Speta comentata Curtea Europeana a drepturilor omului

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.00

nivel: Facultate

În ceea ce privește hotărârea în cauza Raicu împotriva României din 19 octombrie 2006 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat că articolul 6(1) din la Convenția Europeană a Drepturilor Omului a fost încălcat, prin introducerea recursului în anulare și casarea de către Curtea Supremă de Justiție a unei hotărâri definitive și irevocabile.

În acest sens, Curtea a amintit ju[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Speta comentata Curtea Europeana a drepturilor omului

În ceea ce privește hotărârea în cauza Raicu împotriva României din 19 octombrie 2006 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat că articolul 6(1) din la Convenția Europeană a Drepturilor Omului a fost încălcat, prin introducerea recursului în anulare și casarea de către Curtea Supremă de Justiție a unei hotărâri definitive și irevocabile.

În acest sens, Curtea a amintit jurisprudența pertinentă în materie, făcând referire la cauzele Brumărescu și SC Mașiniexportimport S.A. Sub aspectul articolului 1 din primul Protocol adițional la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Curtea a considerat că dreptul de proprietate al reclamantei a fost încălcat deoarece, ca urmare a deciziei Curții Supreme de Justiție, reclamanta a fost privată de bunul său, recunoscut prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.

CEDO a obligat statul român la restituirea în natură a bunului, iar în cazul în care această restituire este imposibilă, statul a fost obligat să îi acorde reclamantei suma de 35.000 EURO cu titlu de daune materiale. Trebuie precizat că în această cauză reclamanta era fost chiriaș și cumpărător de la stat al imobilul naționalizat care formează obiectul cauzei însă și foștii proprietari ai imobilului, inițial deposedați prin naționalizare, s-au adresat Curții Europene cu o plângere în care au invocat încălcarea aceluiași articolul 1. Această plângere a fost și ea comunicată Guvernului român în mai 2006. CEDO nu s-a pronunțat încă în acest caz.

II.IN FAPT
La data de 10 iulie 1997, T.A. și T.V foști proprietari ai apartamentului au introdus împotriva Consiliului Municipal București o acțiune în revendicarea imobilului care le-a fost confiscat de Stat în virtutea decretului no 223/1974 cu ocazia plecării lor definitive în străinătate în anul 1978. Ulterior în octombrie apartamentul a fost vândut reclamantei dna.

Alexandrina Raicu în virtutea legii în virtutea legii no 112/1995 asupra regimului juridic al anumitor imobile cu destinația de locuință intrate în patrimoniul Statului înainte de 1989. Fiind admisă acțiunea in revendicare a foștilor proprietari și apoi cea in anulare a contractului, reclamanta a introdus recurs pe care de altfel l-a câștigat fiind considerată de bună-credința la încheierea contractului. Astfel la 12 martie 2001 Curții de Apel din București a emis o hotărâre definitiva in favoarea reclamantei.

Prin hotărârea datată 12 februarie 2003, Curtea Supremă de Justiție a admis recursul în anulare formulat de procurorul general împotriva hotărârii din 12 martie 2001 antemenționată Însă in urma admiterii recursului în anulare, Curtea Supremă de Justiție a casat hotărârea din 12 martie 2001 a Curții de Apel din București și a confirmat temeinicia anulării contractului de vânzare din 16 octombrie 1997.

III. IN DREPT
S-au invocat articolele 330, art. 3301 din Codul de Procedura Civilă, articolele 49 și 51 din legea no 10/2001 precum și art. 6(1), art.1 din primul Protocol adițional la Convenția Europeană a Drepturilor Omului .

A.Asupra încălcări a articolului 6(1) din Convenție
Dreptul la un proces echitabil consacrat de Convenție nu presupune ca orice litigiu sa intre sub competența Curții, ci doar a contestaților cu privire la exercitarea unor drepturi si obligații cu caracter civil. Întrucât în ochii Curții, pentru calificarea unei drept ca fiind civil singurul lucru care contează este ca acesta să aibă un caracter civil în dreptul intern sau să aibă un caracter patrimonial , condițiile fiind acestea îndeplinite art. 6(1) este aplicabil.

Problema principala insa este ce prevalează securitatea raporturilor juridice sau dreptul la proprietate? Curtea amintește că dreptul la un proces echitabil în fața unui tribunal, garantat de articolul 6 (1) din Convenție, trebuie să fie interpretat în lumina preambulului Convenției, care enunță preeminența dreptului ca element de patrimoniu comun al Statelor contractante.

În virtutea acestui principiu, nici una din părți nu este abilitată să solicite supervizarea unei hotărâri definitive și executorii cu unicul scop de a obține re-examinarea cauzei și o nouă hotărâre în acest scop. Supervizarea nu trebuie să devină un apel deghizat iar simplul fapt că pot exista două puncte de vedere asupra cauzei nu este un motiv suficient pentru rejudecarea cauzei.

Astfel nu se cuvine ca o persoană care a beneficiat de o hotărâre definitivă favorabilă să suporte consecințele faptului că sistemul legislativ și judiciar intern a dus în speță la coexistența a două hotărâri definitive confirmând dreptul de proprietate a unor persoane diferite asupra aceluiași bun.

In concluzie anularea hotărârii din 12 martie 2001 a încălcat principiul securității raporturilor juridice, aducând atingere dreptului reclamantei la un proces echitabil. Ca si in precedentul Brumărescu c. România si SC Mașiniexportimport S.A si s-a constatat ca statul român nu garantează securitatea necesara, intr-o societate care se vrea democratica, persoanei care obține o hotărâre judecătorească favorabilă, dreptul sau putând fi pus în discuție de către o altă autoritate de stat oricând. Astfel art. 6(1) din Convenție a fost încălcat statul fiind obligat la plata de despăgubiri bănești.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.