Stefan cel Mare

2x puncte

categorie: Istorie

nota: 9.75

nivel: Liceu

Nici un domn înaintea sau în urma lui nu a ajuns la cinstea și la pomina sa; nici unul nu și-a păstrat între moldoveni și, pot zice, între români, un nume așa de drag, așa de curat așa de popular ca al lui; încă astăzi, aproape de patru veacuri și jumătate după moartea sa, Ștefan cel Mare este idealul poporului nostru; el întrupează patriotismul, vitejia, dreptatea, bunătatea, în sfîrșit, toate în[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Stefan cel Mare

Nici un domn înaintea sau în urma lui nu a ajuns la cinstea și la pomina sa; nici unul nu și-a păstrat între moldoveni și, pot zice, între români, un nume așa de drag, așa de curat așa de popular ca al lui; încă astăzi, aproape de patru veacuri și jumătate după moartea sa, Ștefan cel Mare este idealul poporului nostru; el întrupează patriotismul, vitejia, dreptatea, bunătatea, în sfîrșit, toate însușirile unui mate domn, ale unui geniu scutitor.
Numele său nu mai puțin răsună astăzi, decît în frumoasele timpuri, cînd steagurile sale fîlfîiau falnic din vîrful Carpaților pînă la țărmurile Dunării și ale Mării Negre; încă și astăzi pe înaltul munților și în adîncul văilor, în orșe și în sate, în palaturi și în bordeie, pretutindene numele său se pomenește cu mîndrie și recunoștință de tot acela ce se zice român. Locuitorul ce nu știe rugăciunea Duminicii îți va spune toate isprăvile sale și ce este mai mult, va datori lui tot ce-i pare mai ciudat, mare, vitejesc și chiar neînțeles în pămîntul nostru. Orice cetate, orice zid, orice val, orice șanț, întrebă-l cine le-a făcut, el îți va răspunde: Ștefan cel Mare. Orice pod, orice fîntînă, orice biserică, orice curte sau palat vehi, el le va datori eroului său. Orice bunătate, orice așezămînt, a cărui rămășiță se mai tărăgănează pînă astăzi, orice legiuire omenească, orice puneri la cale înțelepte, Ștefan -Vodă le-a urzit, îți va zice el, și iar Ștefan Vodă. În sfîrșit, acest domn pentru moldoveni cuprinde toate faptele istorice, toate monumentele, toate isprăvile și așezămintele făcute de cinci veacuri de atîțea stăpînitori, precum elinii datoresc lui Ercul toate lucrurile de vitejie făcute de sute de eroi.
Mormîntul acestui mare Domn nu este mai puțin sfințit de către români de cît al lui Mahomed la musulmani, și cinstirea (cultul) ce-i păstrează românii s-a întins pînă acolo, încît mulți îi zic Sfîntul Ștefan chiar și astăzi, întocmai ca și arabii, care au îndumnezeit pe Napoleon sub numele de Bunaberdi.
Și în adevăr, Ștefan cel Mare în nimic nu s-a arătat mai pe jos de strașnica sa pomină. El era adevărata căpetenie de noroade, adevăratul Domn în toată puterea cuvîntului. Nici una din însușirile cu care poeții și-au plăcut a împodobi pe poruncitorii națiilor nu-i lipsea: vitejie, duh mare, iubire de dreptate unită cu o cuvenită tărie de suflet, ca să-i insufle totodată cinste și dragoste, adevărată înțelegere a duhului poporului și a treburilor sale; iubirea patriei mai mult ca iubirea tronului său și în sfîrșit acele virtuți casnice, acea smerenie ce arată toate isprăvile nu sieși, ci Dumnezeului.
,,Fostau acest Ștefan Vodă om nu mare la stat, mînios și degrabă vărsător de sînge nevinovat; de multe ori la ospețe omora fără județ. Altmiteri, era om întreg la fire, neleneș, și lucrul său îl știa să-l acopere și unde nu gîndeai acolo îl aflai. La lucruri de războaie meșter, unde era nevoie însuși se vîra, că văzîndu-l ai săi, să nu se îndărăpteze și pentru aceea rar război de nu biruia. Și unde biruiau alții, nu pierdea nădejdea, că silinduse căzut jos se ridica deasupra biruitorilor... Ce după moartea lui, pînă astăzi îi zic sveti Ștefan Vodă, nu pentru suflet, ce este în mîna lui Dumnezeu, că el încă au fost om cu păcate, ci pentru lucrurile lui cele vitejești, carile nimenea din domni, nici mai înainte, nici după aceea l-au ajuns."

Grigore Ureche

,,Colindînd Moldova de la un capăt la altul, fie pentru a-l urmări după bătălie, fie pentru a întări din vreme hotarele,- ori făcînd dreptatea care o cerea nesăvîrșitul lanț de osteneli și de jertfe,- nu se putea ca în sufletul poporului să nu se sape adînc și temeinic numele lui ȘEFAN CEL MARE, pentru ca după atîtea veacuri să nui aflăm amintirea încă puternică. Ea se găsește în mulțimea de povestiri cu privire la bătăliile, ctitoriile și daniile sale, în marele număr de legende, pe care numai închipuireale poate îndreptăți, ca și în simplele pomeniri ale numelui de ȘTEFAN - VODĂ pînă la care depărtarea în vreme nu are nevoie să fie cea adevărată."

Tudor Pamfile

STEJARUL LUI ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÎNT

Legenda glăsuiește că acum cinci sute de ani, Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei, a avut în apropierea satului Cobîlnea o luptă crîncenă cu tătarii, pe care i-a biruit, alungîndu-i din țară.
Și,după cum era datina în acele vremuri, după fiecare bătălie cîștigată se ridica o biserică sau o mănăstrire. Așa dar, Ștefan Vodă a înălțat o bisericuță de lemn la marginea satului lîngă un stejar tînăr, la umbra căruia se odihnea în timpul luptelor sau în clipele de răgaz...
După aceea stejarul a început să crească ca din apă, întinzîndu-și ramurile viguroase în toate părțile. Neumbrit de alți arbori, tulpina creștea mai mult în grosime, iar creanga se rotungea prin părți. Se povestește că în vremurile de cumpănă, cînd năvăleau turcii sau tătarii, în scorbura acestui stejar falnic ar fi fost ascunse obiecte de mare preț. Cu timpul, scorbura stejarului s-a închis cu lemnul copacului, tăinuind în tulpină comori nenumărate.
Nici iernile aspre, nici hoardele străine, care s-au abătut asupra acestor locuri nu au fost în stare să-l înfrîngă. Stejarul lui Ștefan cel Mare și Sfînt se înalță viguros și falnic spre cer, amintind de gloria luminatului Domn.
Însă, legenda spune că odată, într-o zi de primăvară, pe șesul Trotușului, nu departe de satul Borzești, unde s-a născut Ștefan, se încinse un joc, cunoscut sub numele de ,,Tătarii". Ceata era împărțită în două tabere, una sub comanda lui Gheorghe, un copilandru cu plete negre și ochi de mure, ce erau ,,tătarii" iar cealaltă sub comanda lui Ștefăniță, ce erau moldovenii. Fiecare copil era înarmat cu săbii de șindrilă, cu sulițe de trestii și lupta începu, de clocoteau văile Trotușului.
Bătălia crîncenă a ținut cît a ținut, dar, în sfîrșit, a cîștigat ceata lui Ștefăniță, care avea darul de a se război de la tatăl său.Atunci, îl prinseră pe hanul tătarilor, Gheorghe, și-l legară de de creanga unui stejar, martor la ,,lupta" copiilor. Deodată, pămîntul începu a se zgudui. Liniștea copiilor a fost răspicată. Sus, pe deal, se apropia tot mai mult o oaste întreagă de soldați, lăsînd în urma lor rîuri de foc și sînge și se auzea ,,Tătarii! Tătarii! Fugiți, vin tătarii!". Băieții au luat-o la fugă, uitînd de micul Gheorghiță, care atîrna pe creanga stejarului. În acel moment o sută de săgeți și o sută de sulițe se înfipseră în trupul băietanului.
Treizeci de ani au trcut după acea întîmplare și micul Ștefan, schimbînd sabia de lemn pe paloșul de oțel, ajunsese să fie numit Domn al Țării Moldovei, dar un gînd îl urmărea din copilărie, cînd își amintea de micul Gheorghe ucis de tătari și, oriunde s-ar fi dus, orice ar fi făcut, chipul cel oacheș și drăgălaș i se înfățișa necontenit, cerîndu-i parcă răzbunare.
A răzbunat Ștefan moartea prietenului său, procedînd la fel cu hanul tătarilor cum a procedat el cu Gheorghe, însă durerea din suflet, a rămas pentru totdeauna.
,,Într-însul găsise poporol românesc cea mai deplină și mai curată icoană a sufletului său: cinstit și harnic, răbdător fără să uite și viteaz fără cruzime, strașnic în mînie și senin în iertare, răspicat și cu măsură în grai, gospodar și iubitor al lucrurilor frumoase, fără nici o trufie în faptele sale, care i se par că vin printrînsul de aiurea și de mai sus. Și cu cît se vede această icoană mai limpede, cu atît se înțelege mai desăvîrșit și se iubește mai mult, cu atîta și viitorul se vestește mai bun, căci atunci neamul merge pe drumul strămoșului cuminte".

Nicolae Iorga
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Istorie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.