concurenta neloiala

5x puncte

categorie: Drept

nota: 4.08

nivel: Facultate

Răspunderea civila. Potrivit art. 3 din Legea nr. 11/1991 faptele de concurență neloială atrag răspunderea civilă în condițiile acestei legi. Comerciantul care săvârșește un act de concurență neloială va fi obligat să înceteze sau să înlăture actul și după caz să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite. În măsura în care actele sau faptele de concurență neloială constituie contravenții sau[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: concurenta neloiala

Răspunderea civila. Potrivit art. 3 din Legea nr. 11/1991 faptele de concurență neloială atrag răspunderea civilă în condițiile acestei legi. Comerciantul care săvârșește un act de concurență neloială va fi obligat să înceteze sau să înlăture actul și după caz să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite. În măsura în care actele sau faptele de concurență neloială constituie contravenții sau infracțiuni și au cauzat daune patrimoniale sau morale, cel prejudiciat este în drept să se adreseze instanței competente cu acțiune în răspundere civilă delictuală. Când fapta a fost săvârșită de un salariat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, comerciantul răspunde solidar cu salariatul, cu excepția situației în care dovedește că potrivit uzanțelor nu putea împiedica fapta.

Soluționarea acțiunilor civile în materia concurenței neloiale este de competența tribunalului locului săvârșirii faptei sau în a cărei rază teritorială se află sediul pârâtului sau inculpatului; în lipsa unui sediu este competent tribunalul de la domiciliul pârâtului sau inculpatului.

Dreptul la acțiune civilă se prescrie în termen de 1 an de la data la care păgubitul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască dauna și pe cel care a cauzat-o, dar nu mai târziu de 3 ani de la săvârșirea faptei.

I.3.2. Răspunderea contravențională. Conform art. 4 din Legea nr. 11/1991 următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât sa fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni:

a) oferirea serviciilor de către salariatul exclusiv al unui comerciant unui concurent ori acceptarea unei asemenea oferte;
b) divulgarea, achiziționarea sau folosirea unui secret comercial de către un comerciant sau un salariat al acestuia, fără consimțământul deținătorului legitim al respectivului secret comercial și intr-un mod contrar uzanțelor comerciale cinstite;
c) încheierea de contracte prin care un comerciant asigură predarea unei mărfi sau executarea unor prestații în mod avantajos, cu condiția aducerii de către client a altor cumpărători cu care comerciantul ar urma să încheie contracte asemănătoare;

d) comunicarea sau răspândirea în public de către un comerciant de afirmații asupra întreprinderii sale sau activității acesteia, menite să inducă în eroare și să îi creeze o situație de favoare în dauna unor concurenți;
e) comunicarea, chiar făcută confidențial, sau răspândirea de către un comerciant de afirmații mincinoase asupra unui concurent sau asupra mărfurilor/serviciilor sale, afirmații de natură să dăuneze bunului mers al întreprinderii concurente;

f) oferirea, promiterea sau acordarea - mijlocit sau nemijlocit - de daruri ori alte avantaje salariatului unui comerciant sau reprezentanților acestuia, pentru ca prin purtare neloială să poată afla procedeele sale industriale, pentru a cunoaște sau a folosi clientela sa ori pentru a obține alt folos pentru sine ori pentru alta persoana în dauna unui concurent;
g) deturnarea clientelei unui comerciant prin folosirea legăturilor stabilite cu această clientelă în cadrul funcției deținute anterior la acel comerciant;

h) concedierea sau atragerea unor salariați ai unui comerciant în scopul înființării unei societăți concurente care să capteze clienții acelui comerciant sau angajarea salariaților unui comerciant în scopul dezorganizării activității sale.

Contravențiile prevăzute la lit. a)-c) se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. d)-h), cu amendă de la 15.000.000 lei la 150.000.000 lei. Actualizarea cuantumului amenzilor se face prin hotărâre a Guvernului, în funcție de rata inflației. Sancțiunea poate fi aplicată și persoanelor juridice.

Contravențiile se constată, la sesizarea părții vătămate, a camerelor de comerț și industrie sau din oficiu, de către personalul de control împuternicit in acest scop de Oficiul Concurentei, care aplică și amenda.
În cazurile de concurență neloială ce afectează în mod semnificativ funcționarea concurenței pe piața relevantă afectată, Oficiul Concurenței va sesiza Consiliul Concurenței pentru soluționarea cazului în conformitate cu dispozițiile Legii concurenței nr. 21/1996.

Oficiul Concurenței va transmite camerelor de comerț și industrie teritoriale actele de decizie adoptate pentru cazurile de concurență neloială care constituie contravenție, conform prevederilor prezentei legi. Prevederile privind sancționarea contravențiilor se completează cu dispozițiile O. G. Nr. 2/2001 (modificată și completată) privind regimul juridic al contravențiilor. Termenul de prescripție este de 3 ani.

I.4. Autorități specializate în prevenirea și combaterea faptelor și actelor care încalcă regimul concurenței. Pentru controlul desfășurării activităților comerciale în spiritul concurenței în țara noastră au fost înființate autorități specializate din care cele mai reprezentative sunt: Consiliul Concurenței și Oficiul Concurenței; Camera de industrie și comerț a României și a municipiului București și camerele de industrie și comerț județene; Oficiul registrului comerțului organizat în fiecare județ și în municipiul București; Garda financiară etc.

II. Infracțiunea de concurență neloială prevăzută în art. 5 din Legea nr. 11/1991

Așa cum s-a apreciat în literatura de specialitate Legea nr. 11/1991 depășește concepția politică și juridică care a stat la elaborarea art. 301 C. pen. – concurența neloială, întrucât obiectul ocrotirii penale în cazul infracțiunii prevăzute în art. 5 al Legii nr. 11/1991 îl constituie relațiile sociale stabilite între comercianți pe piața liberă, în spiritul art. 1 al acestei legi . Astfel se consideră că odată cu apariția Legii nr. 11/1991, dispozițiile art. 301 C. pen. au fost abrogate implicit .

II.1. Conținutul legal.
„a) folosirea unei firme, invenții, mărci, indicații geografice, unui desen sau model industrial, unor topografii ale unui circuit integrat, unei embleme sau unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant;
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.