Urmarirea si judecarea unor infractiuni flagrante

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.49

nivel: Facultate

În legislația procesual penală română primele dispoziții cu privire la infracțiunile flagrante apar în Codul penal din 1864 care doar definea această infracțiune în art. 40. În baza acestei definiții Legea Micului Parchet nr. 13 din 1913 introduce o procedură specială pentru infracțiunile flagrante săvârșite în reședințe de județ, gări, porturi și bâlciuri.

În Codul din 1936, deș[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Urmarirea si judecarea unor infractiuni flagrante

În legislația procesual penală română primele dispoziții cu privire la infracțiunile flagrante apar în Codul penal din 1864 care doar definea această infracțiune în art. 40. În baza acestei definiții Legea Micului Parchet nr. 13 din 1913 introduce o procedură specială pentru infracțiunile flagrante săvârșite în reședințe de județ, gări, porturi și bâlciuri.

În Codul din 1936, deși procedura nu era consacrată într-un capitol separat, existau dispoziții speciale cu privire la infracțiunile flagrante (art. 218, 226, 338-340) în cadrul reglementării comune. Din anul 1957, prin Decretul nr. 324, s-a introdus în Codul de procedură penală „Procedura urgentă de urmărire sau judecată pentru anumite pricini” care avea, în principal, dispoziții privind urmărirea și judecarea infracțiunilor flagrante.

Actualul Cod reglementează în mod individual procedura specială privind infracțiunile flagrante în Titlul IV „Proceduri speciale”, Capitolul I, art. 465-479.

SECȚIUNEA A II-A
CAZURILE ȘI CONDIȚIILE INFRACȚIUNII FLAGRANTE

§1. Cazurile de aplicare integrală a procedurii speciale privind infracțiunile flagrante

Procedura specială privind infracțiunile flagrante se aplică integral doar dacă sunt îndeplinite și condițiile art. 466 C. proc. pen. Acestea sunt condiții privind pedeapsa și locul infracțiunii.

a) Condiții privind pedeapsa. Procedura specială se aplică numai la infracțiunile pedepsite pentru forma tip cu închisoarea mai mare de 1 an (deci cel puțin 1 an și 1 zi) și cel mult 12 ani inclusiv, precum și la formele agravate sau calificate ale acestor infracțiuni, chiar dacă aceste forme depășesc maximul pedepsei pentru forma tip.

Așadar criteriul după care pot fi determinate cu exactitate infracțiunile ce pot fi instrumentate după procedura de urgență este cel al pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea tip, adică pentru forma simplă a infracțiunii. Infracțiunea sau pedeapsa pot fi prevăzute în Codul penal sau în orice altă lege specială penală ori cu dispoziții penale speciale. Din aceste considerente, dacă pedeapsa pentru infracțiunea tip, este mai mare de 12 ani dar e săvârșită în faza tentativei, care presupune jumătate din maximul special al pedepsei pentru forma tip putând ajunge astfel la o pedeapsă mai mică de 12 ani, procedura va fi tot una obișnuită iar nu una specială.

La stabilirea acestor limite s-a avut în vedere că aplicarea procedurii urgente nu se justifică în cazul unor infracțiuni de minimă importanță, sancționate cu amendă sau închisoare de până la 1 an. Pe de altă parte procedura specială nu se justifică nici pentru infracțiuni de o gravitate prea mare întrucât pentru acestea trebuie să existe garanțiile procedurii obișnuite, evitând erorile judiciare care pot apărea datorită ritmului accelerat al procedurii speciale.

S-a mai susținut că, în cele mai multe cazuri, infracțiunile pedepsite cu închisoare mai mare de limita maximă stabilită de lege, au conexiuni cu alte infracțiuni, ceea ce impune o desfășurare obișnuită a procesului penal, pentru buna soluționare a cauzei.

b) Condiții privind locul săvârșirii infracțiunii. Infracțiunea trebuie să fie comisă doar în anumite locuri, și anume: în municipii și orașe, inclusiv localitățile arondate acestora , în mijloacele de transport în comun, precum și în bâlciuri, târguri, porturi, aeroporturi sau gări chiar dacă nu aparțin unităților teritoriale arătate mai sus, precum și în orice loc aglomerat. Prin loc aglomerat se înțelege orice loc care prin natura sau destinația lui este permanent, sporadic sau întămplător, expus aglomerării de persoane, cum ar fi întruniri sau manifestări comemorative, religioase, sportive, artistice etc.

Prin înscrierea acestei condiții legiuitorul a avut în vedere faptul că locul comiterii infracțiunii presupune prezența organelor de poliție în imediata apropiere și, deci, posibilitatea constatării imediate a faptei. Totodată se realizează satisfacerea rapidă a dorinței de înfăptuire a justiției a colectivităților aflate în locuri aglomerate. De asemenea în aceste locuri se săvărșesc mai repede și mai ușor infracțiuni. Din modul de reglementare a legii rezultă că nu se poate aplica procedura de urgență atunci când infracțiunea s-a produs în alt loc decât cel menționat de aceasta, chiar dacă ar fi îndeplinită condiția privind pedeapsa.

c) La aceste două condiții se adaugă, în mod evident, condiția privind natura flagrantă a infracțiunii supuse urmăririi și judecării. Este o condiție evidentă întrucât procedura specială analizată vizează tocmai infracțiunile flagrante, iar nu altele.

§2. Cazurile de aplicare parțială a procedurii speciale privind infracțiunile flagrante

Nu orice infracțiune flagrantă va fi guvernată de procedura specială urgentă. Infracțiunile flagrante care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 465 C. proc. pen., dar nu îndeplinesc cumulativ și condițiile prevăzute de art. 466 C. proc. pen. se vor judeca după procedura comună, la care se adaugă unele dispoziții derogatorii prevăzute în ambele părți ale C. proc. pen.:

? posibilitatea efectuării perchezițiilor domiciliare fără autorizația procurorului [art. 101 alin. (3)];

? nu este necesar consimțământul conducerii unităților din cele la care se referă art. 145 C. pen., și nici autorizația procurorului pentru efectuarea oricărui act de urmărire penală în incinta acelor unități (art. 204 C. proc. pen.);

? ridicarea de obiecte și înscrisuri, precum și percheziția domiciliară se pot face la orice oră, nu doar între orele 6:00-20:00 (art. 103);

? posibilitatea adoptării unor măsuri preventive conform art. 148 C. proc. pen. indiferent, însă, de limitele de pedeapsă prevăzute de lege (art. 143);

? obligația organului de urmărire penală, în cazul infracțiunilor în care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate (prevăzute de art. 279 C. proc. pen.), de a constata săvârșirea infracțiunii flagrante, chiar în lipsa plângerii prealabile. Ulterior, organul judiciar cheamă persoana vătămată și, dacă aceasta declară că face plângere prealabilă, continuă urmărirea penală sau trimite cauza la organul competent. Procedura de urgență operează doar dacă persoana vătămată depune plângerea în termen de 24 de ore de la săvărșirea infracțiunii. În caz contrar se va aplica procedura de drept comun (art. 280 și 479);

? dreptul oricărei persoane de a-l prinde pe făptuitor și de a-l conduce în fața autorității [art. 465 alin. (3) C. proc. pen.].
În literatura de specialitate s-a arătat că și pentru infracțiunile flagrante care nu îndeplinesc condițiile art. 466 C. proc. pen. se va produce de regulă o accelerare a procedurii de urmărire și judecată, determinată de faptul că strângerea probelor privitoare la fapta săvârșită și la făptuitor se va efectua chiar în momentul comiterii infracțiunii.

§3. Cazuri excluse de la procedura specială

Art. 479 C. proc. pen. prevede două cazuri în care infracțiunea, deși flagrantă și întrunind toate condițiile art. 466, este exclusă de la aplicarea procedurii speciale de urgență: infracțiunile săvârșite de minori și infracțiunile pentru care este necesară plângerea prealabilă a persoanei vătămate. În aceste situații aplicarea procedurii urgente ar împieta asupra atingerii scopului procesului penal.

a) Infracțiunile săvârșite de minori. Minorii, datorită situației lor deosebite privind dezvoltarea psihică, sunt ocrotiți de procedura penală printr-o procedură specială aplicabilă numai lor, reglementată de art. 480-493 C. proc. pen. Rațiunile care stau la baza acestei excepții sunt legate de perioada de dezvoltare psihică a minorului, formarea și dezvoltarea discernământului, a unor trăsături ale personalității sale, acumularea cunoștințelor despre viață, inclusiv cele privitoare la normele de conduită socială, și nu în ultimul rând de grija pentru reeducarea acestora.

b) Cazul plângerii prealabile. Este cazul infracțiunilor reglementate de art. 279 C. proc. pen. pentru a căror urmărire penală și judecare este necesară plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Despre aceste infracțiuni, însă, s-a vorbit deja la subsecțiunea precedentă.
Ar mai fi de adăugat doar că literatura de specialitate a dezbătut pe larg acest subiect. Odată cu modificările Codului de procedură penală aduse prin Legea nr. 356/2006 și OUG nr. 60/2006 lucrurile s-au simplificat mult, așa cum au fost prezentate în subsecțiunea anterioară.

§4. Alte aspecte privind procedura specială de urgență

4.1. Infracțiunile concurente, indivizibile sau conexe. Uneori datorită legăturilor ce pot exista între anumite infracțiuni, procedura urgentă poate intra în concurs cu procedura obișnuită, legiuitorul reglementând și aceste situații.

a) Infracțiunile concurente. Potrivit art. 478 alin (1) C. proc. pen., în caz de concurs de infracțiuni, când procedura specială se aplică numai unora dintre infracțiunile concurente, se procedează la disjungerea lor, urmărirea și judecarea infracțiunilor făcându-se separat. Atunci când disjungerea nu este posibilă se acordă prioritate procedurii de drept comun.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.