Structuri nationale si internationale specializate sau cu atributii in protectia mediului

3x puncte

categorie: Economie

nota: 8.45

nivel: Facultate

În anul 1975, U.N.E.S.C.O. împreună cu PNUE (Programul Națiunilor Unite pentru Mediu) au lansat Programul internațional privind educația relativă ia mediu (PIEE) prin care și-au propus amplificarea conștientizării generale asupra necesității educaŹției ecologice; dezvoltarea de concepte și de abordări metodologice în domeniul educației; intensificarea eforturilor pentru a încorpora dimensiunea med[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Structuri nationale si internationale specializate sau cu atributii in protectia mediului

În anul 1975, U.N.E.S.C.O. împreună cu PNUE (Programul Națiunilor Unite pentru Mediu) au lansat Programul internațional privind educația relativă ia mediu (PIEE) prin care și-au propus amplificarea conștientizării generale asupra necesității educaŹției ecologice; dezvoltarea de concepte și de abordări metodologice în domeniul educației; intensificarea eforturilor pentru a încorpora dimensiunea mediului educativ al statelor membre.
Din inițiativa U.N.E.S.C.O. au fost adoptate două mari convenții mondiale:
- Convenția de la Ramsar - 2 februarie 1971, referitoare la zonele umede de importanță internațională, în special ca habitat ai păsărilor acvatice, modificată prin Protocolul de la Paris din 3 decembrie 1982 și,
- Convenția privind patrimoniul mondial cultural și natural, adoptată la cea de a XIII-a sesiune a Conferinței mondiale de ia Paris, la 16 noiembrie 1972. U.N.E.S.C.O are preocupări și în combaterea efectelor unor catastrofe naturale, trimițând experți la locurile respective și editând diferite publicații.

4. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) - cu sediul la Geneva. România este membră din anul 1962. Scopul Organizației este de a conduce popoarele la nivelul cel mai ridicat posibil de sănătate. O.M.S. conduce studii cu privire la poluarea zonelor de litoral, la poluarea așezărilor omenești, de combatere a zgomotului etc. Organizația Mondială a Sănătății colectează și difuzează informații, încurajează cercetarea cu privire la tehnologiile proprii, sub toate aspectele sănătății, mai ales în domenii ca: nutriție, protecția copiilor, igiena mediului, combaterea unor boli grave sau epidemice, îngrijiri medicale și recuperări etc. În domeniul protejării mediului înconjurător, Organizația și-a propus următoarele priorități: evaluarea efectelor pe care le produc condițiile de mediu asupra sănătății, aprovizionarea cu apă salubră; elaborarea de sisteme pentru detecția și supraŹvegherea poluanților și a altor factori dăunători pentru sănătatea oamenilor ș.a.

5. Grupul Băncii Mondiale (BM) - cu sediul la Washington DC, oferă țărilor în curs de dezvoltare împrumuturi și asistență tehnică în vederea reducerii sărăciei și a promovării unei creșteri economice durabile.

6. Fondul Monetar Internațional (FMI) - cu sediul la Washington DC, facilitează cooperarea în domeniul monetar și al stabilității financiare internaționale și oferă un cadru permanent de consultare, de consiliere și asistență în domeniul financiar.

7. Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) - creată la 4 aprilie 1947, cu sediul la Montreal. România este membră din anul 1966. Organizația urmărește dezvoltarea principiilor și tehnicilor navigației aeriene internaționale, promovarea planificării și dezvoltării transporturilor aeriene internaționale, asigurarea condițiilor de securitate a zborurilor, crearea și exploatarea aeronavelor în scopuri pașnice, precum și amenajarea liniilor aeriene, a aeroporturilor și instalațiilor de navigație aeriană.

8. Organizația Maritimă Internațională (OMI) - cu sediul la Londra. Este singura agenție specializată în cadrul O.N.U. care își dedică activitatea problemelor maritime și dezvoltării unei strategii științifice și tehnice la nivel mondial în ceea ce privește protecția mediului marin față de poluările provocate de nave și de depozitările de deșeuri în mare. Intervențiile OMI au dus la apariția unor importante convenții internaționale privind lupta contra poluării mediului marin, ca de exemplu, Convenția din 1954, privind poluarea prin hidrocarburi, Convenția asupra siguranței vieții pe mare, 1965, Convenția referitoare la imersarea deșeurilor de către nave, 1973.

9. Organizația Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) - cu sediul la Geneva, favorizează cooperarea internațională în vederea ameliorării mijloacelor de comunicație, coordonează utilizarea frecvențelor de radio și televiziune, încurajează adoptarea de măsuri de securitate.

10. Uniunea Poștală Universală (UPU) - cu sediul la Berna, fixează regulile internaționale pentru serviciile poștale, oferă asistență tehnică și încurajează cooperarea în domeniul poștal.

11. Organizația Meteorologică Mondială (OMM) - a fost fondată la 11 octombrie 1947, cu sediul la Geneva. Numără 151 de state membre. România este membră din 1948. Organizația Meteorologică Mondială are ca scop, stabilirea unei colaborări la nivel mondial în domeniul operațiunilor și al serviciilor meteorologice; difuzarea de informații meteorologice; stimularea cercetării științifice; favorizarea aplicării meteorologiei în navigație, agricultură și alte activități umane.
Un obiectiv esențial al O.M.M. este creșterea contribuției meteorologiei la proŹgresul economic și social, la protecția vieții și conservarea mediului înconjurător. Împreună cu alte organizații specializate O.N.U. a inițiat proiecte în domeniul agriculturii, hidrologiei, oceanografiei și mediului înconjurător.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.