Valorile mobiliare primare, secundare si derivate

2x puncte

categorie: Economie

nota: 9.21

nivel: Facultate

Acțiunile

Acțiunea (eg. share/ stock) reprezintă un titlu financiar negociabil ce conferă deținătorului poziția de proprietar colectiv asupra proprietății indivizibile a societății emitente.

Caracteristicile acțiunilor. Natura juridică.

Din definiția de mai sus rezultă următoarele caracteristici ale acțiunilor:

o Acțiunile sunt fracțiuni [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Valorile mobiliare primare, secundare si derivate

Acțiunile

Acțiunea (eg. share/ stock) reprezintă un titlu financiar negociabil ce conferă deținătorului poziția de proprietar colectiv asupra proprietății indivizibile a societății emitente.

Caracteristicile acțiunilor. Natura juridică.

Din definiția de mai sus rezultă următoarele caracteristici ale acțiunilor:

o Acțiunile sunt fracțiuni egale ale capitalului social care au o anumită valoare nominală. În România, legea nr. 31/1990 modificată stabilește că valoarea nominală a unei acțiuni nu poate fi mai mică de 1000 de lei.

o Acțiunile sunt indivizibile.
Caracterul indivizibil al acțiunilor asigură evitarea fracționării excesive a capitalului social și, implicit, creșterea numărului de acționari. Dacă o acțiune a devenit proprietatea mai multor persoane acestea sunt obligate să-și desemneze un reprezentant care va exercita drepturile și obligațiile aferente acțiunilor.

o Acțiunile sunt titluri negociabile.
Doctrina dreptului comercial stabilește natura juridică a acțiunilor. Astfel, deși nu îndeplinesc pe deplin condițiile titlurilor de credit și anume condițiile referitoare la autonomie și literalitate, acțiunile fac parte din categoria titlurilor de credit. Acțiunile nu sunt titluri autonome, independente față de actul juridic din care decurg; ele își au izvorul în contractul de societate. Totodată, în cazul transmisiunii acțiunilor, dobânditorul devine titularul unui drept derivat și nu al unui drept nou, originar.
Acțiunile sunt lipsite de literalitate ceea ce înseamnă că întinderea drepturilor conferite este incomplet determinată prin titlu, motiv pentru care trebuie cercetate actele constitutive.

Acțiunea conferă deținătorului său, persoană fizică sau juridică, următoarele drepturi:

o dreptul de a primi titlul de valoare care-i conferă deținătorului statutul de proprietar în societatea emitentă;
o dreptul de a solicita emitentului onorarea angajamentelor asumate la emiterea acțiunilor;
o dreptul de a dispune după cum dorește de acțiunile deținute;
o dreptul la vot - adică dreptul de a alege și de a fi ales în consiliul de administrație al societății.
o dreptul la dividend dar și obligația de a participa la pierderi;
o dreptul de control asupra documentelor societății;
o dreptul de informare asupra activității societății;
o dreptul de preemțiune care dă acționarilor existenți prima opțiune de cumpărare a emisiunilor suplimentare de acțiuni proporțional cu numărul de acțiuni deținut. Scopul pentru care s-a constituit acest drept vizează pe de o parte protejarea poziției de control, iar pe de altă parte protejarea acționarilor împotriva diluării valorii deținute din capitalul societății.

Exista o mare varietate de actiuni în functie de drepturile pe care confera posesorului si alte caracteristici insa, cele mai importante si care ne intereseaza în mod deosebit sunt actiunile ordinare si cele preferentiale.

Acestea din urma dau dreptul la un dividend fix, prestabilit, indiferent de marimea profitului care va fi realizat de societate, dar nu dau drept de vot posesorului. Actiunile preferentiale se emit pentru perioade limitate de timp si sunt adresate mai ales investitorilor care nu sunt dispusi sa riste prea mult si prefera un venit stabil, chiar daca acesta este mai mic.

Pe pietele dezvoltate exista mai multe tipuri de actiuni preferentiale :

o actiuni cu o rata fixa si prestabilita a dividendului;
o actiuni ce confera titularului mai multe drepturi de vot;
o actiuni ce dau dreptul posesorilor ca în caz de lichidare sa încaseze partile cuvenite înaintea actionarilor obisnuiti;
o actiuni ce combina drepturile de mai sus.
Indiferent însa daca este vorba de actiuni obisnuite sau preferentiale acestea îmbraca una din cele doua forme:
o actiuni la purtator, care nu poarta nici un nume inscris si se pot transmite fara nici o formalitate;
o actiuni nominative, care au înscris numele posesorului si se pot transfera numai prin transcrierea tranzactiilor într-un registru.

Obligațiunile

Obligațiunile sunt titluri financiare reprezentând creanța deținătorului acesteia asupra emitentului ei, rezultată în urma unui împrumut pentru care acesta din urmă - o companie, agenție publică sau statul - plătește periodic o dobândă, de regulă fixă, urmând să răscumpere obligațiunea peste un anumit termen.

Pentru a prezenta caracteristicile obligațiunii putem face o comparație cu acțiunile. Astfel, dacă avem în vedere poziția investitorului obligațiunea apare ca un titlu de creanță în timp ce acțiunea este un titlu de proprietate. De asemenea, obligațiunea este valabilă numai până la scadență în timp ce acțiunea nu are durată de viață.

Din punct de vedere al fructificării investiției, obligațiunea generează certitudinea fructificării prin faptul că emitentul își asumă obligația de a plăti dobânzile indiferent de rezultatul obținut în timp ce dividendul nu poate fi
încasat dacă rezultatele obținute sunt necorespunzătoare sau dacă se decide de către Adunarea Generală a Acționarilor să nu se distribuie dividende.

Dacă avem în vedere riscul plasamentului, atunci putem spune că riscul asumat de investitorul în obligațiuni este mai mic decât riscul pe care îl implică investiția în acțiuni. În sfârșit, deținătorii de obligațiuni sunt creditori și, ca urmare, trebuie achitați înaintea acționarilor preferențiali sau comuni dacă apare situația de intrare în faliment.

Obligatiunile au câteva elemente caracteristice care unele sunt precizate înca de la emisiune:


o valoarea nominala, reprezinta suma pe care emitentul trebuie sa o ramburseze posesorului obligatiunii;
o volumul total al emisiunii;
o dobânda (cuponul);
o scadenta;
o durata de viata a obligatiunii, adica perioada dintre emitere si scadenta;
o pretul de emisiune, adica valoarea la care se pune în circulatie efectiv obligatiunea; acesta poate fi mai mare decât valoarea nominala (supra pari), egal cu aceasta (ad pari) sau mai mic (sub pari) lucru stabilit în functie de conditiile pietei si de urgenta obtinerii fondurilor;
o modalitatile de rambursare;
o randamentul obligatiunii, indicator calculat în functie de pretul de emisiune si dobânda anuntata.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.