procesul decizional ai intreprinderii in telecomunicatii

7x puncte

categorie: Management

nota: 8.70

nivel: Facultate

Referat despre Procesul decizional ai intreprinderii in telecomunicatii
CLASIFICAREA DECIZIILOR
Fundamentarea deciziilor – se efectuează în funcție de un criteriu decizional sau mai multe criterii decizionale.

Pentru ca o decizie să fie calitativă (efectivă) ea trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
să fie fundamentată științific, în sensul că trebui[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: procesul decizional ai intreprinderii in telecomunicatii

Referat despre Procesul decizional ai intreprinderii in telecomunicatii
CLASIFICAREA DECIZIILOR
Fundamentarea deciziilor – se efectuează în funcție de un criteriu decizional sau mai multe criterii decizionale.

Pentru ca o decizie să fie calitativă (efectivă) ea trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
să fie fundamentată științific, în sensul că trebuie să se ia în considerare condițiile concrete din întreprindere și să se utilizeze metode adecvate de fundamentare și valorificare a experienței decidenților;
- să fie adoptată de compartimentele sau persoanele care au împuternicirea legală în acest sens;
- să fie luată și transmisă în timp util;
- să fie formulată clar și concis pentru a putea fi bine recepționată;
- să fie completă, să cuprindă toate elementele necesare înțelegerii și aplicării corecte;
- să fie eficientă, în sensul că în urma aplicării deciziei să se obțină un efect sporit.

CLASIFICAREA. TIPURI DE DECIZII:
1) După sfera de cuprindere a decidentului, sunt:
- decizii participative
- decizii individuale
2) După orizontul de timp și implicații de inportanță, pot fi:
- decizii strategice
- decizii tactice
- decizii curente

3) După frecvența cu care se adoptă, sunt:
- decizii periodice
- decizii unice

4) După eșalonul managerial la care se adoptă:
- decizii adoptate la nivel superior
- decizii adoptate la nivel mediu
- decizii adoptate la nivel inferior

5) După gradul de cunoaștere a procesului studiat, sunt:
- decizii fundamentate în condiții de certitudine
- decizii fundamentate în condiții de risc
- decizii fundamentate în condiții de incertitudine

6) După posibilitatea anticipării lor, pot fi:
- decizii anticipate
- decizii imprevizibile

7) După numărul persoanelor care participă la adoptarea deciziei, avem:
- decizii individuale
- decizii de grup
- decizii centralizate
- decizii descentralizate

8) După numărul criteriilor decizionale, sunt:
- decizii unilaterale
- decizii multilaterale

9) După natura problemei, sunt:
- decizii economice
- decizii tehnice
- decizii sociale
- decizii organizatorice

1.2. Procsul decizional
În management responsabilitatea esențială a managerilor este luarea deciziilor ce nu poate fi redusă doar la opțiunea pentru o alternativă de acțiune în scopul atingerii unui obiectiv, momentul opțiunii este precedat de activități specifice ce pregătesc actul de selecție iar odată efectuat sunt necesare acțiunile de implementare a deciziei, deci luarea deciziei este un proces rațional în procesul luăriideciziilor trebuie să fie respectate următoarele etape:

1. Sesizarea necesității ce constă în formularea scopurilor crearea bazei informaționale, elaborarea variantelor de decizie.
2. Identificarea, elaborarea alternativelor de acțiune presupunînd obiectivul cunoscut sau problema definită, primul pas în luarea deciziei este identificarea alternativelor.

Identificarea unui număr rezonabil de alternative nu este de regulă o problemă însă identificarea necesitînd în mare parte creativitate. Între metodele bine cunoscute folosite în acest scop sunt:
- Braimstoring
- Sinetica
- Grupul nominal

- Metoda braimstoringul este una dintre cele mai cunoscute tehnici de facilitare a creativității tehnica urmărește îmbunătățirea rezolvării unei probleme prin găsirea de noi soluții neobișnuite, regulele ședinței de multiplicare a ideilor sunt:
a) Nici o idee nu este criticată
b) Cu cît mai radicală este ideea cu atît mai bine
c) Cantitatea de idei generate este special urmărită
d) Îmbunătățirea ideilor altora este încurajată

- Metoda sinetică prin care se caută o soluție novatoare de către un grup selectat cu atenție pentru a fi potrivit cu natura problemei de rezolvat. Liderii grupului joacă un rol important în această tehnică, aceasta conduce ședința fără a dezvălui problema. Rațiunea principală a unei astfel de abordări este prevenirea unei soluții premature. Această metodă implică un sistem complex din care să rezulte o soluție de regulă inventarierea unui nou produs.

- Metoda grupul nominal ca tehnică de creativitate implică identificarea alternativelor printr-o procedură foarte structurată în încercarea de a restrînge timpul consumat cu interacțiunea verbală. Se deosebește de celelalte două tehnici przentate sub două aspecte:
- Nu se bazează pe asocierea liberă de idei;
- Caută să restrîngă dialogurile.

Un grup format din 7-10 membri familiarizați cu problema lucrează individual în liniște la o listă de răspunsuri la problma data apoi își expun ideile care sunt înregistrate apoi discutate de grup și eventual reformulate. În final fiecare membru votează ideile și astfel se obține o ierarhie de soluții ale problemei.

3. Analiza alternativelor scopul acestei etape este de a stabili meritele relative ale fiecărei alternative, merite care pot contribui la atingerea obiectivului urmărit. Alternativele ce contravin factorilor limitativi sunt eliminate, se evaluează probabilitatea fiecărei alternative de-a duce la atingerea obiectivelor. Alternativele sunt evaluate în termenii punctelor tari și punctelor slabe ai beneficiilor și costurilor, ai avantajelor și dezavantajelor.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Management

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.