Topografie si cadastru

3x puncte

categorie: Economie

nota: 8.65

nivel: Facultate

Inscripții ale planului cadastral. După definitivarea planului cadastral din punct de vedere al conținutului, se trece la completarea lui, prin elementele specifice ale diferitelor inscripții, după cum urmează:

- numerotarea cadastrală a tarlalelor (cvartalelor), a parcelelor și a corpurilor de proprietate;
- înscrierea datelor de identificare a proprietarilor;
- înscr[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Topografie si cadastru

Inscripții ale planului cadastral. După definitivarea planului cadastral din punct de vedere al conținutului, se trece la completarea lui, prin elementele specifice ale diferitelor inscripții, după cum urmează:

- numerotarea cadastrală a tarlalelor (cvartalelor), a parcelelor și a corpurilor de proprietate;
- înscrierea datelor de identificare a proprietarilor;
- înscrierea elementelor de toponimie: localități, ape, păduri, câmpii, forme principale de relief etc.;
- denumirea teritoriilor administrative vecine;
- înscrierea datelor de executare a lucrărilor de cadastru și, respectiv, de introducere sau aducere la zi a cadastrului general funciar;
- întocmirea schemei de dispunere a foilor de plan care pe lângă nomenclatura trapezului va cuprinde și numerotarea foilor, conform ordinii de asamblare a lor, din cadrul teritoriului cadastral.

Întocmirea registrelor cadastrale

Registrele cadastrale reprezintă documentația de bază a lucrărilor de cadastru general funciar, în care se înscriu datele tehnice, economice și juridice pentru fiecare parcelă, fiind întocmite la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor.

În Legea de organizare a cadastrului general și a publicității imobiliare sunt menționate tipurile de registre cadastrale:

• Registrul cadastral al parcelelor (realizează centralizarea datelor de ordin cantitativ, calitativ și juridic asupra fiecărui imobil din cuprinsul unui teritoriu administrativ).

Registrul cadastral al parcelelor se completează în ordinea crescândă a numerelor cadastrale ale parcelelor din extravilan și intravilan, după care se finalizează printr-o serie de recapitulații și totaluri cu rol de verificare a modului de calcul și de centralizare a datelor primare ale cadastrului general funciar.

• Registrul cadastral al proprietarilor. Se întocmește în baza datelor înscrise în registrul cadastral al parcelelor, din care se va extrage pentru fiecare proprietar de teren toate parcelele deținute de acesta, cu toate informațiile cadastrale, si se întocmește pe foi separate, în două părți. Cele două părți ale registrului cadastral se completează în ordinea numerotării cadastrale a parcelelor din teritoriul considerat și se finalizează pe grupe de proprietari: fond funciar public și fond funciar privat, din însumarea cărora rezultă suprafața totală a teritoriului administrativ.

• Indexul alfabetic al proprietarilor. Este un document care face legătura între registrul cadastral al parcelelor și registrul cadastral al proprietarilor, în care se înscriu toți posesorii în ordine alfabetică, indifferent dacă aceștia sunt persoane juridice sau fizice. În indexul alphabetic al proprietarilor se înscriu următoarele date: numărul de ordine; numele, prenumele și domiciliul posesorului; numărul foii cadastrale. Scopul indexului alphabetic al proprietarilor îl constituie identificarea cu ușurință a partied cadastrale a fiecărui posesor și obținerea informațiilor tehnice și economice asupra imobilului.

• Fișa centralizatoare pe proprietary, categorii și subcategorii de folosință. Această operațiune de sinteză al cadastrului general cuprinde: numărul current (unde se înscriu numerele de ordine ale posesorilor de terenuri), denumirea posesorilor de teren, numărul tarlalei, suprafața categoriilor de folosință, suprafața totală a categoriei de folosință, suprafața totală a tarlalei, venitul net total al tarlalei, observațiuni.

Situația generală a suprafețelor pe proprietary și, respectiv, pe categorii de folosință se utilizează atât în sistemul informațional al cadastrului, cât și pentru diferite studii de organizare a teritoriului, statistici agricole etc.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.