Urmarirea silita mobiliara

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.66

nivel: Facultate

A doua etapă a executării silite mobiliare este vânzarea bunurilor sechestrateîn vederea obținerii unei sume de bani necesare pentru acoperirea creanței creditorului urmăritor, a cheltuielilor de executare și, eventual, a creanțelor unor creditori intervenienți.
Executorul judecătoresc poate proceda la valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitație publică, vânzare directă și[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Urmarirea silita mobiliara

A doua etapă a executării silite mobiliare este vânzarea bunurilor sechestrateîn vederea obținerii unei sume de bani necesare pentru acoperirea creanței creditorului urmăritor, a cheltuielilor de executare și, eventual, a creanțelor unor creditori intervenienți.
Executorul judecătoresc poate proceda la valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitație publică, vânzare directă și prin alte modalități admise de lege.

Dacă valorificarea bunurilor urmează să se facă prin vânzare la licitație publică, executorul judecătoresc, în termen de cle mult o zi de la întocmirea procesului verbal de sechestru sau de la expirarea termenului prevăzut de art. 431 alin. 2 C. proc. civ. a fixa data, ora și locul licitației. Vânzarea la licitație se va face în locul unde se află bunurile sechestrate sau dacă există motive temeinice, în alt loc. Vânzarea nu se va putea face în mai puțin de două săptămâni, nici în mai mult de două luini de la data întocmirii procesului verbal de sechestru sau de la expirarea termenului prevăzut de art. 431 alin. 2 C. proc. civ.

De altfel art. 435 C. proc. civ. permite creditorului și debitorului să se înțeleagă cu privire la scurtarea sau prelungirea termenului vânzării, iar art. 454 autorizează înstanța de judecată să scurteze, chiar și din oficiu termenu vânzării, dacă bunurile urmărite se pot strica sau pot pieri. Nerespectarea celor două termene poate duce la nulitatea vânzării silite, dar numai în condițiile prevăzute de art. 105 alin. 2 C. proc. civ. Numai debitorul poate invoca nulitatea vânzării decurgând din nerespectarea termenului de 2 săptămâni, stabilit de lege în favoarea sa, dacă dovedește că i s-a creat un poate fi înlaăturat decât prin anularea actelor de executare ce a urmat încheierii de fixare a termenului vânzării, chiar și în această situație sechestrul aplicat rămâne în ființă.

Locul vânzării se fixează, după caz, înaintea judecătoriei, la locul unde se află bunurile sechestrate sau în locurile obișnuite pentru vânzări publice. Debitorul trebuie să fie înștiițat despre ziua vânzării. Cu cel puțin trei zile înainte de vânzare se face publicitate, prin anunțuri la ușa instanței de executare, la sediul primăriei, la locul unde vânzarea va avea loc, șoi în alte părți unde se obișnuiește astfel de afișare.

În ziua și la ora fixată se face vânzarea prin licitație. Bunurile se adjucă persoanei care, după a treia strigare, a oferit prețul cel mai mare. Îndată ce din validarea bunurilor vândute se vor acopericreanțele urmărite și cheltuielile de executare licitația se va termina, iar debitorul va primi înapoi lucrurile rămase și prososul prețului. Suma realizată la licitație va fi depusă de organu de executare la C.E.C.

3. Distribuirea prețului
Faza a treia urmăririi silite mobiliare o constituie distribuirea prețului realizat din vânzare.
În situația unde există un singur creditor, acesta acesta va primi cheltuielile de urmărire și suma corespunzătoare creanței, distribuirea după acoperirea cheltuielor de urmărire se face potrivit ordinii de preferință din dreptul comun. Când suma realizată din vânzare nu acoperă toate creanțele și acestea sunt de același rang, fiecare creditor va primii o sumâ proporționalăcu creanța sa, respectându-se astfel principiul egalității între creditori. Creditorul urmăritor se bucură doar de cheltuielilede urmărire. Eventualele contestații referitoare la rangul privilegiuluiinvocat sau la cuantumul sumei solicitate de fiecare creditor, vor fi rezolvate de către instanța de executare.

În cadrul acestei proceduri de executare silită, prezintă interes privilegiile generale asupra bunurilor mobile, precum și privilegiile speciale asupra anumitor bunuri mobile cu mențiunea că acestea din urmă poartă numai asupra bunurilor vizate expres de lege.
Codul civil stabilește o anumită ordine de preferință în caz de concurs asupra privilegiilor mobilelor. Cu prioritate, se vor ssatisface cheltuielile de executare. În situația unui concurs între creanțe care se bucură de privilegii generale asupra mobilelor, ordinea de preferință este cea care rezultă din anumerarea făcută de art. 1729 C. civ. Concursul între privilegiile generale și cele speciale se rezolvă astfel: mai întâi se satisface privilegiul cheltuielor de înmormântare, apoi privilegiile speciale, iar apoi privilegiile prevăzute de art. 1729, art. 3-5 C. civ.

Dacă vin în concurs mai multe privilegii speciale mobiliare, soluțiile oferite de C. civ. sunt următoarele: cheltuielile făcute pentru conservarea lucrului trec înaintea privilegiilor anterioare; privilegiile creditorului gajist, hotelierului, cămătarului primează în fața privilegiului vânzătorului neplătit al bunului mobil cu excepția cazului în care ei au știut, când au primit bunul respectiv că prețul nu era încă plătit; privilegiile locatarului și proprietarului terenului arendat premerg privilegiuluivânzătorului neplătit, afară de cazul în care vânzătorul, la transportarea bunurilorîn locurile închiriate, a făcut cunoscut proprietaruluică prețul încă nu i s-a plătit; privilegiul sumelor datorate pentru semințesau pentru cheltuielile recoltei de peste un an, ori penttru instrumentele de exploatare trec înaintea privilegiului proprietarului terenului arendat.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.