Sociologia - educatiei

5x puncte

categorie: Psihologie

nota: 9.00

nivel: Facultate

Evaluarea în învățământ este o problemă veche cu conotații noi, un subiect controversat, datorită, în special, încărcăturii sale morale (deoarece prin evaluare se realizează clasificări și selecții, se dau „verdicte" și, cu alte cuvinte, se hotărăște soarta unor oameni). Ca și alte concepte, evaluării i se dau mai multe accepțiuni.

Așa, de exemplu, Steliana Toma definește eva[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Sociologia - educatiei

Evaluarea în învățământ este o problemă veche cu conotații noi, un subiect controversat, datorită, în special, încărcăturii sale morale (deoarece prin evaluare se realizează clasificări și selecții, se dau „verdicte" și, cu alte cuvinte, se hotărăște soarta unor oameni). Ca și alte concepte, evaluării i se dau mai multe accepțiuni.

Așa, de exemplu, Steliana Toma definește evaluarea ca fiind un proces de măsurare și apreciere a valorii rezultatelor sistemului de educație și învățământ sau a unei părți a acestuia, a eficienței resurselor, condițiilor și strategiilor folosite prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, în vederea luării unor decizii de îmbunătățire și perfecționare.

Un alt autor, Terry Tenfrink, consideră că evaluarea în învățământ este un proces de obținere a informațiilor - asupra elevului, profe- sorului însuși sau asupra programului educativ - și de valorificare a acestor inforŹmații în vederea elaborării unor aprecieri care, la rândul lor, vor fi utilizate pentru adoptarea unor decizii. Informațiile constituie baza pentru emiterea aprecierilor; aprecierile sunt estimări ale situației actuale sau prognoze ale rezultatelor viitoare; deciziile sunt opțiuni pentru anumite modalități de acțiune.

Ioan Jinga definește evaluarea ca fiind un proces complex de comparare a rezultatelor activității instructiv-educative cu obiectivele planificate (evaluarea calității), cu resursele utilizate (evaluarea eficienței) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului).
Șirul exemplelor poate continua. Dar, din aceste trei definiții se poate observa că:

-evaluarea este un proces (nu un produs), deci o activitate etapizată, desfășurată în timp;
-ea nu se rezumă la notarea elevilor (care este expresia numerică a aprecierii performanțelor școlare ale acestora), ci vizează domenii și probleme mult mai complexe (inclusiv curriculum și sistemul de învățământ în ansamblu);
-evaluarea implică un șir de măsurări, comparații, aprecieri (deci judecăți de valoare), pe baza cărora se pot adopta anumite decizii menite să optimizeze activitatea din domeniile supuse evaluării și, în ultimă instanță, rezultatele obținute.

Funcțiile evaluării în învățământ sunt stabilite în conformitate cu anumite criterii psihopedagogice, sociologice și docimologice, vizând efectele evaluării în plan individual și social. Acestea sunt:
Funcția de control, de constatare și apreciere a activității și rezultatelor obținute în procesul de învățământ (diagnosticare), prin care se stabilește unde se situează aceste rezultate în raport cu obiectivele proiectate, încercând să „depisŹteze" factorii ce le influențează în sens pozitiv sau negativ. Prin exercitarea acesŹtei funcții, evaluarea are rol de feed-back.

Funcția de reglare a sistemului, de ameliorare a activității și de optimizare a rezultatelor, care constă în demersurile comune ale evaluatorilor și evaluaților pentru a face „corecțiile" necesare - pe baza controlului și aprecierilor - în stilul de conducere, respectiv în activitatea de execuție.

În cazul evaluării rezultatelor obținute de elevi, accentul cade pe optimizarea stilului de predare, a capacității de învățare și pe stimularea factorilor motivaționali.Funcția de predicție, de prognosticare și orientare, prin care se încearcă preŹfigurarea desfășurării activității în sistem (sau într-un subsistem) și de anticipare a rezultatelor ca urmare a măsurilor preconizate.

Funcția de clasificare și selecție, în baza căreia se ierarhizează instituțiile de învățământ, elevii și studenții.Funcția de certificare, specifică evaluărilor făcute la sfârșitul studiilor școlare, universitare sau postuniversitare.Funcția educativă, menită să conștientizeze și să motiveze, să stimuleze interesul pentru studiu continuu, pentru perfecționare și pentru obținerea unor perŹformanțe cât mai înalte.

Funcția socială, prin care se realizează informarea comunității locale, a familiei etc, asupra rezultatelor obținute de elevi și studenți.
Aceste funcții se întrepătrund, tratarea lor distinctă având doar scop didacŹtic, în practică, în raport de scopul evaluării, unele funcții vor avea o pondere mai mare decât altele sau se vor urmări în exclusivitate.

Performanțele școlare sunt, de fapt, rezultanta unor factori multipli, care țin de elevi, de profesori, de cadrul material-organizatoric și de management.În esență însă, ele sunt determinate de: calitatea instruirii (a predării îndeoŹsebi); calitatea învățării; calitatea evaluării; natura relațiilor dintre predare, învățaŹre și evaluare, ca elemente principale ale procesului de învățământ.

Didactica - înțeleasă ca teorie a procesului de învățământ - se ocupă pe larg de aceste activități, așa încât nu se impune a relua în amănunt problemele tratate în maŹnualele de pedagogie școlară, ci se impune o referire mai ales la locul evaluării în acest proces și la relațiile dintre evaluare, predare și învățare.

Premisa de la care se poate pleca este aceea că evaluarea va sluji mai bine obiectivele procesului de învățământ dacă va fi integrată în acest proces și nu se va constitui într-o activitate exterioară lui.
Pe ce se întemeiază acesta ipoteză?

Mai întâi, pe faptul că și predarea și învățarea au obiectiv comun: reușita școlară și obținerea unor performanțe la nivelul capacității individuale a fiecăruia, în funcție de aptitudini și interese.
În al doilea rând, într-o societate concurențială, școala este datoare să-i ajute pe fiecare dintre elevii săi să-și stabilească scopuri în viață (în carieră îndeosebi) în raport cu aptitudinile și posibilitățile lui reale.

În aceste condiții, evaluarea se face pe parcursul activităților de predare și invățare pentru a cunoaște (atât profesorii și elevii, cât și familia) care este stadiul pregătirii școlare și la ce nivel se situează ea, în raport cu obiectivele proiectate și în raport cu așteptările.

Diagnoza realizată prin evaluare îl va ajuta pe profesor să-și adapteze predarea la situația particulară a fiecărei clase și a fiecărui elev, iar pe acesta din urmă să-și potențeze eforturile în funcție de cerințele programelor școlare, de capaciŹtatea de învățare și de motivație.

Evaluarea pe parcursul instruirii le oferă profesorilor și elevilor informații și repere despre poziția pe care o au elevii față de finalitățile (obiectivele) stabilite. Ei vor ști dacă schimbările comportamentale ce urmează să se producă în urma actelor de predare și învățare se produc și sunt de durată, cu alte cuvinte, evaluarea permite ameliorarea procesului de predare-învățare, optimizarea lui.

Predicția performanțelor școlare, realizată în timp, printr-o evaluare pertinentă, permite și ea să se evite erorile de orientare, știut fiind că nu întotdeauna dorințele familiei corespund cu posibilitățile elevului și cu aptitudinile lui.

Iată, așadar, că evaluarea trebuie integrată în actele de predare și învățare (în acest din urmă caz, ca autoevaluare), ea ajutând la ameliorarea lor continuă, deci la îmbunătățirea performanțelor școlare.
Cu o condiție, însă: să se respecte anumite cerințe psihopedagogice.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Psihologie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.