Societatea in nume colectiv

3x puncte

categorie: Astronomie

nota: 9.49

nivel: Facultate

Societatea in nume colectiv (SNC)
Ca și în cazul SCS există două feluri de asociați:
•comanditații
•comanditarii
comanditații - răspund solidar și nelimitat de datoriile societății
comanditarii - au doar calitatea de acționari

Societatea in nume colectiv (SNC)
Societatea cu răspundere limitată - SRL
E societatea în care părț[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Societatea in nume colectiv

Societatea in nume colectiv (SNC)
Ca și în cazul SCS există două feluri de asociați:
•comanditații
•comanditarii
comanditații - răspund solidar și nelimitat de datoriile societății
comanditarii - au doar calitatea de acționari

Societatea in nume colectiv (SNC)
Societatea cu răspundere limitată - SRL
E societatea în care părțile nu sunt reprezentate prin titluri negociabile și care nu pot fi cedate altor persoane decât dacă acestea din urmă sunt agreate de majoritatea celorlalți asociați. Din acest punct de vedere SRL e o asociație de persoane. SRL e și o asociație de capital deoarece asociații răspund numai în limita aportului lor la existența societății, astfel fiecare asociat v-a fi obligat pentru datoriile societății numai în limita capitalului subscris.

Societatea in nume colectiv (SNC)
Întreprindere de comerț și fondul de comerț
În sens uzual întreprinderea reprezintă unitate economică de producție. Întreprinderea privită și din alt punct de vedere, fiind atît un mecanism productiv, dar și un grup uman coordonat de un organizator.

Fondul de comerț
Legea nu definește fondul de comerț dar face referire la acesta în situația în care el este gajat, închiriat sau înstrăinat. Fondul de comerț a fost definit inițial ca fiind un ansamblu al bunurilor pe care comerciantul le grupează afectîndu-le propriului său comerț.
În practică s-a statuat că fondul de comerț e o universalitate de fapt, de bunuri corporale și incorporale, active și pasive.

"Deci fondul de comerț poate fi definit ca un ansamblu de bunuri mobile și imobile, corporale și incorporale pe care un comerciant le afectează desfășurării unei activități comerciale, în scopul atragerii clienteli și, implicit, obținerii de profit." - Prof. dr. Stanciu D. Cărpenaru.
Bunuri materiale: imobilul în care se exercită comerțul dacă e proprietate al comerciantului, mașini unelte, instalații, mărfuri, ambalaje, mobilier, materii prime, stocuri de combustibil.
Bunuri incorporale: dreptul asupra numelui comercial, asupra emblemei, asupra mărcilor de fabrică, a brevetelor de invenții, dreptul de autor, dreptul asupra clientelei.

Caracteristicile fondului de comerț
Este o universalitate de fapt pentru că reunește un complex de bunuri eterogene, iar această reunire este rezultatul exclusiv al voinței titularului.Fondul de comerț e un bun mobil, deoarece, deși cuprinde în componența sa și bunuri imobile, elementele care precumpănesc sunt bunuri mobile. Este un bun incorporal, deoarece în componența sa precumpănesc bunurile cu caracter incorporale, care au, în cadrul fondului de comerț, o vocație de statornicie mai pronunțată.

Din ultimele 3 caracteristici se desprind mai multe consecințe pe plan juridic:
•Datorită obiectului lor, actele juridice privind fondul de comerț sînt fapte de comerț obiective conexe (accesorii), și, deci, supuse regimului faptelor de comerț;
•Din caracterul de universalitate de fapt decurge aplicabilitatea regulilor subrogațiunii;

•Pentru că e un bun mobil, executarea silită asupra fondului de comerț urmează regulile prevăzute de Codul de procedură civilă pentru bunurile mobile; se admite ca, în absența unor dispopziții legale, dacă fondul de comerț conține și bunuri imobile, urmărirea lor are loc în condițiile prevăzute de lege pentru executarea silită a bunurilor imobile;
•nu poate fi ipotecat, dar poate fi gaj fără deposedare;
•poate fi înstrăinat cu acte cu titlu oneros și prin moștenire;
•poate face obiectul unei transmisiuni prin uzufruct.

Obiectul activității societății
Societatea comercială poate avea ca obiect numai efectuarea actelor de comerț.
Determinarea obiectului societății prezintă importanță deoarece:
1.în obiectul activității pot fi incluse numai acte de comerț.
2.anumite activități pot fi efectuate numai de unele forme de societate:
•activitatea de asigurări poate fi efectuată numai de SA sau SRL;
•activitatea bancară numai de SA.
3. denumirea SRL trebuie să arate obiectul de activitate.
4. unele societăți comerciale trebuie să aibă un singur obiect de activitate, respectiv societăți bancare, societăți de asigurări și casele de schimb valutar.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Astronomie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.