Societatea de asigurari Omniasig sucursala Iasi - lucrare practica

7x puncte

categorie: Economie

nota: 10.00

nivel: Facultate

Referat despre Societatea de asigurari Omniasig sucursala Iasi - lucrare practica
Persoanele care intră pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în străinătate se consideră asigurate, în condițiile prezentei legi, daca îndeplinesc una dintre următoarele condiții:
a) posedă documentele internaționale de asigurare valabile pe teritoriul României;
b) numărul de înma[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Societatea de asigurari Omniasig sucursala Iasi - lucrare practica

Referat despre Societatea de asigurari Omniasig sucursala Iasi - lucrare practica
Persoanele care intră pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în străinătate se consideră asigurate, în condițiile prezentei legi, daca îndeplinesc una dintre următoarele condiții:
a) posedă documentele internaționale de asigurare valabile pe teritoriul României;
b) numărul de înmatriculare atestă existența asigurării potrivit convenției bilaterale încheiate între Biroul asigurătorilor de autovehicule din România si Biroul asigurătorilor de autovehicule din țara de origine.

Persoanele care folosesc pe teritoriul României autovehicule înmatriculate în străinătate și nu sunt asigurate în străinătate sau ale căror asigurări expiră în timpul aflării pe teritoriul României, datorează primele de asigurare, corespunzător perioadei de la intrarea, respectiv expirarea valabilității asigurării, până la ieșirea autovehiculului din țară. Asigurătorul acordă despăgubiri pentru prejudiciile de care asigurații răspund, în baza legii, fată de terțe persoane păgubite prin accidente de autovehicule, precum si pentru cheltuielile făcute de asigurați în procesul civil.

Despăgubirile se acordă indiferent de locul în care au fost produse accidentele de autovehicule, atât în timpul mersului, cât si în timpul staționării. Despăgubirile se plătesc și pentru pagubele produse de existența sau funcționarea instalațiilor montate pe autovehicule, precum si pentru pagubele produse de remorci . Despăgubirile se acordă pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plătească cu titlu de dezdăunare si cheltuieli de judecată persoanelor păgubite prin vătămare corporală sau deces, precum și prin avarierea sau distrugerea de bunuri.

În caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirile se acordă pentru persoanele aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru persoanele aflate în acel autovehicul, numai daca acestea nu erau transportate în baza unui raport contractual existent cu deținătorul autovehiculului respectiv.

Cum se încheie o asigurare RCA?
Încheierea poliței de asigurare RCA presupune completarea de către reprezentantul OMNIASIG a poliței si a chitanței cu datele necesare (polița va fi completată pe baza datelor rezultate din Certificatul de înmatriculare al autovehiculului).

Pe ce perioadă se încheie asigurarea RCA?
Polițele de asigurare RCA se pot încheia pe perioade de 6 sau 12 luni, în funcție de opțiunea asiguratului.

Ce răspunderi are asiguratul RCA?
Este necesar ca asiguratul să fie atenționat asupra obligativității prezentării la sucursala OMNIASIG în cazul apariției uneia dintre următoarele situații:
- se schimbă numărul de înmatriculare definitiv conform legii sau se schimbă caroseria (uzura sau accident), proprietarul rămânând același, pentru a se înscrie pe poliță noul număr de înmatriculare sau seria noului sașiu/număr de identificare;
- în cazul în care polița de asigurare a fost încheiată în vederea înmatriculării, după obținerea numărului de înmatriculare temporar/definitiv, pentru a se înscrie pe poliță numărul de înmatriculare temporar, respectiv definitiv.

De asemenea, în cazul în care asiguratul este vinovat de producerea unor pagube prin accidente de autovehicule, are obligația să-și dea încuviințarea cu privire la stabilirea despăgubirii pe baza convenției dintre asigurat, persoana păgubită și OMNIASIG pe actele eliberate de autoritățile publice competente să constate și să cerceteze accidentele de autovehicule, pe înștiințarea sau pe procesul verbal de constatare a pagubelor.

Asigurarea obligatorie RCA se încheie pe perioadă determinată:
a) 12 luni ori 6 luni pentru vehiculele înmatriculate sau înregistrate, după caz;
b) pe perioada de valabilitate a autorizației provizorii de circulație, pentru vehiculele care se înmatriculează sau înregistrează provizoriu, după caz, dar nu mai mult de 90 de zile;
c) pe perioada înmatriculării/înregistrării temporare, dar nu mai mult de 12 luni.

Autovehicule înmatriculate
- Răspunderea asigurătorului începe din momentul plății primei de asigurare și al eliberării documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a asigurării, înscrisă în document, pentru asiguratul care își îndeplinește obligațiile de plată cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a perioadei de asigurare anterioare.

Exemplu :
Se solicită asigurarea RCA 2008 în data de 25 ianuarie 2008, pentru un vehicul înmatriculat în România, la care asigurarea RCA anterioară încheiată la Asiban expiră în data de 26 ianuarie 2008, atunci:
- Data emiterii contractului si a poliței de asigurare este 25.01.2008;
- Data intrării în vigoare a asigurării este 27.01.2008, indiferent dacă asigurarea se face pe 6 luni sau pe 12 luni.

- Răspunderea asigurătorului începe după 48 de ore de la expirarea zilei în care s-a plătit prima de asigurare și s-a eliberat documentul de asigurare, pentru persoanele care nu aveau o asigurare obligatorie RCA, valabilă la momentul plății.
Exemplu :
Se solicită asigurarea RCA 2008 pe 12 luni în data de 10 februarie 2008, pentru un autovehicul deja înmatriculat, dar asigurarea RCA 2008 încheiată la Omniasig a expirat la 07 februarie 2008, atunci:
- Data emiterii contractului și a poliței este 10.02.2008;
- Data intrării în vigoare a asigurării este 13.02.2008, după 48 de ore de la expirarea zilei în care s-a emis polița și s-a încasat prima de asigurare (adică a treia zi de la emitere, deoarece solicitantul nu avea o asigurare valabilă în momentul plății);
Perioada de valabilitate în acest caz va fi: 12 luni, 13.02.2008 – 12.02.2009.

Prima de asigurare (6 sau 12 luni) se calculează prin însumarea primelor lunare aferente fiecărei luni de valabilitate a poliței de asigurare RCA, prima lunară fiind calculată ca raport de 1/12 din tariful anual de primă practicat. Perioada mai mare sau egală cu 15 zile calendaristice se consideră lună întreagă. În cazul în care există 2 fracțiuni de lună egale cu 15 zile atât în anul 2008 cât și în anul 2009, atunci se consideră întreagă fracțiunea de lună, unde limita de răspundere este mai mare conform legii, respectiv în anul 2009.
Este INTERZIS să se încheie polițe cu alte perioade de valabilitate decât 6 sau 12 luni, cu excepția auto înmatriculate provizoriu sau temporar.

Prima de asigurare se calculeaza astfel:
Pcontractată = N2008 x Pper lună 2008 + N2009 x Pper lună 2009
Pper luna 2008/2009 = PTARIF ANUAL 2008/2009 / 12
unde :
Pcontractată – prima de asigurare, aferentă perioadei de asigurare din polița de asigurare;

N2008, N2009 - numărul întreg de luni calendaristice anilor 2008, 2009, aferent perioadei de asigurare;

Pper lună 2008, Pper lună 2009 – valoarea primelor de asigurare lunare calculată ca raport de 1-12 din tariful anual de primă practicat de OMNIASIG (PTARIF ANUAL 2008/2009) în funcție de categoria auto, persoana deținătoare a auto etc
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.