Trasaturile - clasificarea - incheierea si controlul contractelor administrative

3x puncte

categorie: Drept

nota: 8.67

nivel: Facultate

Pot fi identificate următoarele trăsături în ceea ce privește contractul administrativ:Acord de voință prin care se naște un raport juridic;Întotdeauna,una din părțile contractante este o componentă a sistemului de administrație publică (sau un alt subiect de drept autorizat de o autoritate a administrației publice),aceasta are calitatea de parte în acest contract,urmare a prevederilor legale care[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Trasaturile - clasificarea - incheierea si controlul contractelor administrative

Pot fi identificate următoarele trăsături în ceea ce privește contractul administrativ:Acord de voință prin care se naște un raport juridic;Întotdeauna,una din părțile contractante este o componentă a sistemului de administrație publică (sau un alt subiect de drept autorizat de o autoritate a administrației publice),aceasta are calitatea de parte în acest contract,urmare a prevederilor legale care o autorizează să realizeze un interes public pentru utilizarea domeniului public,încheind contracte administrative.

Cealaltă parte poate fi o persoană fizică sau juridică,română sau străină,din afara sistemului de administrație publică.De regulă, această parte este aleasă de organul de administrație publică,în urma organizării licitației publice.
Aceste contracte au titlu oneros,în sensul că particularul realizează animite activități în schimbul unui „preț”,a unei plăți.Cheltuielile trebuie prevăzute în bugetul autorității,serviciului de administrație publică ce organizează licitația și încheie contractul;

Contractul administrativ este destinat să asigure funcționarea aceluiași serviciu public a cărui organizare reprezintă tocmai obligația organului administrativ contractant:organizarea unui serviciu public sau punere în valoare a bunurilor respective;Unele clauze din contract – pe care părțile trebuie să le accepte – sunt stabilite prin lege sau în baza legii,prin hotărâre a guvernului;particularul nu poate decât să le accepte sau nu.Aceste clauze nu pot fi negociate,ele fiind făcute cunoscute printr-un caiet de sarcini,dat publicității sau pus la dispoziția celor interesați o dată cu anunțarea licitației publice,în urma căreia se va încheia contractul;

Referitor la obligațiile și drepturile contractuale,organul administrației publice nu le poate ceda decât altui organ de administrație publică,în timp ce particularul le poate ceda,transfera oricui,dar cu aprobarea organului administrației.

În anumite circumstanțe – precizate de la bun început – (neîndeplinirea,din culpă,de către particular a obligațiilor sau când executarea devine împovărătoare pentru acesta) organul de administrație publică poate modifica sau rezilia contractul,fără a se recurge la justiție;

Condițiile de executare a contractului administrativ sunt mai riguroase și sancțiunile mai energice decât în cazul contractelor civile;Părțile au înțeles că se vor supune unui regim de drept public ;Soluționarea litigiilor revine instanțelor de contencios administrativ;

Capacitatea de a contracta – în toate situațiile când administrație încheie un contract- ea nu face defapt decât să pună în valoare o competență a sa.”Capacitatea de a contracta a organelor administrației publice este legată de personalitatea juridică acestora, pentru că atunci când un serviciu public încheie diferite contracte,se angajează statul nu serviciul public.”

III.Clasificarea contractelor administrative
Clasificarea contractelor administrative se poate face după mai multe criterii și având în vedere mai multe opinii.Asfel, contractele sunt clasificate după mai multe criterii:
a)Subiecte;
b)Natură(obiect);
c)Modalitîți de încheiere.
Raportându-ne la subiecte,se disting două mari categorii:1.Contracte încheiate între două autorități de administrație publică (în general între două persoane de drept public);
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.