Teoria controlului administratiei publice - Controale administrative si politice

5x puncte

categorie: Economie

nota: 9.30

nivel: Facultate

b) Forme de control contencios exercitat asupra administrației publice centrale

Art. 52 și art. 126 alin. (6) consacră dreptul de control al instanțelor judecătorești asupra actelor administrative emise de autoritățile publice, inclusiv de autoritățile administrației publice, care sunt o specie de autorități publice.

Controlul exercitat în baza art. 52 și art. 126 a[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Teoria controlului administratiei publice - Controale administrative si politice

b) Forme de control contencios exercitat asupra administrației publice centrale

Art. 52 și art. 126 alin. (6) consacră dreptul de control al instanțelor judecătorești asupra actelor administrative emise de autoritățile publice, inclusiv de autoritățile administrației publice, care sunt o specie de autorități publice.

Controlul exercitat în baza art. 52 și art. 126 alin. (6) din Constituție și a Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ are în vedere atât acte administrative emise de autorități centrale, cât și acte emise de autorități ale administrației publice locale. Art. 146 lit. „d” menționează, printre atribuțiile Curții Constituționale, și pe aceea de a se pronunța asupra excepțiilor de neconstituționalitate privind o categorie de acte ale Guvernului, și anume ordonanțele.

c) Forme de control contencios exercitat asupra administrației publice locale

Art. 123 alin. (5) consacră dreptul prefectului, ca reprezentant al Guvernului, de a ataca în contenciosul administrativ actele emise de Consiliul Local, Consiliul Județean și primar, actul atacat fiind suspendat de drept.

Art. 126 alin. (6), coroborat cu art. 21, 52 și 53, creează cadrul constituțional de exercitare a dreptului fundamental al celui vătămat prin actele administrative ale autorităților publice, el vizând atât actele emise de autoritățile centrale, cât și cele emise de autoritățile administrației publice locale, în categoria acestora incluzând și pe cele județene.

d) Forme de control necontencios exercitat asupra administrației publice locale

Art. 111 alin. (1) reprezintă, cum am mai arătat, un „drept comun” de exercitare a controlul parlamentar asupra întregii administrații publice, inclusiv a celei locale.

Capitolul IV al titlului II, articolele 58-60, consacră instituția „Avocatului Poporului“, a cărei menire constituțională este să apere drepturile și libertățile cetățenilor.

Prin intermediul Avocatului Poporului se exercită și un control indirect din partea Parlamentului asupra administrației publice centrale și locale, în egală măsură, deoarece el prezintă organului legiuitor rapoarte, anual sau la cererea acestuia, cu privire la activitatea desfășurată, care pot conține și recomandări privind legislația sau măsuri de altă natură, menite să contribuie la apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

De exemplu controlul prefectului, se exercită nu numai asupra actelor, ci șiasupra persoanelor și a autorităților administrației publice locale.

3. Formele de control a legalitatii actelor administrative

Controlul legalitatii actelor administrative este determinat de respectarea cerintelor principiului legalitatii care trebuie sa stea la baza intregii activitati a serviciilor publice administrative, inclusiv de a adopta ori emite acte administrative de autoritate in baza si in vederea executarii legii.

Controlul legalitatii actelor administrative se exercita atât sub forma controlului administrativ cât si acela al instantelor judecatoresti. Prof. Prisacaru sustine ca exercitarea controlului de legalitate priveste numai actele administrative de autoritate. Controlul efectuat prin mijlocirea instantelor judecatoresti este un control extern si se imparte in: controlul instantelor judecatoresti de contencios administrativ si controlul instantelor judecatoresti de drept comun.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.