Societatea comerciala ca persoana juridica

5x puncte

categorie: Drept

nota: 7.39

nivel: Facultate

Notiuni intoductive


Societatea comerciala poate fi definita ca o grupare de persoane constituita pe baza unui contract de societate si beneficiind de personalitate juridica,in care asociatii inteleg sa puna in comun anumite bunuri,pentru exercitarea unor fapte de comert in scopul realizarii si impartirii beneficiile rezultate.
Cu privire la natura juridica a s[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Societatea comerciala ca persoana juridica

Notiuni intoductive


Societatea comerciala poate fi definita ca o grupare de persoane constituita pe baza unui contract de societate si beneficiind de personalitate juridica,in care asociatii inteleg sa puna in comun anumite bunuri,pentru exercitarea unor fapte de comert in scopul realizarii si impartirii beneficiile rezultate.
Cu privire la natura juridica a societatii comerciale ,doctrina juridica cunoaste mai multe teorii si anume:teoria contractuala,teoria actului colectiv,si teoria institutiei .Indiferent de teoria adoptata,toti autorii sunt de acord ca la originea societatilor comerciale se afla consimtamantul individual al asociatilor
Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica prin indeplinirea unor formalitati cerute de lege care consta in incheierea contractului de societate sau contractul de societate si statutul societatii dupa caz.Astfel,in cazul societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni si societati cu raspundere limitata legea prevede necesitatea unui al doilea act constitutive care este statutul societatii.

A.Elemente definitorii ale societatii comerciale ca persoana juridica

Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica din momentul constituirii cu indeplinirea tuturor formalitatilor stabilite
de lege.Astfel conform art.1 din L 31/1990 pentru "efectuarea de acte de comert ,persoanele fizice si juridice se pot asocial si constitui societati comerciale cu respectarea dispozitiilor acestei
legi.Societatile comerciale cu sediul juridic in Romania sunt persoane juridice romane."
Elementele constitutive ale societatilor comerciale impuse de lege sunt:
-organizare de sine-statatoare;
-un patrimoniu propriu;
-un scop determinat.

Aceste elemente evidentiaza personalitatea juridica a societatilor comerciale ,personalitate ce le confera acestora calitatea de a fi titulare de drepturi si obligatii.
Prin dobandirea personalitatii juridice ,societatea comerciala are si o vointa proprie care exprima vointele individuale ale asociatilor ,o capacitate care ii permite sa dobandeasca drepturi si sa si asume obligatii precum si dreptul de a sta in justitie avand calitatea de reclamanta sau parata.
Societatea comerciala are un anumit statut care cuprinde anumite elemente de identificare a subiectului de drept :
-firma;
-sediul;
-nationalitatea.

Aceste elemente sunt diferite de elementele de identificare a asociatilor .Societatea comerciala are propria firma,propriul sediu si propria nationalitate fara a avea vreo legatura obligatorie cu elementele de identificare a asociatilor persoanei juridice.


1.Firma


Firma este numele sau ,dupa caz,denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza .Firma trebuie precizata in mod obligatoriu in contractul de societate. In cazul comerciantului individual(persoana fizica),firma se compune din numele comerciantului,scris in intregime,adica numele de familie si prenumele,sau din nume si initiala prenumelui.Firma comerciantului persoana fizica coincide ,in principiu,cu numele civil al comerciantului.Nu este permisa adaugarea altor elemente ce ar putea induce in eroare asupra situatiei comerciantului.

In cazul societatilor comerciale firma are un continut diferit de cel al comerciantului persoana fizica.
Firma unei societati in nume colectiv este compusa din numele a cel putin unuia dintre asociati cu mentiunea "societate in nume colectiv",scris in intregime.
Firma unei societati in comandita simpla se compune din numele a cel putin unuia dintre asociati comanditati cu mentiunea "Societate in Comandita",scris in intregime.
Firma unei societati pe actiuni sau in comandita pe actiuni se compune dintr o denumire proprie,de natura a o deosebi de firma altei societati si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime "Societate pe actiuni" sau "S.A.".
Firma unei societati cu raspundere limitata se compune dintr o denumire care sa arate obiectul de activitate ,insotita de mentiune scrisa in intregime "Societate cu Raspundere Limitata" sau "S.R.L.".
Firma trebuie sa se caracterizeze printr o noutate ,in sensul ca orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente.Daca o firma este asemanatoare cu o alta firma inmatriculata trebuie sa se adauge o mentiune care sa o diferentieze de aceasta.Oficiul Registrului Comertului are obligatia de a respinge inscrierea unei firme care poate produce confuzii cu alte firme inregistrate.
Prin inregistrarea firmei comerciantul dobandeste un drept exclusiv asupra ei.Firma poate fi instrainata dar numai odata cu fondul de comert.
Uzurparea intentionata a unei firme folosite legitim de alt comerciant constituie obiectul infractiunii de concurenta neloiala sanctionata de art 5 al L 11/1991.

Un alt element de identificare al societatilor comerciale,reglementat de lege, este emblema .Legea nr.26/1990 defineste emblema ca fiind semnul sau denumirea care deosebeste o societate de o alta societate care desfasoara acelasi fel de activitate.Deoarece este un atribut de identificare facultativ,emblema cunoaste un regim juridic diferit de cel al firmei.Continutul emblemei poate fi un semn sau o denumire.


2.Sediul


Sediul societatii este menit sa situeze societatea in spatiu. Pentru a putea fi distins de domiciliul asociatilor,mai este denumit si sediu social.Sediul se raporteaza la locul unde se exercita activitatea de conducere a societatii si nu la locul unde se desfasoara continutul principal al activitatii comercilale.Asociatii au obligatia sa arate sediul societatii in contractul de societate.Ei sunt liberi in stabilirea sediului societatii.Acest loc are avantajul stabilitatii fata de locul desfasurarii activitatii comerciale ,care poate fi schimbat sau multiplicat.

Stabilirea sediului societatii prezinta interes deoarece determina:
o nationalitatea societatii comerciale asa cum rezulta din art 1,al 2 din L 31/1990 precum si legislatia nationala care va reglementa constituirea si functionarea societatilor comerciale;

o serveste la rezolvarea unor probleme procedurale;(cum ar fi cele de notificare sau citare)


o mai determina instanta competenta sa judece litigiile in care societatea comerciala este parte ;

o locul unde,in lipsa stipulatiei exprese ,urmeaza sa se execute contractul.


Sediul social poate fi schimbat numai prin modificarea actelor constitutive ale societatii in conditiile legii asa cum reiese din art 153 din L 31/1990.
Filiale,sucursale,agentii

Filiala este o intreprindere cu personalitate juridica apartinand societatilor comerciale in sensul ca este constituita de societate cu respectarea acelorasi proceduri.Ea poseda un patrimoniu propriu ,delimitat si incheie contracte cu tertii in nume propriu,fiind titulara unuia sau a mai multor conturi bancare proprii.
Sucursala,spre deosebire,nu are personalitate juridica proprie,reprezentand o modaliate de extindere a activitatii societatii comerciale.Are o anumita autonomie gestionara limitata,determinata prin actul de constituire.Ea incheie acte juridice in numele societatii sau in nume propriu dar pe seama societatii.Pentru constituirea sucursalei este suficienta autentificarea si publicarea in monitorul oficial a actului de infiintare.
Agentia se deosebeste de filiala prin absenta personalitatii juridice ,iar de sucursala prin absenta autonomiei gestionare,putand sa exercite atributii fie de mandatar ,fie de comisionar.


3.Nationalitatea


Societatea are o nationalitate proprie care exprima apartenta acesteia la un anumit stat si sistem de drept.Notiunea de nationalitate este folosita in sensul de statut juridic,adica de lege aplicabila constituirii,functionarii,dizolvarii si lichidarii societatii.
Rezulta ca nationalitatea societatii determina legea aplicabila persoanei juridice.Legea 31/1990 a adoptat sediul societatii drept criteriu pentru determinarea nationalitatii societatilor comerciale.Potrivit acestei legi orice societate comerciala,daca are sediul pe teritoriul Romaniei,rezulta ca are nationalitate romana chiar si atunci cand este constituita cu nationalitate straina.
Societatile cu participare straina,cu sediul in Romania avand
nationalitate romana ,pot dobandi in proprietate terenuri de orice fel prin acte intre vii.B.Vointa proprie a societatilor comerciale


Ca persoana juridica ,societatea comerciala are o vointa de sine statatoare,care nu trebuie confundata cu vointele asociatilor.Vointele individuale manifestate in adunarile generale ale societatilor comerciale imbraca haina vointei colective,apartinad persoanei juridice.Vointa persoanei juridice este o calitate noua.Vointele individuale ale asociatilor,prin manifestarea lor in adunarea generala,devine o vointa colectiva,ce constituie vointa sociala.In societatile de persoane ,asociatii pot lua hotarari valabile cu majoritatea absoluta a capitalului social.Vointa majoritatii este hotaratoare si obligatorie in viata societatii.In societatile de capitaluri principiul majoritatii se aplica pentru toate hotararile adunarii generale.Se are in vedere majoritatea raportat la capitalul social si nu la numarul asociatilor.In societatile in comandita simpla si in nume colectiv,vointa societatii,potrivit legii,are urmatorul rol:
o alege administratorii si ii revoca;
o hotaraste asupra divergentelor dintre administratori;
o aproba bilantul si stabilesc raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarilor generale ale societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni pot fi atacate in justitie,pentru a fi anulate,daca aceste hotarari sunt contrare contractului de societate,statutului sau legii.
Aceeasi lege se aplica si hotararilor adunarii generale a societatii cu raspundere limitata.
Pentru societatea in nume colectiv si in comandita simpla nu este prevazuta nici calea de atac impotriva hotararilor pe care le adopta asociatii sau in legatura cu alte probleme.
Actiunea in anulare se inregistreaza la judecatoria in circumscriptia careia se afla sediul societatii si se judeca potrivit art 90 si 91 a legii 31/1990 completand cu prevederile codului de procedura civila.C.CAPACITATEA JURIDICA A SOCIETATII


Ca orice persoana juridica,societatea comerciala are capacitate juridica,dispunand totodata de aptitudinea de a avea,de a si exercita drepturi si de a si asuma obligatii.
Capacitatea juridica a societatii este de doua feluri:
1. capacitate de folosinta
2. capacitate de exercitiu
Capacitatea juridica a societatilor comerciale este reglementata de Decretul nr.31/1954,cu luarea in considerare a specificului societatilor comerciale.

1.Capacitatea de folosinta

Consta in aptitudinea societatilor comerciale de a avea drepturi si obligatii.Aceasta aptitudine se dobandeste din ziua inmatricularii in registrul comertului.Societatea are o capacitate de folosinta restransa de la data autentificarii actelor constitutive,cat priveste drepturile constitutive in favoarea ei,indeplinirea obligatiilor si a oricaror masuri preliminare ce ar fi necesare,dar numai intrucat sunt cerute pentru ca persoana juridica sa ia fiinta in mod valabil.Capacitatea de folosinta a societatilor comerciale este o capacitate specializata fiind determinata prin precizarea obiectului de activitate a societatii in contractul de societate.Societatea comerciala poate dobandi drepturi si si poate asuma obligatii patrimoniale si nepatrimoniale,indiferent de izvorul lor,in limitele stabilite de lege.O trasatura specifica a capacitatii de folosinta a societatilor comerciale o reprezinta aptitudinea de a dobandi drepturi si de a si asuma obligatii prin savarsirea faptelor de comert.
Societatea poate incheia numai acele acte juridice care servesc la realizarea obiectului societatii.Orice act juridic care nu este facut in vederea realizarii acestui scop este lovit de nulitate.Limitarea capacitatii de folosinta a societatii este diminuata prin fixarea unui obiect de activitate foarte larg care sa poata asigura posibilitatea adaptarii la schimbarile conjucturale.2.Capacitatea de exercitiu

Consta in aptitudinea de a si exercita drepturile si de a si asuma obligatii,savarsind acte juridice.Potrivit legii persoana juridica isi exercita drepturile si si indeplineste obligatiile prin organele sale .Societea comerciala are organe de deliberare si decizie(adunarea societatilor),organe de administrare(gestiune) precum si organe de control ale gestiunii societatii(cenzorii).
Actele juridice facute de organele persoanei juridice in limitele puterii ce le au fost conferita,sunt actele persoanei juridice insasi asa cum reiese din art 35 din Decretul nr.31/1954.
Dreptul de reprezentare este un drept special,deosebit de dreptul general de administrare,care include numai dreptul de gestiune.Rezulta ca dreptul de reprezentare il au numai administratorii carora li s au conferit acest drept,prin acte constitutive ,ori ulterior,prin vointa asociatilor,in conditiile legii.
Societatea comerciala dobandeste capacitatea de execitiu de la data constituirii sale ,adica din ziua inmatricularii in registrul comertului ,cu conditia sa fi fost desemnat administratorul care reprezinta societatea.


Capacitatea juridica a oricarei persoane juridice se deosebeste de capacitatea juridica a unei persoane fizice sub mai multe aspecte:
o in cazul persoanei juridice capacitatea de folosinta se dobandeste la nastere iar cea de exercitiu se dobandeste ulterior,in doua etape,pe cand in cazul persoanei juridice atat capacitatea de folosinta cat si cea de exercitiu se dobandesc si se pierd simultan;
o in timp ce pentru persoana fizica capacitatea de folosinta are acelasi continut,capacitatea de folosinta a persoanei juridice este diferita dupa specialitatea fiecareia;
o daca o persoana fizica poate avea o capacitate de exercitiu mai restransa decat capacitatea sa de folosinta ,pentru persoana juridica va exista o suprapunere totala a celor doua notiuni;
o daca pentru persoana fizica exercitarea capacitatii prin reprezentant este o situatie de exceptie,pentru persoana juridica aceasta constituie o regula;
Capacitatea oricarei societati comerciale se caracterizeaza prin trei insusiri:
o generalitatea,care decurge din aptitudinea de a fi subiect de drept in mai multe ramuri ale sistemului de drept;
o unicitatea,fiecare societate comerciala avand propria sa capacitate unica si individualizata;
o legalitatea,aceasta capacitate existand si manifestandu se exclusiv in cadrul reglementat prin lege.D.Patrimoniul societatii


Societatea are un patrimoniu propriu distinct de acela al asociatilor sau actionarilor,si care nu se confunda cu capitalul social.
Legea recunoaste
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.