Umanismul

5x puncte

categorie: Romana

nota: 8.93

nivel: Liceu

Este viziunea antropocentrică, prin care omul este consacrat în condiția de valoare supremă pentru om, iar scopul său este desăvârșirea spirituală și realizarea fericirii în viața practică. Interesul pentru om ca individ se leagă de apariția noilor forțe economice și sociale, burghezia, care impune treptat o viziune laică și pragmatică despre om. Ea are interes pentru cunoașterea naturii, pentru c[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Umanismul

Este viziunea antropocentrică, prin care omul este consacrat în condiția de valoare supremă pentru om, iar scopul său este desăvârșirea spirituală și realizarea fericirii în viața practică. Interesul pentru om ca individ se leagă de apariția noilor forțe economice și sociale, burghezia, care impune treptat o viziune laică și pragmatică despre om. Ea are interes pentru cunoașterea naturii, pentru cunoștințe verificate și aplicabile practic, care să schimbe realitățile și modul de viață al oamenilor.

Are loc o schimbare a mentalităților și concepției asupra lumii, cu accent pe viața practică, pe munca productivă, pe competență și acțiune. În țările germanice, această nouă concepție va intra în conflict cu rigorile și dogmele catolice, fapt care va declanșa Reforma lui Luther și afirmarea unui nou ethos religios și a unor conduite economice, pe care Max Weber le va interpreta ca suporturi ale spiritului capitalist.

Această nouă viziune asupra omului este exprimată și în filozofie și în științele naturii de Fr. Bacon, Copernic, Giordanoi Bruno, Galileo Galilei, Kepler. Ei pregătesc o nouă viziune științifică asupra lumii, impun treptat o altă paradigmă globală, cea a raționalismului clasic. În sfera gândiri umaniste se afirmă Pico Dela Mirandola, Tomaso Campanela , Thomas Morus, Montaoigne, Erasmus, iar în arta plastică are loc efectiv o revoluție estetică prin inovațiile introduse de Durer, Michelangelo, Rafael, Leonardo Da Vinci, etc. Trecerea spre epoca modernă este făcută de Dante, Petrarca, Rabelais, Boccacio, Calderon Dela Barca, Shakespeare, Cervantes.

Spiritul Renașterii apusene se extinde treptat în toată Europa, inclusiv în spațiul românesc. Umanismul redescoperă cultura antică, natura și bucuriile vieții, omul și viața practică, rațiunea și libertatea de cugetare.

PARTICULARITĂȚI ALE UMANISMULUI ROMÂNESC

Mișcarea umanistă are la noi anumite particularități, întrucât contextul cultural și condițiile sociale erau diferite față de cele din țările apusene. În primul rând e de remarcat faptul că umanismul se afirmă în spațiul românesc cu o relativă întârziere (punctul de apogeu îl reprezintă secolul al XVII-lea), deși fluxul unor influențe occidentale poate fi detectat încă din vremea lui Ștefan cel Mare (preluarea unor elemente arhitecturale, în simbioză cu cele bizantine și autohtone, modificări în iconografie, vestimentație, decorații, etc.).

În al doilea rând, ideile umaniste au pătruns în mediul românesc odată cu intensificarea contactelor comerciale, politice și culturale cu țările occidentale, contacte ce au fost mijlocite fie individual (este cazul lui Petru Cercel sau Milescu-Spătarul), fie de un interes politic major al domnitorilor români (interesați în formarea unei coaliții antiotomane, cu participarea puterilor occidentale). Pe lângă contactele strânse cu mediul cultural polonez, dominat de spiritul catolic (Grigore Ureche și Miron Costin), mișcarea umanistă este favorizată de expansiunea estică a curentelor protestante. Totodată, reprezentanții umanismului românesc fac parte din pătura nobilimii, a boierilor și a clerului, la care se adaugă cărturari de larg orizont (Udriște Năsturel), dar baza orășenească a mișcării era limitată. Trăsătura fundamentală a umanismului românesc constă în redescoperirea rădăcinilor noastre istorice și în afirmarea originii latine a limbii și a poporului român.

Umaniștii au procedat la laicizarea gândirii și au dezvoltat o distincție între cunoașterea dobândită prin cercetarea faptelor cu ajutorul rațiunii și convingerile izvorâte din credință. Umaniștii au deschis noi orizonturi culturale, s-au opus autorității absolute a bisericii și au fisurat astfel blocul dogmelor religioase, au promovat imagini diferite față de cele ale bisericii asupra omului și a istoriei, sau au propus imagini raționale despre lume alături de cele religioase.

Reprezentanții umanismului românesc trebuie apreciați pentru prețuirea pe care-au acordat-o omului și a creațiilor sale, elogiul adus cunoașterii, culturii, educației, învățăturii, interesul pentru viața morală și practică, pentru cunoașterea și interpretarea rațională a naturii și a istoriei, pentru problemele sociale, istorice, politice, pentru faptul că sunt primii care afirmă răspicat originea latină a poporului român și a limbii sale.

Umanismul se manifestă în Țările Române prin activitatea cronicarilor și a cărturarilor care introduc tiparul, fac traduceri din textele religioase și înlocuiesc limba slavonă cu cea românească în biserică și în instituțiile politice. Ei întemeiază istoriografia națională și racordează spațiul românesc la mișcările spirituale din lumea occidentală. O importanță deosebită în această direcție a avut-o contactul mediilor românești, în decursul secolului al XVI-lea, cu agenții Reformei (lutherani și calvini) agenți care au stimulat traducerile și tipăriturile în limba națională, precum și organizarea învățământului în limba română.

Marii cronicari

Umanismul romanesc a receptat trasaturile generale ale umanismului european, valorile culturale ale antichitatii greco-latine, concretizandu-le intr-un continut specific:demonstrarea origini romane a poporului si a limbii romane;unitatea de neam,continuitatea elementului roman in Dacia,stradania consecventa de a oferii modele de voievozi cu dragoste de tara,aparatori ai libertatii si independentei:Stefan cel Mare,Vasile Lupu,Dimitrie Cantemir, acesta din urma fiind cel mai important umanist roman.
Cele mai valoroase scrieri istoriografice sunt:Grigore Ureche:Letopisetul Tarii Moldovei(1359-1594);in centrul cronici se afla persoalitatea lui Stefan cel Mare,un model eroic exemplar.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Romana

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.