Sistemul stiintei dreptului

5x puncte

categorie: Drept

nota: 9.51

nivel: Facultate

Științele naturii au ca obiect de studiu natura și sunt astfel de științe: fizica, biologia, chimia etc.
Legile generale ale societății au trăsături care le deosebes de legile naturii, în primul rând prin aceea că, prin ele se manifestă și intervine activitatea conștientă a oamenilor.
Științele despre societate, științele social[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Sistemul stiintei dreptului

Științele naturii au ca obiect de studiu natura și sunt astfel de științe: fizica, biologia, chimia etc.
Legile generale ale societății au trăsături care le deosebes de legile naturii, în primul rând prin aceea că, prin ele se manifestă și intervine activitatea conștientă a oamenilor.
Științele despre societate, științele sociale sau socio-umane studiază legile generale ale existenței și dezvoltării societății în cele mai diferite domenii ale sale.
In cadrul științelor despre societate distingem mai multe ramuri ale acestora cum ar fi științele politice, istorice, economice, juridice etc. - fiecare abordând un domeniu distinct, specific al realității (politic, economic, istoric, juridic etc.)
Științele juridice, știința dreptului studiază juridicul în toate , formele sale de manifestare.

Prin tradiție, prin conținut și prin obiectul său, știința dreptului (științele juridice) aparține de sistemul științelor sociale și studiază legile existenței și dezvoltării statului și dreptului, instituțiile juridica și politice, modul în care acestea influențează și sunt influențate de societate, corelațiile cu celelalte componente ale sistemului social.

Ca știință explicativă, știința dreptului studiază natura juridicului, raporturile cu alte științe, legăturile interne ale sistemului juridic.
In evoluția sa istorică, știința dreptului ca știință cu statut și justiție specifică, a analizat un anumit domeniu al relațiilor și structurilor sociale, domeniul participării indivizilor la circuitul juridic ca purtător de drepturi și obligații juridice. Fenomen normativ, dreptul reprezintă o tentativă de disciplinare și coordonare a relațiilor sociale. El este un sistem deschis de reguli de conduită orientate către realizarea ordinii sociale iconcrete. Aceste reguli de conduită nu vin din neant și nu se produc în vid, societatea fiind cea care comandă structura juridică, conform nevoilor ei. Științele juridice cercetează forma juridică a existenței societății la fel cum, științele economice, pre exemplu, investighează forma economică a acesteia.

Am putea spune că obiectul științelor juridice îl formează dreptul, sub aspectul său normativ sau că sistemul științelor juridice pe ca obiect de studiu forma juridică a societății, uniformitatea structurală, funcțională, organizațională a formei juridice pe care o îmbracă societatea în evoluția sa în timp și spațiu.
Forma juridică a societății o mai denumim generic, drept, în această accepțiune, dreptul reprezintă o formă normativă de ordonare a unor raporturi sociale în scopul promovării și apărării valorilor necesare desfășurării normale a vieții sociale.

Specificul științelor juridice comparativ cu alte științe sociale rezidă în aceea că studiază atât aspecte legate de drept și cele trei puteri ale statului (legislativă, executivă și judecăŹtorească) cât și normele de drept inserate în actele normative care le ordonează și sunt în vigoare.
Dreptul și fenomenele juridice pot fi studiate fie în ansamblul lor, fie în evoluția lor istorică , fie pe anumite părți care grupează normele, instituțiile juridice și ramurile de drept în funcție de anumite trăsături specifice.

1.2 Sistemul științelor sociale

Așa cum se consemnează în toate dicționarele de referință ale lumii, știința este un ansamblu sistematic de cunoștințe veridice despre realitatea obiectivă (natură și societate) și despre realitatea subiectivă (psihic și gândire).
a. Ca instituție - este o organizație de oameni care efectuează cercetări și examinează căile promovării lor în practică.
b. Ca metodă - este un ansamblu de procedee și mijloace, care ne dezvăluie realitatea înconjurătoare.
Știința apare sub influența nevoilor practice ale societății, scopul ei ultim fiind tocmai de a servi practicii, progresului economic, social-cultural, în general, progresului uman.
Aplicațiile practice ale științei se regăsesc în: dezvoltarea mijloacelor mateŹriale de existență; apărarea și dezvoltarea ființei umane; transformarea și perŹfecționarea relațiilor sociale.

G.W.F. Hegel definea știința ca fiind „ceea ce mintea omului a reușit să sinŹtetizeze din contactul cu realitatea trăită", iar Charles Montesquieu o definea ca „Un summum de idei despre ceea ce ne înconjoară". Andrei Rădulescu observa că știința reprezintă „un sistem de valori, de generalizări științifice dobândite prin metode de cercetare".
Știința dreptului este componentă a științelor socio-umane A. Botez (în "Științele sociale și mutațiile contemporane în epistemologie",) prezintă tabloul științelor sociale astfel :

1. Științe de tip mnemotetic, având ca obiect activitățile umane și ca scop stabilirea legilor și relațiilor funcționale corespunzătoare (economia, politologia, sociologia, demografia, lingvistica, etc.);
2. Științele ce au ca obiect istoria, iar ca scop reconstituirea și interpretarea trecutului (științele istorice);
3. Științele juridice sunt cele care delimitează lumea dominată de norme, obligații și atribuții, având drept obiect aspectele normative ale activității umane (științele juridice, etica);
4. Științele ce au ca obiect activitatea cognitivă, ca activitate esențial umană și ca scop cercetarea epistemologică a științei (epistemologia).
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.