Titluri de creanta fiscala - natura juridica

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.06

nivel: Facultate

Dreptul procedural fiscal cuprinde totalitatea reglementărilor ce se referă la modalitățile de realizare în concret a dispozițiilor fiscale, s altfel spus, totalitatea normelor ce reglementează modalitățile de realizare a actelor de administrare fiscală.
Prin aulege se arată că, prin administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Titluri de creanta fiscala - natura juridica

Dreptul procedural fiscal cuprinde totalitatea reglementărilor ce se referă la modalitățile de realizare în concret a dispozițiilor fiscale, s altfel spus, totalitatea normelor ce reglementează modalitățile de realizare a actelor de administrare fiscală.
Prin aulege se arată că, prin administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat se înțelege ansamblul activităților desfășurate de organele fiscale în legătură cu:
înregistrarea fiscală;
declararea, stabilirea, verificarea și colectarea impozitelor, taxelor contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat;
soluționarea contestațiilor împotriva actelor administrative fiscale.

Impozitele, taxele, contribuțiile și orice alte sume datorate bugetelor publice (ale statului sau ale unităților administrativ-teritoriale) se pot stabili, fie prin declarație fiscală întocmită și depusă de către contribuabil, fie prin decizie de impunere emisă de către organul fiscal.
Declarația fiscală este documentul care se depune, în mod obligatoriu, la organele fiscale, de către persoanele stabilite prin lege și care conține, în principiu, o declarare a obligațiilor fiscale ori a bunurilor sau veniturilor din a căror deținere decurg obligații fiscale, ale subiectului de la care emană declarația.
Pentru întocmirea declarației fiscale contribuabilul completează un formular pus la dispoziție gratuit de către organul fiscal, care trebuie să fie corect, complet și de bună credință , care se depune la registratura organului fiscal , prin poștă sau prin mijloace electronice .

Nedepunerea declarației fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale prin estimarea bazei de impunere, dar nu înainte de înștiințarea contribuabilului despre faptul că a depășit termenul de depunere a declarației fiscale și că după trecerea unui termen de 15 zile de la comunicarea înștiințării .
Decizia de impunere este actul administrativ fiscal, emis de către organul competent și care cuprinde obligația fiscală de plată, ce cade în sarcina contribuabilului, desemnat prin acel document, având obligația de a îndeplini toate condițiile de formă pentru această categorie de acte.

În plus aceasta trebuie să cuprindă și următoarele :
tipul de impozit, taxă , contribuție sau altă sumă datorată bugetelor publice ;
baza de impunere ;
cuantumul impozitului datorat de către contribuabil pentru fiecare perioadă impozabilă;

Decizia de impunere produce efectul juridic de individualizare a unei creanțe
fiscale iar în ipoteza neîndeplinirii obligațiilor fiscale , pe baza ei se pornește executarea silită. Pe baza și cu ajutorul datelor cuprinse în deciziile de impunere se întocmesc registrele de evidență a contribuabililor denumite „ roluri fiscale”.
Conținutul fundamental al raportului de drept financiar public îl constituie
obligația stabilită unilateral de către stat în sarcina contribuabililor ( persoane fizice sau juridice ) de a plăti o anumită sumă de bani, la termenul stabilit, în contul unuia din bugetele publice.

Izvorul obligației bugetare este întotdeauna legea sau actul normativ cu valoare de lege care instituie și reglementează un venit al bugetului de stat.
Obligația concretă de plată se naște dintr-un act care se numește generic titlude creanță.
Beneficiarul obligației financiar-fiscale este statul, reprezentat prin organele fiscale create în cadrul administrației de stat.
Condițiile de stabilire, modificare și stingere a obligației fiscale sunt reglementate în mod unitar pentru toate categoriile de venituri fiscale. Modificarea obligației bugetare poate fi determinată pe de o parte de cauzele prevăzute în general de actele normative care reglementează veniturile bugetare.

Stingerea obligației fiscale se realizează prin modalități comune și altor obligații juridice cum ar fi : plata, executarea silită sau prescripția sau prin modalități specifice cum ar fi scăderea sau anularea obligației bugetare.
Legiuitorul prin Codul de procedură fiscală reglementează titlul de creanță fiscală pe care îl definește ca fiind actul prin care se stabilește și se individualizează creanța fiscală, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptățite, potivit legii .
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.