Tabel fizica

2x puncte

categorie: Fizica

nota: 9.45

nivel: Gimnaziu

Reflexia luminii - schimbarea direcției de propagare a luminii la suprafața de separație dintre două medii, lumina revenind în același mediu.

Refracția luminii - schimbarea direcției de propagare a luminii la trecerea dintr-un mediu transparent în altul. n1 * sini = n2 * sinr

Reflexia totală - este un fenomen care poate să apară la trecerea luminii dintr-un mediu da[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Tabel fizica

Reflexia luminii - schimbarea direcției de propagare a luminii la suprafața de separație dintre două medii, lumina revenind în același mediu.

Refracția luminii - schimbarea direcției de propagare a luminii la trecerea dintr-un mediu transparent în altul. n1 * sini = n2 * sinr

Reflexia totală - este un fenomen care poate să apară la trecerea luminii dintr-un mediu dat în altul mai putin refringent (în cazul refracției cu depărtare de normală).
Unghiul limită reprezintă acel unghi de incidență pentru care unghiul de refracție este de 900

Legi,definiții, enunțuri și observații privind stiudiul mecanicii

Vectorul viteză medie este definit ca fiind vectorul deplasare supra intervalul de timp.
Mișcarea rectilinie uniformǎ se parcurge pe linie dreaptǎ, tot timpul pe aceeași direcție și sens, iar distanțele sunt egale în intervale de timp egale.
Principiile mecanici newtoniene:

Principiul I(Principiul inerției):

Un corp îsi menține starea de repaus sau de M.R.U. atât timp cât asupra lui nu acționează alte corpuri care să-i schimbe această stare. Proprietatea corpurilor la care face referire principiul I se numește inerție.

Principiul fundamental al mecanicii

Vectorul forță este egal cu produsul dintre masa corpului și vectorul accelerație.

Principiul acțiunii și reacțiunii

Dacă un corp A acționează cu o forță (acțiune) asupra unui alt corp B atnci cel de-al doilea corp, B va acționa asupra lui A cu o forță (reacțiune) având același modul, aceeași direcție, dar sens diferit.

Inerția este proprietatea tuturor corpurilor de a-și menține starea de repaus sau M.R.U. dacă asupra lor nu acționează alte corpuri care să le schimbe această stare.
Pentru un corp aflat în repaus sau M.R.U. ΣF=0
Interacțiunea este acțiunea reciprocă dintre două corpuri. Forța este mărimea fizică ce măsoară tăria interacțiunii dintre corpuri (mărime vectorială).
Într-un corp elastic supus acțiunii unor forțe deformatoare, iau naștere forțe elastice care se opun deformării.
Forțele de frecare sunt forțe ce se exercită în planul suprafeței de contact și se opun mișcării reciproce a unui corp față de celălalt.
Legile frecării:
Măsurând forța de tracțiune putem evalua mărimea forței de frecare la alunecare.

Forța de frecare de alunecare este direct proporționalǎ cu mărimea forței de apăsare normală exercitată de un corp pe suprafața celuilalt.
Coeficientul de frecare la alunecare dintre două corpuri depinde de natura suprafețelor care vin în contact (natura materialului și gradul lor de șlefiure).

Forța de frecare de alunecare dintre două corpuri nu depinde de mărimea suprafeței de contact dintre cele două corpuri.
Modulul de elasticitate reprezintă mărimea unei forțe care acționând asupra unui corp cu secțiunea egală cu unitatea îi dublează lungimea.
Alungirea relativă, epsilon este proporțională cu mărimea efortului unitar dacă nu se depășesc limitele de elasticitate ale corpului.
Se numește forță centripetă acea forță care aplicată unui corp îi modifică în permanență traiectoria obligându-l sa evolueze pe o traiectorie circulară.

Obs: Forța centripetă nu este un nou tip de forță. Orice forță, din cele învățate poate juca la un moment dat rolul de forță centripetă.
Lucrul mecanic efectuat de o forță constantă al cărei punct de aplicație se deplasează rectiliniu pe distanța d, este definit ca produsul scalar dintre vectorul forță și vectorul deplasare.

Lucrul mecanic al forței de greutate nu depinde de drumul urmat, ci numai de poziția inițială și finală a corpului (și de diferența de nivel h dintre cele două poziții). O forță al cărei lucru mecanic nu dpeinde de drumul urmat, depinzând numai de poziția corpului,se numește forță conservativă (ex: G,Fe,Felectrostatică, Ff nu este forță conservativă).
Spunem despre un sistem fizic că posedă energie mecanică într-o anumită stare a sa dacă fără interacțiuni din exterior poate părăsi acea stare, evoluând către alta, în timpul acestei transformări acționând, adică efectuând lucru mecanic.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Fizica

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.