CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT

Urca referatul tau

CERE REFERAT

Aplica

Noi ti-l trimitem direct pe mail

1) Audit Intern si guvernanta corporatista
(audit intern), Auditul intern trebuie să propună planuri de audit bazate pe analiza riscurilor, pentru a stabili pri
2) Conceptul de audit intern
(audit intern), auditului intern. Managementul riscurilor are misiunea de a examina in permanenta activitatile organizatiei cu scopul de a identifica riscuri noi sau modul in care acestea au evoluat in timp. Toto
3) Audit si control intern
(audit intern), auditul public intern[6] si Ordonanta Guvernului nr. 37/2004 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind auditul intern
4) Raport de audit intern al modului de organizare a activitatii de tehnologia informatiei in entitatea publica
(audit intern), auditul sistemelor informatice ale agentului economic trebuie privit ca audit al sistemului informatic integrat al agentului economic care contine si componenta de subsistem informatic financiar-conta
5) Audit intern
(audit intern), auditul este definit ca o examinare profesionala a unor informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente, prin raportarea acestora la un crit
6) Activitatea de audit intern
(audit intern), audit intern este insotit de un referat care prezinta criteriile in functie de care s-au selectat obiectivele cuprinse in pla
7) Audit intern de calitate la fabrica de lactate
(audit intern), auditurilor terta parte se tine seama de natura schemei de certificare in primul rand, si de cat de pregatit es
8) Audit public intern
(audit intern), Audit Extern, organisme independente care aveau misiunea de a certifica conturile, bilanturile si situatiile financiare. Ca pretutindeni, se cauta o metoda de reducere a cheltuielilor si s-a realizat
9) Audit intern
(audit intern), auditorilor interni. Principiile si regulile prevazute de codul deontologic si de norme au un caracter obligatoriu. Nerespectarea acestora inseamna nu numai sa te situezi in afara profesiei, ci mai a
10) Fisa de evaluare a misiunii de audit intern
(audit intern), audit au fost elaborate in vederea indeplinirii obiectivelor misiunii in cadrul bugetului de timp alocat Obiectiv
11) Codul etic al auditorilor financiari
(audit intern), auditului Auditul este o activitate independentă și obiectivă care dă unei entități o asigurare în ceea ce
12) Auditul financiar contabil
(audit intern), Auditul intern are urmatoarele obiective: - conformitatea activitatilor din entitatea economica audi
13) Standarde profesionale
(audit intern), Auditorul trebuie sa determine reactiile generate pentru gestionarea riscurilor prezentarilbr eronate
14) Etape - misiune audit
(audit intern), audit poate fi planificată ca o misiune scurtă, știind cu exactitate când începe, dar nu știm cu certitudine când se încheie, aceasta re
15) EUPAN - Reteaua administratiilor publice europene
(audit intern), audit intern care oferă siguranță cu privire la buna funcționare a controlului operațiunilor la nivelul Comisiei; -la 1 ianuarie 2005, s-a introdus contabilitatea de angajamente și corespunde standa
16) Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
(audit intern), Audit intern APDRP 11. Tip de ajutor – nerambursabil 12. Criterii de demarcare cu alte parteneriate finantate prin fonduri UE (FEP) POS – Pescuit (Fondul European pentru Pescuit) va
17) Sistemul bancar german
(audit intern), audit. Ca o legătură între băncile de economii și Landesbanks, acestea din urmă coordonează activitățile dintre cele două niveluri ale grupului.
18) Caracterizarea veniturilor bugetare si principiile impunerii
(audit intern), audit și pe plan secundar, a controlului permanent și excesiv; - instituirea unui sistem intern de pregătire permanentă a personalului din Ministerul Finanțelor cu atribuții în identificarea și
19) Impozite si taxe locale
(audit intern), audit și corp control primar I.B. Serviciul investiții și control investiții I.1. Direcția strategie, comunicare și resurse umane I.2.Direcția economică I.3. Arhitect șef II.1 Direcția activități
20) Audit bancar
(audit intern), auditului In practica economica, controlul financiar se manifesta sub urmatoarele forme:Control interstatal - efectuat la nivelul intrepri
21) Bazele auditului financiar
(audit intern), audit Cuvantul "audit" a fost popularizat in Franta incepand din anii 1960, prin cabinetele anglo-saxone de audit, in ciuda ori
22) Rolul raportului de audit
(audit intern), auditorul emite un raport, altul decat un raport fara rezerva, el trebuie sa includa in raportul sau o descriere clara a tuturor motivelor care justifica decizia sa si, de fiecare data cand poate,
23) Evaluarea posturilor - Banca Transilvania
(audit intern), Audit Intern, Consilier de Credite, Casier, Referent de Marketing, Director de Resurse Umane.
24) Managementul riscului
(audit intern), Auditorul intern, din momentul declansarii activitatilor premergatoare desfasurarii misiunilor de audit si pana la finalizarea acestora, se va preocupa de riscuri. Datorita insistentei in identificare
25) Deontologia profesiei contabile
(audit intern), auditeaza situatiile financiare ale intreprinderii se adreseaza unui numar mai mare de utilizatori (consumatori) ale caror interese pot diferi de cele ale contactorului dar care trebuie aparate.
26) Codul etic al profesionistilor contabili
(audit intern), audit intern si servesc in diferite functii financiare de conducere din industrie, comert, sectorul public si educatie. De asemenea, unii profesionisti contabili pregatesc si instruiesc pe cei care as
27) Audit financiar
(audit intern), audit, convenite de comun acord intre auditor, entitate si oricare a treia parte interesata, precum si modul de raportare a concluziilor.Obiectivul unei misiuni de compilare se refera la utilizarea de
28) Control financiar
(audit intern), audit si control intern; controlul vizeaza departam. de specialitate din centrala care efectueaza si inregistreaza operatiuni care angajeaza patrimonial banca; se identifica resursele existente, se co
29) Metode de planificare economica
(audit intern), auditorii nu se pot bizui pe ele.Evaluarea riscului de control se realizeaza in etapa de planificare a auditului. Auditorul, prin rationamentul sau profesional, stabileste riscul de control prin e
30) Evaluarea riscului si controlului intern
(audit intern), audit intern, politica si procedurile ce tin de cadre, precum si divizarea responsabilitatilor.(b) "proceduri de control"- politica si procedurile, ce completeaza mediul de control, care sint stabilit
31) Auditul public
(audit intern), Auditul public intern da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si
32) Imbunatatirea controlului calitatii la SC Avioane Craiova SA
(audit intern), Audit intern.In cadrul organizatiei Avioane Craiova SA sunt efectuate audituri interne ale calitatii, in conformitate cu programul anual, pentru a determina daca sistemul de management al calitatii:
33) Sfera de cuprindere - obiectivele si atributiile controlului intern
(audit intern), Audit intern si control intern "Auditul intern este in cadrul unei organizatii o functie exercitata intr-o maniera independenta si cu mandat de evaluare a controlului intern. Acest demers specific co
34) Obiectivele auditului si managementului
(audit intern), Auditul financiar reprezinta un serviciu de certificare financiara cu principiile si referintele cont
35) Auditul
(audit intern), audit public intern se organizeaza astfel: a) conducatorul institutiei publice sau, in cazul altor entitati publice,
36) Teste grila audit
(audit intern), audit - reprezinta: a)o informatie contabila sau financiara inexacta, insuficienta sau omisa, ca urmare a unor erori sau fraude; b)o inf
37) Standardul international de audit 220
(audit intern), Audit este de a stabili standarde si de a oferi indrumari cu privire la responsabilitatile specifice ale personalului firmei in ceea ce priveste procedurile
38) Fisa postului sef laborator
(audit intern), auditor la activitatile de audit intern cat si la activitatile de urmarire a actiunilor corective si preventive;
39) Organizarea si controlul intern al activitatii institutiilor de credit si administrarea riscurilor
(audit intern), audit intern. Art. 2. - (1) Institutiile de credit sunt responsabile pentru organizarea si controlul intern al activitatii lor, pentru administrarea riscurilor semnificative, precum si pentru organiz
40) Studiu privind perfectionarea informatiei contabile privind stocurile de materii prime si materiale
(audit intern), AUDIT INTERN-2008). Contabilitatea este parte a sistemului informational al entitatii ,careia ii revine un rol semnificativ in ceea ce priveste adoptarea deciziilor economice corecte si bine fundam
41) Controlul legalitatii in activitatea administratiei publice
(audit intern), auditul intern, stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale, in vederea asigurarii administrarii fondurilor in mod economic, eficient si eficace; aces
42) Norme profesionale ale auditului intern
(audit intern), audit intern trebuie sa fie scrisa. Un document scris permite trimiterea acestuia in mod oficial directiei generale in ved
43) Sisteme bancare contemporane
(audit intern), audit si control intern.' 2). STRUCTURA SBC La modul cel mai general sist bancar al unei tari este format din : Banca centrala si bancile din sistem care in functie de natura activitatii lor sunt
44) Auditul intern - o noua profesie
(audit intern), auditorii externi au renuntat in totalitate sa mai efectueze actiuni de inventariere si de inspectare a conturil