Teius - Studiul geografic complex

3x puncte

categorie: Geografie

nota: 7.96

nivel: Liceu

1.1 POZIȚIA GEOGRAFICĂ

Orașul Teiuș este amplasat in zona central vestică a țării, fiind situat pe coordonatele geografice reprezentate de paralela de 46ș15Ž latitudine nordică și meridianul de 23ș50Ž longitudine estică, la o distanță de 18 km de municipiul Alba Iulia, pe culoarul Mureșului, în Depresiunea Teiușului. Această poziție i-a favorizat în toate etapele evoluției sale is[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Teius - Studiul geografic complex

1.1 POZIȚIA GEOGRAFICĂ

Orașul Teiuș este amplasat in zona central vestică a țării, fiind situat pe coordonatele geografice reprezentate de paralela de 46ș15Ž latitudine nordică și meridianul de 23ș50Ž longitudine estică, la o distanță de 18 km de municipiul Alba Iulia, pe culoarul Mureșului, în Depresiunea Teiușului. Această poziție i-a favorizat în toate etapele evoluției sale istorice realizarea unor importante schimburi de mărfuri specifice muntelui, dealului, câmpiei și luncii. Aceasta fiind o cauză importană pentru organizarea în această zonă, din cele mai vechi timpuri, a tradiționalelor târguri cunoscute în toată țara.

Zona centru cuprinde părți insemnate din cele trei ramuri ale Carpaților Românești, zona colinară a Podișului Transilvaniei și depresiunile din zona de contact intre zona colinară și cea montană. Zona montană se întinde pe 47% din suprafața Regiunii Centru, ocupând părtile de est, sud și vest ale regiunii. Zona colinară cuprinde Podișul Târnavelor, în întregime și partea de est a Câmpiei înalte a Transilvaniei. În zona de contact între regiunea montană și cea colinară se găsesc depresiunile Făgărașului și Sibiului în partea de sud, Culoarul Alba Iulia-Turda în partea de vest și dealurile subcarpatice în partea de est.

Culoarul Mreșului (are altitudinea cea mai coborâtă la confluența Arieșului cu Mureșul 270 m și 220 m la confluența Sebeșului), este astfel clar limitat între râpa de împingere ce mărginește Podișul Târnavelor și dealurile piemontane atașate Munților Trascău. Sub raport morfologic culoarul are un aspect depresionar, fiind disimetric din cauza abaterii Mureșului către sud, fapt datorat împingerii exercitate de afluenții viguroși care coboară din Munții Apuseni. O serie de înaintări mio-pliocene dinspre munte generează cîteva strangulări, individualizându-se bazinete depresionare. Elementul morfologic dominant îl constituie prezența teraselor bine dezvoltate. Cele opt terase ale Mureșului (2-3 m, 8-12 m, 18-25 m, 30-40 m, 50-60 m, 75-85 m, 90-120 m, și 140-150 m) sunt bine utilizate în agricultură, favorizând totodată dezvoltarea numeroaselor așezări rurale și centre urbane cum este și Teiușul.

1.2 CADRUL GEOGRAFIC ȘI UNITĂȚILE MAJORE DE RELIEF ÎNTÂLNITE

1.Rama de munți
2.Rama deluroasă
3.Mușcele
4.Dealuri piemontane
5.Terase
6.Lunci
7.Defileuri
8.Cueste
9.Râpi de împingere
10.Anticlinale

Geografic vorbind, Teiușul este situat în Depresiunea Transilvaniei la extremitatea sa cea mai vestică, având în dreapta Mureșul, într-un coridor depresionalr cunoscut sub numele de „Culoarul Turda – Alba Iulia”
Culoarul Turda – Alba Iulia se extinde de la confluența Arieșului cu Mureșul, în partea de nord și ține până la unirea râului Sebeș cu Mureșul, în partea de sud. Se desfășoară ca un segment larg al Mureșului numit uneori și depresiunea Aiud – Alba Iulia deși în bună parte reprezintă un relief deluros asemănător altimetric cu cel din podișul din partea de est.

Limita de nord corespunde cu marginea sudică a Dealurilor Feleacului, între văile pâraielor Galda Mare și Valea Florilor, unde dealurile prezente aici se pierd în Depresiunea Turzii, care are un aspect de câmpie. La est de Valea Florilor limita urmărește contactul cu câmpia Sărmașului până pe valea Mureșului, apoi denivelarea care separă Podișul Târnavelor de Valea Mureșului, marcată de un șir de așezări, printre care și orașul Teiuș.
În sud culoarul este parțial închis de extremitatea nord estică a Munților Vințului mai jos de Alba Iulia, rămânând să se continue numai partea joasă a culoarului constituită din terasele și lunca Mureșului. Limita de vest este clar imprimată în relief ca fiind versantul estic al Munților Trascău și treapta colinară a culoarului.

Altitudinea maximă este de 682 m în Vârful Braniște, situat la contactul cu Munții Trascău, urmează vârful Dealul Rotund 557 m din Dealul Măhăceni, deal aflat în partea de nord a Teiușului și unde întâlnim altitudinile cele mai mari din Culoarul Turda – Alba Iulia. Principala particularitate a reliefului din acest culoar o constituie asimetria orografică, ca urmare a trecerii gradate de la glacisul piemontan de sub Munții Trascău, la culoarul cu terase din partea centrală și apoi la lunca largă a Mureșului din est. Acest glacis este secționat de numeroase văi ale afluenților Mureșului, care coboară din Munții Apuseni, fragmentându-l într-o succesiune de culmi prelungi, continuate cu poduri largi de terasă.

Diferența maximă de nivel față de lunca Mureșului, la Alba Iulia este de 460 m. Energia reliefului este mai ridicată în partea de nord și de vest. Densitatea fragmentării prezintă valori mari, de 1,8 – 2 km/kmČ tot în partea de nord și valori mici de 0,5 km/kmČ în partea de sud.
Acesta este străjuit de zone geomorfologice înalte, atât la est, unde întâlnim Podișul Târnavelor, cât și la vest unde avem Câmpia și Dealurile piemontane ale Munților Trascău, între care sunt orânduite Lunca și Terasele Mureșului.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Geografie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.