Teoria generala a instruirii didactica generala

1x punct

categorie: Management

nota: 8.16

nivel: Facultate

Dimensiunile generale ale procesului de învățământ
Dimensiunile generale ale procesului de învățământ sunt evidente în contextul abordării sistemice a variabilelor angajate în proiectarea activității didactice / educative.

Dimensiunea funcțională a procesului de învățământ vizează un ansamblu de variabile dependente de sistem, stabilite la nivelul documentelor de politică a [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Teoria generala a instruirii didactica generala

Dimensiunile generale ale procesului de învățământ
Dimensiunile generale ale procesului de învățământ sunt evidente în contextul abordării sistemice a variabilelor angajate în proiectarea activității didactice / educative.

Dimensiunea funcțională a procesului de învățământ vizează un ansamblu de variabile dependente de sistem, stabilite la nivelul documentelor de politică a educației: finalitățile macrostructurale (idealul educației-scopurile educației) care determină finalitățile microstructurale (obiectivele generale și specifice ale procesului de învățământ).

Modul de proiectare a acestor finalități depinde de ponderea acordată funcțiilor principale ale educației care contribuie la realizarea funcției fundamentale a educației, formarea-dezvoltarea personalității. De exemplu, sistemele de învățământ care pun accentul pe funcția politică în detrimentul celei culturale, întrețin, la nivelul procesului de învățământ, tendința de politizare a conținuturilor instruirii / învățării.

Dimensiunea structurală a procesului de învățământ vizează o altă categorie de variabile, dependente de sistem: resursele pedagogice (materiale, umane, bugetare, informaționale). Cantitatea și calitatea acestora condiționează gradul de reușită al activităților proiectate și realizate la nivelul procesului de învățământ.

Avem în vedere: a) baza didactico-materială existentă la nivelul unei școli, unei clase de elevi, unei discipline de învățământ (vezi mai ales în cazul unor discipline ca: fizica, educația tehnologică, educația fizică, informatica etc.); calitatea unei anumite generații de elevi dar și calitatea unei anumite generații de profesori, dependentă de sistemul de formare inițială și continuă instituit la nivel național, teritorial și local; c) resursele bugetare alocate de la nivel național, teritorial și local; d) resursele informaționale existente în școală sau în zona școlară (vezi calitatea bibliotecilor școlare dar și noilor instituții – mediatecile școlare care valorifică noile tehnologii informaționale).

Dimensiunea structurală a procesului de învățământ reflectă modul de organizare a sistemului de învățământ în ansamblul său: organizarea pe niveluri, trepte, cicluri, discipline școlare dar și organizarea anului școlar (trimestre, semestre, vacanțe școlare, examene, evaluări globale periodice etc.)

Dimensiunea operațională a procesului de învățământ vizează variabilele dependente exclusiv de cadrul didactic, variabile angajate în activitatea de proiectare, realizare și dezvoltare (perfecționare în raport de schimbările care apar pe parcurs) a unor activități didactice/educative concrete: lecții, ore de dirigenție etc. În această perspectivă cadrul didactic are răspunderea proiectării, realizării și dezvoltării unor activități didactice și educative eficiente, cunoscând toate variabilele dependente de sistem adaptabile la condițiile fiecărei, fiecărei clase de elevi, fiecărui elev în parte.

Evaluarea eficienței activităților organizate în cadrul procesului de învățământ presupune o judecată valorică orientată special asupra raportului existent între variabile dependente de sistem și cele dependente de cadrul didactic. O asemenea judecată valorică vizează atât activitatea de proiectare, realizată de fiecare cadru didactic în anumite condiții concrete, cât și activitatea de inspecție școlară, organizată la nivel național, teritorial și local.

Trăsăturile generale ale procesului de învățământ
Trăsăturile generale ale procesului de învățământ sunt evidente la nivelul structurii acțiunii educaționale (vezi partea I, modulul 1, structura acțiunii educaționale) operabilă și în cazul activităților didactice / educative, bazate pe corelația existentă între subiectul educației / cadrul didactic și obiectul educației /elevul, studentul etc.

Analiza activităților didactice /educative, proiectate, realizate și dezvoltate la nivelul procesului de învățământ, permite sesizarea a trei trăsături generale ale procesului de învățământ:
a) interacțiunea subiect-obiect, proiectată și realizată la nivelul relației de comunicare pedagogică dintre "emițător" (cadrul didactic) și "receptor" (preșcolarul, elevul, studentul) – în această accepție se vorbește despre “caracterul bilateral” al procesului de învățământ”(opus caracterului unilateral) – vezi Nicola, Ioan, 1996;

b) unitatea informativ-formativ (informare – formare-dezvoltare), proiectată și realizată la nivelul conținutului mesajului educațional, construit de cadrul didactic special pentru declanșarea răspunsului comportamental al preșcolarului, elevului, studentului (informarea, selecționată pe criterii pedagogice optime, asigurând, în mod implicit și explicit, formarea elevului în sens ascendent pozitiv);

c) reglarea-autoreglarea activității proiectată și realizată de cadrul didactic în funcție de răspunsul preșcolarului, elevului, studentului, la nivelul unor circuite de conexiune inversă pozitivă (realizabile pe tot parcursul activității), deschise în direcția (auto)perfecționării.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Management

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.