Sursele de energie electrica ale automobilului

5x puncte

categorie: Fizica

nota: 9.25

nivel: Liceu

La turații mijlocii și mari ale motorului, surplusul de energie electrică furnizat de generator este înmagazinat de bateria de acumulatoare care în acest fel se încarcă. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească generatorul de curent sunt :

- să aibă o construcție simplă și o mare siguranță în funcționare;
- să posede o durată mare de serviciu;
- să aibă un gab[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Sursele de energie electrica ale automobilului

La turații mijlocii și mari ale motorului, surplusul de energie electrică furnizat de generator este înmagazinat de bateria de acumulatoare care în acest fel se încarcă. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească generatorul de curent sunt :

- să aibă o construcție simplă și o mare siguranță în funcționare;
- să posede o durată mare de serviciu;
- să aibă un gabarit redus și o mare putere specifică raportată la 1 daN greutate.

Generatoarele de curent electric utilizate la automobile pot fi :
- de curent continuu (dinamuri);
- de curent alternativ (alternatoare).

Aparate pentru reglarea tensiunii și a curentului și de conectare cu bateria de acumulatoare

Creșterea turației face să crească în aceeași măsură tensiunea electromotoare, deci și tensiunea la bornele generatorului. Variațiile de tensiune produc perturbări în funcționarea consumatorilor: o tensiune pre a mică poate descărca rapid bateria, iar o tensiune prea mare poate produce arderea lămpilor din instalația electrică și defectarea bateriei de acumulatoare. Cercetările experimentale au dovedit faptul că creșterea tensiunii generatorului peste valoare cu 10 -12 % reduce durata de serviciu a lămpilor și a bateriei de acumulatoare de 2 sau 2,5 ori.

Pentru evitarea acestui fenomen, în circuitul generatorului este necesar să se prevadă un aparat special al cărui rol este sa mențină tensiunea constantă prin varierea mărimii fluxului magnetic de excitație invers proporțional cu turația indusului. Acest aparat se numește regulator de tensiune.

O altă mărime caracteristică., a cărei valoare intervine în funcționarea generatorului, este intensitatea curentului debitat. Astfel, menținând la bornele generatorului o tensiune constanta, intensitatea curentului debitat poate depăși valoarea admisibilă atunci când numărul consumatorilor alimentați simultan crește. o valoare prea mare a intensității curentului poate produce supraîncălzirea și arderea izolației, a înfășurărilor indusului și statorului, fapt ce scoate din funcționare generatorul. De aceea, între consumatori și generatorul de curent se introduce în circuit un aparat special, numit limitator de curent.

În funcționarea generatorului de curent se mai întâlnește și un alt fenomen care se manifestă în diferite regimuri de lucru ale motorului. Astfel, la turația scăzută sau atunci când motorul nu funcționează, tensiunea electromotoare a generatorului este mai mică (sau nulă) decât tensiunea electromotoare a bateriei de acumulatoare. În aceste condiții, în circuitul baterie și generator ia naștere un curent de descărcare a bateriei în generator. Acest curent de descărcare poate încălzi înfășurările generatorului până la arderea izolației, descărcând, totodată, rapid și inutil bateria de acumulatoare.

În scopul preîntâmpinării acestui fenomen și pentru protejarea bateriei și a generatorului, în circuitul acestora se montează un an aparat special, numit conjunctor-disjunctor, care închide circuitul generator-baterie numai atunci când tensiunea electromotoare a generatorului este mai mare decât tensiunea electromotoare a bateriei de acumulatoare.

Toate aceste aparate - regulatorul de tensiune, limitatorul de curent și conjunctorul-disjunctor, pot fi montate intr-un corp compact, formând aparatul cunoscut, în construcția automobilelor, sub numele de releu regulator.

Principiul de funcționare al bateriei de acumulatoare
Bateria de acumulatoare cu plăci de plumb este compusă dintr-un anumit număr de elemente în serie. Un element este alcătuit dintr-un vas în care se găsește electrolit și doi electrozi. Vasul se confecționează din materiale izolante : ebonita, bachelita, sau alt material plastic, iar electrolitul este preparat sub forma unei soluții de acid sulfuric în apă distilată. Electrozii sunt formați din grătare de plumb pe care s-a presat o masa activa.

Pentru electrozii pozitivi masa activă este realizată din oxizi de plumb de culoare brună, iar pentru cei negativi din particule foarte fine de plumb metalic, spongios, de culoare cenușie-argintie. Procesul electrochimic pe a cărui desfășurare se bazează funcționara acumulatorului cuprinde două faze distincte, și anume: descărcarea și încărcarea.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Fizica

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.