de la 14 state europene din 1953 la 25 in 1996. Conventia Europeana a Drepturilor Omului este pr
10) Consiliul europei
(consiliul EUROPEAN), Consiliul Europei este o organizaţie internaţională cu caracter regional care a luat f
11) Ideea unitatii europene - Uniunea Europeana
(consiliul EUROPEAN), Consiliul amfictionilor. În epoca romana, datorita prevalentei pornirilor razboinice, de cucerire, a fost parasita ideea de arbitraj, romanii neconcepând ideea solutionarii în alt mod decât prin razb
12) Uniunea europeana
(consiliul EUROPEAN), Consiliul amfictionilor. În epoca romana, datorita prevalentei pornirilor razboinice, de cucerire, a fost parasita ideea de arbitraj, romanii neconcepând ideea solutionarii în alt mod decât prin razb
13) Romania si Uniunea Europeana
(consiliul EUROPEAN), Consiliului UE o cerere de aderare(o scrisoare in care isi exprima dorinta de a deveni membru UE), Consiliul UE decide daca statului solicitant ii este conferit statutul de candidat la integrarea in
14) Moneda unica si unificarea europeana
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European din martie 1993 a confirmat posibilitatea democratiilor din Europa Centrala si Rasariteana de a deveni membre ale UE de îndata ce ele îsi pot asuma obligatiile economice si politice
15) Politici regionale in Uniunea Europeana
(consiliul EUROPEAN), Consiliului Europei de la Copenhaga (21-22 iunie 1993). Cu această ocazie, obiectivele programului PHARE au fost extinse de la acordarea de sprijin financiar pentru crearea și consolidarea instituțiil
16) Combaterea consumului de droguri
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European a invitat Consiliul sa consimta la o Noua Strategie Europeana pe Droguri pentru perioada 2005-2012 pana in decembrie 2004.Aceasta noua Strategie pe Droguri este bazata in primul ran
17) Romania in perioada neutralitatii
(consiliul EUROPEAN), Consiliul de Coroana, convocat de regale Carol I, cu scopul de a fixa atitudinea Romaniei fata de marele razboi, s-a tinut in ziua de 3 august 1914 in sala de muzica a Castelului Peles din Sinaia. Pan
18) Sistemul institurional al UE
(consiliul EUROPEAN), Consiliului Europei să fie constituit din două instituții: -Adunarea Consultativă, compusă din “reprezentanții fiecărei țări membre”. -Comitetul de miniștri (al Afacerilor ext
19) Institutii Europene
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European desemneaza o personalitate ce urmeaza a fi numit presedinte al comisiei-Parlamentul European aproband aceasta desemnare 2) Consiliul U E impreuna cu viitorul presedinte al comis
20) Institutiile Uniunii Europene
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European de la Nisa, din decembrie 2000. Sintetizând modificările introduse de noul tratat la nivelul reformării instituțiilor Uniunii, voi puncta, în cele ce urmează, cele mai
21) Parlamentul European
(consiliul EUROPEAN), Consiliul a pierdut posibiliatea de a forța adoptarea propriei poziții contrar voinței parlamentarilor. În al doilea rând, mare parte din domeniile în care se aplică procedura cooper
22) Tratatul de la Maastricht
(consiliul EUROPEAN), Consiliului; de asemenea ca la propunerea Comisiei, Consiliul să adopte cu majoritate calificată de voturi, proiectul marilor orientări ale politicilor economice ale statelor membre și ale comunității
23) Piata fortei de munca - analiza globala
(consiliul EUROPEAN), Consiliului de la Bruxelles. O serie de masuri au fost propuse si adoptate de Camera Deputatilor. PORTUGALIA: Au fost infiintate trei grupuri de lucru, cuprinzand reprezentanti ai catorva de
24) Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
(consiliul EUROPEAN), Consiliul Europei și Uniunea Europeană - UE, ca organizații care au la bază metode diferite de cooperare . Astfel, apar doua tratate despre care amintim mai jos, unul reprezentand drepturile &b
25) Drept institutional comunitar
(consiliul EUROPEAN), Consiliul de Ministri, Comisia Europeană, functiunile unei Adunări Parlamentare si ale unei Curti de justitie urmând a fi îndeplinite de Adunarea si de Curtea înfiintate potrivit Tra
26) Conventia Europeana - Laboratorul Constitutiei
(consiliul EUROPEAN), Consiliul european cerea un document final care sa poate cuprinde fie diferitele opinii, precizând si sprijinul pe care l-au primit, fie recomandarile în caz de consens”. În iu
27) Izvoarele dreptului comunitar
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European sunt abilitate sa adopte decizii comune. De asemenea, dreptul de a adopta decizii revine si Bancii Centrale Europene, care este în masura sa dispuna publicarea lor. Normele ju
28) Tratate si alte documente comunitare relevante in domeniul ocuparii si securitatii sociale
(consiliul EUROPEAN), Consiliul Uniunii Europene. 6) Dreptul la pregatirea profesionala (art. 15) Fiecare lucrator al Uniunii are dreptul sa-si perfectioneze pregatirea profesionala de-a lungul întregii sale viet
29) Uniunea Europei Occidentale - UEO
(consiliul EUROPEAN), Consiliului Atlanticului de Nord. Între cele doua organizatii au fost convenite aranjamente speciale prin care Alianta Nord-Atlantica pune la dispozitia UEO instrumentele sale militare (atunci c
30) Dreptul comunitar
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European de la Strasbourg. Tratatul de la Amsterdam a inclus Carta Comunitara a Drepturilor Sociale în textele sale, dipozitiile sale devenind obligatorii în toate statele mem
31) Partenerii Bancii Europene pentru Investitii
(consiliul EUROPEAN), Consiliului și ale corpurilor pregătitoare (EPC) ale Ecofin (afaceri bugetare, economice și financiare) comunicând expertiza sa
32) Politica industriala
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European de la Lisabona a transmis un mesaj:UE sa devina un ansamblu economic centrat pe o societate informationala, mai competitiva si mai dinamica la scara globala, capabila sa asigure o
33) Interzicerea restrictiilor cantitative la nivel comunitar
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European de la Milano, la 14 iunie 1985, care traduce grija de a limita armonizarea la situațiile în care este indispensabilă, pentru a dezvolta în cât mai multe sectoare p
34) Economia mondiala
(consiliul EUROPEAN), Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER) cu participarea a 10 tări, urmărind dezvoltarea colaborării si cooperării economice reciproce. Fostele republici ale Uniunii Sovietice au const
35) Principalele domenii de activitate a Consiliului Europei
(consiliul EUROPEAN), Consiliului Europei Pentru a extinde aria drepturilor recunoscute la nivel european, în 1961 a fost deschisă spre semnare, la Torino, Car
36) NATO in contextul istoric european
(consiliul EUROPEAN), Consiliului de Cooperare al Atlanticului de Nord, care și-a schimbat de atunci numele in Consiliul de Parteneriat Euro-Atlantic, și apoi prin Parteneriatul pentru Pace. Noi pași semnificativi s-au
37) Uniunea Europeana de John Pinder - recenzie
(consiliul EUROPEAN), Consiliului, considerându-l, doar în acest fel, ca un canal de reprezentare eficientă si puternică, ca pe o institutie care le apartine. Se poate spune că, desi succintă, cu caracter d
38) EUPAN - Reteaua administratiilor publice europene
(consiliul EUROPEAN), Consiliul de miniștri, pe baza unei propuneri din partea Comisiei. Pentru 2010, bugetul UE se ridică la aproximativ 150 de miliarde de euro,ceea ce înseamnă aproximativ 0,70 de euro pe zi, pe c
39) Politica Regionala a UE
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European de la Bruxelles extinde operațiunea fondurilor de solidaritate, reprezentate de fondurile menționate anterior și numite acum Fonduri structurale, mai precis crește considerabil aloc
40) Sistemul administrativ din Franta
(consiliul EUROPEAN), Consiliul de Ministri. Guvernul central Seful Guvernului este Primul Ministru. Guvernul este format din Primul Ministru, un numar mare de ministere si secretariate de stat. Structura Guvernului po
41) BNR - prezentare, obiective si atributii
(consiliul EUROPEAN), Consiliului de administrație al BNR, cu nominalizarea conducerii executive, sunt numiți de Parlament, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Situațiile financiare ale BN
42) Politica agricola comuna
(consiliul EUROPEAN), Consiliul de Ministrii de Agricultura ai Uniunii Europene a adoptat formal reforma PAC, cea mai radicala din istoria sa. Aceasta reforma presupune o profunda reorientare a politicii agricole comunitar
43) Premizele crearii Uniunii Europene
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European, Consiliul, Comisia Europeană și Curtea de Justiție a Uniunii Europene. De asemenea prevede și izvoarele dreptului comunitar: legea europeană (înlocuiește regulamentul), l
44) Regimul englez vs american
(consiliul EUROPEAN), consiliul. Adunarile legislative erau cele care fixau impozitele si taxele in colonii, tinzand sa-si sporeasca atributiile. Multe decenii, coloniile au ignorat legislatia britanica, Londra
45) Complementaritate posdru poscce
(consiliul EUROPEAN), Consiliul National pentru Formarea Profesionala a Adultilor, Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse, Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului, Turismului si Profesiilor Liberale,
46) Strategii de dezvoltare a sectorului tertiar
(consiliul EUROPEAN), Consiliul Mondial al Turismului si Calatorilor (World Travel and Tourism Council- WTTC) arata ca in anul 1999, acest domeniu a generat in mod direct si indirect aproximativ 11.7% din PIB si aproape 19
47) Contractul comercial din perspecticva Codului europen al contractelor
(consiliul EUROPEAN), Consiliul a adoptat o rezolutie, prin care aviza favorabil proiectul Comisiei. Institutiile europene au subliniat ca proiectul unui cod european al obligatiilor se va constitui intr-o reglementare pun
48) CRIMINOLOGIA SI DOMENIUL SAU DE STUDIU
(consiliul EUROPEAN), Consiliul Europei, propunandu-si ca scop sa promoveze pe plan international studiul stiintific al fenomenului criminalitatii. Pentru atingerea acestui scop, Societatea Internationala de Criminolog
49) Istoria economiei europene
(consiliul EUROPEAN), Consiliului Europei Competenta recunoscuta Consiliului Europei se manifesta in domeniile: economic, social, cultu
50) Conceptul de politica industriala in UE
(consiliul EUROPEAN), Consiliul de Ministri a elaborat Planul de actiune in domeniul industrial ,iar ulterior accentul s-a pus pe promovarea campionilor comunitari,a transnationalelor comunitare,a restructurarii si competi
51) Conventia Europeana - Laboratorul Constitutiei
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European. Textul Cartei drepturilor fundamentale ale UE este departe de a intruni unanimitatea comentatorilor si mai ales a juristilor. A fost vorba, totusi, despre un tur de forta care a
52) Romania si Uniunea Europena
(consiliul EUROPEAN), Consiliului European a aparut discutia despre posibilitatea extinderii Comunitatii prin cooptarea de noi menbri dintre tarile Europei Centrale si de Est. Pana la clarificarea acestei chestiuni, in
53) Anul marilor evenimente
(consiliul EUROPEAN), Consiliul Euro-Atlantic Romania (CEAR), pri n Fundatia EURISC (European Institute for Risk, Security and Communication Management) impreuna cu Royal United Services Institute-Londra(RUSI), in partener
54) Cadrul general al Constitutiei Uniunii Europene
(consiliul EUROPEAN), Consiliul de Ministri al U.E. La summit-ul din decembrie 2003, Polonia si Spania s-au opus, cu vehementa, propunerii din proiect care prevedea ca o reglementare va fi adoptata daca intruneste sprijinu
55) Marketingul educational
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European de la Lisabona a stabilit ambitiosul obiectiv strategic al Uniunii Europene de a deveni pana in anul 2010 cea mai dinamica si mai competitiva economie bazata pe cunoastere, capabila
56) Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
(consiliul EUROPEAN), Consiliului Europei. Putem afirma ca Declaratia Universala a Drepturilor omului (10 decembrie 1948 la Paris) este adoptata ca o opera, o necesitate instituita de Adunarea Generala a ON
57) Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European de la Helsinki din decembrie 1999, negocierile de aderare cu Romania au inceput la 15 februarie 2000.Obiectivul Romaniei a fost de a obtine statutul de membru cu drepturi depline in
58) Trecerea Romaniei la moneda Euro
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European din Amsterdam a fost de acord cu Pactul de Stabilitate si Crestere Economica si a stabilit ERM II, care ar succeda Sistemului Monetar European si ERM dupa lansarea monedei euro.
59) Plan de amenajare a teritoriului
(consiliul EUROPEAN), Consiliul Judetean Ilfov.Ca urmare a aparitiei unei investitii majore pe teritoriul judetului respectiv autostrada Bucuresti - Brasov, cu implicatii asupra tuturor domeniilor amenajarii teritoriului s
60) Drept administrativ european
(consiliul EUROPEAN), Consiliul Europei) care nu poate sa impuna deciziile sale statelor membre decat prin instrumentul tratamentului si necesitatea ratificarii lui pentru a produce efecte in dreptul intern . Or, regulame
61) Consiliul ministrilor
(consiliul EUROPEAN), Consiliului de a initia diverse propuneri: 1. Adoptarea din ce in ce mai frecvent de catre Consiliu a opiniilor, rezolutiilor si recomandarilor
62) Curtea de Justitie
(consiliul EUROPEAN), Consiliului. In ciuda dezacordului exprimat de Baroul European, Consiliul din Aprilie 1999 a amendat baza legala a Curtii de Prima Instanta considerand ca aceasta poate lua decizii prin participar
63) Evolutia tratatelor
(consiliul EUROPEAN), Consiliul ministrilor si de a creste si puterile Parlamentului European. Cele mai importante caracteristici ale procedurii de cooperare erau : inlocuirea citirii unice a propunerilor legislative de c
64) Comitetul regiunilor
(consiliul EUROPEAN), Consiliul sa consulte Comitetul Regiunilor ori de cate ori apar propuneri in domenii cu implicatii pentru nivelul sub-national ori regional in domeniile coeziunii sociale si economice, retelelor trans
65) Parlamentul european
(consiliul EUROPEAN), Consiliul competentele in materie bugetara (autoritatea bugetara este vitala din punct de vedere material), participa la procesul legislativ (consultare, aviz, cooperare, codecizie) si, de asemenea, d
66) Baza legala si documente programatice
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European intrunit la Luxemburg, in decembrie 1997, a insarcinat Comisia Europeana sa evalueze - prin Rapoarte periodice (Regular Reports) - progresele realizate de tarile candidate in pregat
67) Arhitectura institutionala a Uniunii Europene
(consiliul EUROPEAN), Consiliul U.E., care emite un aviz conform. Comisia are putere normativa subordonata celei a Consiliului U.E., care-i permite executarea actelor adoptate de Consiliu. Comisia poate emite decizii i
68) Spatiul Schengen
(consiliul EUROPEAN), Consiliul UE va decide ca au fost intrunite conditiile pentru eliminarea controalelor la frontierele interne. (Mai jos puteti gasi detalii privind pozitia Regatului Unit si a Irlandei.)In centrul meca
69) Protectia mediului
(consiliul EUROPEAN), Consiliului Uniunii Europene. In mod concret, deputatul in Parlamentul European intocmeste, in cadrul unei comisii parlamentare, un raport privind o propunere de "text legislativ" prezentata de catre
70) Fuziunile transfrontaliere ale societatilor comerciale pe actiuni
(consiliul EUROPEAN), Consiliului nr. 78/855/EEC privind fuziunile societatilor pe actiuni; - Directiva 2005/56/CE a Parlamentului Eur
71) Aderarea Romaniei la Uniunea Romaniei:capitolele de negociere
(consiliul EUROPEAN), Consiliul a stabilit o procedura de derulare a negocierilor, conform careia sesiunile au loc la nivel de ministri sau adjuncti ai acestora, respectiv reprezentantii permanenti, in numele statelor mem
72) Aditivii alimentari
(consiliul EUROPEAN), Consiliul Uniunii Europene au impus producatorilor din industria alimentara sa includa pe etichetele produselor ce contin oricare dintre cei sase coloranti informatii suplimentare sub forma unui avert
73) Tratatele si institutiile Uniunii Europene
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European ce a avut loc in insula Corfu.Tratatul de acedere a Norvegiei a fost semnat la aceeasi data dar din nou poporul norvegian voteaza impotriva accederii acestei tari in Uniune. Tratat
74) Institutul national al magistraturii - conferinta de presa
(consiliul EUROPEAN), Consiliului Europei, 1 de Consiliul Europei).
75) Comisia europeana
(consiliul EUROPEAN), Consiliului European de la Milano, din decembrie 1985, care a decis reunirea intr-un singur text a amendamentelor asupra tratatului de la Roma, privind crearea CEE, si a dispozitiilor privind cooperar
76) Guvernarea maritima
(consiliul EUROPEAN), Consiliul ar putea sa ia in considerare crearea unui grup de lucru orizontal pe langa COMAR, care se ocupa cu probleme legale internationale, pentru a sustine COREPER-ul in pregatirea deciziilor Consi
77) Protectia internationala a drepturilor omului
(consiliul EUROPEAN), Consiliul Europei. Sistemul european se dezvolta in cadrul a 3 organizatii distincte: (1) Uniunea Europeana (25 state), Consiliul Europei (46 state) si OSCE (55 de state - Cele din Consiliul Euopei, B
78) Formele integrarii economice
(consiliul EUROPEAN), Consiliul de Ajutor Economic Reciproc).
79) Formarea spatiului comunitar
(consiliul EUROPEAN), Consiliul Europei, in 1949 si Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in 1950. Tot in plan politic, la initiativa lui Jean Monnet s-au schitat, la inceputul anilor '50 doua planuri pentru crearea u
80) Tratatul de la Maastricht
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European din decembrie 1989. care a avut loc 1a Strasburg a pus bazele unei conferinte interguvernamentale asupra Uniunii Economice si Monetare (U.E.M.)
81) Tratatul de la Roma
(consiliul EUROPEAN), Consiliul elaboreaza normele, Comisia formuleaza propunerile, iar Parlamentul are un rol consultativ. In plus, exista un alt organ care are un rol consultativ in cadrul procesului decizional, si anume
82) Integrare europeana - viitorul UE
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European; tratatul asupra Uniunii Europene abordeaza nu numai domeniile economic, monetar , politic, ci si cultura, invatamantul si socialul.
83) Tratatul de la Maastricht 2
(consiliul EUROPEAN), Consiliul de Ministri este mai stransa, iar raporturile intre cele doua institutii mai echilibrate. De asemenea, Parlamentul European are un rol in procedura de confirmare a Comisiei Europene. Es
84) Momente semnificative in evolutia Uniunii Europene
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European adopta planul de realizare a Pietei Unice pana la sfarsitul anului 1992. 1 Ianuarie 1986 Spania si Portugalia adera la Comunitatea Europeana. 1 Iulie 1987 Actul Unic European
85) Turism si dezvoltare regionala
(consiliul EUROPEAN), Consiliul Europei) sau economice (Uniunea Europeana) a procesului de dezvoltare regionala. In sensul celor prezentate anterior Consiliul Europei a definit regiunea ca fiind "un interval de dimensiu
86) Asemanari si deosebiri intre UE si federalism
(consiliul EUROPEAN), Consiliul Europei. In acest sens, Uniunea Europeana este departe de a fi o Organizatie Interguvernamentala. Astfel, UE are o structura mult mai complexa avand o Curte de Justitie si un Parlament. P
87) Structura institutionala
(consiliul EUROPEAN), Consiliul impreuna cu Parlamentul sau dupa consultarea acestuia adopta deciziile;Curtea de Justitie verifica compatibilitatea reglementarilor cu textele tratat
88) Introducere in fondurile structurale
(consiliul EUROPEAN), Consiliul de Ministri al UE.Potrivit acestuia, interventiile structurale trebuie sa fie astfel programate incat sa contribuie la indeplinirea Strategiei Lisabona (2000/2005) si Goteborg (2001). Direc
89) Geneza si evolutia integrarii economice in Europa postbelica
(consiliul EUROPEAN), Consiliul Europei, in 1949 si Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in 1950. Tot in plan politic, la initiativa lui Jean Monnet s-au schitat, la inceputul anilor '50 doua planuri pentru crearea u
90) Proiectul european al lui Henric IV
(consiliul EUROPEAN), Consiliul reprezentativ juca rolul de arbitru in relatiile europene si avea ca instrument o armata federala, destinata atat solutionarii conflictelor interne,cat mai ales razboiului cu Imperiul Otoma
91) Identitati nationale si identitate europeana
(consiliul EUROPEAN), Consiliul Europei, creat la 5 mai 1949. Acesta cuprindea initial zece state (Marea Britanie, Belgia, Danemarca, Franta, Irlanda, Italia, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Suedia). Apoi, in 1951, sase s
92) Uniunea economica si monetara
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European de la Madrid, din decembrie 1995 a decis ca, la inceputul celei de a treia etape, numele dat monedei europene sa fie acela de euro, ca nume care simbolizeaza Europa si care sa fie
93) Curtea de Justitie a Uniunii Europene
(consiliul EUROPEAN), Consiliul a hotarat infiintarea unui Tribunal de Prima Instanta, urmand sa functioneze ca instanta subordonata CJCE. Sediul a fost stabilit in Luxemburg, iar competentele se refera la domeniul concure
94) Economia spatiului rural
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European din Gotteborg din 2001 si confirmate in Concluziile Strategiei de la Lisabona de la Thessaloniki din iunie 2003 - Performata economica puternica trebuie sa fie strans legata de util
95) Dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European a stabilit, la Lisabona in martie 2000, obiectivul de a face economia Uniunii Europene cea mai competitiva si mai dinamica pe plan mondial, bazata pe acumularea de cunostinte, capab
96) Regulament privind acordarea burselor pentru studenti
(consiliul EUROPEAN), Consiliul Cercetarii Stiintifice Universitare a Senatului Universitatii (a se vedea Anexa 3). Aprobarea si nominalizarea acestor burse este de competenta Consiliului Cercetarii Stiintifice Universitar
97) Statutul euroregiunilor
(consiliul EUROPEAN), Consiliului Europei.Aceasta Conferinta este,in cadrul Consiliului Europei,organismul reprezentativ al puterilor locale si regionale din statele membre.Expresia de puteri locale si reg
98) Dreptul european al drepturilor omului
(consiliul EUROPEAN), Consiliul Europei q. Organe, mecanisme si proceduri nejurisdicNionale ale Uniunii Europene, OrganizaNiei pentru securitate si cooperare in Europa (OSCE) si ComunitaNii Statelor Independente (CSI)
99) Unificarea politica intre reverie si actiune
(consiliul EUROPEAN), Consiliului, in fata crizei coreene se decidea crearea unei comunitati a apaAZrarii europene, cu participare germana. Astfel se nastea iżoe prinAZtr-un tratat semnat la Paris iżoe o forta europeana oc
100) Tratatul de la Amsterdam
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European a adoptat un Pact de Stabilitate care prevede aplicarea de catre statele membre din zona euro a programului de stabilitate si aplicarea sanctiuni financiare statelor care au un defi
101) Parlamentul European
(consiliul EUROPEAN), Consiliul Uniunii Europene la propunerea statelor membre, dintre persoanele cu pregatirea necesara sau dintre universitarii cu competenta recunoscuta. Mandatul judecatoresc este de 6 ani si po
102) Legaturile dintre BCE si Romania pe perioada de criza
(consiliul EUROPEAN), Consiliul Guvernatorilor, Consiliul Executiv si Consiliul General. Zona euro se confrunta cu un risc de incetinire a ritmului de crestere economica si de accentuare a inflatiei in 2008, ceea ce repr
103) Politica agricola comuna
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European a adoptat un pachet de masuri de reforma, inclusiv "Orientarile privind cheltuielile in domeniul agriculturii", ceea ce a limitat procentul cheltuielilor pentru aplicarea PAC din bu
104) Fundamentarea politica a Europei unite
(consiliul EUROPEAN), Consiliul preacrestin sau Consiliul Europei, ar fi rezolvat problemele de interes comun, fiind format din delegati ai tuturor stateleor membre. Sub comenda Consiului Europei s-ar fi aflat o armata com
105) Drepturile omului
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European. Conventia este o organizatie interguvernamentala al carui numar de membri a crescut de la 14 state europene din 1953 la 25 in 1996. Conventia Europeana a Drepturilor Omului este pr
106) Banca Centrala Europeana si Romania
(consiliul EUROPEAN), Consiliul Guvernatorilor, Consiliul Executiv si Consiliul General. Zona euro se confrunta cu un risc de incetinire a ritmului de crestere economica si de accentuare a inflatiei in 2008, ceea ce repr
107) Procesul legislativ european
(consiliul EUROPEAN), Consiliul fiind nevoit sa tina seama de pozitia PE. Tratatul asupra Uniunii Europene, semnat la Maastricht in 1992, prin introducerea procedurii de co-decizie intareste rolul institutional al Parl
108) Constructia Europei
(consiliul EUROPEAN), Consiliul si Comisia pot incheia acorduri inter-institutionale. Acordurile nu pot, insa, modifica ori completa dis
109) Protectia juridica a drepturilor omului
(consiliul EUROPEAN), Consiliului Europei, cu sediul la Strasbourgh in Franta. Scopul Consiliului este de a realiza o uniune mai strinsa intre membrii sai pentru apararea si promovarea idealurilor, principiilor ce constitu
110) Consiliul Uniunii Europene
(consiliul EUROPEAN), Consiliul Comunitatilor Europene si-a schimbat denumirea in Consiliul Uniunii Europene . Componenta Consiliului este variabila, in functie de problemele aflate pe ordinea de zi, astfel, cele
111) Institutii europene
(consiliul EUROPEAN), Consiliul Uniunii Europene este organismul reprezentativ al statelor din UE.Regulamentul de functionare al Parlamentului European contine si alte reglementari privind modul sau de organizare. Compo
112) Jurisprudenta CEDO
(consiliul EUROPEAN), Consiliului Europei. In prezent, Conventia este parte integranta a sistemului juridic intern al Statelor membre. Respectarea sa este asigurata si de Uniunea europeana, cu toate ca problema aderari
113) Protectia drepturilor omului
(consiliul EUROPEAN), Consiliului Economic si Social al ONU (ECOSOC). Incepand cu 1976, ECOSOC a adoptat o serie de rezolutii care au culminat cu infiintarea Comitetului pentru drepturile economice, sociale si culturale, c
114) Institutiile Uniunii Europene - denumire, functii si evolutie
(consiliul EUROPEAN), Consiliul European 6 Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Ministri) 6 Comisia Europeana 7 Curtea Europeana de Justitie 8 Curtea Europeana de Conturi 8 Alte organisme ale Uniunii Europene 9 C