Statistica

2x puncte

categorie: Matematica

nota: 9.07

nivel: Gimnaziu

Obiectul si metoda statisticii:

Statistica studiază fenomene materiale existente in natură și societate și face parte din acele ramuri ale științei care sunt scindate in doua discipline; una se ocupă cu studiul fenomenelor si proceselor din natură si alta cu studiul fenomenelor din societate ceea ce corespunde statisticii social-economice;există fenomene care pot să apară ca[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Statistica

Obiectul si metoda statisticii:

Statistica studiază fenomene materiale existente in natură și societate și face parte din acele ramuri ale științei care sunt scindate in doua discipline; una se ocupă cu studiul fenomenelor si proceselor din natură si alta cu studiul fenomenelor din societate ceea ce corespunde statisticii social-economice;există fenomene care pot să apară ca rezultat al acțiunii unei singure cauze căreia îi unul și numai un singur efect.Aceste fenomene sunt numite simple sau certe, fiind univoc determinate și independente între ele.Ele au la bază legile de tip dinamic și pot fi cercetate și verificate pe cale experimentală in laborator;le mai putem numi și fenomene de tip determinist.Particularitățile obiectului de studiu al statisticii,care o fac să se deosebeascadealte științe,pot fi sintetizate astfel:

• studiază fenomenele sociale și economice de masă în cadrul cărora acțio-nează
• studiază aspectul cantitativ,concret al fenomenelor social-economice de masă,stabilindu-se astfel mărimea,volumul,intensitatea,rapouturile de in-terdependență în condiții specifice detimp,spațiu și organizare

La rândul său,statistica se poate subdivide în:

~Teoria statisticii sau statistică generală,care are ca obiect de studiu elaborarea principiilor,tehnicilor și metodelor folosite în procesul cercetării statisticeși constituie fundamentul metodologic pentru disciplinele demai jos
~Statistica de ramură (industrială,agricolă,financiar-banmcară etc),care studiază conținutul particular al fiecarei ramuri
~Statistica macroeconomică,ce se ocupă demăsurarea variabelelor macroeco-nomice
De reținut faptul că metodele statisticii sunt folosite de multe alte disci-pline,în special de cele ce caracterizează aspecte ale economiilor de ramură.

Concepte de baza folosite în statistică:

Pentru organizarea și folosirea unei corecte cercetări este necesar să se folo-sească un limbaj,specific fiecărei disciplinei științifice.Acest lucru este valabil și pentru statistică,care a reușit să-și elaboreze propriile noțiuni,concepte de bază pe care să le folosească pe parcursul întregului demers statistic.
Colectivitatea statistică – denumită de statistică matematică populatie statistică,reprezintă totalitatea manifestărilor sau totalitatea elementelor de aceeași esență calitativă,ale unui fenomen sau proces economic bine individua-lizat.Exemple de colectivități statistice:populația compusă din persoane,având trăsături esențiale comune,turismul compus din unități hoteliere,producția(cu produsele sale esențiale) realizată de un agent economic într-o anumită perioadă de timp etc.O colectivitate statistică exprimă o stare,un nivel,la un moment dat,în timp ce o colectivitate dinamică concretizează un proces,o devenire în timp.

Unități (elemente) statistice reprezintă mulțimea numărabilă de elemente care compun colectivitatea statistică.Fiecare element al colectivității este purtătorul unui anumit nivel al fiecărei trăsături (caracteristici) supuse observării statistice.Statistica operează atât cu unități simple (studentul,pensionarul, pro-dusul etc.) cât și unități complexe (grupe de studențio,familia etc.).
Caracteristica statistică reprezintă acea proprietate care este comună tuturor unităților unei colectivități statistice.Deoarece variază de la o unitate a colectivității la alta,caracteristica statistică mai poarta denumirea de variabilă statistică sau variabilă aleatoare.Nivelul variabilei sau nivelul observat al caracteristicii la fiecare unitate sau grup de unități din colectivitate se numește variantă.Numărul de apariții (înregistrări) ale unei variante într-o colectivitate statistică reprezintă frecvența caracteristicii.Caracteristicile statistice se clasifică după:

~conținut:de spațiu,de timp și atributive
~modul de exprimare:cantitative și calitative
~modul de manifestare:alternative și nealternative
~natura variației:continue,discontinue și discrete
~modul de obținere și folosire datelor:primare și derivate
~gradul de esențialitate:esențiale și neesențiale

Datele statistice reprezintă caracterizarea numerică obținută de statistică în legătură cu unitățile,grupele sau colectivitatea studiată.Ele sunt mărimi concrete rezultate din studiile efectuate pe bază de numărare,măsurare sau calcul statistic. Elementele datelor statistice sunt:noțiunea,care precizează fenomenul,procesul etc. la care se referă,identificatorii,care pot fi de timp,spațiu etc.,unitatea de măsură și valoarea numerică.Mesajul datelor statistice îl reprezintă informația.
De exemplu: valoarea încasărilor la 31 iulie 1996 la hotelul X din București de 5 milioane lei reprezintă o dată statistică în care valoare încasărilor este noțiu-nea,hotelul X din București este identificatorul de spațiu,ziua de 31 iuliete identificatorul de timp,milioane lei este unitatea de măsură,5000000 lei este valoarea numerică.

Datele statistice pot fi primare-rezultate direct din observarea și înregistrarea statistică,prelucrate,publicate sau stocate în baze sau bănci de date.Oricare dată statistică este purtătoare de informații.
Informația este așadar semnificația,conținutul specific al datei sau altfel spus constituie mesajul datelor statistice.
Indicatorii statistici reprezintă expresia numerică a unor fenomene,procese, activități sau categorii economice și sociale,definite în timp,spațiu și structură organizatorică.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Matematica

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.