Termenul de preaviz

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.37

nivel: Facultate

Art. 76 Decizia de concediere se comunica salariatului in scris si trebuie sa contina in mod obligatoriu:a) motivele care determina concedierea;b) durata preavizului;c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritati, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai in cazul concedierilor colective;d) lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenul in care salariatii urmeaza sa opteze [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Termenul de preaviz

Art. 76 Decizia de concediere se comunica salariatului in scris si trebuie sa contina in mod obligatoriu:a) motivele care determina concedierea;b) durata preavizului;c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritati, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai in cazul concedierilor colective;d) lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenul in care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant, in conditiile art. 64.

Art. 77 Decizia de concediere produce efecte de la data comunicarii ei salariatului.Art. 81 (1) Prin demisie se intelege actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz.

(2) Refuzul angajatorului de a inregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba.(3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia. (4) Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salariatii cu functii de executie, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru salariatii care ocupa functii de conducere.

(5) Pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa isi produca toate efectele.(6) In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator.(7) Contractul individual de munca inceteaza la data expirarii termenului de preaviz sau la data renuntarii totale ori partiale de catre angajator la termenul respectiv.(8) Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca.

Codul muncii consacra expres modalitatile in care contractul individual de munca poate sa inceteze, respectiv: incetarea de drept, incetarea contractului prin acordul partilor, incetarea prin vointa unilaterala a salariatului si incetarea prin vointa unilaterala a angajatorului.Incetarea contractului individual de munca prin vointa unilaterala a salariatului da expresie libertatii muncii, respectiv a libertatii salariatului de a decide sa nu mai munceasca intr-un anumit loc de munca.

In situatia in care angajatorul este de acord cu incetarea contractului individual de munca, acesta inceteaza prin acordul partilor, iar incetarea produce efecte imediat, fara a se pune problema eventualelor prejudicii pe care le poate suferi angajatorul. Spre deosebire de aceasta situatie, in cazul in care angajatorul nu este de acord cu incetarea contractului, decizia unilaterala a salariatului nu produce efecte imediat, dreptul acestuia de a demisiona neavand caracter absolut. Angajatorul este protejat impotriva denuntarii intempestive a contractului de munca de catre salariat, prin obligatia pe care o are salariatul de a respecta preavizul prevazut de lege, pe durata caruia contractul continua sa isi produca toate efectele.

Incetarea contractului individual de munca prin vointa unilaterala a angajatorului poate avea loc numai cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) teza finala C. muncii care consacra dreptul salariatilor la protectie impotriva concedierilor nelegale, precum si ale art. 39 alin. (1) lit. j) din Cod care reglementeaza dreptul salariatilor la protectie in caz de concediere. In consecinta, incetarea contractului individual de munca in baza vointei unilaterale a angajatorului nu poate avea loc decat in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.