Studiu monografic la CEC

3x puncte

categorie: Economie

nota: 9.00

nivel: Facultate

Cauzele infiintarii C.E.C. au fost multiple. Ele trebuie cautate in organizarea financiara a statului roman, in cercetarile facute pentru identificarea de venituri pentru sustinerea reformelor promovate de domnitorul Cuza si in stabilirea unei ordini in relatiile financiare dintre stat si particulari.La baza infiintarii C.E.C. au stat ratiunii de natura politica si economico-financiara.
[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Studiu monografic la CEC

Cauzele infiintarii C.E.C. au fost multiple. Ele trebuie cautate in organizarea financiara a statului roman, in cercetarile facute pentru identificarea de venituri pentru sustinerea reformelor promovate de domnitorul Cuza si in stabilirea unei ordini in relatiile financiare dintre stat si particulari.La baza infiintarii C.E.C. au stat ratiunii de natura politica si economico-financiara.

In toate actele oficiale C.E.C. –S.A. denumita in continuare Banca, se identifica in mod clar prin denumire , forma juridical, capitalul social, adresa sediului social, inmatriculari in registrul bancar si prin emblema Bancii.

C.E.C. e persoana juridica romana, organizata in forma juridica a unei societati pe actiuni si isi desfasoara activitatea ca banca, in conformitate cu prevederile legislatiei si celei ale regulamentului propriu de functionare adoptat de Banca.

Sediul social al Bancii este in municipiul Bucuresti, calea Victoriei nr.13, sector 3, Romania.Acest sediu poate fi schimbat in baza hotararii consiliului de administrare al Bancii, conform delegarii prevazute in articolul 13.Banca isi desfasoara activitatea prin succursale, agentii, reprezentante sau alte asemena sedii fara personalitate juridica in tara si in strainatate.Banca poate infiinta sau desfiinta astfel de sedii ,potrivit legii.Banca poate functiona pe durata nelimitata.

Activitatea principala a Bancii este Alte activitati de intermedieri monetare -cod CAEN 6512 si domeniul principal este Intermediere monetara -cod CAEN 651.Banca poate desfasura , in limita autorizatiei acordate de catre B.N.R. , precum si sub rezerva obtinerii celorlalte autorizari cerute de lege, urmatoarela activitati :atragerea de depozite si de alte fonduri rambursabile – cod CAEN 6512 ;contactarea de credite, incluzand printre altele credite de consum, credite ipotecare, finantarea tranzactiilor comerciale,operatiuni de factoring, scon tare,forfetare – cod CAEN 6512;servicii de transfer monetar –cod CAEN 6512

emiterea si administrarea de mijloce de plata , cum ar fi ; carti de credit, cecuri de calatorie si alte asemenea, inclusiv emiterea de moneda electronica- cod CAEN 6512;emiterea de garantii si asumarea de angajamente – cod CAEN 6512

1. instrumente ale pietei monetare,
2. valuta,
3. contracte futures si option,
4. instrumente avand la baza cursul de schimb si rata dobanzii,
5. valori mobiliare si alte instrumente financiare
- intermediere ;
- acordare de consultanta,
- administrare de portofolii ale clientilor si consultanta legate de aceasta,
- inchirieri de casete de siguranta- cod CAEN 6512
- distribuire de titluri de participare la fondul de investitii si actiuni ale societatilor de investitii – cod CAEN 6523 ;
- actionare ca operator al Arhivei Electronice de Garantii Reale

Mobiliare – cod CAEN 6713 ;
- operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte confectionate din acestea – cod CAEN 6512;
- operatiuni de mandat- cod CAEN 6512 si 6720
1. distributie pentru obligatiuni municipale ;
2. distributie pentru obligatiuni corporative ;
3. distributie pe actiuni ;
4. distributie de divident.
5. efectuarea de operatiuni privind executia de casa a bugetului statului in limita mandatului ;
6. inchirieri de bunuri mobile si imobile catre terti- od CAEN 7020
7. orice alte active permise a fi desfasurate de banci in concordanta cu legislatia in vogoare.


Banca poate presta servicii auxiliare sau conexe legate de activitatile desfasurate, cum ar fi : detinerea si administrarea de bunuri mobile si imobile necesare desfasurarii activitatii sau pentru fofosinta salariatilor , si poate efectua orice alte activitati ori operatiuni necesare pentru realizarea obiectului de activitate autorizat..

Capitalul social al Bancii e de 149,700 mil lei ( RON) impartit in 1.497.000 de actiuni nominative, cu o valoare nomonala de 100 lei ( RON) / actiune ; acestea apartin in totalitate statului raman, care isi exercita drepturile si isi asuma toate obligatiile aferente pozitiei de actionar unic prin MFP.

Majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social se face pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii..

Majorarea capitalului social se face prin eniterea de noi actiuni sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente, in schimbul unor noi aporturi in numerar sau prin utilizarea altor sume prevazute in legislatia bancara .Nu se pot emite actiuni noi de o valoare mai mica decat a valorii nominale a celei existente.

Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta pe termen de cel putin o luna , cu incepere din ziua publicarii.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor care le poseda si cu obligatiunea de exercitare a dreptului de subscriere in termenul si in conditiile stabilite prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.