CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT

Urca referatul tau

CERE REFERAT

Aplica

Noi ti-l trimitem direct pe mail

1) Consideratii privind raspunderea juridica contraventionala de mediu in dreptul romanesc
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea juridica contraventionala de mediu in dreptul romanesc Obiectul contraventiei este reprezentat de valorile sociale, bunurile
2) Raspunderea in dreptul administrativ
(Raspunderea in dreptul administrativ), Raspunderea administrativa consta intr-o privatiune represiva (de natura materiala sau morala) care i
3) Concesionarea
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea sa, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, în schimbul unei redevente.      4.Subiectele contractului de concesiune
4) Contractul de transport aerian
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea expeditorului      Fiecare transportor de bunuri are dreptul sa ceara expeditorului sa-i prezinte un document si fiecare expeditor al bunurilor are dreptul sa-i ceara transportatorului
5) Dreptul muncii
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea materiala a salariatilor poate fi definita ca fiind o forma de de raspundere patrimoniala specifica , in baza careia salariatul este obligat a repara prejudiciul efectiv produs angajator
6) Notiunea de executiv si administratie publica in principalele sisteme contemporane
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea ministilor se angajeaza numai in fata Camerei Comunelor, iar premierii sunt recrutatidintre deputati.       Camera Lorzilor este condusa de Lordul Cancelar, membru al guvernului si pres
7) Raspunderea civila contractuala si raspunderea civila delictuala
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea este constientizarea de catre personalitate a datoriei sale in fata societatii, unei colectivitati de oameni, intelegerea sen
8) Raspunderea internationala a statelor
(Raspunderea in dreptul administrativ), Raspunderea internationala a statelor a fost reglementata de ONU pentru statele membre in noiembrie 2001,
9) Drepturile consumatorului
(Raspunderea in dreptul administrativ), RASPUNDEREA JURIDICA FATA DE PRODUSELE DEFECTE (PRODUCATORUL POARTA RESPNSABILITATEA PENTRU DAUNELE ADUSE CONSUMATORULUI CAUZATE DE PRODUSELE DEFECTE) SI DE DIRECTIVA 92/59/CEE PRIVIND SECURITATEA GEN
10) Sistemul administrativ al republicii moldova
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea lor politica este numai de ordin electoral, în sensul ca ele sunt înzestrate cu competenta specifica administratiei publice locale pentru a decide asupra modului de solutionare a problemel
11) Violenta in familie
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea penala a batausului. Impacarea se va face in prezenta unor specialisti in medierea conflictelor. Politistii care intervin pentru aplanarea conflictului au dreptul de a patrunde in locuinta
12) Societatea comerciala ca persoana juridica
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea administratorilor. Hotararile adunarilor generale ale societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni pot fi atacate in justitie,pentru a fi anulate,daca aceste hotarari sunt contrare
13) Contabilitate
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea asociatilor, modul de conducere, titlurile emise etc.), societatile comerciale ce se constituie in tara noastra (conform legii 31/1990 privind societatile comerciale) intreprinderile pot f
14) Prescrisptia Extinctiva
(Raspunderea in dreptul administrativ), răspunderea civilă a subiectului pasiv al raportului obligațional. Deși admisă de legiuitor, instituția prescripției este oare utilă și, mai ales morală? Iată, așadar, o primă problemă, care vizea
15) Protectia consumatorului
(Raspunderea in dreptul administrativ), RASPUNDEREA JURIDICA FATA DE PRODUSELE DEFECTE (PRODUCATORUL POARTA RESPNSABILITATEA PENTRU DAUNELE ADUSE CONSUMATORULUI CAUZATE DE PRODUSELE DEFECTE) SI DE DIRECTIVA 92/59/CEE PRIVIND SECURITATEA GEN
16) Comertul
(Raspunderea in dreptul administrativ), răspunderea limitată; o viața limitată a întreprinderii; o dificultatea de transfer a proprietății. Sistemul de impozitare aplicabil pentru o afacere în parteneriat este același cu cel aplicabi
17) Cutuma
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea internationala a statelor, ci, de obicei, un comportament similar din partea statului afectat. In schimb, nu poate fi ignorata importanta respectarii regulilor de curtoazie in raporturile
18) Conduita etica
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea disciplinara, atunci cand prin faptele savarsite cu incalcarea normelor de conduita profesionala, creeaza prejudicii persoanelor fixice sau juridice. Atributia de coodonare a aplicarii
19) Apararea drepturilor de autor
(Raspunderea in dreptul administrativ), răspunderea penală sub formă de privațiune de libertate pentru persoanele vinovate de violarea premeditată a drepturilor a drepturilor de autor și drepturilor conexe,care a fost comisă cu scopul de a
20) Modelul german de management
(Raspunderea in dreptul administrativ), răspunderea pentru competența managerială și profesională a managementului de vârf, scop în care se fac evaluări anuale de acesta și se stabilesc direcțiile de perfecționare a cunoștințelor. 3. Dez
21) Drept fiscal
(Raspunderea in dreptul administrativ), răspunderea în conformitate cu prevederile legale referitoare la faliment; - persoana care își asumă obligația de plată a debitorului, printr-un angajament de plată sau printr-un alt act încheiat în
22) Procedura plangerii prealabile
(Raspunderea in dreptul administrativ), răspunderea penală și, ca urmare, nu poate începe și nici continua procesul penal. După o opinie unanim admisă astăzi în literatura de specialitate , plângerea prealabilă constituie o instituție a
23) Marcarea marfurilor - proiect
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea acestuia, prin colaborare cu unitati de cercetare si laboratoare specializate, dupa experimentari prealabile. Se interzice prelungirea termenului de valabilitate expirat, prin reetichetare
24) Istoria radioului
(Raspunderea in dreptul administrativ), răspunderea civilă pentru informația sau creația adusă la cunoștință publică revine editorului său, realizatorului“. În acest sens, România (și nu numai) beneficiază și de legea audiovizualu
25) Stat de drept
(Raspunderea in dreptul administrativ), răspunderea juridică a guvernului; b) consacrarea prin norme juridice fundamentale a drepturilor cetățenilor, considerate ce drepturi naturale, inalienabile; c) existența unui mediu favorabil
26) Infractiuni in legi speciale
(Raspunderea in dreptul administrativ), Răspunderea penală în O.U.G. nr. 195/2002 Răspunderea penală, alături de infracțiune și pedeapsă reprezintă unul dintre cei trei piloni ai dreptului penal în general, și, deci, ai orică
27) concurenta neloiala
(Raspunderea in dreptul administrativ), Răspunderea civila. Potrivit art. 3 din Legea nr. 11/1991 faptele de concurență neloială atrag răspun
28) Raportul juridic de concurenta
(Raspunderea in dreptul administrativ), răspunderea nelimitată și solidară a tuturor asociaților. O altă formă de oraganizare o constituie societatea pe acțiuni, al cărei capital este împărțit în acțiuni (titluri comerciale de v
29) Istoricul fundamentelor dreptului civil
(Raspunderea in dreptul administrativ), răspunderea devine punctul nevralgic comun al tuturor instituțiilor noastre” . Astfel se întâmplă ca o persoană să nu-și îndeplinească obligațiile care îi revin î
30) Consiliul de securitate O.N.U. vs conflictele internationale
(Raspunderea in dreptul administrativ), răspunderea principală pentru îndeplinirea obiectivului central al Organizației, menținerea păcii și securității internaționale. Competențele ce revin Consiliului de Securitate l-au transformat
31) Drept administrativ - partea I
(Raspunderea in dreptul administrativ), răspunderea organelor administrației publice în condițiile Legii contenciosului administrativ, așa cum vom arăta într-o secțiune ulterioară.
32) Drept contencios administrativ
(Raspunderea in dreptul administrativ), răspunderea organelor administratiei publice în conditiile Legii contenciosului administrativ, asa cum vom arăta într-o sectiune ulterioară.
33) Protectia juridica a padurilor - dreptul mediului
(Raspunderea in dreptul administrativ), răspunderea civilă pentru prejudiciile cauzate de activități periculoase pentru mediu, redactată de Consiliul Europei și deschisă spre semnare la Lugano la 21 iunie 1993 și care, în cadrul defin
34) Izvoarele dreptului penal
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea penala si sanctiunile de drept penal.
35) Reprezentarea conventionala
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea penala poate fi realizata prin reprezentant daca acesta are mandat special in acest sens; renuntarea la dreptul de recurs impune, de asemenea, mandat special); b) in faza de judecata -&
36) Mijloacele de proba - Notiunea si importanta mijloacelor de proba in procesul penal
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea penala pentru infractiunile prevazute de art. 266, 267, 2671, 268 C.pen. Exprimarea legiuitorului ,,nu pot fi folosite în procesul penal" impune concluzia ca atunci cand, în
37) Dreptul la respect in propria tara
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea pentru faptele agentilor lor, dar si pentru faptele care se înscriu în art. 3 din CEDO dar apartin altor persoane decât reprezentantilor statului, în cazul pasivita
38) Comportamentul clientilor fata de femeile taximetrist
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea dorintei lor. Q5.De obicei cum alegeti un taxi? Punand aceasta intrebare am incercat sa observam daca intr-o simpla alegere prejudecatiile si stereotipiile isi pun amprenta in mod hota
39) Intreprinzatorul, firma si mediul ambiant
(Raspunderea in dreptul administrativ), răspunderea nelimitată și solidară a tuturor asociaților; - societatea în comandită simplă – obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și cu răspunderea nelimitată și sol
40) Transporturi aeriene internationale - studiu de caz la firma Gebruder Weiss Romania SRL
(Raspunderea in dreptul administrativ), Răspunderea transportatorului aerian include perioada în timpul căreia marfa se afla în paza acestuia, pe aeroport, la bordul unei aeronave sau într-un loc oarecare în caz de a
41) Contractul de asigurare
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea civila,dupa caz,si riscurile care constituie obiectul asigurarii si pe baza caruia se stabilesc primele de asigurare si se elibereaza polita de asigurare. Declarația de asigurare conți
42) Organizarea transportului de marfuri pe calea ferata
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea tuturor cailor feate participante la transport. Ele raspund solidar pentru efectuarea transportului de marfuri, respectiv corespunzator prevederilor din scrisoarea de transport. 2. OPE
43) Certificatul de urbanism
(Raspunderea in dreptul administrativ), Răspunderea pentru nerespectarea regimului juridic al autorizațiilor de urbanism Autorizațiile de urbanism reprezintă prima sancțiune juridico-administrativă a regulilor de urbanism, pe această cale,
44) Dreptul administrativ in cadrul statului
(Raspunderea in dreptul administrativ), răspunderea reciprocă a statului și a cetățenilor, în limitele legii; - sunt asigurate drepturile și libertățile cetățenilor; - există o reală independență și separație a puterilor. Pentru
45) Provocarile managementului clasei
(Raspunderea in dreptul administrativ), răspunderea școlii, și evident, a profesorilor” . Resursele umane ale școlii sunt scindate de propriile interese, competitivitatea lăsând loc rare ori cooperării și ajutorului mutual.
46) Raspunderea penala
(Raspunderea in dreptul administrativ), Raspunderea penala Principiul unicitatii raspunderii penale implica regula conform careia pentru o singura infracti
47) Drept procesual penal
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea penala a faptuitorilor = materialul probator trebuie sa elucideze aspectele legate si de vinovatia faptuitorilor si care cere existenta unor temeiuri sa poata fi trasi la raspundere penala
48) Functionarea societatilor comerciale
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor. Societatea in comandita simpla SCS- in care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solida
49) Asigurarea misiunilor spatiale
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea fata de terti este determinata in primul rand de legislatia tarii pe teritoriul careia s-a inregistrat paguba. Pentru depasirea unor litigii juridice Organizatia Natiunilor Unite a elab
50) Logodna in noul cod civil
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea sa nefiind antrenata decat in caz de denuntare abuziva. Astfel inteles "contractul" de logodna conduce la aceleasi consecinte practice ca si calificarea logodnei ca un simplu fapt juridic.
51) Vinovatia
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea civila si celelalte feluri de raspundere juridica, inclusiv in ce priveste continutul laturii subiective, propun desemnarea acestei notiuni prin termenul de vina sau vinovatie. In acest mo
52) Doctrina Corpului Expertilor Contabili
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea incumba presedintelui consiliului de administratie, sau administratorului, dupa caz. i)Incalcarea dispozitii1or privind exercitarea profesiei si raspunderea disciplinara, administrativ
53) Drept penal special
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea penala sau consecintele condamnarii. Principiile si regulile generale se concretizeaza prin partea speciala a dreptului penal, aici realizandu-se individualizarea si diversificarea in f
54) Drept international public
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea, actiunea penala, garantiile procesuale, competenta materiala, teritoriala si dupa calitatea persoanei a instantelor de judecata, mijloacele de proba, asistenta judiciara, judecata si cail
55) Raspunderea contraventionala a functionarului public
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.Dupa cum doctrina de drept public subliniaza si in domeniul stiintei dreptului se contureaza distinctia dintre notiunile de rasp
56) Prejudiciul in cadrul raspunderii civile delictuale
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea civila delictuala este necesara intrunirea cumulativa a urmatoarelor conditii: Existenta unui prejudiciu existen
57) Functia publica parlamentara
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea acestora. Atunci cand ne referim la functia parlamentara, avem in vedere ansamblul de competente si atributii ce revin forurilor legislative si care sunt detaliate in constitutie, legi
58) Notiuni generale despre drept
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea materiala si disciplinara, protectia si igiena muncii, respectiv, jurisdictia muncii.Dreptul afacerilor cuprinde, in cea mai mare parte a lor, normele juridice din dreptul civil si totalit
59) Mitingul nimanui
(Raspunderea in dreptul administrativ), Raspunderea organizarii mitingului din 21 decembrie 1989 revenea direct Organizatiei de partid a municipiului Bucuresti. De altfel, toate actiunile de acest fel cadeau in sarcina autoritatilor locale
60) Raspunderea juridica
(Raspunderea in dreptul administrativ), Raspunderea, ca si responsabilitatea, sunt notiuni filozofice al caror continut s-a circumscris, de c
61) Asigurarile maritime
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea legala pentru accidentarea sau decesul altor persoane aflate la bordul navei (pasageri, muncitori portuari, vizitatori, mecanici, piloti). In cazul unei coliziuni cu o alta nava, propr
62) Raspunderea civila pentru prejudiciile cauzate mediului inconjurator
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea directa a persoanei juridice coexista cu raspunderea individuala a organului in culpa, in doua privinte.Pe
63) Institutii de drept public si privat
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea juridica, interpretarea si tehnica elaborarii dreptului. Evolutia istorica a demonstrat stransa legatura dintre drept si societatea in care acesta a luat nastere, confirmand cele expri
64) Executarea contractului de transport feroviar in trafic international
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea expeditorului, el suportand toate consecintele care pot decurge din aceasa situatie. Daca transportatorul nu a facut aceasta metiune, exista prezumtia ca ambalarea este corespunzatoare, ur
65) Eliberarea marfii
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea carausului, care va fi obligat sa suporte contravaloarea operatiunilor de descarcare, depozitare, reancarcare, despagubiri pentru intarzierea eliberarii marfii catre destinatarul indicat d
66) Informatii privind asigurarea obligatorie RCA
(Raspunderea in dreptul administrativ), Raspunderea asiguratorului inceteaza la ora 24 a ultimei zile inscrise pe polita, deci aveti in vedere faptul ca polita de asigurare trebuie reinnoita la expirare, prin plata primei aferente perioadei
67) Basarabia 90 de ani de la mica unire
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea pentru pastrarea acestor fonduri si a predarii lor in mainile poporului roman. Unirea cu Romania mica La 24 ianuarie 1918, Sfatul Tarii a votat in unanimitate pentru proclamarea inde
68) Actiunile
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea va fi limitata la pierderea valorii actiunilor lor, in cazul in care societatea comerciala va da faliment; - actionarii au dreptul la dividend, in conditiile realizarii de profit si ap
69) Procedura acordului de mediu autorizatiei si studiului de impact in Romania
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea civila si penala a actelor sale si nu se va putea adaposti in spatele autorizatiei administrative care i-a fost eliberata pentru a se justifica in privinta unei vatamari a drepturilor tert
70) Uniunile de obsti
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea si organizarea judecatoreasca Raspunderea membrilor obstii pentru faptele ilicite cauzatoare de prejudicii si solutionarea litigiilor se faceau pe baza solidaritatii rudelor, a Legii Tali
71) Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici
(Raspunderea in dreptul administrativ), Raspunderea penal a functionarului public, intervine pentru faptele savarsite in timpul serviciului sau in legatura cu atributiile functiei publice pe care o ocupa si care intrunesc elementele unor in
72) Procedura falimentului
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea pt efectuarea de plati sau transferuri frauduloase.Decaderea creditorilo unor astfel de creante va putea fi invocate oricand de orice parte interesata pe cale de actiune sau exceptie.
73) Romania in vara anului 1940 sub impactul politicii de forta - 55 de ani dupa Dictatul de la Viena
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea istorica de a fi mers alaturi de Hitler pana in ultimul moment, punand in mare pericol soarta tarii si chiar existenta sa, ca stat independent. Ca si atunci, trebuie sa privim, insa, ev
74) Formarea dreptului romanesc
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea colectiva, cojuratorii, raptul in vederea casatoriei. 3.2.1.2. Teoria originii latine a dreptului cutumiar romanesc Originea exclusiv romana a dreptului cutumiar romanesc a fost argumentat
75) Informatica juridica - infractiuni informatice
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea penala , cu precizarea ca poate fi vorba si de un subiect activ calificat deoarece operatiunea in sine nu poate fi efectuata decat numai de persoane care au cunostinte in acest domeniu.
76) Asigurari si reasigurari
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea asiguratorului, iar asigurarea a ramas fara obiect * Conform legii, inaccesibilitatea dreptului la pensie inseamna ca: c. dreptul la pensie nu poate fi cedat * Conform legii, dreptul l
77) Asigurari si reasigurari
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea asiguratorului, iar asigurarea a ramas fara obiect * Conform legii, inaccesibilitatea dreptului la pensie inseamna ca: c. dreptul la pensie nu poate fi cedat * Conform legii, dreptul l
78) Contractul de asociatiune in participatiune
(Raspunderea in dreptul administrativ), RASPUNDEREA CONTRACTUALA Nerespectarea obligatiilor (sau uneia din obligatiile), prevazute mai sus, de catre una dintre parti determina rezilierea contractului de catre cealalta parte cu un preaviz
79) Contract de editare
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea pentru exactitatea lucrarii (exactitatea termenilor, stilistica etc.), precum si pentru viitoarele pretentii ce s-ar formula de catre cel de-al treilea autor, daca el exista ..............
80) Raspunderea juridica a functionarului public
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea penala, raspunderea administrativa, raspunderea disciplinara, raspunderea materiala si raspunderea civila). In sfera cercetarii fenomenul raspunderii sociale, implicit a celei juridice a
81) Raspunderea
(Raspunderea in dreptul administrativ), Raspunderea penala este identica cu raspunderea civila, existand o deosebire la numarul 5 "Sa existe
82) Raspunderea
(Raspunderea in dreptul administrativ), Raspunderea penala este identica cu raspunderea civila, existand o deosebire la numarul 5 "Sa existe
83) Raspunderea politica a Guvernului
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea colectiva a Guvernului, responsabilitatea minsiteriala evoca atat raspunderea solidara, cat si pe cea individuala a fiecarui membru al organului colegial, independent de angajarea raspunde
84) Raspunderea internationala
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea internationala a unui stat sau a altui subiect de drept international poate sa aiba la baza comiterea unui act ilicit international, actiune sa
85) Contractul de vanzare-cumparare
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea pentru prejudicial cauzat prin nerespectarea obligatiei de a face. - Promisiunea unilaterala de cumparare desi nu se intalneste in practica, promisiunea unilaterala poate fi asum
86) Promisiunea unilaterala de vanzare
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea pentru prejudicial cauzat prin nerespectarea obligatiei de a face.
87) Contractul de transport aerian
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea expeditorului Fiecare transportor de bunuri are dreptul sa ceara expeditorului sa-i prezinte un document si fiecare expeditor al bunurilor are dreptul sa-i ceara transportatorului "sa ac
88) Dreptul penal si procesual penal in epoca feudala
(Raspunderea in dreptul administrativ), Raspunderea penala se nastea, de regula, din cauza rezultatului faptei si avea drept criteriu acest r
89) Istoricul dreptului
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea sa cunoaste o reglementare in doua etape distincte : pana la aparitia vanzarii consensuale si dupa sanctionarea contractului de vanzare.
90) Legitima aparare
(Raspunderea in dreptul administrativ), raspunderea penala a faptuito-rului. Aceste teorii, desi interesante, nu pun in lumina esenta reala a legitimei aparari si contin unele idei care nu pot fi acceptate. Fundamentul real al inlatuAZrarii