CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT

Urca referatul tau

CERE REFERAT

Aplica

Noi ti-l trimitem direct pe mail

1) Dinamica efectivului de personal pe total si pe categorii
(categorii de personal), categorii de personal;cota de participare a salariatilor la capitalul social al intreprinderii. Evolutia acestor indicatori este de natura sa puna in evidenta gradul de motivatie al personalului pentr
2) Stingerea obligatiilor
(categorii de personal), categorii: - obligațiile avînd drept obiect un bun de gen (genus); - obligațiile referitoare la bunuri de specie (species). În cazul bunurilor de gen, au fost diferențiate plățile sumelor de bani
3) Bunurile
(categorii de personal), categorii de lucruri. Sistemul acesta, în care clasificarea lucrurilor o cuprinde şi pe cea a bunurilor, se justifică nu numai prin raţiune ce ţin de terminologie, ci şi prin
4) Societatile comerciale
(categorii de personal), categorii de acțiuni, se vor arăta numărul, valoarea nominală și drepturile conferite fiecărei categorii de acțiuni; g) numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia admini
5) Riscuri de contaminare
(categorii de personal), categorii de personal medical. Contaminarea chimică ca rezultat al expunerii profesionale la agenții chimici și farmaceutici folosiți în activitatea medicală: substanțe chimice solide, lichide sau
6) Efectele actului juridic civil
(categorii de personal), categorii de avanzi-cauza, si anume: succesorii universali si cei cu titlu universal; succesorii cu titlu particular; creditorii chirografari. Succesorul universal este fie o persoana fizica ce doba
7) Servicii comerciale
(categorii de personal), categorii : -SERVICII DE COMUNICATII -SERVICII DE INVATAMANT -SERVICII DE AMBIENT -SERVICII LEGATE DE SANATATE SI SOCIALE -SERVICII DE TRANSPORT
8) Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate -atestat
(categorii de personal), categorii distincte, prin planul general de conturi, cum ar fi: impozitul pe dividende, accizele, impozite și taxe locale cum ar fi: impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor d
9) Abandon maternal
(categorii de personal), categorii largi de populație. În același timp, noile politici sociale dezvoltate față de copiii în dificultate, au purtat amprenta vechilor mentalități care erau atașate valorilor instituționale de
10) Combaterea consumului de droguri
(categorii de personal), categorii : a) substante aflate sub strict control(heroina etc) si b) canepa. Uzul canabisului continua sa fie vazut ca o activitate ilicita dar pedepsele nu vor include inchisoarea. Un consumator de
11) Proiect de practica
(categorii de personal), categorii de cheltuieli. • Centralizeaza si analizeaza cererile de alocare, pe surse, a fondurilor pentru investitiile aprobate. • Intocmeste documentatiile pentru deschiderea creditelor
12) Raport de audit - Orizont 2000
(categorii de personal), categorii de riscuri: - risc inerent generat de caracteristicile activității auditate; riscul inerent este considerat un risc mediu și s-a stabilit pe baza chestionarelor la care au raspuns factorii
13) Constitutiile Romaniei Mari
(categorii de personal), categorii de membrii: aleși și de drept. Regele avea dreptul de a convoca parlamentul în sesiuni extraordinare, de a dizolva una ori ambele camere, de a numi un nou guvern, de a numi și revoca min
14) Securitate sociala - curs
(categorii de personal), categorii de personal. Așadar, fără ca enumerarea să fie exhaustivă, norme generale în domeniul securității sociale sunt: Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli p
15) Metode si procedee evaluativ - stimulative
(categorii de personal), categorii de itemi : -itemi de formulare completă (de exemplu:să se dea definiția predicatului,a comediei, a metaforei e t c . ; să se stabilească și să se exemplifice spe
16) Raspunderea functionarilor
(categorii de personal), categorii de agenti europeni ; - a treia parte cuprinde alte reglementari aplicabile functionarilor si agentilor Comunitatilor Europene; - o ultima parte care cuprinde reglementari luate de comun ac
17) Starea societatii romanesti contemporane din punct de vedere al sistemului judiciar
(categorii de personal), categoriile de varsta delictele au fost comise de catre adolescente de 16, 17 ani, mojoritatea lor fiin exponenti ai sexului masculin.Inchisoarea este cea mai buna scoala a criminalitatii si cu cat ma
18) Forme de ocrotire a copilului aflat in dificultate
(categorii de personal), categorii de nevoi, separarea pe criteriul varstei poate fi considerata artificiala. Aceste institutii au avut o subordonare administrativa si metodologica diferita: leaganele apartinand Ministeru
19) Mediul extern al intreprinderii - Studiu de caz la S.C. URSUS Breweries S.A.
(categorii de personal), categorii de consumatori după cum urmează: - Ursus, Ciucaș și Timișoreana se adresează persoanelor cu un trai modest - Redd’s se adresează în special consumatorilor tineri - Stejar ad
20) Determinarea cheltuielilor de productie
(categorii de personal), categoriile de personal se calculează aparte. 1. Adică, pentru muncitorii principali salariul tarifar se determină reeșind din tariful pentru o oră al categoriei date și manopera programului de pr
21) Cauzele de nulitate absoluta
(categorii de personal), categorii de acte, astfel: în actele constitutive ori translative de drepturi, se cere ca cel ce se obligă să fie titularul dreptului; în actele “intuitu personae” obiectul tre
22) Notiuni generale privind cheltuielile de productie si costurile
(categorii de personal), categorii de costuri: -costurile complete,care cuprind toate cheltuielile referitoare la obiectul de calcul. -costurile partiale care se obtin prin includerea doar a unei parti din cheltuielile pert
23) Raspunderi ce revin persoalului fortelor armate cu privire la integrarea prevederilor DIU in procesul de instruire
(categorii de personal), categorii de forțe armate să fie integrate normele D.I.U. Demn de menționat sunt, de asemenea, prevederile Legii 80/1995 – Statutul cadrelor militare (care obligă la neexecutarea ordinelor co
24) Introducere in problematica stocurilor
(categorii de personal), categorii de resurse din stocuri supranormative; - tinerea sub control a eforturilor financiar – banesti facute de firma pentru constituirea de stocuri apreciate ca fiind strict necesare si mod
25) Rusia 1815-1881 de Russell Sherman
(categorii de personal), categorii principale de tarani iobagii aproape asemanatori cu sclavii si tarani cei de stat, dar acestia reprezentau doar 83% dein populatie restul fii clasa de mijlog cei ce se bucurau de anumite pri
26) Managementul resurselor umane - intrebari si raspunsuri
(categorii de personal), categorii de personal in totalul fortei de munca determinate si determina numarul de manageri pe diferite nivele ale ierarhiei 6.Etapele organizării activității de gestionare a resurselor umane &ic
27) Mecanisme de promovare a dezvoltarii durabile la nivel de firma
(categorii de personal), categoriile de resurse ale unei organizații, resursele umane sintetizează și exprimă cel mai sugestiv specificitatea managementului ca tip de activitate umană. Managementul a fost
28) Memoria umana
(categorii de personal), categorii de amintiri care sunt frecvent raportate în cadrul narațiunilor personale, în descrierea evoluției personale sau a celor mai importante evenimente ale vieții. Aceste amintiri
29) Stiluri Manageriale
(categorii de personal), categorii: repulsiv, dominant și indiferent. Stilul repulsiv corespunde persoanelor care refuză promovarea în sistemul de management și, în mod deosebit, ocuparea postur
30) Pedeapsa - Tudor Arghezi
(categorii de personal), categorii gramaticale: adverb cu substantiv (“ –ntotdeauna/minciuna”) , verb cu numeral (“ nu apucase/sase”) sau verb cu adjectiv(“ s-aleaga/intreaga”) La
31) Instanta de judecata
(categorii de personal), categorii de instante ca fiind alcatuita din: - Tribunale militare; - Tribunale militare teritoriale; - Curtea Militara de Apel;
32) Combaterea migratiei ilegale
(categorii de personal), categorii de forță de muncă: a) forță de muncă de înaltă calificare, cu competențe validate în domenii de vârf ale științei și tehnologiei, ca și în unele servicii, cum su
33) Managementul Schimbarii - SC CSG Consulting SRL
(categorii de personal), categorii de servicii există o legătură foarte strânsă: este foarte greu să se contracteze servicii de consultanță la implementare dacă firma nu este acceași cu firma care a asigurat accesarea f
34) Bunurile proprii ale sotilor
(categorii de personal), categorii o constituie manuscrisele științifice sau literare, schițele și proiectele artistice, proiectele de invenții. Caracteristica comună tuturor acestor bunuri este aceea că sunt rezultatul unei
35) Contractul colectiv de munca
(categorii de personal), categorii de personal, îndeosebi din unitățile bugetare, este folosită frecvent noțiunea de “eliberare din funcție” pentru judecători și procurori (Legea României nr. 247/2005
36) Informatii publice
(categorii de personal), categorii de informații care nu sunt publice (categorii de informații supuse dezbaterii), pentru ca, avându-se în vedere art. 14, alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
37) Raporturile Secretarului unitatii administrativ teritoriale cu Prefectul
(categorii de personal), categorii de personal din administratia publica locala se face de catre unitatea administrativ teritoriala, din bugetul local, iar pe de alta parte legiuitorul este acela care prestabileste conditiile
38) Studiu de caz - Fundamentarea deciziei de investitii la S.C. Europlast S.A.
(categorii de personal), categorii: variabile si fixe. Cheltuielile variabile cuprind: cheltuielile cu materiile prime si materiale. Alte cheltuieli materiale: cheltuieli cu energia electrica in scopuri tehnologice, chelt
39) Femeia, inger sau demon?
(categorii de personal), categorii de indivizi eterogeni. Tot astfel, Sfantul Toma proclama ca femeia este o fiinta "ocazionala", mod de a postula, dintr-o perspectiva masculina, caracterul accidental al sexualitatii. Heg
40) Consideratii pragmatice privind impozitul pe salarii
(categorii de personal), categorii: 1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele
41) Etica filozofiei
(categorii de personal), categorii in functie de principiile ce stau la baza acesteia:1.O prima categorie este etica centrata pe om, ce considera ca politicile de mediu trebuie evaluate numai in masura in care il afecteaza pe
42) Creativitatea
(categorii de personal), categorii de personal - managerului sefului din departamentul de cercetare - in timp ce majoritatea oamenilor sunt frustrati si de eforturi de originalitate si creativitate. In familie si in viata
43) Contabilitatea si analiza cheltuielilor si a rezultatului
(categorii de personal), categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridical. 7.Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor are urmatoarea structura: contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, d
44) Eu nu strivesc corola de minuni a lumii de Lucian Blaga
(categorii de personal), categorii de cunoastere: cunoasterea paradisiaca si cunoasterea luciferica. Lumina altora corespunde intelegerii rationale, capabila sa releve partial misterul existentei prin abstractizare, in op
45) Norma juridica
(categorii de personal), categorii speciale de subiecti sau in spatii bine precizate. Cu toate acestea, norma juridica contine un model abstract pentru un agent posibil al actiunii sociale, ceea ce ii impune acestuia o varian
46) Amenajarea salonului restaurant
(categorii de personal), categorii, in functie de starea in care se gasesc dupa ce consumatorii au fost serviti: fetele de masa curate se impaturesc fara sa se sifoneze, respectandu-se cutele facute initial la calcat; fet
47) Combaterea evaziunii fiscale
(categorii de personal), categorii sociale scapa impunerii datorita modului in care legea dispune stabilirea obiectului impozabil.Ca exemplu putem da faptul ca venitul stabilit dupa criterii exterioare ori dupa anumite norme
48) Prezentarea criteriilor pe baza caruia se realizeaza studiul comparativ
(categorii de personal), categorii de functii publici prevad anumite conditii speciale sau specifice postului. In cadrul acesti criteriu, vom analiza , asadar , principalele con 626p1520g ditii de acces la o functie publ
49) Dreptul hindus
(categorii de personal), categorii: shruti (Vedele si Upanisadele) si smriti (Epopeile,Sutrele, Puranele). Shruti se considera a fi relevate divin, iar smriti sunt texte predate de intelepti si transmise de discipoli. Aceste
50) Teorii motivationale
(categorii de personal), categorii:Categorii Caracteristici Teorii Exemple Teorii de continut Vizeaza factorii care directioneaza comportamentul motivat ? Ierarhia nevoilor.Achizitia succeselor Motivatia prin bani, statu
51) Resursele umane ale intreprinderii
(categorii de personal), categorii de salariati , cuprinde: muncitori; personal operativ, personal cu functie de executie si conducere.A)Muncitorii sunt cei mai numeros
52) Managementul resurselor umane
(categorii de personal), categorii de angajati cu privire la procesele de marketing de participant in echipa: isi aduce contributia la indeplinirea obiectivelor bancii, a obiectivelor de marketing prin sustinerea, cooperarea,
53) Tinerii si Institutiile Locale
(categorii de personal), categorii sociale: invatamant, activitati culturale, sport sau divertisment. Sentimentul de fragilitate fata de conditia lor a aparut prin pierderea increderii tinerilor in sistemele decizionale
54) Firma -notiune si tipuri
(categorii de personal), categorii principale de intreprinderi: regii autonome societati comerciale Regiile autonome se infiinteaza in ramurile strategice ale economiei nationale
55) Management strategic
(categorii de personal), categorii: strategii globale si strategii partiale.Acestea cuprind obiectivele fundamentale si optiunile majore ale intregii firme, antrenand intregul potential al acesteia.Strategiile globale presupu
56) Tehnologia asamblari organelor pentru circulatia fluidelor
(categorii de personal), categorii : -lichide; -gaze. Intreaga aparatura confectionata pentru a comanda, conducerea si retinerea unui fluid depinde de natura, proprietatile si parametrii sai functionali. Astfel, se
57) Infiintare si atributii asociatii pentru protectia consumatorilor
(categorii de personal), categorii a colectivitatii pe care o reprezinta si terminand cu protejarea unui interes general al societatii in cadrul careia aceasta isi desfasoara activitatea. In acest sens, art.1 al O.G. nr.26
58) Educatia pentru sanatate in bolile cardiovasculare
(categorii de personal), categorii de personal (7) carora li se adreseaza: personalul medical de toate gradele si nivelele, sensibilizat asupra problematicii cardiovasculare existente in comunitatea r
59) Diagnosticul economic al explotatiei agricole
(categorii de personal), categorii de personal care contribute la desfasurarea normala a activitatii societatii. Societatea agricola este situata in zona de campie (in apropierea Pitestiului), terenurile aflandu-se in clas
60) Un profesor de neuitat - Henri Wald
(categorii de personal), categorii. Trebuie sa acceptam ca nu era lesne defel sa intri in transa vorbind despre "logica dialectica". Lui Henri Wald ii place sa se considere, si astazi inca, un ginditor marxist. Nu cred de
61) Cerere de finantare Fondul Europa Program de micro-proiecte
(categorii de personal), categorii de beneficiari, desfasurandu-si activitatea in conformitate cu principiile Strategiei de comunicare a Delegatiei Comisiei Europene in Romania: flexibilitate, transparenta, neutralitate polit
62) Ergonomia locului de munca in birou
(categorii de personal), categoriile de personal cu o pondere mai mica sau mai mare, dar cu deosebire la cei implicati in procesul de intocmire si de prelucrare a documentelor. In acest caz studiile de ergonomie trebuie indre
63) Politici de armonizare legislativa si strategii privind combaterea consumului de droguri
(categorii de personal), categorii : a) substante aflate sub strict control(heroina etc) si b) canepa. Uzul canabisului continua sa fie vazut ca o activitate ilicita dar pedepsele nu vor include inchisoarea. Un consumator de
64) Analiza si constructia site-urilor de e-librarii din Romania
(categorii de personal), categorii de site-uri ce ofera posibilitatea de a cumpara carti online: - librarii online: magazine independente dedicate doar comertului cu carti (exemplu: www.librariaeminescu.ro ) - edituri: din
65) Clasa sociala si comportamentul consumatorului
(categorii de personal), categorii: variabile economice (ocupatia, venitul si averea), variabile de interactiune (prestigiul personal, asocierea si socializarea), si variabile politice (puterea, constiinta de clasa si mobilit
66) Partide Politice
(categorii de personal), categorii sociale. De regula, partidele politice nu declara deschis slujirea intereselor unei anumite clase, dar, in mod tacit, iar uneori chiar deschis, se sprijina mai mult pe anumite categorii soci
67) Proiect de practica - Hotel Brasov
(categorii de personal), categorii de personal din cadrul hotelului. Personalul front desk O importanta deosebita o au lucratorii front desk-ului (receptia). Personalul receptiei include: cei 3 receptioneri ce se ocupa de:
68) Cheltuielile publice pentru servicii publice generale, ordine publica, siguranta nationala si aparare
(categorii de personal), categorii ale institutiilor (presedintie, putere legislativa, organe judecatoresti si procuratura, organe ale puterii executive s.a.). Ca structura, cheltuielile privind serviciile publice generale
69) Firewall
(categorii de personal), categorii: prima este reprezentata de solutiile profesionale hardware sau software dedicate protectiei intregului trafic dintre reteaua unei intreprinderi (institutii -> ex.: Universitatea "Alexandru
70) Salariul si impozitarea
(categorii de personal), categorii de salariati sau nesalariati. Salariul social se acorda de la buget tuturor celor care au dreptul la el, in mod egal. In timp ce salariul colectiv duce la cresterea nivelului de trai al sala
71) Functia si functionarul public
(categorii de personal), categorii de functionari Legea 188/1999 reprezinta o reglementare generala, aplicabila in cazul in care prin Legea speciala nu se prevede altfel. - Dispozitiile Statutului nu sunt aplicabile: a) p
72) Organizarea procesuala si structurala a firmei
(categorii de personal), categorii: -obiective fundamentale - care exprima principalele scopuri urmarite de firma in ansamblul sau. Acestea se refera la perioade mai indelungate, au un caracter sintetic si integrator. De e
73) Particularitatile negocierii in diplomatie
(categorii de personal), categorii de cursanti - functionari internationali, publici, personal al ambasadelor acreditate in Romania si alte persoane interesate. In plus, Institutul Diplomatic Roman colaboreaza la organizar
74) Estimarea necesarului de resurse
(categorii de personal), categorii de personal, stabilita statistic: Nind1-necesar de muncitori indirect productivi in sectia i in anul de plan; Nind0-numarul de muncitori indirect productivi in sectia i, in anul de baza;
75) Auditul Sistemelor Informatice - Firewall
(categorii de personal), categorii: prima este reprezentata de solutiile profesionale hardware sau software dedicate protectiei intregului trafic dintre reteaua unei intreprinderi (institutii -> ex.: Universitatea "Alexandru
76) Manualul de management al calitatii
(categorii de personal), categorii de documente necesare aprovizionarii, monitorizarii proceselor si functionarii SMC. Cateva dintre cerintele ce definesc regimul controlat sunt: toate documentele sunt identificate (dupa
77) Diagnostocul general al performantelor economico-financiare ale societatii
(categorii de personal), categorii: a) venituri din exploatare, provenite din vanzari de marfuri, productia vanduta, imobilizata si stocata, subventii de exploatare, alte venituri din exploatare, reprezentand creante recuper
78) Societatile comerciale - tipuri de societati
(categorii de personal), categorii de asociati:comanditatii;comanditarii - comanditatii - au aceeasi pozitie in societate ca asociatii in nume colectiv, ei raspund nelimitat si solidar pentru intregul pasiv. - comanditarii
79) Raspunsuri economie
(categorii de personal), categorii de cheltuieli sunt fixe: e)Cheltuieli cu amortizarile 21)Cand gradul de folosire a fondului de timp disponibil es
80) Instrainare sau incredere
(categorii de personal), categorii socio-demografice. Relatiile sociale se formalizeaza din ce in ce mai mult si traverseaza cu usurinta granitele dintre real si virtual. Intalnirile intre tinerii care se casatoresc nu mai au
81) Defibrilarea
(categorii de personal), categorii care pot interveni ca primi intervenienti in locuri si situatii in care poate apare stopul cardio-respirator (salvatori marini, montani, personal de insotire sau ingrijire, echipe de prim aj
82) Economie de piata
(categorii de personal), categoriile de personal se calculeaza aparte.1. Adica, pentru muncitorii principali salariul tarifar se determina reesind din tariful
83) Caracterizarea generala a institutiilor publice
(categorii de personal), categorii de cheltuieli, urmand ca bugetul sa fie vizat de ordonatorul superior. c) Institutii publice finantate integral din venituri proprii (autofinantate). Sunt similare institutiilor publice p
84) Timpul de munca si timpul de odihna
(categorii de personal), categorii 1.timpul care se incadreaza in programul de lucru sau durata normala a muncii 2. timpul peste programul de lucru sau peste durata normala a muncii Durata normala muncii este stabilita pen
85) Nivelul si dinamica principalilor indicatori economico-financiari in perioada 1971-1999
(categorii de personal), categorii de personal. Preponderenta personalului muncitor scade mult cu varsta medie care ramane totusi ridicata. Se poate observa ca media de vechime in cadrul societatii este de cca. 16 ani, per
86) Definirea afacerii hoteliere
(categorii de personal), categorii de vizitatori(clienti) nu recurg intotdeauna la serviciile de cazare. Activitatea hoteliera a devenit, incepind cu anii 50 ai secolului trecut, un element important al al cresterii economi
87) Fisa postului referent resurse umane
(categorii de personal), categorii de personal, obiective, puncte de lucru; • asistarea managerului de resurse umane in realizarea si implementarea grilei de salarizare in conformitate cu reglementarile in v
88) Analiza mediului competitional
(categorii de personal), categorii de riscuri: riscuri asigurabile si riscuri neasigurabile.Riscurile asigurabile sunt legate de:Proprietate - asigurarea proprietatii in cazul producerii unor evenimente ce afecteaza direct sa
89) Plan de afaceri
(categorii de personal), categorii de personal:
90) Veniturile, cheltuielile si economiile populatiei
(categorii de personal), categorii de utilizari (mld. lei preturi curente)De-a lungul unui deceniu de tranzitie, economia nationala a suferit impactul unor socuri interne si externe puternice, exteriorizate, in principal, in
91) Organizarea structurala si procesuala a firmei
(categorii de personal), categorii de munca, a proceselor necesare realizarii ansamblului de obiective ale firmei. Rezultatul organizarii il reprezinta in fond functiunile, activitatile, atributiile si sarcinile. Pe langa
92) Analiza si functionarea conturilor
(categorii de personal), categorii de conturi se inreg aceleasi elemente patrimoniale si au deci acelasi continut economic.Planul de conturi imparte categoriile de conturi in:Clasa 1 - Conturi de capitaluri (capital si rezerv
93) Analiza si functionarea conturilor
(categorii de personal), categorii de conturi se inreg aceleasi elemente patrimoniale si au deci acelasi continut economic.Planul de conturi imparte categoriile de conturi in:Clasa 1 - Conturi de capitaluri (capital si rezerv
94) Comertul - generalitati
(categorii de personal), categorii de activitati: -activitati de intermediere a actelor de vanzare-cumparare -activitati legate de: distributia fizica, cercetare a pietei, informarea populatiei, educarea consumatorilor, pub
95) Notiunea si trasaturile normei juridice
(categorii de personal), categorii de subiecte. Generalitatea si impersonalitatea unei norme juridice nu presupun cuprinderea tuturor cazurilor si nici a tuturor situatilor in care se poate afla un subiect. Substanta normei n
96) Comunicarea in procesul de negociere
(categorii de personal), categorii de dominanta: dominanta slaba si dominanta puternica. Dominanta slaba este aceea in care interlocutorii tind sa fie cooperativi si sunt nerabdatori sa-i ajute pe altii. Ei nu tin atat de
97) Conceptul de invatare autoreglata
(categorii de personal), categorii: factori motivationali si factori strategici. Strategiile reglatorii si factorii motivationali se inscriu in trei faze ciclice: faza de planificare (forethought), faza d
98) Specificul formarii din perspectiva interculturala
(categorii de personal), categorii sociale, culturi, etnii si sa actioneze in consecinta, mentinand astfel, sau transmitand altora astfel de comportamente. De modul in care constientizam aceste lucruri, incercand sa le con
99) Managementul previzional al resurselor umane
(categorii de personal), categorii de personal, pentru fiecare veriga structurala. Aceste caracteristici se refera sa : varsta, sex, nivel de scolarizare, experienta, competenta actuala si potentiala, aspiratii. Pentru a a
100) Planificarea resurselor umane
(categorii de personal), categorii de personal, a unui serviciu sau a organizatiei in intregul ei. Aspecte care preced planificarea resurselor umane Inainte de a ne angaja in procesul de planificare, este necesar ca, in p
101) Riscul de contaminare
(categorii de personal), categorii de personal medical. Contaminarea chimica ca rezultat al expunerii profesionale la agentii chimici si farmaceutici folositi in activitatea medicala: substante chimice solide, lichide sau
102) Piata muncii in Romania
(categorii de personal), categorii socio-profesionale La recensamantul populatiei din ianuarie 1992 s-a utilizat o structura corespunzatoare recomandarilor facute de organismele de specialitate ale O.N.U. si C.E.E.: agricult
103) Riscuri de contaminare in practica medicala
(categorii de personal), categorii de personal medical. Contaminarea chimica ca rezultat al expunerii profesionale la agentii chimici si farmaceutici folositi in activitatea medicala: substante chimice solide, lichide sau ga
104) Economia si gestiunea intreprinderii
(categorii de personal), categorii de obiective influenteaza si determina componentele organizarii procesuale,astfel: Functiunea - reprezinta ansamblul activitatilor omogene,complementare sau convergente,desfasurate de sa
105) Tranzactionarea reasigurarii
(categorii de personal), categorii de asigurare.
106) Ghid infiintare IMM
(categorii de personal), CATEGORII DE ACTIVITATI CARE NU SE POT DESFASURA IN 9 UNITATI PARTICULARE: 10 C. CUM SA ALEGEM CEA MAI POTRIVITA FORMA JURIDICA 11 5. CONTRACTUL DE SOCIETATE COMERCIALA 11 6. CONTRACT DE S