Situatia de comunicare

3x puncte

categorie: Romana

nota: 9.28

nivel: Liceu

2. Texte de granita
- caracter non-fictional
- referent real
- functia informativa si estetica
- marci stilistice si subiective ( propozitii incidente , Dativ etic , marci ale eului liric
- discurs personalizat ( jurnal personal , memorii sau eseu literar )

3. Texte literare
- caracter fictional
- referent fictionala
- instant[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Situatia de comunicare

2. Texte de granita
- caracter non-fictional
- referent real
- functia informativa si estetica
- marci stilistice si subiective ( propozitii incidente , Dativ etic , marci ale eului liric
- discurs personalizat ( jurnal personal , memorii sau eseu literar )

3. Texte literare
- caracter fictional
- referent fictionala
- instanta de comunicare este reala si fictionala
- functia principala este poetica ( stilistica sau estetica )
- scopul comuncarii este estetic
- limbaluj este artistic cu rol stilistic
- sunt prezentate calitati particulare ale textului
- sunt prezente registre stilistice diferite ( figurile de stil )

TIPURI DE TEXTE ( II )
1. Text argumentativ = are o ipoteză/ teză - propoziție care exprimă ideea de bază cu valoare de a"devăr. fn conținutul textului se află argumentul/ argumentele și exemplul/ exemŹplele. Discursul argumentativ conține indicatori de argumenŹtare; pentru că, deoarece, de aceea, întrucât, deci, așadar și se încheie printr-o propoziție cu rol de concluzie. Un text nu este argumentativ dacă:
- propoziția care exprimă ideea de bază nu este urmată de alte informații în text care să o susțină în mod convingător;
- nu este identificabilă propoziția cu rol de concluzie;
- nu sunt prezenți indicatorii de argumentare și nici conectorii.
Textul argumentativ poate fi folosit în următoarele tipuri de texte:

a. texte specifice: eseuri, articole, discursuri, pamflete, polemici, scrieri filosofice;
b. texte unde poate apărea argumentația: expuneri, prezentări de carte, prezentarea unei lucrări, editoriale, cronici, comentarii de presă, dezbateri, mese rotunde etc.
Scopul textului argumentativ este de a convinge/ a persuada.
Poziția lectorului/ a receptorului: reflexivitate și spirit critic sau receptare afectivă, complicitatea receptorului cu emițătorul (acceptarea opiniilor).

2. Text descriptiv (de tip definiție).
Discursul de tip definiție pornește de la întrebarea ce înseamŹnă ceva, ce reprezintă, ce este? Definiția se compune dintr-un ansamblu de propoziții care analizează înțelegerea unui termen, a unui concept, a unei noțiuni. în funcție de raportul obiectiv/ subiectiv, definițiile pot fi:
- teoretice = fac apel la o teorie științifică sau la o concepție generală despre lume. Tonalitatea este neutră;
- persuasive = urmăresc inducerea unei atitudini favorabile sau defavorabile definitului. Cel care definește intervine în text prin diverse mărci ale subiectivității. Tipuri de texte în care sunt folosite definiții: dicționare, manuale, prosŹpecte.

3. Text descriptiv (alte tipuri de descriere). Focalizarea (cine vede?) determină tipul descrierii:
- subiectivă: prezența implicită sau explicită a naratorului;
- obiectivă: efectul documentar.
în acest context, descrierea poate fi:
- contemplativă, lirică - un peisaj în acord cu o stare de spirit;
- critică, satirică, admirativă - portretul;
- realistă - are funcție narativă, subliniind psihologia personajului;
- poetică - anticipează o acțiune printr-o serie de semne distinctive.
Tipuri de texte literare (proză, portret, poezie) / texte de graŹniță (memorii, jurnale).

4. Text informativ = transmite un mesaj într-o manieră organizată, ierarhizată. Se poate combina cu texte de tip explicativ, descriptiv sau argumentativ. Informațiile transmise nu vizează stabilirea unei concluzii. întrebările care eviŹdențiază specificul textului sunt: Despre ce se informează?, Cine?; Ce?, Unde?; Cum?, De ce?
Mărcile lingvistice întâlnite des:
- estomparea completă a emițătorului - ton neutru;
- folosirea cu preponderență a timpului prezent;
- lexic specific domeniului tematic;
- prezența unor articulații care introduc cronologia (mai întâi, apoi, pe urmă).
Tipuri de texte: articole de presă, anunțuri, manuale.

5. Text injonctiv = indică un mod de acțiune, un mod de întrebuințare a unui produs; conține un set de informații despre produsul/fenomenul a cărui folosință/întrebuințare o indică. Tipuri de texte unde se folosește: rețete de bucătărie, prosŹpecte pentru medicamente, instrucțiuni de instalare/de folosință a aparatelor, publicitate. Poziția lectorului: docilitate sau spirit critic.

6. Text explicativ = text cu bază informativă, în care emițătorul dorește să-l facă pe receptor să înțeleagă un fenomen, o problemă. Se intersectează cu textul informativ, descriptiv sau argumentativ. întrebările care evidențiază textul explicativ: Ce se explică?, Cine?, De ce?
Tipuri de texte: manuale'școlare, texte științifice.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Romana

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.