Turbo Pascal

2x puncte

categorie: Informatica

nota: 9.93

nivel: Liceu

Introducere în Turbo Pascal

Limbajul Pascal a fost elaborat în 1972 de către Nicklaus Wirth de la Universitatea din Zurich în scopul unei mai bune învățări a programării. Deși la început el a fost cunoscut doar de mediul universitar, apoi el a cunoscut un succes imens.

Etichetele

Sînt specificate sub formă de numere întegi di[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Turbo Pascal

Introducere în Turbo Pascal

Limbajul Pascal a fost elaborat în 1972 de către Nicklaus Wirth de la Universitatea din Zurich în scopul unei mai bune învățări a programării. Deși la început el a fost cunoscut doar de mediul universitar, apoi el a cunoscut un succes imens.

Etichetele

Sînt specificate sub formă de numere întegi din domeniul 0…9999 sau de identificatori. Etichetele sînt utilizate la instrucțiunile de salt necondiționat goto. Dacă o instrucțiune este precedată de o etichetă, este permisă folosirea ei prin instrucțiunea goto. O etichetă marchează numai o linie. Eticheta este separată de instrucțiunea corespunzătoare prin caracterul două puncte (:). Toate etichetele utilizate trebuie declarate în secțiunea label.
Exemplu de etichetă :

Label 1234;
{…}
begin
{…}
1234: y:=sin(x)+1.0;
{…}
goto 1234;
{…}
end.

Constantele, numerele

Constantele, desemnează valori întregi sau reale. În mod obișnuit se folosește notația zecimală, dar este permisă și folosirea notației hexazecimale, în cazul numerelor întregi. O constantă hexazecimală, folosește semnul dolarului ($) ca prefix.

Numerele reale se scriu sub forma :

partea_întreagă.partea_zecimală
adică în locul virgulei zecimale, se folosește punctul zecimal. Opțional se poate adăuga și un exponent, la care litera E sau e este urmată de un exponent cu sau fără semn. Dacă exponentul este prezent, numărul este înmulțit cu 10 la puterea exponentului. Numerele hexa trebuie să fie cuprinse între $00000000 și $FFFFFFFF , iar numerele întregi trebuie să fie cuprinse între –2,147,483,648 și 2,147,483,647.

Operatorii

Limbajul Turbo Pascal 7.0 are nouă tipuri de operatori :

1) asignare, 4) relaționali 7) mulțime
2) aritmetici, 5) logici 8) asamblare
3) lucru cu biți 6) adresare 9) șir

Unii operatori sînt binari, solicitînd doi operanzi, restul sînt unari, solicitînd un operator.

Precedența (prioritățile) operatorilor

În expresii complexe, regulile de precedență (prioritate), clarifică ordinea în care se vor executa operațiile. Tabelul următor prezintă prioritățile :
Operator Prioritate
@ not 1
* / div mod and shl shr 2
+ - or xor 3
= <> < > <= >= in 4
Operatorii care au aceiași prioritate sînt executați în mod normal de la stînga la dreapta. Expresiile cu paranteze sînt evaluate mai întîi, independent de operatorii precedenți sau de succesori.

1) Operatorul de asignare

Una din cele mai frecvente operații în cadrul programelor este asignarea, adică operația de atribuire a unei valori, unei variabile. Simbolul de asignare este format din caracterul două puncte (:) urmat de caracterul egal (=).
Exemplu : A:=3;

2) Operatorii aritmetici

* Multiplicare, înmulțire
Div Împărțire întreagă
/ Împărțire cu rest
Mod Modul
+ Adunare
- Scădere

3) Operatori pentru biți

SHL (shift left)
Shr (shift right)
And
Or
Xor
Not

4) Operatori relaționali

Operatorii relaționali permit compararea a două valori și returnează rezultatul boolean , TRUE sau FALSE.

> mai mare
>= mai mare sau egal cu
< mai mic
<= mai mic sau egal cu
= egal
<> diferit
in apartenența

5) Operatorii logici

Limbajul Turbo Pascal are patru operatori logici :
and
xor
or
not
care sînt similari, dar nu identici cu operatorii pentru biți.

6) Operatorii de adresare

Limbajul Turbo Pascal folosește doi operatori de adresare :
- adresa lui @, care returnează adresa unei variabile
- (^) – operatorul de indirectare
7) Operatorii pentru mulțimi

+ reuniunea
- diferența
* intersecția

8) Operatorii limbaj de asamblare

& redefinire identificator
(…) subexpresie
[…] referință memorie
HIGH întoarce octetul cel mai semnificativ
LOW întoarce octetul cel mai puțin semnificativ
+ plus unar
- minus unar
: redefinire segment
OFFSET întoarce partea offset
SEG întoarce partea segmentului
TYPE întoarce tipul, în octeți
PTR
* multiplicare
/ diviziune
MOD modul
SHL shift logic stîng
SHR shift logic drept
+ adunare binară
- scădere binară
NOT negare
AND intersecție
OR reuniune
XOR reuniune exclusivă

9) Operatorul pentru șiruri

Singurul operator pentru șiruri, este operatorul plus (+), care permite concatenarea (alipirea) a două șiruri.

Separarea instrucțiunilor

Este realizată prin caracterul punct și virgulă (;). Acest caracter este destinat separării și nu terminării unei instrucțiuni. Prezența lui nu este obligatorie după fiecare instrucțiune iar în fața instrucțiunii End, poate să și lipsească, iar în fața cuvîntului cheie Else, acest caracter este interzis.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Informatica

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.