Transporturi aeriene internationale - studiu de caz la firma Gebruder Weiss Romania SRL

7x puncte

categorie: Economie

nota: 8.54

nivel: Facultate

Referat despre Transporturi aeriene internationale - studiu de caz la firma Gebruder Weiss Romania SRL
1.1.2. Clasificarea transporturilor aeriene
În conformitate cu nomenclatorul activitaților propuse de Uniunea Europena, “sectorul transporturilor aeriene”, cuprinde companiile care activează exclusiv sau în principal în transportul de persoane și mărfuri, pe calea aerul[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Transporturi aeriene internationale - studiu de caz la firma Gebruder Weiss Romania SRL

Referat despre Transporturi aeriene internationale - studiu de caz la firma Gebruder Weiss Romania SRL
1.1.2. Clasificarea transporturilor aeriene
În conformitate cu nomenclatorul activitaților propuse de Uniunea Europena, “sectorul transporturilor aeriene”, cuprinde companiile care activează exclusiv sau în principal în transportul de persoane și mărfuri, pe calea aerului, în cursele de linie sau charter, precum și activitatea prestată cu elicoptere, avioane taxi sau avioane private.

După obiectul trasportului se clasifica în :
- Transporturi de pasageri;
- Transporturi de mărfuri;
- Transporturi de informații.
După principiul de organizare și cadrul de reglementare există:
- Transporturi pe curse regulate;
- Transporturi pe curse speciale, dedicate.
După destinația transportului se împart în :
- Transporturi interne;
- Transporturi internaționale.

Transporturile aeriene interne sunt transporturi executate în limitele teritoriale ale statului nostru, fără escală pe un aeroport situat pe teritoriul unui stat strain. Potrivit Convenției de la Haga din 1955, articolul 1, este transport internațional orice transport care are că punct de plecare sau destinație două aeroporturi situate pe teritoriul a două Înalte Parți contractante, sau fie pe teritoriul unei Înalte Parți contractante, dacă aeronava face o escală pe teritoriul unui stat, chiar dacă acest stat nu e este o Înaltă Parte contractanta.

1.1.3. Contractul de transport aerian de mărfuri
1.1.3.1. Noțiunea și încheierea contractului
Contractul de transport aerian se încheie sub forma scrisorii de transport aerian (Air Waybill) care face dovada încheierii contractului, primirii mărfurilor la transport de către caraușul aerian și condițiile transportului. Aceasta se încheie în trei exemplare originale și copii, în funcție de necesitățile beneficiarului de transport. Primul exemplar poartă mențiunea “pentru transportator” și este semnat de expeditor și ramâne la cărăuș. Al doilea exemplar poartă denumirea “pentru destinatar”, este semnat de expeditor și transportator și este predat destinatarului odată cu marfa. Al treilea exemplar poartă mențiunea “pentru expeditor” este semnat de transportator și rămâne la expeditor pentru a fi negociat.
Copiile sunt folosite pentru a confirma primirea de către destinatar pentru îndeplinirea formalitaților vamale la destinație.

Mențiuni obligatorii ce trebuiesc specificate în contractul de transport:
- Aeroportul de decolare și de destinație;
- Mențiunea că transportul este supus prevederilor Convenției de la Varșovia;
- Greutatea, volumul, numărul și dimensiunile coletelor, felul ambalajelor, marcajul și starea mărfurilor predate la transport;
- Documentele anexate la scrisoarea de transport necesare îndeplinirii formalitaților vamale, fiscale, fitosanitare și de altă natură, numele și adresa destinatarului;
- Mențiuni în legătură cu modul de plată a taxelor de transport;
- Numele și adresa expeditorului.
Expeditorul răspunde de exactitatea datelor înscrise în contract.

1.1.3.2. Taxe de transport
Taxele de transport sunt suportate de expeditor sau de destinatar, în functie de prevederile stabilite în contract dupa cum urmează:
- “franco-uzină” presupune că transportul mărfurilor la aeroportul de expediere, taxa de transport aerian și taxele accesorii inclusiv cele pentru aeroportul de destinație și transport la domiciliu se suportă de către destinatar;
- “taxa de aeroport” presupune ca expeditorul să suporte cheltuielile cu transportul mărfurilor la aeroport și taxele accesorii pe aeroportul de plecare, iar destinatarul suportă taxa de transport, taxele accesorii pe aeroportul de sosire și transportul mărfurilor până la domiciliul său;
- “franco-aeroport de destinație” presupune că expeditorul suportă transportul mărfurilor până la aeroportul de decolare, taxele accesorii și taxele de transport, iar destinatarul platește taxele accesorii pe aeroportul de destinație și transportul mărfurilor la domiciliu;
- “franco-domiciliul destinatarului” presupune că expeditorul suportă toate cheltuielile aferente transportului până la domiciliul destinatarului. Tarifele sunt unice și stabilite pe baza normelor IATA dupa greutatea sau volumul mărfurilor, separat pentru mărfurile generale și pentru mărfurile speciale.Tarifele de transport nu includ și taxele auxiliare (vamale,de magazinaj etc.).

1.1.3.3. Executarea contractului. Drepturile și obligațiile parților.
Expeditorul are dreptul să dispună de marfă, fie retragând-o la aeroportul de plecare sau de destinație, fie oprind-o în timpul călătoriei în momentul unei escale, fie cerând să fie predată la locul de destinație sau în timpul călătoriei unei alte persoane decât destinatarul indicat în scrisoarea de transport aerian, cu condiția ca exercitarea acestui drept să nu aducă prejudicii nici transportatorului nici celorlalți expeditori și cu obligația de a suporta cheltuielile care rezultă în urma dispozițiilor sale. Dacă nu este posibilă executarea ordinelor expeditorului, transportatorul trebuie să-l înștiințeze imediat pe expeditor de acest lucru.

Destinatarul are dreptul din mometul sosirii mărfii la punctul de destinație, să ceară transportatorului aerian remiterea Scrisorii de Transport și predarea mărfurilor în schimbul plații totalului creanțelor și al executării condițiilor de transport și expediție, indicate în Air Waybill. Dacă destinatarul refuză primirea Air Waybill-ului sau a mărfii, sau nu poate fi găsit, expeditorul iși reia drepturile de a dispune asupra mărfurilor. Transportatorul aerian răspunde pentru daunele ivite în caz de distugere, pierdere sau avariere a mărfurilor care fac obiectul transportului, dacă evenimentul care a pricinuit daunele respective s-a produs în timpul călătoriei aeriene.

În caz de pierdere a mărfii, recunoscută de către transportatorul aerian, sau în cazul expirarii unui termen de 7 zile de la data când marfa trebuia să sosească la destinație, destinatarul este autorizat să-și valorifice față de cărăuș drepturile ce decurg din contractul de transport. Răspunderea transportatorului aerian include perioada în timpul căreia marfa se afla în paza acestuia, pe aeroport, la bordul unei aeronave sau într-un loc oarecare în caz de aterizare în afara unui aeroport etc. Transportatorul aerian nu poate fi ținut răspunzator dacă dovedește că el și prepușii lui au luat toate măsurile necesare pentru a evita daunele respective sau că aceste masuri erau peste putință de a fi luate, totodata nu răspunde pentru pagubele rezultate din natura sau viciul propriu al mărfii.

Primirea mărfii fără vreun protest scris din partea destinatarului presupune, până la proba contrară, că mărfurile i-au fost predate de către transportatorul aerian în stare bună și în conformitate cu prevederile din contractul de transport aerian. In caz de avarie, destinatarul trebuie să se adreseze în scris transportatorului aerian, printr-un protest, în termenele stabilite prin Protocolul de la Haga.

1.2. Cadrul organizatoric și juridic internațional
Sistemul legal economic ce guvernează transporturile aeriene s-a format în a doua jumătate a celui de-al doilea Război Mondial și s-a consolidat în anii postbelici având la bază Convenția de la Chicago (1944) și rețeaua globală de înțelegeri bilaterale de transport aerian.
Transporturile aeriene reprezintă cea mai dinamica modalitate de transport, prezentând astfel o importanță deosebită.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.