Teoria si metodologia evaluarii

7x puncte

categorie: Psihologie

nota: 10.00

nivel: Facultate

Referat despre Teoria si metodologia evaluarii
Cu alte cuvinte, optica asupra rațiunii, statutului și scopului evaluării didactice în procesele instructiv-educative s-a modificat profund în didactica modernă față de modelul și accepțiunile din didactica tradițională, ceea ce a determinat noi dezvoltări în teoria și practica evaluării didactice:
- orice proces, acțiune sau secvență in[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Teoria si metodologia evaluarii

Referat despre Teoria si metodologia evaluarii
Cu alte cuvinte, optica asupra rațiunii, statutului și scopului evaluării didactice în procesele instructiv-educative s-a modificat profund în didactica modernă față de modelul și accepțiunile din didactica tradițională, ceea ce a determinat noi dezvoltări în teoria și practica evaluării didactice:
- orice proces, acțiune sau secvență instructiv-educativă presupune îngemănarea dintre cele trei funcții fundamentale ale procesului de învățământ: predarea, învățarea și evaluarea, astfel încât acțiunea educațională este considerată unitară și sistemică, o autentică activitate integrată de predare-învățare-evaluare;

- rezultatele (prestațiile, performanțele, competențele, comportamentele etc.) așteptate se prefigurează în etapa de proiectare a activității didactice, evaluarea fiind privită ca parte integrantă a procesului de predare-învățare, iar desfășurarea acestui proces vizează finalitatea conturată prin proiectarea evaluării;

- evaluarea se realizează în interesul ambilor parteneri ai procesului instructiv-educativ - elev și profesor, sprijinindu-le constant și sistematic eforturile; elevul este transformat în permanență într-un partener al profesorului în evaluare, îndeosebi prin: autoevaluare, interevaluare (evaluare reciprocă), evaluare/ autoevaluare controlată;

- actul evaluativ trebuie considerat drept un parteneriat între elev ca evaluat și profesor ca evaluator, în vederea atingerii obiectivelor educaționale, a performanțelor, competențelor și standardelor vizate;

- evaluarea presupune formarea unei imagini reale, obiective despre sine a celui evaluat, evidențiindu-se, în primul rând, aspectele pozitive ale întregului proces de învățare și formare parcurs de acesta, nivelul său de cunoștințe, calitățile, capacitățile, competențele, aptitudinile sale, conduita sa și, alături de acestea, aspectele negative și disfuncțiile care intervin în procesul de învățare și formare: lacunele, confuziile, greșelile sale, fără a se transforma însă, într-o evaluare-sancțiune;

EVALUAREA DIDACTICĂ - DEMERS CONTINUU, INTEGRAT ÎN PROCESUL DE PREDARE ȘI ÎNVĂȚARE. FUNCȚIILE EVALUĂRII
1. Procesele de predare-învățare-evaluare
Orice proces, acțiune sau secvență instructiv-educativă presupune îngemănarea dintre cele trei funcții și componente fundamentale ale procesului de învățământ: predarea, învățarea și evaluarea, astfel încât acțiunea educațională este considerată unitară și sistemică, o autentică activitate integrată de predare-învățare-evaluare. Se recomandă ca evaluarea formativă să fie continuă (în flux continuu), sistematică și analitică, pentru a-i putea oferi evaluatorului informații concrete în legătură cu nivelul de atingere a obiectivelor educaționale, cu dificultățile de învățare ale elevilor, sugerându-i modificări, ajustări, ameliorări sau corective adecvate.

2. Tipuri de evaluare
Specialiștii în teoria și practica evaluării au propus mai multe posibilități de clasificare a acesteia, funcție de diferite criterii pedagogice, elaborând o taxonomie a tipurilor de evaluare a performanțelor școlare. În continuare, vom aminti câteva criterii pedagogice de evaluare, utilizate cel mai frecvent în plan teoretic și practic:

1. Criteriul obiectivității și al gradului de certitudine oferit, distinge:
1.1. Evaluarea empirică (subiectivă), care se caracterizează prin apelul la intuiția profesorului, la "simțul didactic" al acestuia și este foarte răspândită în practica instruirii datorită relativei sale simplități.

Principalele dezavantaje ale evaluării empirice sunt următoarele:
- este nesigură, are un grad de obiectivitate redus
- rezultatele pot fi fluctuante, datorită dispoziției profesorului sau a elevului, atmosferei existente în clasă ș.a.m.d.
- este fragmentară, surprinde elemente de moment, deci nu are calitatea de a produce o impresie generală, de a forma o imagine de ansamblu asupra activității și prestației elevului
- permite o divergență prea mare a criteriilor implicite pe baza cărora profesorul determină randamentul școlar al elevilor
- consemnează unele evenimente nerelevante, "anecdotice"
- face necesară întocmirea unor liste de trăsături, comportamente, performanțe sau rezultate ce trebuie să fie mereu în atenția profesorului, liste ale căror rubrici îi cuprind pe toți elevii din clasă și cu ajutorul cărora se înregistrează rezultatele obișnuite sau deosebite
- face necesară elaborarea unor scale grafice cu ajutorul cărora să se înregistreze sistematic dacă o anumită trăsătură/ performanță este prezentă, precum și gradul în care ea a evoluat sau nu într-un anumit interval de timp
- necesită uneori folosirea metodelor sociometrice.

1.2. Evaluarea obiectivă se bazează pe folosirea unor tehnici științifice speciale de măsurare a unor trăsături, a unei performanțe, a unei prestații, a unei experiențe. Ea presupune crearea unor instrumente de culegere a datelor și de comparare deliberată a comportamentului elevului cu un anumit standard acceptat, prin valorificarea uneia din următoarele două proceduri:

- Raportarea comportamentului elevului la obiectivele procesului instructiv-educativ, definite în termeni operaționali; această procedură presupune fixarea prealabilă a unor obiective ale instrucției și educației în fiecare etapă de învățământ și pentru fiecare disciplină, precum și exprimarea lor în forme de comportament măsurabile, astfel încât, în raport cu acest comportament, performanța finală a fiecărui elev poate fi evaluată cu precizie pe baza unui punctaj prestabilit.

- Raportarea comportamentului elevului la media normală, statistică, a realizării acestui comportament în rândul uneia și aceleiași categorii de subiecți. Variantele acestei proceduri presupun realizarea de comparații între prestația elevului și:
a) Nivelul mijlociu de performanță, corespunzător unei anumite vârste biologice (unui anumit număr de ani), stabilit în prealabil, utilizându-se un eșantion de elevi cu aceeași vârstă biologică.

b) Nivelul mijlociu de performanță, corespunzător unei anumite vârste școlare (unei clase școlare), stabilit în prealabil, utilizându-se un eșantion de elevi cu aceeași vârstă școlară.

c) Nivelul mijlociu de performanță al microgrupului din care face parte elevul evaluat, respectiv clasa de elevi.
Performanțele unui elev, stabilite prin astfel de evaluări succesive, se pot apoi articula sub forma unui "profil al elevului", creându-se posibilitatea realizării unei imagini de ansamblu
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Psihologie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.