CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT

Urca referatul tau

CERE REFERAT

Aplica

Noi ti-l trimitem direct pe mail

1) Promovarea coeziunii economice si sociale prin intermediul fondurilor structurale
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea coeziunii economice si sociale prin intermediul fondurilor structurale Politica regională europeană est
2) Evaluarea si promovarea resurselor umane
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea, etc. salariatului respectiv. Rolul evaluarii performantelor Rolul evaluarii performantelor este de a asigura legatura productivitate-evaluarea performantelor-recompensa fiind un factor
3) Autonomia locala si reglementarea ei in constitutiile tarilor uniunii europene
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea propriilor interese economice si sociale, ea este limitata prin aceea ca ,,Autonomia politica si administrativa regionala nu poate atenta la suveranitatea statului. Ea se exercita în cadrul
4) Elvila
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea       Elvila are un departament special de creatie-marketing, care face cercetari de piata, participa la târguri, studiaza reviste de specialitate, face sondaje, astfel încât promovarea
5) S.c. ecofire s.r.l. (fabricarea de brichete de rumegus)
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea - Strategia de promovare a brichetelor de rumegus      Promovarea produsului brichete de rumegus se poate face prin doua tipuri de campanii adaptate tipului de consumatori carora
6) Grigore c. moisil
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea noului si a oamenilor noi in matematica romaneasca.       Matematician de valoare intenationala s-a facut cunoscut de la inceput prin originalitatea gandirii sale indraznete. D
7) Dimensiunea economica a inegrarii Romaniei in UE
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea progresului economic si social (piaţă unica a fost instituita in 1993, iar moneda unica a fost lansata in 1999); - sa afirme identitatea Uniunii Europene pe scena internaţio
8) Federatia Europarc
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea scopurilor si muncii lor in Europa este telul Federatiei EUROPARC. EUROPARC a fost fondata in 1973 cu titlul official:”Federatia pentru Natura si Parcuri Nationale din Europa”
9) Protectia consumatorilor
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unei cooperari internationale in domeniul protectiei consumatorilor; -facilitarea producerii si distribuirii de produse corespunzatoare cerintelor consumatorilor;
10) Politici de marketing
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea Mauritiusului ca destinatie turistica prin organizarea de campanii de promovare si targuri locale si internationale; furnizarea de informatii despre infrastructura, facilitatile si servicii
11) J.Walter Thompson
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea și susținerea mărcilor clienților săi. Pentru o mai bună înțelegere a consumatorilor și a clienților săi, agenția a dezvoltat de-a lungul anilor o serie de concepte de comunicare, pri
12) Conduita etica
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea implementarii recomandarilor privind etica serviciului public si codurile de conduita. Una din conditiile puse in fata tarilor candidate la UE a fost adoptarea unui cod de conduita pent
13) Sistemul politic
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea prin fundamentare temeinica de decizii si mecanisme ce se opun atat dezvoltarii haotice cat si involutie catre o entropie crescuta a mediului social si care se traduc prin capacitatea de
14) Importanta drepturilor copiilor
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea progresului social si conditii mai bune de trai o recunoașterea faptului ca fiecare poate să se folosească de drepturile si de libertațile enunțate de acestea, fără nici o deosebire de ras
15) Forme de abuz asupra copiilor
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea drepturilor copilului, articolele 28 si 90. "Masurile de disciplinare a copilului nu pot fi stabilite decât în acord cu demnitatea copilului, nefiind permise sub nici un motiv pedepsele fiz
16) Politica de promovare
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea vanzărilor este orientată în principal spre qacțiune ,sigur că urmărirea vanzărilor este principala metodă de detreminare a eficienței unei camoanii,însoțită de o analiză financiară. Rat
17) Modelul german de management
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea competenței, scop în care se urmărește: - competența să se sprijine pe sistemul educațional german, - ca managerii germani să fie buni specialiști, - se acordă atenție motivației intri
18) Dezvoltarea unui turism durabil
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea acestora prin activități specifice de marketing. Angajamentul politic în vederea dezvoltării turismului într-o manieră planificată și durabilă este esențial. De asemenea, organizațiile non
19) Studiul pietei
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea acestor produse, fie prin rolul de sfatuitori pe care-l joaca adesea pe langa cumparatori (farmacisti, opticieni). Distribuitorii constituie deci, in special pentru intreprinderilep roduca
20) Rolul resurselor umane
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea, transferarea și redistribuirea funcționarilor publici, în condițiile legii. Atribuțiile sau activitățile complementare celor care se desfășoară în mod regulat la recrutarea funcționarilo
21) Diplomatie economica
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea intereselor economice ale tuturor intreprinzatorilor romani si in aceasi masura a statului roman. Diplomatia economica reprezinta cadrul eficient de cooperare institutionala, in vederea re
22) Tendinte in politicile comerciale
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea liberalizarii comertului international l-a avut Acordul General pentru Tarife si Comert (GATT). Procesul de liberalizare multilaterala infaptuit potrivit regulilor si principiilor fundament
23) Junimea si convorbiri literare
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea specificității esteticului; susținerea principiului de autonomie a artei (artă pentru artă); promovarea valorii estetice; • organizarea, la Iași, a unei serii de prelegeri publice (&
24) Administratie publica
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea noului management public cu cele cinci domenii ale sale: economică, socială, cultural educativă, comportamentală și operațională ; - asigurarea profesionalizării noilor manageri public
25) Servicul datoriei externe la sfarsitul secolului XX
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea energică a investițiilor și inițiativei private. Banca acceptă spre finanțare numai proiectele considerate viabile, respectiv proiecte propuse de întreprinderi private sau în curs de priva
26) Literatura romana interbelica
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea scriitorilor tineri teoria imitatiei eliminarea decalajului în cultura trecerea de la o literatura cu tematica rurala la una de inspiratie urbana cultivarea prozei obiective evolu
27) Diversitate tematica, stilistica si de viziune in poezia interbelica
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea tinerilor scriitori,care au o imaginație bogată și care creează cu ușurință o poezie,de asemenea susține și trecerea de la o literatură cu tematică rurală la o literatură de inspirație urba
28) Despre clasicism
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea virtutii propunand un tip ideal de om virtuos, multilateral, complet (tip social exceptional, unic un model); natura se subordoneaza idealului uman caracter moralizator. Cultiva trasatur
29) Solutii pertinente pentru optimizarea relatiilor elev-profesor-parinti
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea dialogului si a comunicarii intre elevii clasei, parintii acestora si profesorii clasei prin diverse activitati comune. Argument: Cele trei componente ale acestui parteneriat dispun d
30) Plan de afaceri - SC Tricotaje Group SRL
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea – In promovarea afacerii nu se poate vorbi de produse noi. In continuare se va realiza aceiasi gama de produse sau se vor produce in continuare produsele solicitate de clienti. Strate
31) Definirea situativa a pietei muncii in cadrul economiei nationale
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea lor la noile locuri de muncă are loc în mod sistematic în conformitate cu un plan strict.O astfel de politică contribuie la educarea la lucrători a unei atitudini mai creative și responsabi
32) Tratatul de la Maastricht
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unei politici externe și de securitate comună, inclusiv definirea în perspectivă a unei politici de apărare comună care ar putea să conducă la un moment dat la o apărare comună. -
33) Strategia managementului calitatii totale
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea spiritului de echipă si împuternicirea angajatilor în anumite conditii. Analizează diferitele metode de pregătire folosite, scoate în evidentă metodele pentru îm
34) Mediul extern al intreprinderii - Studiu de caz la S.C. URSUS Breweries S.A.
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea personalului, selectia personalului, instruiri trimestriale ale personalului, vizând creșterea gradului de responsabilitate al personalului relativ la adăugarea continuă de valoare pr
35) Scurt istoric al aparitiei prezumtiei nevinovatiei
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea și apărarea drepturilor omului, este creat un sistem judiciar care este ca o garanție a promovării principiul prezumției nevinovăției. Pentru a demonstra caracterul de principiu fundamenta
36) Elemente teoretice de baza privind finantele
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea progresului tehnic și la creșterea calității produselor în vederea unei participări eficiente la circuitul mondial al bunurilor și valorilor. FUNCȚIILE FINANȚELOR ÎNTREPRINDE
37) Calcularea venitului din capitalul investit
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea proiectelor de investiții superioare investiției pe piața monetară, va contribui la creșterea valorii întreprinderii. Contribuția fiecărui proiect de investiții, la acest supliment de
38) Politica de securitate nationala a Romaniei
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea intereselor de securitate. Politica de securitate exprimă, pe fond, opțiunile de securitate ale administrației publice. Aceasta se fundamentează, de regulă, prin dezbaterea publică a uno
39) Marketingul serviciilor financiar bancare - subiecte examen
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea 13. Care sunt factorii cre influenteaza promovarea serviciilor financiar bancare - apatia consumatorilor - gradul mare de risc - credibilitatea scazuta a surselor de informatii
40) Rolul Fondului Monetar International in economia mondiala
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea bunei guvernanțe. După ce am prezentat aceste funcții ne putem da seama că Fondul Monetar Internațional nu este interesat numai de problemele individuale ale țărilor ci și de funcționa
41) Politica industriala
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea standardizarii si a comertului electronic; -standardizarea; -extinderea folosirii tehnologiilor informatiei; -promovarea comertului electronic; -schimbul de date intre administratii (pr
42) Politica Sociala si de Ocupare
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea sistemului de protectie sociala; -munca sa fie platita si sa asigure un venit sigur; - pensile sa fie adecvate si sigure, iar sistemele de pensii sa fie durabile din punct de vedere finan
43) Extinderea Nato
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea stabilitatii si a bunastarii prin libertate economica, justitie sociala si o atitudine responsabila în materie de mediu. b) obiective de securitate si aparare: capacitatea statelor
44) Mecanisme de realizare a protectiei
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea folosirii forței de muncă, condiții îmbunătățite de viață și de muncă, în așa fel încât să se facă posibilă armonizarea concomitent cu susținerea ameliorării lor, o
45) Drept in asistenta sociala
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea solidaritatii in cadrul comunitatilor fata de cele mai vulnerabile categorii de persoaane. Prin aceasta lege, politica sociala este in conformitate cu obiectivele UE si propune un sistem mo
46) Galati
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unui proiect.Muzeul are ca obiective: cercetarea si conservarea biodiversitatii ecosistemelor naturale, imbogatirea patrimoniului stiintific, promovarea de proiecte. Biserica Greaca-La d
47) Perioada moderna - Rolul literaturii in perioada pasoptista
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea unei literaturi originale prin indicarea unor surse de inspirație în conformitate cu specificul național și cu estetica romantică: istoria, natura ,și folclorul.Primii scriitori moder
48) Agricultura ecologica
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea sănătății și bunăstării animalelor Satisfacerea nevoilor de comportament specifice animalelor Practici Pentru a atinge aceste scopuri, fermierii care practică agricultura ecologică se
49) Turismul si politica de dezvoltare regionala
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea potențialului turistic al unei zone și intensificarea circulației turistice, 4. efectele în planul sănătății, 5. refacerii capacității de muncă a resurselor umane, 6. efectele &i
50) Francofonia
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea pacii, democratiei si la sustinerea statului de drept si drepturilor omului, punand accent pe prevenire. O viata politica calma si satisfactia cetatenilor de a se bucura de toate drepturile
51) Conceptia dezvoltarii culturii fizice si sportului in Republica Moldova
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea dezvoltării culturii fizice și sportului, a instrumentelor și resurselor umane, financiare, tehnico-materiale specifice dezvoltării culturii fizice și sportului, sînt utilizate următo
52) Promovarea turistica
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea reprezinta ,in general , si in sfera turismului , in particular , o importanta componenta
53) Rolul institutiei militare
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unor valori, tradiții, simboluri, mentalități, modele culturale, care atestă specificul comunităților și al societății, în general;instituțiile de cercetare și creație științifică pen
54) Politica guvernamentala de refacere a centrului vechi al Bucurestiului
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea valorilor existente ale patrimoniului cultural si arhitectural al zonei, promovarea unei atitudini de constientizare la nivelul locuitorilor Bucurestilor. In cadrul conferintei de presa de
55) Bursa de Valori Bucuresti
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea unui sistem de piață liberă nu presupune și nici nu impune dispariția intervenției guvernelor în sfera economicului ci, dimpotrivă, rolul acestora devine mai important ca oricân
56) Nursing - Manifestari de dependenta in satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea sanatatii, prevenirea imbolnavirilor. Interventiile urmaresc: educatia sanitara, prevenirea specifica (vaccinuri);de prevenire secundara;urmareste interventiile curative (tratarea bolilor,
57) Prezentarea agentiei de imobiliare Star Intermed
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea ofertelor agenției prin acțiuni ca publicitate, participare la târguri și expoziții, realizarea unor acțiuni de natura relați
58) Conceptul de marketing
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea, care constituie variabilele cheie prin care organizația poate acționa în vederea obținerii impactului maxim asupra pieței și consumatorului și reflectă modul în care sunt antre
59) Cultura muncii in organizatia mea CallPoint New Europe
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea culturii organizaționale din Bulgaria, cu toate majoritatea lucrurilor și procedeelor au trebuit implementate exact ca acolo. Cultura organizațională creată aici a fost înființată
60) Didactica generala
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea unor principii didactice Alți pedagogi care au contribuit la dezvoltarea teoriei instrucției și educației: John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Johann Heinrich Pestalozzi, Konstantin Dimit
61) Productivitate si eficienta obiectiv al investitorului
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea tehnicilor noi, înnoirea productiei, perfectionarea organizarii productiei si a muncii, pregatirea si perfectionarea resurselor umane, cointeresarea materiala a muncii. 1) Automati
62) Actiuni posesorii
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea acțiunii posesorii în termen de un an de la data tulburării sau deposedării. Potrivit art. 674 alin. 1C. proc. civ. posesiunea se bucură de ocrotirea doar dacă acțiunea este promovat
63) Evolutia mass-media
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea, într-o „formă mai puțin evidentă, dar cu atât mai persuasivă, a valorilor, normelor, modelelor de comportament ce țin de paradigma culturală a societății, la a cărei stab
64) Statul de drept si societatea civila
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea drepturilor și libertăților inerente naturii umane, asigură respectarea strictă a reglementărilor sale de către ansamblul organelor de stat în întreaga lor activitate . Refer
65) Instrumente europene utilizate in programele de dezvoltare regionala
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea oportunităților pentru angajarea forței de muncă - șomeri și grupuri dezavantajate, prin creșterea mobilității lor și facilitarea adaptării lor la schimbările industriale; - implementarea
66) Influenta strategiilor de marketing pe timp de criza
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unui produs, punandu-se accentul mai mult ca oricand pe eficienta mesajelor transmise prin canalele alese, mai mult decat alegerea unui mijloc de comunicare cat mai complex. Este demonstrat
67) Relatiile UE cu Japonia
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea exporturilor in Asia si pentru crearea de presiuni asupra tarilor de aici pentru a-si deschide piete pentru produsele europene, in aceeasi masura in care UE le-a deschis pe ale sale, reprez
68) Muzica bizantina
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unui ciclu liturgic de opt saptamani, fiecare posedand propriile texte precum si modul sau, deci si un specific, o coloratura aparte. Glasul in curs este cantat nu doar la Vececerniile si U
69) Curs - Management comercial
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea produselor prin diferite tehnici (publicitate la locul vanzarii, merchandising, publicitate in mass-media distribuie de mostre.), care sa genereze dorinta de cumparare si sa determine actul
70) Conceptul de politica industriala in UE
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea restructurarii ramurilor energo si capital intensive,a ramurilor "high-tech",a eficientei si competitivitatii la nivel comunitar si international. In esenta,politica industriala
71) Titu Maiorescu
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea neconditionata a creatiei autohtone, "Junimea" propune o analiza lucida a literaturii romane contemporane, respingand mediocritatea si incercand sa-i indrume pe scriitorii epocii spre esent
72) Abuzul asupra copilului
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unor modele si valori false si prin interesul scazut in informarea opiniei publice privind abuzul fata de copii, consideram ca mass-media promoveaza, incurajeaza noi forme de abuz fata de c
73) Mediul de marketing al firmei
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea produselor firmei se realizeaza prin intermediul reprezentantei firmei situata in strada Otelarilor nr 25 si a agentilor de vanzare. Selectarea agentilor de vanzare are in vedere ur
74) Anul marilor evenimente
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea securitatii si satbilitatii intr-un context strategic aflat in schimbare rapida. La intalnirea noastra am luat decizii si am oferit noi linii directoare pentru adaptarea continua a NATO
75) Fondurile europene de pre-aderare in Romania
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea coeziunii economice si sociale ("Investitii in coeziune economica si sociala"). Ispa (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession - Instrument pentru Politici Structurale de Pre
76) Cercetare marketing ketchup Tomi
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea pluralismului formelor de proprietate si afirmarea proprietatii private.
77) Industria petrolului in Romania
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea pe piata canadiana a oportunitatilor de afaceri oferite de sectorul romanesc de petrol si gaze. Targul International Global Petroleum Show din Calgary are loc o data la doi ani si este u
78) Mediul concurential
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea si intretinerea unei concurente efective; prevenirea esecurilor pietei, nedistorsionarea concurentei prin ajutoarele de stat acordate firmelor cu respectarea normelor europene. Alocarea efi
79) Hanu Ancutei - Fantana dintre plopi Mihail Sadoveanu
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unui incipit ce aseaza in antiteza trecutul "tineretilor" personajelor cu prezentul,evidentiind astfel o atitudine paseista.Rama se va inchide dupa ce ce-a de-a noua povestire cu promovarea
80) Proiect - Pensiune turistica
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea si dezvoltarea valorilor locale. Justificarea proiectului Proiectul este necesar pentru ridicarea nivelului de trai, prin: Exploatarea resurselor turistice, cadrul natural si entropic,
81) Rolul literaturii in perioada pasoptista
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea ideii originale. Inceputurile literaturii romane moderne se situeaza in cea de-a doua jumatate a secolului al XIX-lea, limitele politice conventionale ale perioadei fiind, pe de o part
82) Profilul industrial al regiunii vestice - lucrare de master
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea Regiunii Vest pe plan national si international Promovarea, evaluarea si gestionarea proiectelor de dezvoltare;Stimularea capacitatii autoritatilor locale si regionale de a dezvolta si
83) Investitiile in industria petrolului
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unor surse de energie regenerabile cu pondere in balanta de resurse primare. Dobandirea, de catre tara noastra, a statului de "nod energetic si financiar" regional pentru tarile balcani
84) Ambalajul - sistem complex de facilitare a identificarii produsului
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea prin intermediul logo-ului si promovarea prin intermediul ambalajului reuseste sa exprime personalitatea produsului.
85) Plan de amenajare a teritoriului
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltari socio-economice echilibrate si prin cresterea competitivitatii; -promovarea dezvoltarii functiilor urbane si dezvoltarea relatiilor u
86) Asigurari juridice
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea asigurarilor implica urmatoarele conditii obiective si subiective:Conditii subiective:Interesul pentru asigurare ar putea fi interpretat prin simtul necesitatii de a identifica, a preveni s
87) Evaluarea societatii comerciale Tehninvest S.A.
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea din ce in ce mai accentuata a sistemului de vanzare in rate, deci pentru produsele societatii exista piata de desfacere. Acest rationament sta la baza previziunilor facute pentru anii viito
88) Montanologie
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea se poate face prin intermediul unui material publicitar scris - ghid turistic de exemplu, sau sub forma unei casete video, care sa prezin
89) Managementul stres-ului profesional
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea spiritului de echipa.
90) Tratatul de la Roma
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unei dezvoltari armonioase a politicilor economice ale statelor membre, expansiune continua si echilibrata, cresterea stabilitatii generale a acestor state, cresterea accelerata a standardu
91) Ultimii ani a lui George Baritiu
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea intereselor ei si il determinau sa raspunda adeseori insa cu o asprime destul de simtita.Chiar si in ultimii ani de activitate asa cum ne-a obisnuit, ganditorul isi aduce aportul la contura
92) Sistemul de marketing in compania de lactate JLC
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea produselor in Republica Moldova si pe piata externa;Asigurarea oferirii unor servicii de calitate III. Descrierea companei JLC Una din intreprinderile ce au evaluat si si-a imbunatatit
93) Umanismul - Umanismul romanesc
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea omului universal;armonia dintre om si natura;admiratia fata de valorile antichitatii greco-latine;in centrul preocuparilor umanistilor se afla omul; Umanismul Romanesc Pe teritoriul tar
94) Promovarea produselor
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea marfurilor sau serviciilor cunoscute, mai eficiente decat reclama sunt stimulentele de vanzare, adresate nu numai cumparatorilor, ci si intermediarilor (angrosisti, vanzatori). Este vorba a
95) Mixul promotional ppt
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea vanzarilor reprezinta acordarea de stimulente pe termen scurt cu scopul de a incuraja clientii sa incerce sa achizitioneze un anumit produs sau serviciu. Vanzarile personale (vanzari profes
96) Functiunile intreprinderii
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea spiritului novator al managerilor in intreaga activitate a firmei astfel incat sa se asigure innoirea cu frecventa limitata a ofertei de marfuri, perfectionarea ofertei de produse si comerc
97) Instruirea si evaluarea performantelor angajatilor
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea personalului. Modul de angajare are un impact deosebit asupra procedurilor de evaluare. Notiunea de "evaluare a performantei " se refera de obicei la
98) Istoria literaturii romane in secolul XX
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea simbolismului: Sufletul latin si literatura noua; spiritul mai mult energetist in care O. Densusianu a inteles simbolismul. Activi
99) Plan de prezentare
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea actiunilor cultural civice ale studentilor (tinerilor) din Facultatea de Transporturi si de respectarea drepturilor care li se cuvin. Reprezentarea intereselor studentilor (tinerilor), indi
100) Motiunea de cenzura
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unei motiuni individuale de cenzura prin care sa se puna capat exercitarii functiei de un anumit membru al Guvernului, ceea ce face ca actele si faptele unui membru al guvernului sa poata f
101) Statutul medicului
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea, mentinerea si recuperarea sanatatii individului si a colectivitatii.In vederea realizarii acestui scop, pe tot timpul exercitarii profesiei, medicul trebuie sa dovedeasca disponibilitate,
102) Elemente de istoria si cultura romilor
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unei perspective interculturale care sa urmareasca imbunatatirea cunoasterii reciproce si a comunicarii dintre diferitele grupuri etnice. Doar asa se poate mentine si dezvolta coeziunea soc
103) Alte aspecte ale economiei sectorului public
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea politicilor economice in scopul macrostabilizarii sociale si economice. Este vorba despre un ansamblu de politici de interventii, cum sunt: politica de echilibrare a bugetului de stat; poli
104) Stiinta administratiei
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea functiilor juridice: dreptul are pentru birocratie o dubla functie:organizationala/operationala; pe plan intern, dreptul organizeaza viata administrativa dand coerenta si unitate structuril
105) Organizarea activitatii de transport aerian
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea unui trafic aerian sigur, regulat si eficient, cultivarea relatiilor comerciale in acest domeniu, studierea si punerea in valoare a cailor de navigatie aeriana; promovarea cooperarii intre
106) Vasile Petri
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea studiului limbii materne si a disciplinelor realiste, recursul la intuitie in activitatile didactice, ce se vor regasi, intr-o preluare critica, si in gandirea sa pedagogica. In 1891, u
107) Analiza tranzactionala
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unor asemenea tranzactii. Din punctul de vedere al managerului, este important ca el sa reziste tentatiei (destul de puternice, de regula) de a raspunde starii de copil a subalternului prin
108) Promovarea functionarului public
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii publice superioare. P
109) Deciziile de pret si influenta lor asupra rezultatelor economico - financiare
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea - publicitatea, public relations, merchandisigh etc.Particularitatile specifice pretului vis-a-vis de elementele ce formeaza mixul de marketing:modificarea nivelului pretului se rasfrange a
110) Materii prime si materiale
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unor tehnologii noi de confectionare si utilarea intreprinderilor cu agregate si utilaje moderne incadrate in linii tehnologice de mare productivitate. Industria de confectii are largi pers
111) Cazul Interwach
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea cat mai larga a ceasurilor Citizen. Acest lucru este indicat tinand cont de caracteristicile ceasurilor pe care firma le comercializeaza. Conceptia planului promotional se refera la sat
112) Omul si protectia mediului inconjurator
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea strategiilor didactice care sa fie bazate pe investigare, experimentare, luarea deciziilor, implicare activa si la studierea " omului si mediului ", la calitatea mediului si calitatea vieti
113) Valorile jurnalistilor
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea si apararea dreptului la exprimarea libera a opiniilor, iar jurnalistii sunt extrem de sensibili la orice incercare de a li se limita libertatea de opinie. Batalia pentru apararea libert
114) Pretul- element al mixului de marketing
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea pe baza carora isi delimiteaza o pozitie specifica in raport cu fiecare in parte". Trecere in revista a literaturii de specialitateIn opinia lui Lazar Dumitru, pretul, in domeniul servicii
115) Functia culturala a internetului
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea in medii cat mai variate a manifestarilor culturale de orice natura. Cred ca in fiecare din noi se gaseste un izvor de creatie, aceasta proprietate(daca ii pot spune asa) se gaseste in c
116) Turismul rural in zona subcarpatica
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea, mai ales in exteriorul tarii, a posibilelor destinatii turistice in mediul rural din Romania. Un proprietar de pensiune dintr-o zona izolata de munte nu va avea niciodata acces pe cont
117) Stalinism si national-comunism
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unei orientari "nationale" in cultura.National-comunismul - regimul politic al lui Nicolae Ceausescu (1965-1989). Politica interna 1965: se desfasoara Congresul Partidului Muncitoresc R
118) Continutul comunicarii de marketing
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea ca fiind : un program dirijat, ce include metode si tehnici de comunicare, realizat cu scopul de a prezenta compania si
119) Compania IBM
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea comertului mondial si pacii internationale. Watson a inceput abia mai tarziu sa regrete ca a acceptat decoratia, returnand-o in cele din urma guvernului german in iunie 1940.Discutiile s-au
120) Tendinte si politici in cultura europeana a secolului al XIX-lea
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea culturii nationale a revenit societatilor literare, artistice si stiintifice, ca de pilda, Societatea Academica Romana (Bucuresti, 1867), devenita, din 1879, Academia Romana, institutie de
121) Rolul literatutii in perioada postbelica
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea unei literaturi originale prin inspiratia din sursele autohtone, conform romantismului (istorie, folclor, natura si geografia tarii) : "Istoria noastra are destule fapte eroice, frumoasele
122) Proiectare cu fonduri structurale
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea coeziunii economice si sociale in interiorul Uniunii; imbunatatirea eficacitatii interventiilor structurale comunitare intarind concentrarea ajutoarelor si simplificand functionarea lor pri
123) Mixul de marketing
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea vanzarilor, ambalarea, modul de prezentare, servicii post-vanzare, manipulare sau logistica si cercetarea de marketing. Dar Eugen McCarthy (E.J. McCarthy Basic Marketing:A managerial ap
124) Influenta adminsitratiilor nationale asupra Spatiului Administrativ European
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea interesului national trebuie respectata abordarea consensuala, de compromise, existenta la nivel comunitar. Aceasta inseamna ca trebuie sa existe dsiponibilitatea de a indeplini, in limita
125) Promovarea vanzarilor in cadrul unei agentii de turism
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea vanzarilor stimuleaza cererea, iar relatiile publice sustin un dialog continuu cu diferite categorii de utilizatori.a) Ca si in cazul altor produse si servicii destinate consumatorilor indi
126) Prezenta firmelor multinationale in Romania
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea si protejarea reciproca a investitiilor Relatii diplomatice bilaterale cu 177 de state din cele 191 state membre ale ONU, la care se adauga Sfantul Scaun, Ordinul Suveran Militar de Malta
127) Societatile de investitii financiare
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea principiilor europene de conducere corporatista, de tratament echitabil al actionarilor, de etica in afaceri, pentru a impune conduite si practici manageriale corecte, care sa asigure dezvo
128) Evolutia ratei de utilizare a fortei de munca in Romania in perioada 1990-2001
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea investitiilor intangibile, simultan si cu o mai buna utilizare a resurselor umane. Aceasta este concretizata prin realizarea unei mai bune flexibilitati a fortei de munca prin marirea gradu
129) Romania si integrarea europeana
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea egalitatii in materie sociala si de munca. La acestea se adauga o serie de dispozitii privind problemele sociale ale Europei comunitare ("Europa sociala") : stabilirea unei strategii comune
130) Comunicare si mass-media
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea consumului Candva, jurnalismul era un artizanat si iata ca redevine ceea ce a fost odinio
131) Tipuri de strategii manageriale
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unor schimbari calitative importante in toate domeniile de activitate ale firmei. d) Dupa natura orientarilor privind sfera produselor, a pietelor si tehnologiilor deosebim: Strategii of
132) Cererea de marfuri
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea, canalele de distributie, cresterea calitatii produselor, cheltuielile de marketing etc. Remarcam ca toate elementele cererii sunt masurabile in mod concret si ofera posibilitati variat
133) Comertul cu ridicata
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea vanzarilor, la cunoasterea cerintelor pietei, la antrenarea consumatorilor. Urmarind criteriile de clasificare din literatura americana [4] comertul de gross cuprinde patru mari grupe de
134) Studiu de caz Nestle Romania
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea vanzarilor cuprinde acea gama de tehnici intrebuintate pentru atingerea obiectivelor de vanzare si marketing intr-o maniera eficienta din punct de vedere a costurilor prin adaugarea de valo
135) Ilustrarea trasaturilor prozei romantice
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea istoriei patriei ca sursa de inspiratie pentru scriitori. "Alexandru Lapusneanul" este astfel o nuvela romantica in primul rand prin tema abordata: evocarea unui moment zbuciumat din istori
136) Fundatia Europeana pentru Managementul Calitatii - EFQM
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea Excelentei in Europa .Membrii EFQM provin din: EFQM si Partenerii Nationali.In intreaga Europa, EFQM lucreaza in parteneriat cu organizatiile lidere in domeniul Excelentei la nivel nati
137) Celula
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea navigatoarelor proprii prin introducerea unor particularitati in formatele oficiale). Paginile HTML se pot crea cu orice editor de texte de catre utilizatorii care cunosc limbajul HTML sau
138) Avortul
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea planificarii familiale voluntare si a educatiei pentru viata de cuplu.
139) Plugul - istorie si civilizatie
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea agriculturii.Plugul s-a desprins de aratrum abia atunci cand acestei unelte i s-a adaugat cormana. Cercetarile arheologice dateaza aparitia plugului pe un interval de timp destul de larg,
140) Principii si modele in dezvoltarea comunitara
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea parteneriatului public-privat. 5.Integrarea comunitara trebuie promovata dupa doua tipuri de relatii complementare: a.crearea relatiilor sociale intre grupuri ce se disting prin statut
141) Educatia sexuala - obiective si estimari
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea sanatatii sexuale In 1975 OMS a definit sanatatea sexuala drept" integrarea aspectelor fizice, emotionale, intelectuale si sociale
142) Simpozion national
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea rezultatelor cadrelor didactice, cunoasterea celor mai noi realizari in domeniul tematicii abordate, schimbul de bune practici, mentinerea contactului intre specialisti, identificarea po
143) Politica privind concurenta
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea concurentei fac ca legislatia privind concurenta la nivel comunitar sa nu se plieze in mod absolut nici unui curent teoretic, asa cum se intampla cu legislatia in domeniu a Statelor Unite c
144) Metode si tehnici moderne de marketing
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea structurilor organizatorice moderne in activitatea economico - sociala. 3.Marketingul modern trebuie sa treaca de la un marketing de analiza indreptat exclusiv catre consumator la un ma
145) Sanatatea mediului
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea sanatatii si prevenirea bolilor. In plan international acest concept este reflectat in Politica europeana privind atingerea sanatatii pentru toti "Sanatate-21", adoptata in a. 1998. Sarc
146) Organizarea economico-social a agriculturii romanesti in perioada tranzitiei catre economia de piata
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea progresului tehnico-stiintific si cresterea masiva a productiei agricole; cea de-a treia etapa, aflata inca in desfasurare este caracterizata prin accentuarea masurilor de ajustare structu
147) Analiza unui brand - Blizzard Enterntainment
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea noilor jocuri cu ajutorul intalnirii staff-ului cu fanii si organizarea competitiilor in intalniri de mii de fani. Target:Jocurile companiei Blizzard sunt dresate tuturor tipurilor de fa
148) Prezinta particularitati moderniste intr-o poezie studiata - apartinand lui Tudor Arghezi
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea tinerilor scriitori si imprimarea unor tendinte moderniste in evolutia literaturii romane, deziderat implinit prin lansarea unor n
149) Economie monetara - Fondul Monetar International (FMI) si rolul lui in economia mondiala
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea cooperarii monetare internationale, garantarea stabilitatii financiare, facilitarea comertului international, contribuirea la un nivel inalt de ocupare a fortei de munca, la stabilitate eco
150) FMI si rolul sau in economia Romaniei
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea cooperarii pe plan financiar printr-o institutie care asigura baza mecanismului pentru consultatie si colaborare in privinta problemelor monetare international . 2.Facilitarea expansiunii
151) Teoria formelor fara fond
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea formelor ce definesc identitatea noastra culturala. Junimea ia nastere in 1863 din initiativa a cinci tineri cu studii in mediile universitare franceze si germane: Iacob Negruzzi, Theod
152) Medicina muncii - notiuni introductive
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea sanatatii ocupationale a tuturor angajatilor in sensul defintiei de Organizatiei Mondiale a Sanatatii, ceea ce impune o atitudine proactiva in identificarea riscurilor profesionale si supra
153) Manualul managementului integrat
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea constientizarii referitoare la cerinte, in cadrul organizatiei. Sistemul de management al calitatii integrat cu sistemul de management al mediului stabilesc angajamentul si cooperarea t
154) Expune modul in care doctrina estetica promovata de revista Dacia literara se reflecta in creatia scriitorilor pasoptisti
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea unei literaturi originale, prin indicarea unor surse de inspiratie in conformitate cu specificul national si cu estetica romantica Mihail Kogalniceanu expune idealurile reviste, ce se dore
155) Seniorul conducator de fief China
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea (de catre rege si de catre printi) trebuia facuta in Consiliu si dupa dezbateri, cu aprobarea vasalilor. Pedepsele (cel putin cele grave: moartea sau surghiunul) trebuia sa fie anuntate in
156) Dobrogea in vremea Comnenilor
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unei politici de recucerire si consolidare a pozitiilor bizantine din Asia Mica si Balcani. In acest sens el a purtat lupte grele mai intai cu populatia oraselor din Paristrion, revoltata i
157) Revista Dacia literara serie noua - prezentare
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unei literaturi originale fiind posibila numai prin indreptarea poetilor si prozatorilor spre trecut istoric, spre creatia populara, spre peisajul natural si social al patriei. Este prezent
158) Incidente ale crearii pietei unice interne in cadrul CE
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unui progres economic si social echilibrat prin crearea unui spatiu fara frontiere, intarirea coeziunii economice si sociale, stabilirea unei uniunii economice si monetare cu obiectivul fin
159) Lista Neagra - Practici comerciale interzise
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania - A.N.P.C.P.P.S.Romania - o9atitudine ! - InfoCons va prezenta zilnic practici interzise, elemente ale acestei liste negre: 1. A face afirmatia n
160) Concurenta monopolistica
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea vanzarii se asigura prin reclama informativa; - diferentiere imaginara pentru bunuri identice realizata prin reclama concurentiala ce are ca obiectiv convingerea consumatorilor ca bunuri
161) Instrumente ale politicii de mediu
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea eco-produselor locale si turism - combinand mostenirea culturala autentica cu valorile naturale ale regiunii. Toate acestea vor fi realizate prin abordarea durabila bazata pe conservare
162) Democratie si totalitarismul de dreapta in lume
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea si respectarea unor principii ca: guverne constitutionale; adunari reprezentative, alese in mod liber, care sa garanteze aplicarea legii; un pachet de drepturi si libertati
163) Terminologie - definirea conceptului de calitate
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea principiului "zero defecte", imbunatatire continua, accentul pe prevenire. Juran considera ca, in "managementul calitatii la nivelul intregii organizatii", este deosebit de importanta form
164) Proiect merceologie - Protectia consumatorilor
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unei cooperari internationale in domeniul protectiei consumatorilor; -facilitarea producerii si distribuirii de produse corespunzatoare cerintelor consumatorilor; -promovarea eticii
165) Modalitati de promovare a produselor
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea vanzarilor , relatiile cu publivul , vanzarea personala , utilizarea marcilor , manifestari promotionale etc. Reclama reprezinta activitatea promotionala de creare si difuzare a unui me
166) Managementul calitatii serviciilor
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea si recunoasterea hotelurilor pe plan national si international. Obiectivul sistemului de certificare a calitatii serviciilor hoteliere din Romania este de a pune in practica un set nou
167) Impactul antropic asupra ecosistemelor
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea produselor ecologice. Un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) este disponibil, la care pot participa in mod voluntar intreprinderile industriale, si alte organizatii.
168) Sistemul achizitiilor publice
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea si implementarea politicii in domeniul achizitiilor publice. 1.2.Autoritati contractante In cadrul sistemului, autoritatile puterii publice si alte persoane juridice de drept privat
169) Implementarea principiilor de etica bancara in cadrul bancilor
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea stabilitatii sistemului bancar, autoritatile de reglementare au acordat calitatii informatiilor o prioritate ridicata. Bancile sunt, de asemenea, incurajate sa si imbunatateasca sistemele
170) Protectia sociala si nevoia de asistenta sociala
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unor solutii de a reduce timpul marcat de situatia de risc. In vederea integrarii sociale, nevoia sociala reprezinta ansamblul de cerinte indispensabile fiecarei persoane pentru asigurarea
171) ESDP - Aplicarea si programele selectate
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea si mentinerea unui echilibru, in contextul globalizarii, a unei variate identitati europene, prin combinarea strategiilor de conservare coerente cu necesitatile de dezvoltare economica si r
172) Convergenta - trasatura specifica modelului european de economie
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea diversitatii activitatilor economice.Fondul European pentru Pescuit (FEP) investeste in dezvoltarea resurselor acvatice vii, in modernizarea ambarcatiunilor de pescuit si imbunatatirea prel
173) Concurenta - continut - forme - functii
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unor produse de calitate indoielnica sau chiar nocive sanatatii etc. Forme ale concurentei Forme ale concurentei: A. Perfecta, caracterizata prin trasaturi ce ii imprima un caracter de
174) Principiile de baza ale managementului calitatii, formulate de Crosby
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea conceptului A© zero defecte >>. Crosby considera ca nu putem opera cu A© niveluri acceptabile >> ale calitatii, plecand de la premisa gresita ca non-calitatea este inevitabila. Si
175) Curtea Penala Internationala
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea drepturilor omului si a libertatilor sale fundamentale reprezinta o preocupare importanta a tuturor statelor civilizate ale lumii. Prin incalcarea repetata a drepturilor omului si, mai
176) Referat la managementul sistemelor informatice
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unui climat de echitate si ordine, de raspundere personala, de promovare a valorilor, de stimulare a performantei si creativitatii, de oferire a unor multiple facilitati, recompese si ajuto
177) Ergonomia ca stiinta
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea personalului dupa aptitudini, pregatire si performante;stabilirea dimensiunii optime a colectivelor de munca; stabilirea unor forme specifice de stimulare in munca si aplicarea acestora;dim
178) Urmarile Primului Razboi Mondial
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea pacii si colaborarea intre state. Initiativa infiintarii acestei organizatii a apartinut presedintelui american Woodrow Wilson, care a concretizat-o in "cele 14 puncte" , din ianuarie 19
179) Ce fel de economie?
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea noii economii in Romania inseamna acum o apropiere de standardele economiilor dezvoltate si ale structurilor euro-atlantice, atat prin caracteristici generale cat si prin tendintele pe term
180) Cultura organizationala in administratia publica din Romania
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea sunt bazate pe aptitudini si reguli) si colectivismul (familii mari, sub grupuri de interese comune ce continua sa se protejeze in schimbul loialitatii, mentinerea armoniei si evitarea conf
181) Curriculum la decizia scolii - factor de motivatie pentru o invatare de calitate
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unui demers educativ de tip interdisciplinar. Introducerea CDS-urilor in scoli permite utilizarea unor metode noi care duc la cresterea motivatiei elevilor si dascalilor pentru un invataman
182) Art Nouveau
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unor cooperari mai apropiate intre artist si artizan; Artizanatul fata de masina: fireste ca artistul trebuie sa-si aduca contributia la rezolvarea problemelor ridicate de arta aplicata da
183) Circulatia turistica
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea deansamblu a circulatiei turistice, folosirea rationala a capacitatilor de primire, valorificarea superioara a patrimoniului national. Modul si momentul angajarii prestatiilor turistice re
184) Managementul proiectelor
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea in forta a turismului din Romania in ultimii ani, dorim ca prin derularea proiectului nostru sa ne extindem domeniul de activitate prin achizitionarea a inca 2 autocare si 2 microbuze.Asada
185) Promovarea personalului
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea angajatului si conditiile de realizare a acesteia este urmatoare : calificarea si competentele detinute d
186) Management general grile
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea personalului d) formarea personalului ANS: T 6. Stilul managerial reprezinta un concept de conducere care nu reflecta modul in care managerul unei organizatii obtine r
187) Mix-ul de marketing si politicile acestuia
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea lui an scopul informarii consumatorilor despre existenta si caracteristicile acestuia si punerea lui la dispozitia lor prin distributie - genereaza cosuri. Este cel mai flexibil element al
188) Rodelinda pentru Rene
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea noului album "Handel", inregistrat alaturi de Orchestra of the Age of Enlightenment, sub bagheta dirijorului Harry Bicket. Fara a minimaliza aportul si importanta celebrei soprane, ceea
189) Proiect - Societatea comerciala
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea si comercializarea produselor companiei in reteaua de magazine la nivel national - Departament Marketing: cresterea notorietatii brandului Meli Melo - Departament Achizitii: achizitio
190) Strategii - tactici si tehnici de negociere
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea vanzarilor - relatiile publice - fortele de vanzare - marketingul direct - promovarea prin marketing Pentru promovarea agentiei SIRIUS TRAVE
191) Integrare europeana - viitorul UE
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea progresului economic si social echilibrat si durabil, prin stabilirea unei uniuni economice si monetare, cu o moneda unica;punerea in practica a unei politici externe si de securitate comun
192) Mixul de marketing la agentia Perfect Holiday
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unor activitati sau avantaje pe care o parte le ofera celeilalte, caracterul tranzactiei fiind in esenta intangibil. Asadar, exista o diferenta esenti
193) Populatia lumii
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unor noi cercetari stiintifice pentru a identifica noi cai de favoirzare a interventiilor menite sa impulsioneze complementaritatea latanta si sinergia dintre populatie si dezvoltare. Di
194) Despre management si cultura
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea carora sunt ele interesate si specializate etc. Sistemul institutional construit si dezvoltat in cultura constituie un instrument complex, utilizat de catre o comunitate umana data, pen
195) Organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea intr-o functie publica superioara; d) eliberarea din functia publica; e) stabilirea cerintelor de formare profesionala a functionarilor publici.4. Promovarea Promovarea constituie un mod de
196) Resursele administratiei publice - politica de personal
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea identificate in practica administrativa - avansarea pe scara ierarhica - promovarea, in postul vacant, a unei persoane care lucreaza in cadrul acelei autoritati administrative sau chiar in
197) Piata si formele sale
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea acestuia, care constituie elementele de baza ale marketing-ului. In fiecare tara concurenta se desfasoara prin respectarea unor reguli scrise si nescrise, in cadrul legal, admis si chiar
198) Efectele integrarii asupra pietei muncii
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea initiativei si a spiritului intreprinzator, incurajarea adaptabilitatii dintre sectoarele de activitate si angajatii lor si intarirea politicii de promovare a egalitatii dintre barbati si f
199) Distributia marfurilor
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea produsului.
200) Politici de promovare si publicitate
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea reprezinta acea parte a procesului de comunicatie al firmei prin care aceasta, folosind un
201) Reproiectarea manageriala a societatii Axa QY Proxim pe baza centrelor de profit
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea si utilizarea unor sisteme de cointeresare materiala, in gradul de realizare a obiectivelor si gradul de implicare, de participare la realizarea acestora constituie principalele elemen
202) Sindicatele - managementul conflictelor
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea intereselor membrilor acestora - sindicatele pot desfasura o gama larga de activitati, inclusiv de natura economica, comerciala sau bancara. Sindicatele pot, in conditiile prevazute in stat
203) Cariera - managementul carierei
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea din interior), recruteaza sistematic din exterior, este nevoita sa aduca angajati din exterior atunci se previzioneaza un deficit viitor. Previziunile privind cererea si oferta se reali
204) Cercetare marketing Telecom
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea acestui serviciu ar aduce companiei un venit de 1.080.000 USD/an. Veniturile obtinute din atragerea de noi membri in reteaua StarFon s-ar situa in jurul valorii de 300.000 USD/an (5.000 noi
205) Participarea la targuri si expozitii
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea sa prin intermediul evenimentelor deschise de afaceri - targuri, expozitii, saloane specializate, congrese si conventii. Aceste evenimente ofera oportunitati importante de promovare a organ
206) Metodologia cercetarii imaginii
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea imaginii bancii .Inscriindu-se in sfera asa-numitelor " activitati specifice de marketing " cercetarile de marketing pot fi considerate un adevarat " barometru " pentru aprecierea gradului
207) Coeziune economica si sociala dezvoltarea resurselor umane - Ghidul solicitantului
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea antreprenoriatului si abilitatilor manageriale pentru afaceri, nu sunt nici suficiente, nici adecvate nevoilor dezvoltarii sustenabile a afacerilor si cerintelor economiei globale.In ceea c
208) Instrumente de aplicare a politicii de mediu
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea aspectelor inovatoare. LIFE - Mediu are definite cinci domenii eligibile pentru finantare:
209) Economia serviciilor - Metro
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea propriului sistem de transport materializat in tipul platforma. Acest tip de impartire regionala a responsabilitatilor a condus la optimizarea costurilor si la cresterea profiturilor. Pa
210) Promovare - metode de promovare
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea, considerata ansamblul de tehnici sau practici a marketingului, ori actiune de marketing,
211) Etape si notiuni fundamentale in evolutia conceptului de marketing
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea produselor pe piata si in constiinta potentialilor consumatori prin comunicare cu acestia. Prin urmare, functia manageriala a marketingului este o functie integrata care ajuta potrivirea n
212) Obiective si strategii de marketing
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea va raspunde la intrebarea cum? Continutul generic al unui plan de marketing 1.Sumar - prezentarea pe scurt a planului propus 2.Situatia curenta - prezentarea macromediului, competitiei
213) Circuite de distributie marfuri
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea progresului economic general. Intr-un asemenea cadru de interpretare, distributia depaseste limitele unei simple vehiculari de marfuri, adaugand sau asociind acesteia o gama de servicii in
214) Bazele comertului
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea, crearea cadrului ambiental necesar actului de vanzare-cumparare etc. Intelegerea importantei activitatii desfasurate de comert este legata de functiile acestuia, functii destinate sa asig
215) Domeniul specializat al marketingului
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea catre consumator . b. mk. intern semnifica activitatea de pregatire, motivare a personalului, stimulare, perfectionare pt. a presta sevicii de calitate (intr-o formula acceptata intreaga co
216) Dimensiunile turismului durabil
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea in randul turstilor a unor coduri etice si norme de conduita;-monitorizarea continua a impactului turismului asupra mediului inco
217) Instrumente de aplicare a politicilor de mediu
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea aspectelor inovatoare. LIFE - Mediu are definite cinci domenii eligibile pentru finantare:
218) Analiza tehnica a activului financiar descris de actiunile societatii Albalact SA
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea produselor, astfel incat in anul 2006 Albalact si-a dublat profitul fata de anul precedent, iar cifra de afaceri a crescut cu peste 70% fata de anul 2005. Cu alte cuvinte investia in actiun
219) Jaf la pamanturile - Academiei de Stiinte Agricole si Silvice
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea a diferite proceduri legislative, peste 230 de hectare din patrimoniul ASAS. Avioane in loc de cartofi La Brasov, construirea Aeroportului International s-a bazat in primul rand pe ter
220) Tehnologii si materiale avansate metalice - ceramice si compozite
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea tehnologiilor de tip PVD, EvT utilizate la realizarea straturilor subtiri, a MEMS-urilor s
221) Reproiectarea sistemului de management al firmei
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unor metode si tehnici specifice de stimularea a acesteia. Societatea AXA QY PROXIM SRL are minusuri importante mai ales in ceea ce priveste precizarea clara a consecintelor decizionale af
222) Institutii internationale
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea comertului international, cooperarii stiintifice si tehnologice, alcatuirea politici care are ca scop dezvoltarea pe termen lung si pentru imbunatatirea mediului inconjurator. In general se
223) Introducere in medicina de familie
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea sanatatii atat pe plan mondial, cat si in tara noastra, are un spectru larg de sarcini menite sa asigure acea ingrijire globala ("total care") a persoanei, familiei si comunitatii. Dupa
224) Intre tentatia si teama democratizarii institutiilor reprezentative
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea intereselor taranimii, nu numai in raport cu autoritatile locale, ci si pe planul relatiilor cu marii proprietari. Din initiativa parlamentara, inca de la 20 mai J878, se declanseaza actiun
225) Strategia nationala in domeniul protectiei si poromovarii drepturilor copilului
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea drepturilor copilului, coordonarea eforturilor de implementare a drepturilor copilului in toate domeniile de interes pentru copii si sustinerea reformei in domeniul prevenirii separarii cop
226) Activitatea preventiva in medicina de familie
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea sanatatii. Spre deosebire de preventia primara, care urmareste prevenirea imbolnavirilor, promovarea sanatatii urmareste imbunatatirea starii de sanatate. De aceea in promovarea sanatatii p
227) Organizarea intreprinderii 2
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea si retribuirea personalului; -compartimentul reprezinta un grup de persoane, cu sarcini bine precizate si permanente, aflate sub aceeasi coordonare ierarhica. Acestea pot fi: operational
228) Energia apei
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea pastoritului in anumite zone (initial din sudul Transilvaniei), din faza productiei autarhice (sistemul traditional local cu iernarea in sat), in faza transhumantei pastorale. Valorifica
229) Legislatia vamala - Zone libere
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea comertului a determinat intotdeauna crearea unui cadru fizic sigur si a unui set de legi si de reguli pentru tranzactionarea afacerilor. Fara acestea, costul si riscurile ar face comertul n
230) Management comparat
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea comunicarii; d) transferul european de know - how managerial pe fondul varietatii contactelor cu angajatii din filialele existente in zona unor culturi diferite de cea in care s-a nas
231) Concurenta: continut, forme, functii
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unor produse de calitate indoielnica sau chiar nocive sanatatii etc. Forme ale concurentei Forme ale concurentei: A. Perfecta, caracterizata prin trasaturi ce ii imprima un caracter d
232) Organizarea afacerilor internationale
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea imaginii de marca a firmei si consolidarea pozitiei sale pe pietele externe. Limite ale exportului - importului direct -cheltuielile de comercializare sunt de regula mari si se justifi
233) Politica de pret
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea bunurilor/serviciilor; -conditia de eficienta, respectiv sa permita obtinerea de profit, ceea ce constituie o conditie sine qua non pentru mentinerea si dezvoltarea activitatii ofertantilo
234) Pachet facultativ de servicii medicale acordate in cadrul sistemului de asigurari de sanatate
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea alimentatiei exclusive la san a copilului pana la varsta de 6 luni si continuarea acesteia pana la minim 12 luni. D. Imunizari:I. conform programului national de imunizari:a) antituberculoa
235) Pretul
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea produselor sale in special prin spoturi publicitare, relatii publice ; astfel pretul produsului este majorat si prin costul datorat promovarii. In ceea ce priveste strategia de pret, Mil
236) Activitatea de marketing
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unei game de produse Metoda adaosului este metoda de calculare a pretului adoptata de , SC DELTA ALUMINIU SRL. In primul rand exista o mai multa siguranta asupra costurilor decat asupra
237) Gerald Armand Beaudoin
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea dreptului (1997), premiul Tarnopolsky pentru drepturile persoanei, decernat de Comisia internationala a juristilor (2002) si Ordinul Legiunii de Onoare franceze, acordat cu ocazia pensiona
238) Mini-ferma zootehnica - profil de afacere
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea Fiind o activitate care se desfasoara in mediul rural, unde presa are o acoperire redusa, promovarea prin mijloacele media clasice ar avea o eficienta redusa. Totusi, in cazul in care acti
239) Procedura de implementare a Programului national multianual
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea mestesugurilor si a meseriilor care presupun un numar mare de operatii executate manual in practicarea lor, a breslelor, a produselor si serviciilor cu specific traditional inclusiv din dom
240) Institutul de sociologie al Academiei Romane
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea prin felul in care contribuie cu sugestii la rezolvarea problemelor legae de domeniul care intra in sfera sa de preocupari. Adesea aceste sugestii s-au dovedit valoroase. A demonstrat ca po
241) Centrul de zi
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea mai sustinuta a parteneriatului dintre comunitatea locala si reprezentanti ai societatii civile; Participarea comunitatii locale la finantari din fonduri externe destinate protectiei si asi
242) Statut - Societatea Romana de Farmacoeconomie
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea farmacoeconomiei ca stiinta prin instruirea membrilor sai si furnizarea acelor informatii care sa inlesneasca desfasurarea cercetarilor in domeniul farmacoeconomiei; sprijinul pentru acorda
243) Zeii si miturile
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea lui Marduk, zeul orasului Babilon, in fruntea panteonului in perioada in care Babilonul insusi a devenit puterea dominanta in Mesopotamia.Schimbari asemanatoare au avut loc in vechiul Egipt
244) Protectia consumatorilor pe plan national si international
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unei cooperari internationale in domeniul protectiei consumatorilor; -facilitarea producerii si distribuirii de produse corespunzatoare cerintelor consumatorilor; -promovarea eticii produ
245) Ideologiile literare din perioada interbelica
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea tinerilor scriitori si imprimarea unor tendinte moderniste in evolutia literaturii romane, deziderat implinit prin lansarea unor nume ce vor deveni de prestigiu pentru literatura romana: Io
246) Managementul firmei
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea cat mai rapida si pe o arie larga a noilor mijloace electronice de plata. O buna comunicare intre manager si subordonati dar si in relatia cu diferitii clienti reprezinta o baza de maxim
247) Dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea antreprenoriatului si a competitivitatii - raspunsul Comisiei la raportul BEST si recomandarile lui", ce a inclus "Planul de actiune pentru promovarea antreprenoriatului si a competitivitat
248) Gestiunea pasivelor bancare
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea stabilitatii si a sigurantei sistemului financiar - bancar prin intermediul normelor prudentiale si prin masuri de supraveghere in scopul reducerii riscurilor. In 1988, la Basel s-a consi
249) Advice Human Resources
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea celor mai inalte standarde de calitate, s-a consacrat ca un adevarat formator al pietei de asigurari. Grupul Allianz, fondat in 1890 la Berlin, este astazi unul dintre liderii mondiali in
250) Asigurarea energiei electrice parcul solar fotovoltaic Avrig
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unor standarde ridicate in privinta produselor si a serviciilor. Asadar, printre criteriile de selectie s-au numarat indicatorii financiari ai companiei: prime brute subscrise, dinamica
251) Rezolutia Marii Adunari Nationale de la Alba Iulia
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea nivelarii sociale, pe de alta parte, potentarea productiunii.
252) UE si politicile de dezvoltare regionala
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea convergentei economice pentru a ajuta regiunile mai putin dezvoltate, reprezentate preponderent, dar nu si in exclusivitate, prin noile state membre, sa se apropie de tarile mai prospere. I
253) Ecoetichetarea
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea imaginii unor produse ecologice nealimentare in toata Europa. Scopul schemei este acela de crestere a numarului de consumatori si utilizatori: informarea, ideile si dorintele lor pentru pr
254) Plan de securitate si sanatate in munca
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea standardelor acceptate de securitate si sanatate a muncii. Orice sub-contractor angajat in desfasurarea acestui Poiect se va conforma dispozitiilor descrise in acest document si va coopera
255) Plan afaceri - Netexpert SRL
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea firmelor respective, prin intermediul unui "canal de publicitate imens", asa cum este adesea descris Internetul. Aceste pagini se vor realiza la cele mai inalte standarde posibile la ora ac
256) Functia de motivare si antrenare
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea de catre acestia a unui stil democratic de conducere. Un al doilea moment in realizarea functiei de antrenare deosebit de important, il constituie motivarea salariatilor in direct
257) Analiza Smart
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea acestui site va fi nevoie de 4 luni.
258) Pozitia mass-media pe harta actorilor si problemelor aderarii Romaniei la Uniunea Europeana
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea distributiei de productii europene in Romania si sustinerea productiei audiovizuale romanesti; stabilirea unor standarde de baza ale publicitatii in televiziune; reglementari legislative
259) Problema tarilor ramase in urma din punct de vedere economic
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unor politici de industrializare a produselor agricole; b) promovarea in intreaga economie nationala a progresului tehnico-stiintific, a investitiilor si inovatiilor; c) formarea cadrel
260) Legea privind sponsorizarea
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea numelui sau a marcii ori a imaginii sale. Numerele ziarelor, revistelor si emisiunile de radio si televiziune sponsorizate trebuie anuntate ca atare. Se interzice ca prin operatiunea de s
261) Legea privind Codul de conduita al functionarilor publici
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale. Cadrul relatiilor in exercitarea functiei publice In relatiile cu personalul din cadrul autoritatii sau institutiei publ
262) Tehnici de comunicare cu presa comunicatul de presa
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea in randurile publicurilor-tinta, prin canalele mediatice, a activitatii organizatiei, a punctelor sale de vedere si a personalitatii sale. Este vorba, astfel, de toate actiunile care incear
263) Coreul
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea sanatatii, a sigurantei a drepturilor economice si juridice, precum si dreptul de informare al consumatorilor.-9) Sistemul European de Banci Centrale =organism format din Banca Centrala Eur
264) Modernismul
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea tinerilor scriitori: - lansarea unor nume ca: I. Barbu, Camil Petrescu, G. Calinescu, Pompiliu Constantinescu, Vladimr Streinu, Camil Baltazar. E. Lovinescu obtine si colaborarea unor sc
265) Nuvela Alexandru Lapusneanu - comentariu
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unei literaturi originale si cel care recomanda subiecte autohtone de inspiratie. Materialul este preluat din "cronice batrane" (Mihai Eminescu), mai precis din cronica lui Grigore Urech
266) Banca Mondiala si oamenii
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea celor ce sunt dornici sa coopereze cu cei ce trag sforile din spatele scenei, adeseori rasplatindu-i cu bani si averi. crearea lipsei de incredere intre diferitele autoritati locale si ceta
267) Fisa postului consultant credite
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea ofertelor de produse financiare ale bancilor partenere prin metote pe care le consideri ef
268) Fisa postului director subunitate
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea personalului din cadrul subunitatii.
269) Actul constitutiv al unei societati comerciale
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea imaginii societatii pe piata.
270) Contract de servicii de publicitate
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea serviciilor / produselor CLIENTULUI. Pornind de la intelegerea afacerii CLIENTULUI si rolul de consultant, AGENTIA urmeaza sa stabileasca impreuna cu CLIENTUL directiile strategice de urma
271) Strategia si politica regionala in Romania
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea dezvoltarii si ajustarea structurala a regiunilor ramase in urma (in aceasta categorie sunt incluse, in general, regiunile al caror PIB/locuitor este cu cel putin 25% sub media UE) ̶
272) Calitatea si siguranta mediului de munca
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea personalului folosit in unitate. Pentru exercitarea meseriilor din alimentatia publica, personalul angajat trebuie sa indeplineasca o serie de cerinte fizice si fiziologice, morale, psiho-p
273) Divortul
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea in mass - media a violentei fata de femei, ideologia dominatiei si agresivitatii masculine. Toti acesti factori "macro" conteaza foarte mult, dar, mai ales in munca de asistenta sociala
274) Strategia generala de organizare si dezvoltare a activitatii de educatie fizica si sport
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea actiunilor educative, a fair-play-ului si a spiritului olimpic in activitatea sportiva si in viata sociala; b) celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, cu inst
275) Plan de afaceri SC Wallace SRL
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unor programe de oferta speciala. Codul CAEN al proiectului:554-baruri Tarile de origine ale achizitiilor de bunuri si servicii: Romania Valoare totala a proiectului de investitie prop
276) Relatiile
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea sanselor diferitelor paturi subordonate devine psihologia sociala. Eforturile deopotriva teoretice, empirice si metodologice se indreapta catre intelegerea mecanismelor de excludere si
277) Dezvoltarea regionala in Romania
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unei politici investitionale active si a unei rate inalte de formare a capitalului fix. Aceasta politica investitionala trebuie orientata spre cresterea mai rapida a ramurilor si sectoarelo
278) Potentialul romanesc al economiei
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea fortata a exporturilor, fara a avea in atentie criteriile de eficienta, pentru a plati cat mai repede datoria externa acumulata (intre 1975 si 1989, Romania a platit peste 21 mld $), toate
279) Comunicarea prin eveniment
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea vanzarilor, pot asigura, prin mijloace specifice, atingerea acelorasi obiective. De fapt, motivele pentru care unele companii apeleaza la comunicarea prin eveniment sunt legate, in primul r
280) Influenta publicitatii asupra societatii
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea placerii pentru alte vieti, dupa cum subliniaza si Brune: "trebuie sa oferi toate placerile intr-una si sa anunti ca totul e permis, de vreme ce in ziele noastre totul este accesibil, si in
281) Organizarea si functionarea asociatiilor si fundatiilor
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea valorilor civice,ale democratiei si statului de drept,indifferent de obiectivele particulare ale unei asociatii/fundatii aceste entitati sunt obligate sa respecte (si chiar mai mult sa prom
282) Politica agricola comuna
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea formarii unor suprafete agricole de productie mai mari si mai eficiente. In 1972 au fost introduse masuri structurale avand drept scop modernizarea agriculturii europene. Cu toate aceste
283) Abordarea holistica in promovarea sanatatii
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unei alimentatii cat mai apropiate de natura, fara prelucrari termince care sa distruga principiile nutritive utile organismului -evitarea excesului alimentar de grasimi si proteine anima
284) Conceptul de promovare in comunicarea de marketing
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea. Indiferent de natura produsului sau serviciului oferit promovarii ii revine rolul de "functie linie" ce concura la bunastarea firmei, la atingerea obiectivelor propuse. Notiunea de pro
285) Managementul si marketingul
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea produselor o detine audio-vizualul, fiind principalul canal de informare in masa. Pe viitor, firma are in vedere introducerea unui sistem de reducere a pretului serviciilor oferite pentru
286) Act constitutiv - societate
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea imaginii societatii pe piata.
287) Procedura penala
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unui sistem de valori culturale, morale si civice / valorificarea optima si creativa a propriului potential in activitatile stiintifice / implicarea in dezvoltarea institutionala si in prom
288) Produse si servicii bancare
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea comertului european si mondial Cambia este unul dintre cele mai vechi instrumente de plata, dateaza de peste 1.000 de ani, fiind cunoscuta si sub denumirea de trata sau polita.In cornert
289) Marketingul la nivelul IMM
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea, astfel: O intreprindere mica sau mijlocie prestatoare de servicii isi desfasoara activitatea intr-un context care intre alte elemente (mediul interior si contactul cu consumatorii), cup
290) Activitatea de marketing
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea transportului aerian, sigur, regulat si economic spre beneficiul intregii omeniri; Sa ofere un for de discutii si consultatii asupra problemelor industriei printre companiile aeriene membr
291) Organizarea si functionarea fundatiilor si asociatiilor
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea valorilor civice,ale democratiei si statului de drept,indifferent de obiectivele particulare ale unei asociatii/fundatii aceste entitati sunt obligate sa respecte (si chiar mai mult sa prom
292) Avocatul
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea si apararea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si ale persoanelor juridice, avocatul supunandu-se in primul rand legii si statutului profesiei sale.
293) Promovarea ofertei turistice a agentiei de turism Unirea
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea vanzarilor Dintre mijloacele de promovare a vanzarilor, cele mai utilizate de Agentia de Turism Unirea sunt:Reducerile de tarife (oferte speciale) pentru atragerea de noi clienti si pentr
294) Activitatea de marketing
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea cuprinde urmatoarele elemente :reclama, vanzarile personale, promovarea vanzarilor, relatiile publice, publicitatea, targurile si expozitiile, marketingul direct, sponsorizarea. Firma va
295) Analiza SWOT a orasului turistic Corfu
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea turismului cultural, a festivalurilor si manifestarilor organizate in oras • Oportunitatea proprietarilor si a personalului care desfasoara activitati in domeniul turismului de a-s
296) Consideratii privind activitatea IMM si evolutia intreprinzatorilor din Romania
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea sectorului I.M.M. private G. Dezvoltarea unor programe integrate de pregatire a resurselor umane, prin care se au in vedere: * pregatirea profesionala a personalului din institutiile im
297) Instrumente de aplicare a politicii de mediu
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea produselor cu un impact de mediu redus, comparativ cu alte produse din acelasi grup. In plus, denominarea "eco" ofera consumatorilor informatii clare si intemeiate stiintific asupra naturii
298) Legislatie vamala - zone libere
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea comertului a determinat intotdeauna crearea unui cadru fizic sigur si a unui set de legi si de reguli pentru tranzactionarea afacerilor.
299) Analiza echilibrului financiar la Argos Cluj-Napoca
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea si distributia produselor, slaba prezentare a produselor, lipsa design-ului. Societatea dispune de forta de munca calificata pentru toate fazele procesului de fabricatie, inclusiv activi
300) Program de organizare si compercializare a unui produs cu tema
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea si realizarea prestatiilor de servicii turistice. Crearea ofertei turistice, respectiv intocmirea programelor destinate turistilor straini, este operatiunea care necesita un studiu perm
301) Politica promotionala in marketing
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea cuprinde urmatoarele elemente :reclama, vanzarile personale, promovarea vanzarilor, relatiile publice, publicitatea, targurile si expozitiile, marketingul direct, sponsorizarea. Odata
302) Conceptul si mediul de marketing al intreprinderii
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea, schimbul si distribuirea rationala si eficienta a bunurilor si serviciilor catre consumatori. Marketingul nu trebuie confundat cu activitatea de vanzare desfasurata de intreprindere. In
303) Finante publice
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea relatiilor internationale cu alte state sau cu diverse institutii si organisme internationale etc.
304) Conceptul de marketing - etape si notiuni
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea, schimbul si distribuirea rationala si eficienta a bunurilor si serviciilor catre consumatori. Marketingul nu trebuie confundat cu activitatea de vanzare desfasurata de intreprindere. I
305) Mixul de marketing
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea intreprinderii intr-un perimetru urban.Vointa intreprinderii pentru integrarea si metinerea sa intr-o structura urbana trebuie insotita de o serie de actiuni legate de comunicarea instituti
306) Acquis-ul comunitar in domeniul politicilor sociale si ocuparea fortei de munca
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea si dezvoltarea unei culturi privind sanatatea si siguranta in munca. In prezent, legislatia privind sanatatea si protectia muncii are trei componente: a) asigurarea generala a sanatatii
307) Prioritati ale politicii sociale in Romania
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea formarii profesionale continue si a invatarii de-a lungul intregii vieti; - Centrarea masurilor active pe somajul de lunga durata si pe participarea la ocupare a grupurilor cu risc ridi
308) Strategii, instrumente si metode de implementare a politicii sociale
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea contractelor de munca flexibile; 4) asigurarea de sanse egale - se refera in special la adoptarea de masuri speciale pentru femei, in scopul reconcilierii vietii profesionale cu viata pe
309) Fondurile structurale
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea valorilor naturale ca potential pentru dezvoltarea unui turism durabil, protectia patrimoniului natural in sprijinul dezvoltarii socio-economice, sprijin pentru imbunatatirea serviciilor tu
310) Romania Mare
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea iredentismului. Cu toate acestea, deputatii romani din Parlamentul austriac au ramas loiali pina in sesiunea din 22 ocAZtombrie 1918, ultima oara cind reprezentantii Bucovinei s-au adresat
311) Romii
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea identitatii acestei minoritati sa fie indepartate. Acest lucru trebuie sa se realizeze si in domeniul educatiei, un posibil punct de plecare in spargerea cercului vicios saracie-excludere-p
312) Functia publica si functionarul public in legislatia comunitatii europene
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unuia sau mai multor examene.
313) Educatie interculturala - introducere si perspective de analiza
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea valorilor democratiei si interculturalitatii /multiculturalitatii. Dezvoltarea abilitatilor de comunicare interculturala presupune invatarea acestora atat in cadrul organizat (educatia form
314) Protectia juridica a drepturilor omului
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea democratiei, organizarea unei uniuni politice in Europa. La 5 mai 1949, in Londra, Belgia-Danemarca-Franta-Italia-Luxemburg-Marea Britanie-Norvegia-Suedia-Olanda semneazastatutul de infiin
315) Normalizarea contabilitatii intreprinderilor
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea unei atitudini rezervate, pesimiste din partea investitorilor, atat asupra averii, cat si asupra afacerii. Este interzisa supraevaluarea activelor si a veniturilor, respectiv subevaluarea p
316) Politica de distributie a produsului turistic
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea - se refera la crearea si transmiterea de comunicari convingatoare despre oferta in scopul atragerii de consumatori. contactarea - are ca obiect cautarea si comunicarea cu consumatorii pot
317) Recenzia cartii Puterea blanda de Nye Joseph
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea imaginii unei tari: comunicare zilnica, cu explicarea contextului deciziilor de politica interna si externa, comunicare strategica si dezvoltarea rapoturilor durabile cu personalitati cheie
318) Practica motivarii
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea, respectiv pedepsele, cum ar fi retinerile din salariu, mustrarile, divarse alte masuri disciplinare.
319) Economia de schimb
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea concurentiala a unor tehnici si tehnologii modern, care conduc la cresterea profitului. Economia de piata se caractezeaza printr-un mechanism de functionare compus din piata, cerere, ofe
320) Conceptul de marketing
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea si distributia bunurilor si serviciilor destinate satisfacerii nevoilor clientilor prin intermediul schimbului. Marketingul social-politic este folosit pentru organizatiile non-profit. A
321) Protectia mediului in dreptul intern
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea ecoeficientei. Acest principiu este considerat prioritar. Conform Programului de guvernare (2005-2008) integrarea politicii de mediu in elaborarea si aplicarea politicilor sectoriale si reg
322) Valentele comunicarii in promovarea , negocierea si contractarea afacerilor
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea au avut ca punct de reper etimologia cuvantului in sine. Termenul promovare are la origine latinescul promoveo, care inseamna a misca inainte, a face sa inainteze, a dezvolta, a pr
323) Managementul securitatii si sanatatii in munca
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea sistemelor de management al securitatii si sanatatii in munca; institutia competenta trebuie sa realizeze concertarea cu structurile cele mai reprezentative ale angajatorilor si ale salaria
324) Controlul judecatoresc asupra administratiei publice
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea si apararea juridica a drepturilor si intereselor respectivelor organizatii, precum si acordarea asistentei juridice de specialitate acestora la emiterea sau incheierea actelor juridice, in
325) Avortul terapeutic
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea metodelor de planificare familiala si contraceptie. Notiunea de "avort terapeutic" a aparut ca o consecinta a perfectionarii mijloacelor de diagnostic prenatal. Diagnosticul prenatal este
326) Tendinte in evolutia comertului cu amanuntul pe plan mondial
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea unor practici si tehnologii comerciale. Desfasurandu-si activitatea in conditiile unui cadru de piata deosebit de complex si in continua schimbare, comertul cu amanuntul a fost nevoit sa-si
327) Violenta stradala
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea prin mass-media (ziare, reviste, diverse publicatii, radio, televiziune) a acestor fapte antisociale, care deseori sunt prezentate intr-o maniera distorsionata, exagerata, parca tocmai cu s
328) Autonomia locala si reglementarea ei in constitutiile tarilor Uniunii Europene
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea propriilor interese economice si sociale, ea este limitata prin aceea ca "Autonomia politica si administrativa regionala nu poate atenta la suveranitatea statului. Ea se exercita in cad
329) Fascismul - simbolul negru al secolului XX
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea intensa a ideei superiortatii rasei germane ei readuc increderea in fortele proprii acestui popor. S-a reusit in mod miraculos ridicarea economiei germane din ruine, achitarea pagubelor
330) Repere etice in munca managerului
(Promovarea prin panouri publicitare), Promovarea interesului cetateanului, adica a acelui interes care, chiar daca nu este dorit conjunctural nici de cetateni, nici de cadre, este benefic pe termen lung pentru afirmarea institutiei. Ma
331) Finantarea irigatiilor prin fonduri europene
(Promovarea prin panouri publicitare), promovarea tehnologiilor noi, economisirea apei in agricultura si scaderea costurilor determinate de consumul apei. Prin proiectele depuse vor fi finantate investitii in modernizarea infrastructuri