Tratatul de la maastricht

5x puncte

categorie: Economie

nota: 9.71

nivel: Liceu

     Edificiul construit de tratatul de la Roma si completat de Actul Unic European a angajat comunitatea catre o politica economica si monetara foarte ambitioasa ce si-a propus ca scop final moneda unica. Datorita derularii rapide a evenimentelor între tarile Uniunii Europene, SME a trebuit sa efectueze o serie de modificari care sa faciliteze, libera circulatie a capital[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Tratatul de la maastricht

     Edificiul construit de tratatul de la Roma si completat de Actul Unic European a angajat comunitatea catre o politica economica si monetara foarte ambitioasa ce si-a propus ca scop final moneda unica. Datorita derularii rapide a evenimentelor între tarile Uniunii Europene, SME a trebuit sa efectueze o serie de modificari care sa faciliteze, libera circulatie a capitalurilor în spatiul comunitar.

     În 1989 a fost prezentat un raport privind crearea UME de catre Presedinte si în decembrie 1991 la Maastricht a fost finalizat. Uniunea este fondata pe comunitatea Europeana si întregita de noi forme de cooperare.

     Astfel, la 1 noiembrie 1993 a intrat în vigoare Tratatul asupra UE, dupa ce a fost ratificat de catre cele 12 state membre ale UE în 1992.

     Tratatul aduce modificari si completari celor trei tratate încheiate anterior (CECO-1951, CEE-1957 si Euratom-1957) pe linia reformei începuta de Actul Unic European. Odata cu punerea în aplicare a acestui tratat, comunitatile Europene se vor numi UE si CEE se va numi Comunitatea Europeana.

     Actul Unic European a intrat în vigoare la 1 iulie 1987; el a stabilit data realizarii definitive a Pietei Unice la 31 decembrie 1992, prevazând libera circulatie a bunurilor, serviciilor,capitalului si persoanelor pe tot cuprinsul comunitatii.

     Înainte, majoritatea hotarârilor erau supuse deciziilor unanime al Consiliului, procesul era foarte lent si astfel Actul Unic european a prevazut ca toate hotarârile necesare realizarii Pietei unice, sa fie luate cu vot majoritar.

     Un principiu de baza al Actului este acela al "subsidiaritatii". Acesta înseamna ca nici o hotarâre care trebuie luata la nivel inferior sa nu fie luata la nivelul guvernului european.

     Legile si regulamentele care asigura egalitate de tratament se refera la un numar mare de domenii, începând cu legea asupra companiilor, a libertatii de stabilire - permitând oamenilor de afaceri sa creeze întreprinderi proprii în statele membre - si a armonizarii standardelor tehnice si sfârsind cu taxele, legislatia în domeniul transportului si recunoasterea reciproca a diplomelor.

     Standardele de prelucrare si calitatea produselor au trebuit sa fie armonizate , iar pietele de capital au fost liberalizate.

     La 1 ianuarie 1993 comunitatea celor 346 de milioane de persoane a devenit cea mai mare piata unificata din lume. Firmele europene vor beneficia de productia pe scara larga, de care se bucura pâna acum doar Japonia si Statele Unite. Pretul de cost va fi mai scazut pentru firmele capabile sa vânda pe o imensa piata interna, iar aceasta va face ca si pretul la export sa fie mai scazut.

     Astfel prin Tratatul de la Maastricht, liderii celor 12 tari europene au reusit sa treaca peste divergentele care îi separa de Japonia si SUA. Prin acest tratat se instituie UEM pâna la sfârsitul anului 1999 când se va putea vorbi fara echivoc de "Statele Unite ale Europei", bloc integrationist cu o putere politica si probabil militara ce ar putea rivaliza cu SUA.

     Elementele de noutate pe care le aduce Tratatul de la Maastricht sunt: în primul rând ideea de uniune politica vest-europeana, iar în al doilea rând introducerea unei monede comune europene cel mai târziu în 1999; la care se adauga drepturile civice europene , competentele noi ale Comunitatii Europene, intensificare protectiei comunitare a consumatorilor, etc.

     Potrivit acestui document UE îsi propune urmatoarele obiective:

     - sa promoveze un progres economic si social echilibrat si durabil, prin crearea unui spatiu fara frontiere interioare, prin accentuarea coeziunii economice si sociale si prin crearea unei uniuni economice si monetare care sa dispuna în perspectiva de o moneda unica.

      - sa-si afirme identitatea pe plan international, în special prin promovarea unei politici externe si de securitate comuna, inclusiv definirea în perspectiva a unei politici de aparare comuna care ar putea sa conduca la un moment dat la o aparare comuna.

      - sa întareasca protectia drepturilor si intereselor resortisantilor statelor membre, prin instituirea unei cetatenii a Uniunii,

     - sa dezvolte o cooperare restrânsa în domeniul justitiei si afacerilor interne;

     - sa mentina acquis-ul comunitar si sa-l dezvolte în scopul de a examina în ce masura politicile si formele de cooperare instaurate prin tratat vor trebui sa fie revizuite în vederea asigurarii eficacitatii mecanismelor institutiilor comunitare.

     Evolutia pozitiva a actiunilor Comunitatii are efect coordonarea politicilor economice ale statelor membre pe piata interna, definirea de obiective comune, respectarea principiului unei economii de piata deschise, în care concurenta este libera. De asemenea, actiunile statelor membre si ale comunitatii implica respectarea urmatoarelor principii: preturi stabile, finante publice si conditii monetare sanatoase si o balanta de plati stabila.

     Politicile Tratatului de la Maastricht prevad ca statele membre sa considere politicile lor economice comune , si sa le coordoneze în cadrul Consiliului; de asemenea ca la propunerea Comisiei, Consiliul sa adopte cu majoritate calificata de voturi, proiectul marilor orientari ale politicilor economice ale statelor membre si ale comunitatii, si sa prezinte un raport despre aceasta Consiliului European.

     Tratatul prevede si obligatia ca statele membre sa evite deficitele publice excesive. Europa unita nu va fi un stat centralizat cu structuri rigide. Diversitatea regiunilor tarilor va fi mentinuta.

     Un alt principiu al Uniunii este principiul subsidiaritatii, prin care "comunitatea actioneaza în limitele competentelor care îi sunt conferite si de obiectivele care îi sunt atribuite prin prezentul tratat. În domeniile care nu tin de competenta exclusiva, Comunitatea nu intervine, conform principiului subsidiaritatii, decât daca obiectivele actiunii avizate nu pot sa fie realizate de o maniera satisfacatoare pentru statele membre si pot deci, având în vedere dimensiunile sau efectele actiunii avizate, s[ fie mai bine realizate la nivel comunitar. Actiunea comunitatii nu va depasi ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivele prezentului tratat".

     Alte principii ale UE sunt: codecizia si solidaritatea. Tratatul de la Maastricht asupra UE are doua parti: prima parte se refera la UEM, iar cea de-a doua la Uniunea Politica.

     Uniunea Economica si Monetara (UEM).

     Uniunea Economica: liniile generale ale politicii economice ale statelor membre si ale Comunitatii sunt adoptate de catre consiliul de ministri, care, în acelasi timp, supravegheaza evolutia economiei în fiecare stat membru si în Comunitate.

     Daca aceasta politica nu corespunde directivelor sau risca sa puna în pericol functionarea însasi a uniunii economice si monetare, consiliul ia masuri în consecinta. Statele membre vor încerca sa evite deficitele guvernamentale excesive.

     Uniunea monetara: de la începutul fazei finale a UEM (cel mai târziu la 1 ianuarie 1999), Uniunea va avea o singura politica monetara. Va exista de asemenea un singur etalon monetar - ECU (EURO) si o noua institutie, Banca Centrala Europeana care va forma, împreuna cu bancile centrale ale statelor membre, Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC).

     Prin Tratat se stabilesc masurile ce urmeaza a fi luate pentru realizarea UEM, esalonata pe trei etape distincte.

     În prima etapa, care a început în iulie 1990 prin liberalizarea miscarii capitalurilor între statele membre ale comunitatii Europene si care a expirat în decembrie 1993 prin realizarea convergentei economice a statelor; fiecare stat stabileste, în caz de necesitate programe pluri anuale menite sa asigure convergenta durabila, indispensabila realizarii UEM, în special în ceea ce priveste stabilitatea preturilor si starea sanatoasa a finantelor publice.

     Deci, aceasta etapa vizeaza crearea Uniunii Monetare, obiectivul stabilit fiind cresterea performantelor economice, întarirea coordonarii politicilor economice si monetare în cadrul institutional existent si renuntarea în totalitate de catre tarile SME la controlul asupra capitalurilor.

     A doua etapa a început la 1 ianuarie 1994 si s-a încheiat la finele anului 1996. Este considerata faza de tranzitie catre etapa finala si vizeaza realizarea Uniunii Monetare. Dificultatea acestei tranzactii reiese din organizarea transferului puterii de decizie a autoritatilor nationale în mâna unei institutii europene.

     În cadrul acestei etape statele membre sunt chemate sa actioneze pentru evitarea înregistrarii de deficite publice excesive si sa realizeze independenta fata de bancile lor centrale. În 1990, se creeaza Banca Centrala Europeana (EUROFED); aceasta este precedata de crearea Institutului Monetar European (IME), care este embrionul viitoarei Banci Centrale Europene (BCE), si care a început sa functioneze de al 1 ianuarie 1994, având sediul la Frankfurt.

     Atributiile Institutului Monetar European sunt:

     - sa întareasca coordonarea politicilor monetare ale statelor membre în vederea asigurarii stabilitatii preturilor;

     - sa întareasca cooperarea între bancile centrale nationale,

     - sa supervizeze functionarea SME;

     - sa organizeze consultari cu privire la problemele aflate în competenta bancilor centrale nationale si care afecteaza stabilitatea institutiilor si pietelor financiare;

     - sa faciliteze utilizarea ECU si sa supravegheze dezvoltarea sa.

     Referitor la miscarile de capitaluri între statele membre si tarile terte, Tratatul prevede, prin derogarea de al principiul totalei liberalizari a circulatiei capitalurilor între statele membre si tarile terte, ca statele membre care beneficiaza la 31 decembrie 1993, de o derogare în virtutea dreptului comunitar în vigoare vor fi autorizate sa mentina, pâna cel târziu 31 decembrie 1995, restrictiile privind circulatia capitalurilor autorizate prin derogarile existente la aceasta data.

     O tara se poate alatura Uniunii daca îndeplineste urmatoarele criterii de convergenta:

     - rata inflatiei sa nu fie mai mare de 1,5% fata de media celor mai mici rate ale inflatiei în primele trei tari, cele mai performante din acest punct de vedere (adica sa fie sub 3%).

     - rata dobânzii, pe termen lung sa nu depaseasca cu mai mult de 2% media acesteia în trei tari cu cele mai mici rate de dobânda (adica sa fie sub 8,5%).

     - sa nu fi procedat la o devalorizare a monedei proprii pe parcursul a doi ani ce preced intrarea în Uniune.

     - deficitul bugetar sa nu reprezinte mai mult de 3% din PIB.

     - datoria publica sa nu depaseasca 60% din PIB.

     - valuta nationala sa faca parte din ERM de minim 2 ani.

     Daca majoritate tarilor SME ar fi îndeplinit aceste conditii, cea de-a a treia ar fi început de la 1 ianuarie 1997, dar pâna la data preconizata nici una din tarile UE nu îndeplineau simultan cele 5 criterii de convergenta si astfel, trecerea la cea de-a treia etapa a început la 1 ianuarie 1999.

     Au fost incluse urmatoarele 12 state: Austria, Irlanda, Olanda, Finlanda, Belgia, Luxemburg, Spania, Portugalia, Germania, Italia, Franta, Turcia.

     În raportul publicat de IME si Comisia Europeana în martie 1998 se facea referire la faptul ca 14 tari din 15 au înregistrat o rata a inflatiei sub 2% pe o perioada de un an (pâna la 1 ianuarie 1998). Aceleasi 14 tari au respectat criteriul stabilitatii preturilor, criteriul ratelor dobânzii pe termen lung.

     Monedele a 10 state membre au participat pe o perioada mai lunga de 7 ani la mecanismele de schimb europene. 12 tari din 15 au participat la mecanismul de schimb european, iar cursul monedelor acestora s-au situat aproape la nivelul central stabilit.

     14 tari din 15 au înregistrat un deficit bugetar mai mic sau egal cu 3% di PIB în 1997.

     În majoritatea statelor membre raportul datoriei publice în PIB s-a situat sub 60% din PIB. Este interesant de vazut cum se prezinta situatia economiilor mondiale în aceasta perioada importanta a lansarii EURO. Datele luate în consideratie au fost publicate în Raportul Semestrial al OECD din noiembrie 1998, urmata de o relaxare în 2000.

     Ca o concluzie generala, perspectivele zonei OECD se caracterizeaza printr-o relansare a cresterii în 1999, urmata de o relaxare în 2000. PIB a crescut în 1998 cu numai 2,2% în 29 de tari considerate cele mai dezvoltate. Cresterea globala va fi mai mica cu 1,7% în 1999, pentru a reveni al un nivel superior cu 2,3% în 2000.

     SUA se afla într-o situatie foarte diferita si paradoxala înregistrând o crestere în 1998 de 3,5% în loc de 2,7% cît se estima la începutul acestui an. Însa previziunile pentru 1999 aratau un nivel de crestere sensibila datorita dezvoltarii cererii interne, consumului intern. Dupa o crestere în 1998 a PIB de 2,9% se estimeaza o crestere de numai 2,5% în 1999 pentru a atinge apoi un nivel superior de circa 2,7% în 2000.

     A treia etapa a fost prevazuta sa înceapa la 1 ianuarie 1997 dar s-a amânat pentru 1 ianuarie 1999 si se încheie în anul 1999. În aceasta etapa intra în functiune sistemul european al bancilor Centrale (SEBC) format din banca Centrala Europeana (BCE) si bancile centrale nationale (BCN) ale statelor membre, si sa fie adoptata o moneda unica ECU, apoi EURO care va înlocui monedele nationale ale statelor membre.

     Aceasta etapa va debuta cu trecerea la paritati fixe si atribuirea competentelor economice si monetare institutiilor comunitare. În domeniul monetar fixarea irevocabila a paritatilor va deveni efectiva, iar tranzitia catre o politica monetara unica va fi asigurata de IME. Deciziile privind interventiile pe pietele de schimb într-o terta moneda vor fi luate sub singura raspundere a IME pâna la constituirea BCE. Anglia a manifestat rezerve prevazându-se pentru ea o clauza de optiune care îi va permite sa se alature atunci când va dori celorlalte state membre, fara a fi legata de un anumit termen.

     Pentru a intra în ultima faza finala a înfaptuirii Uniunii Economice si Monetare statele membre trebuiau sa îndeplineasca urmatoarele criterii de convergenta:

     - stabilitatea preturilor - inflatia din aceste tari nu trebuia sa fie mai mare de 1,5 puncte procentuale fata de media celor mai performante trei state comunitare în materie de inflatie,

     - finantele publice - deficitul bugetar sa nu fie mai mare de 3% din PIB;

     - datoria publica sa nu fie mai mare de 60% din PIB;

     - ratele de schimb nu trebuie sa depaseasca marjele normale (?2,25% fata de ECU) prevazute în cadrul SME;

     - rata dobânzii nu trebuie sa fie mai mare de 2 puncte procentuale fata de media pe termen lung a primelor trei state performante în acest domeniu.

     Daca cele 7 state (respectiv 8) nu vor întruni criteriile de convergenta pâna la finele anului 1996, atunci se va amâna trecerea la cea de-a a treia etapa pâna la 1 ianuarie 1999 - se precizeaza în Tratat, fapt ce s-a si aprobat. De altfel în sedinta CEE din iunie 2000, au îndeplinit criteriile de convergenta 11 state, alte trei state desi le-au îndeplinit, totusi nu au aderat la moneda unica (Anglia, Danemarca, Suedia), iar alte doua nu le-au îndeplinit (Grecia si Spania).

     Ca urmare, începând cu 1 iulie 1998, a început sa functioneze BCE care a preluat o parte din atributiile autoritatilor monetare ale celor 11 state.

     Participarea la un spatiu monetar comun, presupune beneficii (avantaje) dar si costuri. În cadrul beneficiilor includem:

     a. reducerea costurilor pentru schimburile valutare.

     Când un importator plateste pentru marfurile importate, trebuie sa converteasca la o banca, moneda nationala în moneda exportatorului sau în moneda convenita pentru contract. Banca va adauga un comision pentru operatiunea de schimb valutar efectuata. Pentru firmele care importa sau exporta un volum mare de marfuri într-un numar extins de tari, asemenea tranzactii de schimb valutar au si ele un volum însemnat, deci si costurile vor fi ridicat, ceea ce determina recuperarea lor prin majorarea preturilor, costuri suportate de consumatori. Se estimeaza ca asemenea costuri s-au ridicat la circa 0,4% din PNB al tarilor membre.

     b. reducerea riscului valutar.

     Cu toate ca în multe tari se lucreaza cu mecanisme flexibile ale cursurilor de schimb, tarile membre au stabilit limite de fluctuatie a cursurilor valutare si s-au putut pune în practica ajustari ale cursurilor în momentul când modificarile dintr-o tara erau mult mai mari decât în alte tari. Nesiguranta în ceea ce priveste nivelul viitor al cursului valutar al unei monede nationale a dus la o serie de riscuri ale importatorilor si exportatorilor. S-au gasit metode de "hedging" al riscului valutar, prin contracte "forward" sau "futures", dar acestea au implicat costuri pentru participanti.

     Multi economisti considera ca unul din cle mai mari beneficiu deriva de al efectul favorabil asupra comertului international prin cresterea competitiei.

     c. prevenirea devalorizarilor competitive.

     Dupa cum se stie, în perioada dintre cele doua razboaie mondiale, tarile europene s-a angajat în actiuni care au fost denumite generic " devalorizari competitive. O tara si-a devalorizat moneda nationala pentru a sprijini cresterea exporturilor; partenerii ei comerciali au procedat la fel cu monedele lor nationale pentru a contracara masurile din tara partenera si a sprijini exporturile lor.

     Devalorizarea monedei poate fi o masura inflationista în decursul unei perioade, chiar si în tarile în care cursurile de schimb erau stabilite de catre autoritati si nu de fortele pietei.

     d. preîntâmpinarea unor atacuri speculative.

     Mecanismul valutar premergator monedei unice era vulnerabil din perspectiva atacurilor speculative; daca un speculator prevedea o devalorizare a unei monede nationale, el vindea imediat cantitati detinute din astfel de moneda.

     Daca un asemenea trend era vazut de mai multi jucatori de piata, confidenta în acea moneda începea sa scada, ceea ce forta guvernul tarii de origine sa o devalorizeze în continuare fortat, chiar daca aceasta nu era intentia initiala.

     Bineînteles ca guvernele au actionat împotriva speculatiilor cu moneda nationala prin majorarea dobânzilor, influentând astfel cresterea detinerilor în moneda respectiva; dar reversul unei asemenea politici nu se lasa mult asteptat, cresterea dobânzilor ducând la cresterea costurilor la împrumuturi, costuri care trebuie sa fie respectate de catre împrumutati, acestia putând decide sa scada volumul activitatii si al investitiilor si deci sa influenteze negativ cresterea economica.

     e. Moneda unica va favoriza extinderea si fuzionarea pietelor financiare. Acestea vor deveni mai lichide, adica se va opera pe termen scurt sau la vedere si va scadea mult sau de tot ponderea operatiunilor la termen. Prin urmare nu va mai fi nevoie de acoperire împotriva riscului.

     Prin utilizarea monedei unice în tranzactiile comerciale se asteapta si o scadere a rolului dolarului american (USD) care astazi este folosit frecvent în comertul international.

     Emisiunea si gestionarea monedei unice vor fi încredintate Bancii Centrale Europene care trebuie creata, si pâna atunci SEBC. Aceasta institutie va realiza emisiunea monetara si politica monetara.

     Cea de-a doua parte a Tratatului de la Maastricht se refera la Uniunea Politica care are urmatoarele componente:

     - o politica externa de securitate si de aparare comuna (PESC), care are ca obiectiv întarirea identitatii si rolului uniunii ca actor pe scena internationala; cuprinde formularea pe termen lung a unei politici de aparare, procesul conferintei asupra securitatii si Cooperarii în Europa (CSCE), dezarmare si controlul armamentului în Europa.

     Deciziile care privesc politica de securitate si implicatiile în sfera apararii pot fi puse în practica în cadrul institutional al UEO.

     - cresterea rolului Parlamentului European;

     - sporirea competentei Comunitatii;

     - o politica comuna în domeniul juridic si al afacerilor interne, ca de exemplu imigratie, azil, viza, etc. un birou european de politie (EUROPOL) a fost creat în scopul organizarii schimbului de informatii asupra drogurilor la nivelul celor cincisprezece state membre.

     Actul Unic european din 1987, care a facilitat crearea Pietei Unice cinci ani mai tîâziu si Tratatul de la Maastricht, cu angajamentul de creare a UEM si a uniunii politice demonstreaza ca mersul catre Uniunea Europeana este acum ireversibil.

     În Tratatul UE, sefii de state si de guverne au hotarât sa continue dezvoltarea graduala a unei politici externe si de securitate comune, axata pe urmatoarele obiective:

     - salvgardarea valorilor comune, a intereselor fundamentale si a independentei uniunii,

     - întarirea securitatii Uniunii si a statelor membre sub toate formele sale;

     - mentinerea pacii mondiale si întarirea securitatii internationale, conform principiilor cartei ONU, ca si a principiilor si obiectivelor Conferintei pentru Securitate si Cooperare în Europa (CSCE) stabilita prin Actul final de la Helsinki din 1975 si în Carta de al Paris din 1990;

     - promovarea cooperarii internationale;

     - dezvoltarea si consolidarea democratiei si a statului de drept si asigurarea respectului pentru drepturile si libertatile fundamentale ale omului.

     Politica externa si de securitate este prin definitie un domeniu plasat traditional în zona în care statele insista asupra pastrarii suveranitatii. Datorita diversitatii statelor comunitare si al statutelor de putere diferite, interesele comune sunt dificil de formulat. O problema suplimentara o reprezinta faptul ca doar unele state apartin unei aliante militare, în speta NATO sau UEO, în timp ce altele sunt state membre, dornice sa-si conserve acest statut.

     Domeniile de actiune comuna definite de politica externa sunt: Organizatia pentru Securitate si Cooperare (OSCE), politica de dezarmare si controlul armamentelor în Europa, neproliferarea armelor nucleare, aspectele economice ale securitatii.

     Tratatul impune în mod explicit obligatia statelor membre de a se consulta, informa si coordona între ele. Forumul unde au loc toate acestea este Consiliul Uniunii Europene.

     Politica de securitate comuna se sprijina pe structurile UEO care este privita ca o parte integranta a dezvoltarii Uniunii Europene. Sarcina sa este de elabora si implementa decizii si actiuni ale Uniunii, care au implicatii de securitate. Statele membre ale Uniunii Europene care sunt în acelasi timp si membre UEO, au stabilit un program al viitoarei cooperari, al carui obiectiv este de a construi UEO în etape, ca pe componenta de aparare a UE, si de a întari flancul european al Aliantei Atlantice. Deciziile viitoare se vor lua exclusiv prin unanimitate.

     Politica de aparare comuna nu face pâna în prezent parte din politica de securitate comuna: scopul afirmat este de a dezvolta un cadru pentru formularea unei politici de aparare.

     În raport cu tratatele anterioare, Maastrichtul aduce un supliment de natura politica unei constructii pâna atunci esentialmente economica si comerciala.DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.