Statutul personalului didactic

7x puncte

categorie: Diverse

nota: 10.00

nivel: Facultate

Art. 3. (1) Personalul didactic cuprinde persoanele din sistemul de invatamant responsabile cu instructia si educatia.
(2) Din personalul didactic pot face parte persoanele care indeplinesc conditiile de studii prevazute de lege, care au capacitatea de exercitare deplina a drepturilor, o conduita morala conforma deontologiei profesionale si sunt apte din punct de vedere medical pentru inde[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Statutul personalului didactic

Art. 3. (1) Personalul didactic cuprinde persoanele din sistemul de invatamant responsabile cu instructia si educatia.
(2) Din personalul didactic pot face parte persoanele care indeplinesc conditiile de studii prevazute de lege, care au capacitatea de exercitare deplina a drepturilor, o conduita morala conforma deontologiei profesionale si sunt apte din punct de vedere medical pentru indeplinirea functiei.

Art. 4. (1) Incadrarea si mentinerea intr-o functie didactica sau didactica auxiliara, precum si intr-o functie de conducere, de indrumare si de control sunt conditionate de prezentarea unui certificat medical, eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Invatamantului impreuna cu Ministerul Sanatatii. Incompatibilitatile de ordin medical cu functia didactica sunt stabilite prin protocol intre cele doua ministere mentionate.
(2) Nu pot ocupa posturile mentionate la alin. (1) persoanele lipsite de acest drept, pe durata stabilita printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala.

(3) In situatii de inaptitudine profesionala de natura psihocomportamentala, conducerea unitatii sau a institutiei de invatamant poate solicita, cu acordul consiliului profesoral sau al consiliului facultatii, un nou examen medical complet. Aceeasi prevedere se aplica, in mod similar, functiilor
de conducere, de indrumare si de control, precum si personalului din unitatile conexe invatamantului.

(4) Nu pot ocupa posturile didactice, de conducere sau de indrumare si de control in invatamant persoanele care desfasoara activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice, cum sunt:
a) prestarea de catre cadrul didactic a oricarei activitati comerciale in incinta unitatii de invatamant sau in zona limitrofa;
b) comertul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio sau vizuale;

c) practicarea, in public, a unor activitati cu componenta lubrica sau altele care implica exhibarea, in maniera obscena, a corpului.
(5) Personalul didactic, didactic auxiliar, de indrumare, de conducere si de control, care se considera nedreptatit, poate solicita o expertiza a capacitatii de munca.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Diverse

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.