Titu Maiorescu si Junimea. O cercetare asupra poeziei de la 1867

5x puncte

categorie: Romana

nota: 7.25

nivel: Liceu

Cât despre "O cercetare critică asupra poeziei de la 1867" :"Poezia,ca toate artele este chemată să exprime frumosul spre deosebire de știință care se ocupă de adevăr." Ideea:deosebirea între artă și știință,rolul poeziei și al științei. În concepția lui Maiorescu,"ideea sau obiectul exprimat prin poezie este întotdeauna un simțământ sau o pasiune și niciodată o cugetare exclusiv intelectuală". Id[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Titu Maiorescu si Junimea. O cercetare asupra poeziei de la 1867

Cât despre "O cercetare critică asupra poeziei de la 1867" :"Poezia,ca toate artele este chemată să exprime frumosul spre deosebire de știință care se ocupă de adevăr." Ideea:deosebirea între artă și știință,rolul poeziei și al științei. În concepția lui Maiorescu,"ideea sau obiectul exprimat prin poezie este întotdeauna un simțământ sau o pasiune și niciodată o cugetare exclusiv intelectuală". Ideea:ideea din poezie este reprezentată de sentimente.

"Limba este materia primă a literaturii,așa cum piatra sau bronzul pentru sculptură, culorile pentru pictură,sunetele pentru muzică". Din punctul de vedere al lui Titu Maiorescu există cuvinte poetice și nepoetice.Unele trezesc imagini sensibile,altele nu. "Observări polemice"este unul din studile critice cele mai închegate.Autorul nu este antitradiționalist,dar critica lui Maiorescu este pertinentă acolo unde exagerarea și entuziasmul supervicial tind să strâmbe adevărul.

"Poeți și critici"-unul dintre cele mai controversate ale lui Ttu Maiorescu.Esența criticului de a fi flexibil la impresile poeților.Esența poetului este de a fi inflexibil în propria sa impresie. A făcut aprecieri despre:

Vasile Alexandri:
-"cap al poeziei noastre literare".Apreciază calitatea sa de culegător și de poet ce a scris "doine și lăcrimioare".Elogiază volumul "Pasteluri" pe care îl consideră "podoabă a literaturii noastre însuflețite de simțire curată și puternică a naturii".Observă că acestea "sunt scrise într-o limbă frumoasă"."Rapsod al evenimentelor epocii în care a trăit".

Andrei Mureșian:
-a scris multe versuri dar s-a făcut cunoscut prin publicarea "Deșteptării României".
Octavian Goga:
-publicase volumul "Poezii " în 1805 și îl propune pentru premierea academiei. Elogiază forma frumoasă a versurilor,emoțile izvorâte din viața națională.

Ioan Slavici:
-"Prin nuvele a dat bătrânei Europe prilejul unei emoții esteticedin chiar izvorul cel curat al vieții poporulut nostru".
Ion Creangă:
-era considerat un mare povestitor pe care îl putea așeza alături de Floubert,Niev și Dickens.

Mihail Sadoveanu:
-Este original prin:tipologie,descriere de natură,umor sobru,fond național,valoare morală. Referirile sunt făcute la "Dureri înăbușite","Crâșma lui Moș Precu","Povestiri","Șoimii" etc.

Junimea

Junimea=societate culturară constituită la Iași prin 1863-1864,după opinia fondatorilor ei,cinci tineri intelectuali:Titu Maiorescu,Petre Carp,Iacob Negruzzi,Vasile Pogor și Theodor Rosetti pe care afinitățile dintre personalitățile lor îi unesc într-un cenaclu în care se dezbat public probleme culturale de seamă din epoca de după 1860:probleme de ortografie și limbă,proiectarea unei antologii de poezie românească,organizarea unor conferințe prin care să răspândească în public o serie de cunoștințe istorice,politice,economice și de cultură. Junimea reprezintă cea mai importantă grupare literară din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea.Tudor Vianu apreciază că Junimea reunește cele mai mari personalități intelectuale ale vremii.

Istoric:
1.1864-1874 cu un caracter polemic,vizând problemele legate decultură,literatură,limbă.
2.1874-1885 etapa formărilor marilor clasici : Eminescu,Creangă,Caragiale,Slavici etc. .In 1870-1890 literatura atinse apogeul în cele trei compartimente ale sale:proză,poezie și dramaturgie=epoca nmarilor clasici.
3.după 1885,"Junimea" și redacția de la "Convorbiri literare" se mută la București.Revista cercetează înspecial filozofia,istoria,geografia;dobândește un caracter academic.

Convorbiri literare=revista cu cea mai mare longevitate;apare între 1867 și 1944, constituind cel mai important moment al presei românești.
Perioade:
1.1867-1886 reprezintă perioada de glorie.
2.1886-1944 apare la București,avându-l ca redactor pe Iacob Negruzzi,predând apoi conducerea unui comitet format din foști elevi ai lui Titu Maiorescu(Mihail Dragomirescu,Simon Mehedinți,P.P.Negulescu,Rădulescu-Motru).

Scopul revistei:
-răspândirea spiritului de critică literară autentică.
-încurajarea liteaturii naționale.
-combaterea imitaților operelor străine.

Colaboratori:
-Mihai Eminescu publică majoritatea poeziilor sale.
-Ion Creangă "subpublică" primele trei părți ale "Amintirilor" și povești.
-Ion Luca Caragiale "subpublică" majoritatea comediilor sale.

-Ioan Slavici publică nuvele și povești.
-Vasile Alecsandri,George Coșbuc,Panait Cerna,Octavian Goga,Dinu Zamfirescu,
I.Al.Brătescu Voinești și alți scriitori reprezentativi ai vremii.

Asemănîri cu pașoptiștii:
-dorința de a realiza o cultură și o civilizație autentic românească,dar cu deschidere spre Europa.
-păstrarea elementului autohton național(nu prin imitație).

Deosebiri față de pașoptiști:
1.atitudine:
pașoptiști:exaltare,frenezie.
junimiști:spirit critic,analitic,măsură,luciditate.

2.vârstă:
pașoptiști:aproape adoleșcenți.
junimiști:tinerețe maturizată.

3.configurare estetică:
pașoptiști:romantism.
junimiști:adaugă romantismului elemente clasiciste dar și realism în stadiul incipient.

O cercetare critica asupra poeziei romane de la 1867

Prima iesire a lui Titu Maiorescu in campul criticii literare sta totusi sub semnul comprehensiunii. inainte de a nega, de a inlatura cu bine stiuta vehementa (a se vedea "in laturi!", 1886), criticul explica, ofera, din stiinta sa estetica, nutrita la filozofia germana, invatatura si altora, creatorilor de frumos. Stabileste, prin urmare, limitele inalte pe care trebuie sa le atinga o opera literara, ilustrandu-le cu exemple din creatia anterioara, din Ienachita Vacarescu, Grigore Alexandrescu, Andrei Muresanu, Dimitrie Bolintineanu, Vasile Alecsandri, negand, de cele mai multe ori, prin omisiune.

De altfel, dupa cum mentioneaza criticul in prefata de la editia intai, "O cercetare critica asupra poeziei romane de la 1867" se dezvolta in paralel cu intentia societatii Junimea de a alcatui o antologie poetica romaneasca, neimplinita insa, fiindca "din miile de poezii cetite, societatea nu a putut alege un numar suficient pentru a compune un volum", "dintr-o colectiune de poezii frumoase" iesind "o critica de poezii rele". Cand si cand insa criticul coboara in "aceasta infirmerie a literaturii romane" pentru a ilustra modul cum nu trebuie sa se scrie poezie, in acest fel, Titu Maiorescu este primul mare critic; din literatura romana care face delimitarile si ierarhizarile necesare in domeniul estetic.

Daca Mihail Kogalniceanu promova romantismul ca modus vivendi pentru scriitorul roman, influentat indeosebi de romanticii francezi, incercand sa elimine "productiile fara valoare", Titu Maiorescu elaboreaza teoria formelor fara fond si a inaltarii impersonale prin arta, criterii care, declarate sau nu, il vor conduce in intreaga activitate critica. O poezie nereusita este, de fapt, o "forma fara fond", pe care criticul o respinge fara clementa. "O cercetare critica asupra poeziei romane de la 1867" este o lectie de estetica aplicata pe text, o perfecta ilustrare a teoriilor kantiene si hegeliene (Hegel, "Despre arta si poezie") asupra continutului si rolului artei in raportul dintre om si lumea inconjuratoare.

Ca orice ana, obiectul poeziei are o substanta materiala si una metafizica, ideala, cele doua parti avand o functie conativa de intelegere a intregului, de luminare a nepatrunsului existential. De aceea, nu orice poezie poate purta acest titlu si nu toate scrierile sunt opere literare. Acestea trebuie sa urmeze o anumita "inaltare", sa patrunda spatiul metafizic, sa se desparta de comun si de ordinar, de filozofia neproductiva, sa descifreze "noi cai", fara a le elimina misterul.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Romana

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.