Tratatul de la Maastricht

3x puncte

categorie: Economie

nota: 9.93

nivel: Facultate

Potrivit acestui document UE își propune următoarele obiective:

- să promoveze un progres economic și social echilibrat și durabil, prin crearea unui spațiu fără frontiere interioare, prin accentuarea coeziunii economice și sociale și prin crearea unei uniuni economice și monetare care să dispună în perspectivă de o monedă unică.

- să-și afirme identitatea pe plan in[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Tratatul de la Maastricht

Potrivit acestui document UE își propune următoarele obiective:

- să promoveze un progres economic și social echilibrat și durabil, prin crearea unui spațiu fără frontiere interioare, prin accentuarea coeziunii economice și sociale și prin crearea unei uniuni economice și monetare care să dispună în perspectivă de o monedă unică.

- să-și afirme identitatea pe plan internațional, în special prin promovarea unei politici externe și de securitate comună, inclusiv definirea în perspectivă a unei politici de apărare comună care ar putea să conducă la un moment dat la o apărare comună.

- să întărească protecția drepturilor și intereselor resortisanților statelor membre, prin instituirea unei cetățenii a Uniunii,

- să dezvolte o cooperare restrânsă în domeniul justiției și afacerilor interne;

- să mențină acquis-ul comunitar și să-l dezvolte în scopul de a examina în ce măsură politicile și formele de cooperare instaurate prin tratat vor trebui să fie revizuite în vederea asigurării eficacității mecanismelor instituțiilor comunitare.

Evoluția pozitivă a acțiunilor Comunității are efect coordonarea politicilor economice ale statelor membre pe piața internă, definirea de obiective comune, respectarea principiului unei economii de piață deschise, în care concurența este liberă. De asemenea, acțiunile statelor membre și ale comunității implică respectarea următoarelor principii: prețuri stabile, finanțe publice și condiții monetare sănătoase și o balanță de plăți stabilă.

Politicile Tratatului de la Maastricht prevăd ca statele membre să considere politicile lor economice comune , și să le coordoneze în cadrul Consiliului; de asemenea ca la propunerea Comisiei, Consiliul să adopte cu majoritate calificată de voturi, proiectul marilor orientări ale politicilor economice ale statelor membre și ale comunității, și să prezinte un raport despre aceasta Consiliului European.

Tratatul prevede și obligația ca statele membre să evite deficitele publice excesive. Europa unită nu va fi un stat centralizat cu structuri rigide. Diversitatea regiunilor țărilor va fi menținută.

Un alt principiu al Uniunii este principiul subsidiarității, prin care „comunitatea acționează în limitele competențelor care îi sunt conferite și de obiectivele care îi sunt atribuite prin prezentul tratat. În domeniile care nu țin de competența exclusivă, Comunitatea nu intervine, conform principiului subsidiarității, decât dacă obiectivele acțiunii avizate nu pot să fie realizate de o manieră satisfăcătoare pentru statele membre și pot deci, având în vedere dimensiunile sau efectele acțiunii avizate, s[ fie mai bine realizate la nivel comunitar. Acțiunea comunității nu va depăși ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivele prezentului tratat”.

Alte principii ale UE sunt: codecizia și solidaritatea. Tratatul de la Maastricht asupra UE are două părți: prima parte se referă la UEM, iar cea de-a doua la Uniunea Politică.

Uniunea Economică și Monetară (UEM).

Uniunea Economică: liniile generale ale politicii economice ale statelor membre și ale Comunității sunt adoptate de către consiliul de miniștri, care, în același timp, supraveghează evoluția economiei în fiecare stat membru și în Comunitate.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.