medicina legala

5x puncte

categorie: Medicina

nota: 9.30

nivel: Facultate

1.3. Domeniul de activitate al medicinei legale
În ceea ce priveste domeniul sau obiectul activitătii de medicină legală, schematic acesta poate fi dicotomizat în:

− tanatologie medico-legală sau patologia medico-legală morfo-logică (morfologia medico-legală), care studiază aspectele legate de moarte (felul mortii, cauzele mortii, semnele mortii etc.); activitatea prose[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: medicina legala

1.3. Domeniul de activitate al medicinei legale
În ceea ce priveste domeniul sau obiectul activitătii de medicină legală, schematic acesta poate fi dicotomizat în:

− tanatologie medico-legală sau patologia medico-legală morfo-logică (morfologia medico-legală), care studiază aspectele legate de moarte (felul mortii, cauzele mortii, semnele mortii etc.); activitatea prosecturală care se desfăsoară în cadrul acestui sector medico-legal
este reprezentată de examinarea (externă si internă) a cadavrului sau a fragmentelor de cadavru, indiferent de intervalul de timp (post-mor-tem) care a trecut până la examinarea medico-legală;

− clinica medico-legală sau patologia medico-legală clinică ce are ca obiect de studiu persoana (omul viu) sau documentele medicale ce aparŃin acesteia, în scopul probării unor violente exercitate asupra sa (examinarea medico-legală traumatologică), a posibilitătii executării pedepsei privative de libertate (expertiza medico-legală pentru
amânarea/întreruperea executării pedepsei ori a suspendării urmăririi penale /judecătii pentru motive medicale), existentei discernământului (expertiza medico-legală psihiatrică) etc.

2. CADRUL LEGISLATIV AL ACTIVITĂTII SI STRUCTURA RETELEI DE MEDICINĂ
LEGALĂ DIN ROMÂNIA
2.1. Reglementarea activitătii de medicină legală

Activitatea de medicină legală din România se desfăsoară în conformitate cu prevederile stipulate în următoarele acte normative:
– Legea nr. 459/2001 (publicată în M.O. al României, Partea I, nr. 418/27.07.2001), prin care a fost aprobată O.G. nr. 1/2000 (publicată în M.O. al României Partea I, nr. 22/21.01.2000) privind organizarea activitătii si functionarea institutiilor de medicină legală.

− Legea nr. 271/2004 (publicată în M.O. al României, Partea I nr. 616/07.07.2004) prin care a fost aprobată O.G. nr. 57/2001 (publicată în M.O. al României, Partea I nr. 531/31.08.2001) pentru modificarea si completarea O.G. nr. 1/2000;

− Regulamentul de aplicare a dispozitiilor O.G. nr. 1/2000 privind organizarea activitătii si functionarea institutiilor de medicină legală (publicat în M.O. al României, Partea I nr. 459/19.09.2000) aprobat prin H.G. nr. 774/2000 si modificat prin H.G. nr. 1204/2002.

− Normele procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor si a altor lucrări medico-legale (publicate în M.O. al României, Partea I, nr. 459/19.09.2000) aprobate prin ordinul comun al Ministerului Justitiei (nr. 1 134/C/25.05.2000) si al Ministerului Sănătătii
(nr. 2554/04.04.2000).

Prin aceste acte normative au fost înlocuite vechile reglementări referitoare la organizarea si functionarea retelei de specialitate, cuprinse în Decretul nr. 446/1996 (publicat în M.O. al României nr.
27/07.05.1996) si Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1085/1996 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Decretului nr. 446/1996.

2.2. Principiile activitătii de medicină legală
Din reglementările legale se pot desprinde următoarele elemente ce caracterizează activitatea de medicină legală, elemente care pot fi considerate ca având valoare de principii:

1. activitatea de medicină legală este parte integrantă a asistentei medicale;
2. activitatea de medicină legală se realizează de medici legisti încadraŃi în institutiile medicolegale;
3. activitatea de medicină legală asigură mijloace de probă cu caracter stiintific atât organelor judiciare (organe de urmărire penală – procurori si organe de cercetare penală, instante de judecată), cât si persoanelor (fizice sau juridice) interesate;
4. institutiile medico-legale sunt singurele unităti sanitare în care se desfăsoară, potrivit legii, activitatea specifică medico-legală
5. activitatea de medicină legală se desfăsoară în baza unei metodologii unitare;
6. activitatea de medicină legală se desfăsoară cu respectarea principiului independentei si al impartialitătii medicului legist:
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Medicina

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.