Tratate si alte documente comunitare relevante in domeniul ocuparii si securitatii sociale

3x puncte

categorie: Drept

nota: 8.62

nivel: Facultate

4) Dreptul la protectie sociala (art. 10)
Se mentioneaza necesitatea asigurarii unei protectii sociale adecvate pentru toti cetatenii Uniunii, indiferent de statutul lor, prin garantarea unui venit minim pentru lucratori, ca si o asistenta sociala adecvata pentru persoanele iesite din piata muncii sau celor care nu dispun de mijloace de subzistenta suficiente.

5) Dreptul la l[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Tratate si alte documente comunitare relevante in domeniul ocuparii si securitatii sociale

4) Dreptul la protectie sociala (art. 10)
Se mentioneaza necesitatea asigurarii unei protectii sociale adecvate pentru toti cetatenii Uniunii, indiferent de statutul lor, prin garantarea unui venit minim pentru lucratori, ca si o asistenta sociala adecvata pentru persoanele iesite din piata muncii sau celor care nu dispun de mijloace de subzistenta suficiente.

5) Dreptul la libertatea de asociere si negociere colectiva (art. 11-14)
Se recunoaste oricarui lucrator si angajator al Comunitatii dreptul de a se afilia la organizatii profesionale. Totodata, cuprinde recunoasterea libertatii de a negocia, de a se încheia conventii colective între partenerii sociali, ca si de a recurge, în cazul conflictelor de interese, la actiuni colective, cum este, de exemplu, greva. Tratatul de la Maastricht a introdus posibilitatea încheierii de contracte colective de munca între sindicatele si patronatele reprezentative la nivel european. Contractele pot fi puse în practica o data cu adoptarea lor de catre Consiliul Uniunii Europene.

6) Dreptul la pregatirea profesionala (art. 15)
Fiecare lucrator al Uniunii are dreptul sa-si perfectioneze pregatirea profesionala de-a lungul întregii sale vieti active. Acest drept implica, cu deosebire, instituirea de concedii de pregatire pentru a
permite cetatenilor sa se recicleze sau sa se perfectioneze beneficiind de institutiile de pregatire continua si permanenta pe care puterile publice, întreprinderile si partenerii sociali sunt invitati sa le instituie.

7) Dreptul la egalitatea de tratament între barbati si femei (art. 16)
Este vorba nu numai de o simpla egalitate a salariilor femeilor si barbatilor pentru o munca identica. Se vizeaza, în acelasi timp, sa se asigure egalitatea în privinta accesului la profesie, la protectia sociala, educatie, formare si evolutie profesionala.

8) Dreptul la informatie, consultare si participare (art. 17-18)
Se înscrie în aceasta parte dreptul lucratorilor, în special al celor care sunt angajati în întreprinderi cu filiale în mai multe state membre, de a fi informati si chiar consultati cu ocazia evenimentelor importante care privesc soarta întreprinderii si care au implicatii asupra conditiilor de munca sau asupra mentinerii nivelului de angajare.
In acest sens, în decembrie 1990, s-au creat asa numitele consilii europene ale muncii(“European works councils”) pentru informarea si consultarea lucratorilor din companiile europene transnationale.

9) Dreptul la protectia sanatatii si securitatea la locul de munca (art. 19)
Prin adoptarea acestui principiu, se recunoaste oricarui lucrator dreptul de a beneficia de conditii satisfacatoare de sanatate si securitate. Aceasta implica luarea de masuri adecvate în vederea obtinerii de progrese în armonizarea conditiilor existente în statele membre. Totodata, de-a lungul timpului, a fost adoptat un numar impresionant de directive vizând sanatatea si securitatea la locul de munca.

10) Dreptul la protectia copiilor si adolescentilor (art. 20-23)
Vârsta minima de admitere la munca este fixata la 15 ani, recunoscându-se tinerilor angajati dreptul de a primi o remuneratie echitabila, acela de a beneficia de legislatie care sa tina seama de specificul lor si, totodata, de a urma la sfârsitul perioadei obligatorii de scolaritate o pregatire profesionala suficienta.

11) Dreptul persoanelor în vârsta (art. 24-25)
Orice persoana care a atins vârsta pensionarii are dreptul de a primi o pensie care sa-i asigure un nivel de viata decent. Pentru cei care au vârsta pensionarii, dar nu întrunesc conditiile necesare acordarii unei pensii, se prevede dreptul de a beneficia de un venit minim, de protectie sociala, ca si de asistenta medicala.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.