Stefan cel Mare si Sfint

2x puncte

categorie: Istorie

nota: 9.31

nivel: Gimnaziu

STEJARUL LUI ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÎNT

Legenda glăsuiește că acum cinci sute de ani, Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei, a avut în apropierea satului Cobîlnea o luptă crîncenă cu tătarii, pe care i-a biruit, alungîndu-i din țară.

Și,după cum era datina în acele vremuri, după fiecare bătălie cîștigată se ridica o biserică sau o mănăstrire. Așa dar, Ștefa[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Stefan cel Mare si Sfint

STEJARUL LUI ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÎNT

Legenda glăsuiește că acum cinci sute de ani, Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei, a avut în apropierea satului Cobîlnea o luptă crîncenă cu tătarii, pe care i-a biruit, alungîndu-i din țară.

Și,după cum era datina în acele vremuri, după fiecare bătălie cîștigată se ridica o biserică sau o mănăstrire. Așa dar, Ștefan Vodă a înălțat o bisericuță de lemn la marginea satului lîngă un stejar tînăr, la umbra căruia se odihnea în timpul luptelor sau în clipele de răgaz...

După aceea stejarul a început să crească ca din apă, întinzîndu-și ramurile viguroase în toate părțile. Neumbrit de alți arbori, tulpina creștea mai mult în grosime, iar creanga se rotungea prin părți. Se povestește că în vremurile de cumpănă, cînd năvăleau turcii sau tătarii, în scorbura acestui stejar falnic ar fi fost ascunse obiecte de mare preț. Cu timpul, scorbura stejarului s-a închis cu lemnul copacului, tăinuind în tulpină comori nenumărate.

Nici iernile aspre, nici hoardele străine, care s-au abătut asupra acestor locuri nu au fost în stare să-l înfrîngă. Stejarul lui Ștefan cel Mare și Sfînt se înalță viguros și falnic spre cer, amintind de gloria luminatului Domn.

Însă, legenda spune că odată, într-o zi de primăvară, pe șesul Trotușului, nu departe de satul Borzești, unde s-a născut Ștefan, se încinse un joc, cunoscut sub numele de ,,Tătarii". Ceata era împărțită în două tabere, una sub comanda lui Gheorghe, un copilandru cu plete negre și ochi de mure, ce erau ,,tătarii" iar cealaltă sub comanda lui Ștefăniță, ce erau moldovenii. Fiecare copil era înarmat cu săbii de șindrilă, cu sulițe de trestii și lupta începu, de clocoteau văile Trotușului.

Bătălia crîncenă a ținut cît a ținut, dar, în sfîrșit, a cîștigat ceata lui Ștefăniță, care avea darul de a se război de la tatăl său.Atunci, îl prinseră pe hanul tătarilor, Gheorghe, și-l legară de de creanga unui stejar, martor la ,,lupta" copiilor. Deodată, pămîntul începu a se zgudui. Liniștea copiilor a fost răspicată.

Sus, pe deal, se apropia tot mai mult o oaste întreagă de soldați, lăsînd în urma lor rîuri de foc și sînge și se auzea ,,Tătarii! Tătarii! Fugiți, vin tătarii!". Băieții au luat-o la fugă, uitînd de micul Gheorghiță, care atîrna pe creanga stejarului. În acel moment o sută de săgeți și o sută de sulițe se înfipseră în trupul băietanului.

Treizeci de ani au trcut după acea întîmplare și micul Ștefan, schimbînd sabia de lemn pe paloșul de oțel, ajunsese să fie numit Domn al Țării Moldovei, dar un gînd îl urmărea din copilărie, cînd își amintea de micul Gheorghe ucis de tătari și, oriunde s-ar fi dus, orice ar fi făcut, chipul cel oacheș și drăgălaș i se înfățișa necontenit, cerîndu-i parcă răzbunare.

A răzbunat Ștefan moartea prietenului său, procedînd la fel cu hanul tătarilor cum a procedat el cu Gheorghe, însă durerea din suflet, a rămas pentru totdeauna.

,,Într-însul găsise poporol românesc cea mai deplină și mai curată icoană a sufletului său: cinstit și harnic, răbdător fără să uite și viteaz fără cruzime, strașnic în mînie și senin în iertare, răspicat și cu măsură în grai, gospodar și iubitor al lucrurilor frumoase, fără nici o trufie în faptele sale, care i se par că vin printrînsul de aiurea și de mai sus. Și cu cît se vede această icoană mai limpede, cu atît se înțelege mai desăvîrșit și se iubește mai mult, cu atîta și viitorul se vestește mai bun, căci atunci neamul merge pe drumul strămoșului cuminte".

Nicolae Iorga

ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÎNT

Domn al Moldovei (1457-1504), fiu al lui Bogdan al II. Una dintre personalitățile de excepție ale istoriei românești, voievod ajuns legendar la scurtă vreme după dispariția sa. Ocupînd tronul cu ajutorul lui Vlad Țepeș, a adus o politică de întărire a domniei, descurajînd tentativele adverse și înconjurîndu-se de oameni de încredere, pe care i-a ridicat în rang, așezîndui în cetățile strategice ale Moldovei.

Stabilitatea internă, rod al unei politici de maximă eficiență, a făcut din Moldova o forță militară ("poarta creștinătății") în fața pericolului ottoman și un partener respectat în relațiile internaționale. Prima parte din lunga sa domnie s-a caracterizat printr-o politică externă desfășurată sub semnul cooperării cu Polonia, în lupta pentru redobîndirea Chiliei, reanexată Moldovei în 1465.

Din aceeași perioadă datează respingerea încercării lui Matei Corvin de a supune Moldova controlului Ungariei prin Victoria de la Baia (1467), precum și înfrîngarea unei armate tătare la Lipnic, în apropierea Nistrului (1469 sau 1470). A doua etapă se conturează după 1470, cînd, pe plan extern, Ștefan cel Mare declanșează lupta politică, diplomatică și militară pentru stăvilirea expasiunii turcești.

Îșiimpune proprii favoriți la tronîn Țara Românească; încheie tratate cu Ungaria, Veneția și statul turcoman al lui Uzun Hasan; cîștigă o răsunătoare victorie la Vaslui (ianuarie 1475) asupra oștilor otomane, , biruință cu importante ecouri europene, lipsită însă de alte consecințe. Lăsat singur în fața marii expediții turcești conduse de sultanul Mahomed al II, care a invadat Moldova în 1476, oastea moldovenească va fi înfrîntă la Valea Albă-Războieni.

În cea din urmă parte a domniei, Ștefan cel Mare a trebuit să înfrunte pretențiile de suzeranitate ale Poloniei într-un conflict armat, soldat cu înfrîngerea oștii regelui Ioan Albert în bătălia de la Codrii Cosminului (1497). Bun gospodar(a întărit cetățile, curțile domnești, bisericile, sprijinind activitatea de scriere a cronicilor și a cărților religioase), iscusit diplomat și excepțional strateg, Ștefan cel Mare a transformat Moldova într-o forță de prim rang în spațiul central și est-euroean.

Pentru faptele sale de apărător al creștinătă-ții(la victoriile militare adăugîndu-se și zidirea a peste 40 de biserici și mănăstiri în Moldova, Muntenia, Transilvania și muntele Athos), poporul l-a numit "cel mare și sfînt". Canonizat la 20 iunie 1992, este sărbătorit la 2 iulie.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Istorie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.