Tratamentul penal al minorilor in dreptul penal comparat

5x puncte

categorie: Drept

nota: 8.10

nivel: Facultate

Față de delicvenți minori se pot lua, deasemenea anumite măsuri de siguranță și de „ îndreptare” cu caracter de prevenire, prevăzute de dreptul comun, și anume, internarea într-un spital de psihiatrie, trimiterea într-o instituție cu regim privativ de libertate sau supravegherea conduitei, precum și retragerea permisului de a exercita o anumită îndeletnicire, cum ar fi, de pildă, cond[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Tratamentul penal al minorilor in dreptul penal comparat

Față de delicvenți minori se pot lua, deasemenea anumite măsuri de siguranță și de „ îndreptare” cu caracter de prevenire, prevăzute de dreptul comun, și anume, internarea într-un spital de psihiatrie, trimiterea într-o instituție cu regim privativ de libertate sau supravegherea conduitei, precum și retragerea permisului de a exercita o anumită îndeletnicire, cum ar fi, de pildă, conducerea unui vehicul.

Măsurile de siguranță pot rămîne în vigoare și după împlinirea majoratului. De asemenea, judecătorul poate dispune față de delicventul minor mai multe măsuri educative sau de corecție, precum și măsuri educative asociate cu măsuri coercitive. Arestul pentru minori nu poate fi cumulat cu măsura educativă a asistenței educative (Fursorgeerziehung).

Ca măsuri educative se aplică ,,îndrumări de comportare”- sunt niște indicații și interdicții dispuse de judecătorul de minori cu privire la modul cum trebuie să fie organizată viața minorului și să se desfășoare educația lui, ,,asistența educativă și plasamentul pentru îngrijire”. Acesta este un lucru mai greu realizabil de către instanțele de drept comun care ar judeca astfel de cazuri, ca în Republica Moldova, deoarece judecătorii nu întotdeauna dispun de cunoștințe suficiente din domeniul psihologiei minorilor.

Măsuri de corecție se aplică sub forma de avertisment, obligarea reparării prejudiciului și plata unei contribuții bănești către o colectivitate de interes public. Atunci cînd judecătorul consideră că măsurile educative și cele coercitive nu sunt de ajuns se aplică pedeapsa cu închisoarea. Pedeapsa cu închisoarea poate fi pe o perioadă determinată sau nedeterminată.

În cazul pedepselor privative de libertate cu o durată determinată, termenul minim este de 6 luni, iar cel maxim de 5 ani. Dacă pentru infracțiunea săvîrșită legea penală prevede o pedeapsă mai mare de 10 ani, atunci pedeapsa maximă la care minorul poate fi condamnat este de 10 ani. Pedeapsa pe o durată nedeterminată nu poate depăși 4 ani, stabilindu-se în momentul pronunțării și durata sa minimă.

Intervalul dintre limitele pedepsei nu poate fi mai mic de doi ani. Pedeapsa pe o durată nedeterminată poate fi prelungită sau redusă de instanța de judecată în timpul executării sau poate fi transformată în pedeapsă pe o durată determinată.

Legea instanțelor pentru minori prevede în mod distinct pentru această categorie de făptuitori posibilitatea “suspendării executării cu punerea sub supraveghere” și “suspendarea pronunțării hotărârii cu punerea sub supraveghere” a minorului. Suspendarea executării cu punerea sub supraveghere se poate dispune în cazul în care pedeapsa pronunțată nu depășește un an și dacă judecătorul apreciază că judecarea cauzei și aplicarea pedepsei constituie un avertisment care face ca executarea sancțiunii de către minor să fie necesară. O altă posibilitate este suspendarea pronunțării hotărîrii cu punerea sub supraveghere.

Judecătorul poate amîna pronunțarea hotărîrii, dacă nu are certitudinea că pedeapsa constituie mijlocul cel mai eficace de îndreptare a conduitei minorului. În acest caz, el dispune punerea minorului sub supraveghere pe o perioadă de minimum 1 an și de maximum 2 ani, stabilind reguli de comportare a minorului și o serie de obligații pe care acesta trebuie să le execute.

Această instituție este asemănătoare cu posibilitatea acordată procurorilor în Republica Moldova care pentru o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă, săvîrșită pentru prima oară, de către o persoană fără antecedente penale și care a reparat paguba materială produsă ca rezultat al infracțiunii, poate lăsa această persoană în libertate cu stabilirea unui termen de încercare de un an.

Instanțele pentru minori sunt: judecătorul de minori, Curtea de Juri pentru minori și Camera Penală pentru Minori. Pe lîngă fiecare dintre aceste ultimele două instanțe funcționează procurori pentru minori. Curtea de Juri este formată dintr-un judecător pentru minori, ca președinte, și doi asesori (jurați), care trebuie să fie un bărbat și o femeie. Camera Penală pentru Minori este formată din 3 judecători de profesie și 2 asesori (jurați).

Asesorii sunt aleși de instanță pentru o perioadă de 4 ani, din listele de asesori propuși de consiliile locale pentru bunăstarea tineretului. Ședințele de judecată nu sunt publice și se desfășoară, de regulă, în clădiri separate de cele în care sunt judecați infractorii majori.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.