Studiul activitatii la S.C. Art Land S.R.L.

5x puncte

categorie: Contabilitate

nota: 7.70

nivel: Liceu

d). Calculul și repartizarea profitului. Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului. În cazul înregistrării de pierderi, consiliul de administrație va analiza cauzele și va hotărî în consecință. Suportarea pierderilor se va face proporțional cu aportul la capitalul social și în limita capitalului subscris.

1.1.3. STRUCTURI ORGANIZATORICE ȘI DE MANAGEMENT

a)[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Studiul activitatii la S.C. Art Land S.R.L.

d). Calculul și repartizarea profitului. Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului. În cazul înregistrării de pierderi, consiliul de administrație va analiza cauzele și va hotărî în consecință. Suportarea pierderilor se va face proporțional cu aportul la capitalul social și în limita capitalului subscris.

1.1.3. STRUCTURI ORGANIZATORICE ȘI DE MANAGEMENT

a). Capitalul social.
Capitalul social al societății este in sumă de 200.000 RON
b). Reducerea sau mărirea capitalului social. Rezolva oricare alta problema a societatii.
Capitalul social poate fi mărit sau redus pe baza hotărârii Consiliului de Administrație în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de contractul de societate.

c).Cesiunea acțiunilor. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune. Cesiunea parțială sau totală între acționari sau terți se face în conformitate cu prevederile Contractului de societate.

d).Pierderea acțiunilor. În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de Administrație și să facă public faptul prin presă, după 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

e).Consiliul de administrație este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții:

1. Alege membrii Consiliului de Administrație și ai Comisiei de Cenzori inclusiv cenzorii supleanți, îi descarcă de activitate și îi revocă;
2. Discută, aprobă sau modifică bilanțul după ascultarea raportului administratorilor și cenzorilor și fixează dividendul;

3. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și după caz programul de activitate pe exercițiul următor;
4. Fixează remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs al administratorilor și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin contractul de proprietate sau statut;
5. Hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora precum și la cesiunea acestora;
6. Hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului precum și la transformarea formei juridice a societății;
7. Hotărăște cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea sau lichidarea societății;
8. Analizează Rapoartele Consiliului de Administrație, privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Contabilitate

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.